EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0007

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής, της 5ης Ιανουαρίου 2016, για την καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

OJ L 3, 6.1.2016, p. 16–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 06/01/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/7/oj

6.1.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 3/16


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2016/7 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 5ης Ιανουαρίου 2016

για την καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ (1), και ιδίως το άρθρο 59 παράγραφος 2, και την οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις προμήθειες φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και την κατάργηση της οδηγίας 2004/17/ΕΚ (2), και ιδίως το άρθρο 80 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ένας από τους κύριους στόχους των οδηγιών 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ είναι η μείωση του διοικητικού φόρτου για τις αναθέτουσες αρχές, τους αναθέτοντες φορείς και τους οικονομικούς φορείς, ιδίως τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Βασικό στοιχείο της προσπάθειας αυτής είναι το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ). Κατά συνέπεια, το τυποποιημένο έντυπο για το ΕΕΕΠ θα πρέπει να καταρτιστεί κατά τρόπο ώστε να παρακαμφθεί η ανάγκη προσκόμισης σημαντικού αριθμού πιστοποιητικών ή άλλων εγγράφων που σχετίζονται με τα κριτήρια αποκλεισμού και τα κριτήρια επιλογής. Με τον ίδιο πάντα στόχο κατά νουν, το τυποποιημένο έντυπο θα πρέπει επίσης να παρέχει τις ενδεδειγμένες πληροφορίες όσον αφορά τις οντότητες στων οποίων τις ικανότητες βασίζεται ο οικονομικός φορέας, ούτως ώστε η επαλήθευση των πληροφοριών αυτών να διενεργείται μαζί με την επαλήθευση που αφορά τον κύριο οικονομικό φορέα, και με τους ιδίους όρους.

(2)

Το ΕΕΕΠ θα πρέπει επίσης να είναι διαθέσιμο για χρήση από τους αναθέτοντες φορείς που υπόκεινται στην οδηγία 2014/25/ΕΕ και οι οποίοι, όταν θα εφαρμοστούν τα κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής που προβλέπονται από την οδηγία 2014/24/ΕΕ, πρέπει να το πράξουν κατά τον ίδιο τρόπο και υπό τις ίδιες συνθήκες με τις αναθέτουσες αρχές.

(3)

Για την αποφυγή του διοικητικού φόρτου για τις αναθέτουσες αρχές και τους αναθέτοντες φορείς και τις πιθανές αντιφατικές ενδείξεις στα διάφορα έγγραφα της προμήθειας, οι πληροφορίες τις οποίες οι οικονομικοί φορείς πρέπει να παρέχουν στο ΕΕΕΠ θα πρέπει να αναφέρονται σαφώς από τις αναθέτουσες αρχές και τους αναθέτοντες φορείς εκ των προτέρων στην προκήρυξη διαγωνισμού ή με αναφορές σε άλλα μέρη των εγγράφων της προμήθειας, τις οποίες οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να εξετάζουν προσεκτικά, ενόψει της συμμετοχής τους και ενδεχομένης υποβολής προσφορών.

(4)

Το ΕΕΕΠ αναμένεται επίσης να συμβάλει σε περαιτέρω απλοποίηση, τόσο για τους οικονομικούς φορείς όσο και για τις αναθέτουσες αρχές και τους αναθέτοντες φορείς, με την αντικατάσταση των πολλών και διαφόρων εθνικών υπεύθυνων δηλώσεων από ένα τυποποιημένο έντυπο, που θα καθιερωθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αναμένεται επίσης να συντελέσει ώστε να μειωθούν τα προβλήματα που αφορούν την ακριβή σύνταξη των επίσημων δηλώσεων και των δηλώσεων συναίνεσης και να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα γλώσσας, δεδομένου ότι το τυποποιημένο έντυπο θα είναι διαθέσιμο στις επίσημες γλώσσες. Ως εκ τούτου, το ΕΕΕΠ αναμένεται να διευκολύνει την αύξηση της διασυνοριακής συμμετοχής σε διαδικασίες δημόσιων προμηθειών.

(5)

Η όποια επεξεργασία και ανταλλαγή δεδομένων που πρόκειται να πραγματοποιείται στο πλαίσιο του ΕΕΕΠ θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες για την εφαρμογή της οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3), και ειδικότερα με τους εθνικούς κανόνες που ισχύουν για την επεξεργασία δεδομένων σχετικά με παραβάσεις, ποινικές καταδίκες ή μέτρα ασφαλείας, δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 5 της εν λόγω οδηγίας.

(6)

Υπενθυμίζεται ότι η Επιτροπή θα εξετάσει την πρακτική εφαρμογή του ΕΕΕΠ, λαμβάνοντας υπόψη την τεχνική εξέλιξη των βάσεων δεδομένων στα κράτη μέλη και θα υποβάλει σχετική έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έως τις 18 Απριλίου 2017. Με τον τρόπο αυτό, η Επιτροπή δύναται να λάβει, επίσης, υπόψη ενδεχόμενες προτάσεις για τη βελτίωση της λειτουργικότητάς του, προκειμένου να ενισχυθούν οι δυνατότητες διασυνοριακής συμμετοχής σε δημόσιες συμβάσεις, κυρίως για τις ΜΜΕ, ή πιθανές απλουστεύσεις εντός του πλαισίου που καθορίζεται από την οδηγία 2014/24/ΕΕ· επίσης, μπορεί να εξετάσει πιθανά θέματα που αφορούν πρακτικές συστηματικών αιτήσεων πιστοποιητικών ή άλλων μορφών αποδεικτικών εγγράφων όλων των συμμετεχόντων σε μια συγκεκριμένη διαδικασία προμήθειας ή πρακτικές οι οποίες συνίστανται στον προσδιορισμό με μεροληπτικό τρόπο των οικονομικών φορέων στους οποίους θα ζητηθούν τα εν λόγω έγγραφα.

(7)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Συμβουλευτικής Επιτροπής Δημοσίων Προμηθειών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Από τη στιγμή που τα εθνικά μέτρα εφαρμογής της οδηγίας 2014/24/ΕΕ αρχίσουν να ισχύουν, και το αργότερο από τις 18 Απριλίου 2016, το τυποποιημένο έντυπο που παρατίθεται στο παράρτημα 2 του παρόντος κανονισμού θα χρησιμοποιείται για τους σκοπούς της κατάρτισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Προμήθειας, που αναφέρεται στο άρθρο 59 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ. Οδηγίες για τη χρήση του παρατίθενται στο παράρτημα 1 του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 5 Ιανουαρίου 2016.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 65.

(2)  ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 243.

(3)  Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Οδηγιες

Το ΕΕΕΠ είναι υπεύθυνη δήλωση από τους οικονομικούς φορείς, ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη. Όπως προβλέπεται στο άρθρο 59 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ, πρόκειται για μια τυπική δήλωση του οικονομικού φορέα ότι δεν βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις λόγω της οποίας οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν, ότι πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής και ότι, κατά περίπτωση, τηρεί τους αντικειμενικούς κανόνες και τα κριτήρια που έχουν καθοριστεί για τον περιορισμό του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων που θα κληθούν να συμμετάσχουν. Στόχος του είναι να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος που απορρέει από την απαίτηση προσκόμισης σημαντικού αριθμού πιστοποιητικών ή άλλων εγγράφων που σχετίζονται με τα κριτήρια αποκλεισμού και τα κριτήρια επιλογής.

Για να διευκολυνθεί η υποβολή του ΕΕΕΠ από τους οικονομικούς φορείς, τα κράτη μέλη μπορούν να εκδίδουν οδηγίες σχετικά με τη χρήση του ΕΕΕΠ, για παράδειγμα για να εξηγήσουν ποιες διατάξεις του εθνικού δικαίου είναι συναφείς σε σχέση με το μέρος III, ενότητα Α (1), ή ότι ενδέχεται σε ένα συγκεκριμένο κράτος μέλος να μην έχουν καταρτιστεί ή εκδοθεί επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή ισοδύναμα πιστοποιητικά, ή για να διευκρινίσουν ποια στοιχεία αναφοράς και ποιες πληροφορίες πρέπει να παρέχονται ώστε οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς να μπορούν να ανακτήσουν ένα συγκεκριμένο πιστοποιητικό ηλεκτρονικά.

Κατά την προετοιμασία των εγγράφων της προμήθειας για μια δεδομένη διαδικασία προμήθειας, οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς πρέπει να δηλώνουν στην προκήρυξη διαγωνισμού, στα έγγραφα της προμήθειας που αναφέρονται στην προκήρυξη διαγωνισμού ή στις προσκλήσεις επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος ποιες πληροφορίες θα ζητηθούν από τους οικονομικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένης ρητής δήλωσης σχετικά με το αν οι πληροφορίες που ορίζονται στα μέρη II και ΙΙΙ (2) πρέπει ή δεν πρέπει να παρέχονται για υπεργολάβους στις ικανότητες των οποίων δεν βασίζεται ο οικονομικός φορέας (3). Μπορούν επίσης να διευκολύνουν το έργο των οικονομικών φορέων αναφέροντας τις εν λόγω πληροφορίες απευθείας σε ηλεκτρονική έκδοση του ΕΕΕΠ, χρησιμοποιώντας για παράδειγμα την υπηρεσία ESPD (https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/growth/tools-databases/ecertis2/resources/espd/index.html (4)), την οποία οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα παρέχουν δωρεάν σε αναθέτουσες αρχές, αναθέτοντες φορείς, οικονομικούς φορείς, παρόχους ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

Οι προσφορές σε ανοικτές διαδικασίες και οι αιτήσεις συμμετοχής σε κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικούς διαλόγους ή συμπράξεις καινοτομίας πρέπει να συνοδεύονται από το ΕΕΕΠ, το οποίο θα έχουν συμπληρώσει οι οικονομικοί φορείς προκειμένου να παράσχουν τις απαιτούμενες πληροφορίες (5). Με εξαίρεση ορισμένες συμβάσεις που βασίζονται σε συμφωνίες-πλαίσια, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να ανατεθεί η σύμβαση θα πρέπει να παρέχει επικαιροποιημένα πιστοποιητικά και δικαιολογητικά.

Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν ρυθμίσεις ή να αφήνουν στις αναθέτουσες αρχές και στους αναθέτοντες φορείς την απόφαση σχετικά με το αν θα χρησιμοποιηθεί το ΕΕΕΠ επίσης ως μέρος διαδικασιών προμήθειας που δεν υπόκεινται ή δεν υπόκεινται πλήρως στους λεπτομερείς διαδικαστικούς κανόνες των οδηγιών 2014/24/ΕΕ ή 2014/25/ΕΕ, για παράδειγμα στην περίπτωση προμηθειών που δεν υπερβαίνουν τα σχετικά κατώτατα όρια ή προμηθειών που υπόκεινται στους ειδικούς κανόνες που εφαρμόζονται για τις κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες («απλοποιημένο καθεστώς») (6). Ομοίως, τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν ρυθμίσεις ή να αφήνουν στις αναθέτουσες αρχές και στους αναθέτοντες φορείς την απόφαση σχετικά με το αν θα χρησιμοποιηθεί το ΕΕΕΠ επίσης σε σχέση με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης, είτε υπόκεινται στις διατάξεις της οδηγίας 2014/23/ΕΕ (7) είτε όχι.

Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας μπορεί να ζητεί από κάθε προσφέροντα, ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλει όλα ή ορισμένα από τα απαιτούμενα πιστοποιητικά και δικαιολογητικά, όποτε αυτό είναι απαραίτητο για να διασφαλιστεί η ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

Οι οικονομικοί φορείς είναι δυνατόν να αποκλείονται από τη διαδικασία προμήθειας ή να υπόκεινται σε δίωξη σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο σε περιπτώσεις σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά τη συμπλήρωση του ΕΕΕΠ ή, γενικότερα, κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, ή όταν οι οικονομικοί φορείς έχουν αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά.

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να χρησιμοποιούν εκ νέου τις πληροφορίες που έχουν παρασχεθεί σε ένα ΕΕΕΠ το οποίο έχει ήδη χρησιμοποιηθεί σε προηγούμενη διαδικασία προμήθειας, εφόσον οι πληροφορίες εξακολουθούν να είναι αληθείς και συναφείς. Ο ευκολότερος τρόπος για να γίνει αυτό είναι με την εισαγωγή των πληροφοριών στο νέο ΕΕΕΠ με τη χρήση των κατάλληλων λειτουργιών που παρέχονται για τον σκοπό αυτό στην προαναφερθείσα ηλεκτρονική υπηρεσία ESPD. Φυσικά, είναι επίσης δυνατή η εκ νέου χρήση πληροφοριών μέσω άλλων μορφών αντιγραφής-επικόλλησης, για παράδειγμα πληροφοριών που βρίσκονται αποθηκευμένες στον εξοπλισμό πληροφορικής του οικονομικού φορέα (Η/Υ, ταμπλέτες, διακομιστές …).

Σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ, το ΕΕΕΠ παρέχεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή· ωστόσο, αυτό μπορεί να αναβληθεί έως τις 18 Απριλίου 2018 το αργότερο (8). Αυτό σημαίνει ότι τόσο η πλήρως ηλεκτρονική όσο και η έντυπη μορφή του ΕΕΕΠ μπορούν να συνυπάρχουν το αργότερο έως τις 18 Απριλίου 2018. Η προαναφερθείσα υπηρεσία ESPD θα παρέχει στους οικονομικούς φορείς τη δυνατότητα να συμπληρώνουν τα ΕΕΕΠ τους ηλεκτρονικά σε όλες τις περιπτώσεις αξιοποιώντας πλήρως τις προσφερόμενες λειτουργίες (ιδίως την εκ νέου χρήση πληροφοριών). Για διαδικασίες προμήθειας στις οποίες η χρήση ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας έχει αναβληθεί (δυνατότητα που επίσης ισχύει το αργότερο έως τις 18 Απριλίου 2018), η υπηρεσία ESPD παρέχει στους οικονομικούς φορείς τη δυνατότητα να τυπώνουν το ηλεκτρονικά συμπληρωμένο ΕΕΕΠ ως έντυπο έγγραφο, το οποίο στη συνέχεια μπορούν να διαβιβάσουν στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα με άλλα μέσα επικοινωνίας εκτός των ηλεκτρονικών (9).

Όπως προαναφέρθηκε, το ΕΕΕΠ συνίσταται σε τυπική δήλωση του οικονομικού φορέα ότι δεν ισχύουν οι σχετικοί λόγοι αποκλεισμού, ότι πληρούνται τα σχετικά κριτήρια επιλογής και ότι θα παρέχει τις σχετικές πληροφορίες, όπως απαιτείται από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα.

Στις περιπτώσεις όπου οι προμήθειες υποδιαιρούνται σε παρτίδες και τα κριτήρια επιλογής (10) ποικίλλουν από παρτίδα σε παρτίδα, πρέπει να συμπληρώνεται ένα ΕΕΕΠ για κάθε παρτίδα (ή ομάδα παρτίδων με τα ίδια κριτήρια επιλογής).

Το ΕΕΕΠ προσδιορίζει περαιτέρω τη δημόσια αρχή ή το τρίτο μέρος που είναι υπεύθυνο για την έκδοση των δικαιολογητικών (11) και περιλαμβάνει τυπική δήλωση ότι ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση, κατόπιν αιτήσεως και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσει τα εν λόγω δικαιολογητικά.

Οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να επιλέξουν ή μπορεί να τους ζητηθεί (12) από τα κράτη μέλη να περιορίσουν τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια επιλογής σε μία και μόνο ερώτηση, αν δηλαδή οι οικονομικοί φορείς πληρούν όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής (ναι ή όχι). Ενώ ενδέχεται στη συνέχεια να ζητηθούν περαιτέρω πληροφορίες και/ή τεκμηρίωση, πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να αποφεύγεται η υπερβολική διοικητική επιβάρυνση των οικονομικών φορέων μέσω συστηματικών αιτημάτων παροχής πιστοποιητικών ή άλλων μορφών αποδεικτικών εγγράφων για όλους τους συμμετέχοντες σε μια συγκεκριμένη διαδικασία προμήθειας ή πρακτικές που εισάγουν διακρίσεις ως προς τον προσδιορισμό των οικονομικών φορέων από τους οποίους θα ζητηθεί τέτοιου είδους τεκμηρίωση.

Η υποχρέωση των αναθετουσών αρχών και των αναθετόντων φορέων να λαμβάνουν τη σχετική τεκμηρίωση απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων η οποία διατίθεται δωρεάν σε οποιοδήποτε κράτος μέλος ισχύει επίσης και όταν οι πληροφορίες που ζητούνται αρχικά σχετικά με τα κριτήρια επιλογής περιορίζονται σε μια απάντηση ναι ή όχι. Συνεπώς, εφόσον ζητείται τέτοιου είδους ηλεκτρονική τεκμηρίωση, οι οικονομικοί φορείς θα παρέχουν στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα τις απαραίτητες πληροφορίες για τη λήψη της σχετικής τεκμηρίωσης κατά τον έλεγχο των κριτηρίων επιλογής αντί απευθείας στο ΕΕΕΠ.

Εάν ένα απόσπασμα από το σχετικό μητρώο, για παράδειγμα ποινικό μητρώο, είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα, ο οικονομικός φορέας μπορεί να δηλώνει πού βρίσκονται οι πληροφορίες (δηλαδή, την ονομασία του αποθετηρίου, τη διαδικτυακή διεύθυνση, τα στοιχεία του φακέλου ή του αρχείου κ.λπ.), ούτως ώστε η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας να μπορεί να ανακτήσει τις εν λόγω πληροφορίες. Αναφέροντας αυτές τις πληροφορίες, ο οικονομικός φορέας συμφωνεί ότι η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας μπορεί να ανακτήσει τη σχετική τεκμηρίωση βάσει των εθνικών διατάξεων για την εφαρμογή της οδηγίας 95/46/ΕΚ  (13) σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και ιδίως ειδικών κατηγοριών δεδομένων, όπως σχετικά με παραβάσεις, ποινικές καταδίκες ή μέτρα ασφαλείας.

Σύμφωνα με το άρθρο 64 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτουν σχετική πιστοποίηση από οργανισμούς δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου μπορούν, όσον αφορά τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη III έως V, να προσκομίζουν στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα το πιστοποιητικό εγγραφής που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.

Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του και ο οποίος δεν στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, πρέπει να συμπληρώνει ένα ΕΕΕΠ.

Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, αλλά στηρίζεται στις ικανότητες μιας ή περισσότερων άλλων οντοτήτων, πρέπει να μεριμνά ώστε η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας να λαμβάνει το δικό του ΕΕΕΠ μαζί με χωριστό ΕΕΕΠ όπου παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες (14) για κάθε μία από τις οντότητες στις οποίες στηρίζεται.

Τέλος, όταν σε μια διαδικασία προμήθειας συμμετέχουν από κοινού όμιλοι οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων προσωρινών ενώσεων, πρέπει να δίδεται, για καθέναν συμμετέχοντα οικονομικό φορέα, χωριστό ΕΕΕΠ, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη II έως V.

Σε όλες τις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα άτομα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, κάθε άτομο ενδέχεται να πρέπει να υπογράψει το ίδιο ΕΕΕΠ, ανάλογα με τους εθνικούς κανόνες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που διέπουν την προστασία δεδομένων.

Όσον αφορά την υπογραφή (ή τις υπογραφές) του ΕΕΕΠ, επισημαίνεται ότι ενδέχεται να μην είναι απαραίτητο να υπάρχει υπογραφή στο ΕΕΕΠ όταν αυτό διαβιβάζεται ως μέρος σειράς εγγράφων, των οποίων η αυθεντικότητα και η ακεραιότητα διασφαλίζεται μέσω της απαιτούμενης υπογραφής (ή υπογραφών) του μέσου διαβίβασης (15).

Για διαδικασίες προμήθειας για τις οποίες έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το μέρος I θα ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι για τη δημιουργία και τη συμπλήρωση του ΕΕΕΠ χρησιμοποιείται η προαναφερθείσα ηλεκτρονική υπηρεσία ESPD.
Εάν δεν δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, τότε η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει τις πληροφορίες με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας προμήθειας. Όλες οι υπόλοιπες πληροφορίες σε κάθε ενότητα του ΕΕΕΠ θα πρέπει να συμπληρωθούν από τον οικονομικό φορέα.

Το ΕΕΕΠ περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέρη και ενότητες:

Μέρος I. Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία προμήθειας και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα.

Μέρος II. Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα.

Μέρος III. Κριτήρια αποκλεισμού:

Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες (η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική βάσει του άρθρου 57 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ). Η εφαρμογή τους είναι επίσης υποχρεωτική για τις αναθέτουσες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 80 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/25/ΕΕ, ενώ οι αναθέτοντες φορείς εκτός των αναθετουσών αρχών μπορούν να αποφασίσουν να εφαρμόσουν τα εν λόγω κριτήρια αποκλεισμού).

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική, βάσει του άρθρου 57 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ, σε περίπτωση τελεσίδικης και δεσμευτικής απόφασης. Υπό τους ίδιους όρους, η εφαρμογή τους είναι επίσης υποχρεωτική για τις αναθέτουσες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 80 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/25/ΕΕ, ενώ οι αναθέτοντες φορείς εκτός των αναθετουσών αρχών μπορούν να αποφασίσουν να εφαρμόσουν αυτούς τους λόγους αποκλεισμού. Να σημειωθεί ότι η εθνική νομοθεσία ορισμένων κρατών μελών μπορεί να καθιστά τον αποκλεισμό υποχρεωτικό επίσης και όταν η απόφαση δεν είναι τελεσίδικη και δεσμευτική).

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα (βλέπε άρθρο 57 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ) (περιπτώσεις στις οποίες μπορεί να αποκλείονται οικονομικοί φορείς· τα κράτη μέλη μπορούν να καταστήσουν υποχρεωτική για τις αναθέτουσες αρχές την εφαρμογή αυτών των λόγων αποκλεισμού. Σύμφωνα με το άρθρο 80 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/25/ΕΕ, όλοι οι αναθέτοντες φορείς, είτε είναι αναθέτουσες αρχές είτε όχι, μπορούν να αποφασίσουν να εφαρμόσουν αυτούς τους λόγους αποκλεισμού ή μπορεί να τους ζητηθεί από το οικείο κράτος μέλος να το πράξουν).

Δ: Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα.

Μέρος IV. Κριτήρια επιλογής  (16):

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής

Α: Καταλληλότητα.

Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια.

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  (17)  (18).

Μέρος V. Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων  (19).

Μέρος VI. Τελικές δηλώσεις.


(1)  Για παράδειγμα, ότι οικονομικοί φορείς που έχουν καταδικαστεί βάσει των άρθρων χ, ψ, και ω του εθνικού ποινικού κώδικα πρέπει να το δηλώνουν κατά την υποβολή των πληροφοριών σχετικά με καταδικαστικές αποφάσεις για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση ή για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες …

(2)  Πληροφορίες σχετικά με τους λόγους αποκλεισμού.

(3)  Πρβλ. το άρθρο 71 παράγραφος 5 τρίτο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ και το άρθρο 88 παράγραφος 5 τρίτο εδάφιο της οδηγίας 2014/25/ΕΕ.

(4)  Ο σύνδεσμος αυτός παραπέμπει στην υπό εξέλιξη προκαταρκτική έκδοση. Όταν θα είναι διαθέσιμος ο σύνδεσμος για την πλήρη έκδοση, θα προστεθεί ή θα διατεθεί με άλλο τρόπο.

(5)  Η κατάσταση είναι πιο σύνθετη όσον αφορά τις διαδικασίες με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 32 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ και στο άρθρο 50 της οδηγίας 2014/25/ΕΕ, καθώς οι εν λόγω διατάξεις εφαρμόζονται σε πολύ διαφορετικές καταστάσεις.

Το αίτημα υποβολής ΕΕΕΠ θα συνιστούσε περιττό διοικητικό φόρτο ή θα ήταν για άλλο λόγο ακατάλληλο 1) στις περιπτώσεις όπου η δυνατότητα ανάθεσης περιορίζεται σε έναν προκαθορισμένο συμμετέχοντα (για τις δύο οδηγίες αντιστοίχως, άρθρο 32 παράγραφος 2 στοιχείο β), παράγραφος 3 στοιχείο β), παράγραφος 3 στοιχείο δ) και παράγραφος 5 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ και άρθρο 50 στοιχεία γ), ε), στ) και θ) της οδηγίας 2014/25/ΕΕ) και 2) λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της ανάθεσης (αντιστοίχως άρθρο 32 παράγραφος 2 στοιχείο γ) της οδηγίας 2014/24/ΕΕ και άρθρο 50 στοιχεία δ) και η) της οδηγίας 2014/25/ΕΕ ή λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της συναλλαγής στην περίπτωση αγαθών που είναι εισηγμένα και αγοράζονται σε χρηματιστήριο εμπορευμάτων (άρθρο 32 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της οδηγίας 2014/24/ΕΕ και άρθρο 50 στοιχείο ζ) της οδηγίας 2014/25/ΕΕ).

Από την άλλη πλευρά, το ΕΕΕΠ εξυπηρετεί απόλυτα τον σκοπό του και πρέπει να ζητείται στις υπόλοιπες περιπτώσεις, οι οποίες χαρακτηρίζονται από την πιθανή συμμετοχή περισσοτέρων του ενός συμμετεχόντων και από την απουσία επείγοντος χαρακτήρα ή ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της συναλλαγής· αυτό ισχύει στις περιπτώσεις του άρθρου 32 παράγραφος 2 στοιχείο α), παράγραφος 3 στοιχείο α) και παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ και του άρθρου 50 στοιχεία α), β), και ι) της οδηγίας 2014/25/ΕΕ.

(6)  Άρθρα 74 έως 77 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ και άρθρα 91 έως 94 της οδηγίας 2014/25/ΕΕ.

(7)  Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης, ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 1.

(8)  Πρβλ. άρθρο 90 παράγραφος 3 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.

(9)  Επίσης, θα μπορούν να δημιουργούν ένα αρχείο pdf του ΕΕΕΠ, το οποίο μπορεί να διαβιβαστεί ηλεκτρονικά ως συνημμένο έγγραφο. Για να μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιήσουν εκ νέου τις πληροφορίες, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να αποθηκεύουν το συμπληρωμένο ΕΕΕΠ σε κατάλληλη ηλεκτρονική μορφή (π.χ..xml).

(10)  Αυτό μπορεί να γίνει για τον ελάχιστο απαιτούμενο κύκλο εργασιών, ο οποίος σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να προσδιορίζεται σε συνάρτηση με τη μέγιστη εκτιμώμενη αξία των μεμονωμένων παρτίδων.

(11)  Εκτός εάν οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς έχουν δηλώσει ότι η παροχή γενικών πληροφοριών («ναι»/«όχι») σχετικά με την εκπλήρωση των κριτηρίων είναι επαρκής σε πρώτο στάδιο. Βλέπε κατωτέρω για περισσότερες επεξηγήσεις σχετικά με αυτή την επιλογή.

(12)  Τέτοιου είδους απαιτήσεις μπορεί να είναι γενικές ή να περιορίζονται σε ορισμένες μόνο περιπτώσεις, π.χ. μόνο σε ανοικτές διαδικασίες ή, για διαδικασίες δύο φάσεων, μόνον όταν πρόκειται να κληθούν να συμμετάσχουν όλοι οι υποψήφιοι που πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις.

(13)  Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31.

(14)  Βλέπε Μέρος II, Ενότητα Γ.

(15)  Για παράδειγμα: εάν η προσφορά και το συνοδευτικό ΕΕΕΠ σε ανοικτή διαδικασία διαβιβάζονται μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το οποίο διαθέτει το απαιτούμενο είδος ηλεκτρονικής υπογραφής, τότε ενδέχεται να μην είναι απαραίτητο να υπάρχει πρόσθετη υπογραφή (ή υπογραφές) στο ΕΕΕΠ. Η χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής στο ΕΕΕΠ ενδέχεται επίσης να μην είναι απαραίτητη όταν το ΕΕΕΠ εισάγεται σε πλατφόρμα ηλεκτρονικών προμηθειών, για τη χρήση της οποίας απαιτείται ηλεκτρονικός έλεγχος ταυτότητας.

(16)  Σύμφωνα με το άρθρο 80 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/25/ΕΕ, οι αναθέτοντες φορείς, είτε είναι αναθέτουσες αρχές είτε όχι, μπορούν να αποφασίσουν να εφαρμόσουν τα κριτήρια επιλογής που προβλέπονται στο άρθρο 58 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ (μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ).

(17)  Η χρήση του ΕΕΕΠ από τους αναθέτοντες φορείς σχετικά με τις απαιτήσεις που συνδέονται με συστήματα διασφάλισης ποιότητας και τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης (μέρος IV, ενότητα Δ) δεν προβλέπεται ρητώς βάσει της οδηγίας 2014/25/ΕΕ, θα πρέπει ωστόσο να επιτρέπεται για πρακτικούς λόγους, δεδομένου ότι το άρθρο 62 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ και το άρθρο 81 της οδηγίας 2014/25/ΕΕ ουσιαστικά ταυτίζονται.

(18)  Σύμφωνα με το άρθρο 77 παράγραφος 2 και το άρθρο 78 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/25/ΕΕ, οι αναθέτοντες φορείς επιλέγουν τους συμμετέχοντες βάσει αντικειμενικών κανόνων και κριτηρίων. Όπως περιγράφεται ανωτέρω, τα εν λόγω κριτήρια ενδέχεται σε κάποια περίπτωση να είναι εκείνα που προβλέπονται στην οδηγία 2014/24/ΕΕ ή να περιλαμβάνουν ουσιαστικά πανομοιότυπες διατάξεις (βλέπε υποσημείωση 16). Ωστόσο, οι αντικειμενικοί κανόνες και τα κριτήρια ενδέχεται επίσης να αφορούν ειδικά έναν συγκεκριμένο αναθέτοντα φορέα ή μια συγκεκριμένη διαδικασία προμήθειας. Όμως, οι περιπτώσεις αυτές δεν μπορούν να καλυφθούν από ένα τυποποιημένο έντυπο.

(19)  Η χρήση του ΕΕΕΠ από τους αναθέτοντες φορείς σχετικά με τον περιορισμό του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων (μέρος V) δεν προβλέπεται ρητώς βάσει της οδηγίας 2014/25/ΕΕ, θα πρέπει ωστόσο να επιτρέπεται για πρακτικούς λόγους, δεδομένου ότι τόσο το άρθρο 65 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ όσο και το άρθρο 78 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/25/ΕΕ απαιτούν κάθε τέτοιου είδους περιορισμός του αριθμού να διενεργείται σύμφωνα με αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΈΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΕΕΕΠ)

Μέρος I: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία προμήθειας και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα

Image

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Image

Image

Image

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού

Image

Image

Image

Image

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Image

Image

Image

Image

Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων

Image

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Image


Top