EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:015:TOC

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L 15, 21 Ιανουάριος 1998


Display all documents published in this Official Journal
Επίσημη Εφημερίδα
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
ISSN 0250-8168

L 15
41ό έτος
21 Ιανουαρίου 1998
Έκδοση στην ελληνική γλώσσαΝομοθεσία

ΠεριεχόμεναI Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 131/98 της Επιτροπής, της 20ής Ιανουαρίου 1998, για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών 1
*Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 132/98 της Επιτροπής, της 20ής Ιανουαρίου 1998, σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής της μείωσης του δασμού που προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2345/97 του Συμβουλίου για ορισμένα ζώντα βοοειδή και σχετικά με την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1462/95 και (ΕΚ) αριθ. 1119/96 3
*Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 133/98 της Επιτροπής, της 20ής Ιανουαρίου 1998, για την παρέκκλιση, για την περίοδο 1997/98, από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3112/93 περί λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του ειδικού καθεστώτος χορήγησης ενισχύσεων υπέρ των μικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους όσον αφορά τους αμπελώνες και την ιδιωτική αποθεματοποίηση των οίνων λικέρ 5
*Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 134/98 της Επιτροπής, της 20ής Ιανουαρίου 1998, για συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/96 σχετικά με την καταχώρηση των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 (1) 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 135/98 της Επιτροπής, της 20ής Ιανουαρίου 1998, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τομέα του κρέατος πουλερικών 8
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 136/98 της Επιτροπής, της 20ής Ιανουαρίου 1998, για τον καθορισμό των αντιπροσωπευτικών τιμών και των συμπληρωματικών δασμών κατά την εισαγωγή στους τομείς του κρέατος πουλερικών και των αυγών καθώς και της αυγοαλβουμίνης και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1484/95 10
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 137/98 της Επιτροπής, της 20ής Ιανουαρίου 1998, για τον καθορισμό των γεωργικών ισοτιμιών 12
*Οδηγία 97/67/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 1997 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς κοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών 14
*Οδηγία 98/1/ΕΚ της Επιτροπής, της 8ης Ιανουαρίου 1998, για τροποποίηση ορισμένων παραρτημάτων της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί των μέτρων προστασίας κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στην Κοινότητα 26
*Οδηγία 98/2/ΕΚ της Επιτροπής, της 8ης Ιανουαρίου 1998, για τροποποίηση του παραρτήματος IV της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί των μέτρων προστασίας κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στην Κοινότητα 34

II Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση
Συμβούλιο
98/82/EC, ECSC
*Απόφαση αριθ. 2/97 του Συμβουλίου Συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Βουλγαρίας, αφετέρου, της 7ης Οκτωβρίου 1997, για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής των διατάξεων περί ανταγωνισμού του άρθρου 64 παράγραφος 1 σημεία i) και ii) και παράγραφος 2 της ευρωπαϊκής συμφωνίας συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Βουλγαρίας, αφετέρου, και του άρθρου 9 παράγραφος 1 σημεία i) και ii) και παράγραφος 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με τα προϊόντα ΕΚΑΧ που προσαρτάται στην ίδια συμφωνία 37
Επιτροπή
98/83/EC
*Απόφαση της Επιτροπής, της 8ης Ιανουαρίου 1998, για την αναγνώριση ορισμένων τρίτων χωρών και ορισμένων περιοχών τρίτων χωρών ως απαλλαγμένων από Xanthomonas campestris (όλα τα παθογόνα στελέχη για τα εσπεριδοειδή), Cercospora angolensis Carv. και Mendes ή Guignardia citricarpa Kiely (όλα τα παθογόνα στελέχη για τα εσπεριδοειδή) 41
98/84/EC
*Απόφαση της Επιτροπής, της 16ης Ιανουαρίου 1998, για ορισμένα μέτρα προστασίας που αφορούν ορισμένα αλιευτικά προϊόντα καταγωγής ή προέλευσης Ουγκάντας, Κένυας, Τανζανίας και Μοζαμβίκης και για την κατάργηση της απόφασης 97/878/ΕΚ (1) 43
98/85/EC
*Απόφαση της Επιτροπής, της 16ης Ιανουαρίου 1998, σχετικά με ορισμένα προστατευτικά μέτρα όσον αφορά τα ζωντανά πτηνά τα οποία προέρχονται ή κατάγονται από το Χονγκ Κονγκ και τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας (1) 45

Διορθωτικό
Διορθωτικό στις τεχνικές απαιτήσεις του κανονισμού αριθ. 48 της οικονομικής επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη, που αναφέρονται στο άρθρο 3 και στο παράρτημα ΙΙ μέρος 1 της οδηγίας 97/28/ΕΚ της Επιτροπής για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 76/756/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την τοποθέτηση των διατάξεων φωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης στα μηχανοκίνητα οχημάτα και τα ρυμουλκούμενα τους(ΕΕ L 203 της 30.7.1997) 46
Διορθωτικό στις τεχνικές απαιτήσεις του κανονισμού αριθ. 3 της οικονομικής επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη, που αναφέρονται στο άρθρο 3 και στο παράρτημα ΙΙ σημείο 2.1 της οδηγίας 97/29/ΕΚ της Επιτροπής για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 76/757/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τους αντανακλαστήρες των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους (ΕΕ L 203 της 30.7.1997) 46
Διορθωτικό στις τεχνικές απαιτήσεις του κανονισμού αριθ. 7 της οικονομικής επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη, που αναφέρονται στο άρθρο 3 και στο παράρτημα ΙΙ σημείο 2.1 της οδηγίας 97/30/ΕΚ της Επιτροπής για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 76/758/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τους φανούς όγκου, τους εμπρόσθιους φανούς θέσης, τους οπίσθιους φανούς θέσης τους φανούς πέδησης, τους φανούς ημέρας και τους φανούς πλευρικής σήμανσης των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους (ΕΕ L 203 της 30.7.1997) 47
Διορθωτικό στις τεχνικές απαιτήσεις του κανονισμού αριθ. 87 της οικονομικής επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη, που αναφέρονται στο άρθρο 3 και στο παράρτημα ΙΙΙ σημείο 2.1 της οδηγίας 97/30/ΕΚ της Επιτροπής για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 76/758/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τους φανούς όγκου, τους εμπρόσθιους φανούς θέσης, τους οπίσθιους φανούς θέσης τους φανούς πέδησης, τους φανούς ημέρας και τους φανούς πλευρικής σήμανσης των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους (ΕΕ L 203 της 30.7.1997) 47
Διορθωτικό στις τεχνικές απαιτήσεις του κανονισμού αριθ. 4 της οικονομικής επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη, που αναφέρονται στο άρθρο 3 και στο παράρτημα ΙΙ σημείο 2.1 της οδηγίας 97/31/ΕΚ της Επιτροπής για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 76/760/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον φανό της οπίσθιας πινακίδας κυκλοφορίας των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους (ΕΕ L 203 της 30.7.1997) 48
(1) Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ
EL
Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.
Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνουνται με αστερίσκο.

Top