EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2003_097_R_0053_01

2003/263/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 27ης Μαρτίου 2003, σχετικά με την υπογραφή και τη σύναψη πρωτοκόλλου για την προσαρμογή των εμπορικών πτυχών της ευρωπαϊκής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Πολωνίας, αφετέρου, ώστε να ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων μεταξύ των μερών για νέες αμοιβαίες γεωργικές παραχωρήσεις - Πρωτόκολλο για την προσαρμογή των εμπορικών πτυχών της ευρωπαϊκής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Πολωνίας, αφετέρου, ώστε να ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων μεταξύ των μερών για νέες αμοιβαίες γεωργικές παραχωρήσεις - Ενημέρωση σχετικά με την έναρξη ισχύος του πρωτοκόλλου για την προσαρμογή των εμπορικών πτυχών της ευρωπαϊκής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Πολωνίας, αφετέρου, ώστε να ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων μεταξύ των μερών για νέες αμοιβαίες γεωργικές παραχωρήσεις

OJ L 97, 15.4.2003, p. 53–72 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

32003D0263

2003/263/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 27ης Μαρτίου 2003, σχετικά με την υπογραφή και τη σύναψη πρωτοκόλλου για την προσαρμογή των εμπορικών πτυχών της ευρωπαϊκής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Πολωνίας, αφετέρου, ώστε να ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων μεταξύ των μερών για νέες αμοιβαίες γεωργικές παραχωρήσεις

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 097 της 15/04/2003 σ. 0053 - 0056


Απόφαση του Συμβουλίου

της 27ης Μαρτίου 2003

σχετικά με την υπογραφή και τη σύναψη πρωτοκόλλου για την προσαρμογή των εμπορικών πτυχών της ευρωπαϊκής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Πολωνίας, αφετέρου, ώστε να ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων μεταξύ των μερών για νέες αμοιβαίες γεωργικές παραχωρήσεις

(2003/263/ΕΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 133, σε συνδυασμό με το άρθρο 300 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο πρώτη φράση,

την πρόταση της Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Η ευρωπαϊκή συμφωνία σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους αφενός, και της Δημοκρατίας της Πολωνίας αφετέρου (στο εξής "η ευρωπαϊκή συμφωνία")(1), προβλέπει αμοιβαίες εμπορικές παραχωρήσεις για ορισμένα γεωργικά προϊόντα.

(2) Το άρθρο 20 παράγραφος 5 της ευρωπαϊκής συμφωνίας προβλέπει ότι η Κοινότητα και η Πολωνία εξετάζουν ανά προϊόν και σε συστηματική και αμοιβαία βάση τη δυνατότητα εκατέρωθεν χορήγησης περαιτέρω παραχωρήσεων.

(3) Οι πρώτες βελτιώσεις του προτιμησιακού καθεστώτος της ευρωπαϊκής συμφωνίας προβλέφθηκαν στο πρωτόκολλο για την προσαρμογή των εμπορικών παραμέτρων της ευρωπαϊκής συμφωνίας, ώστε να ληφθούν υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Δημοκρατίας της Φινλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η έκβαση των διαπραγματεύσεων για τη γεωργία στο πλαίσιο του Γύρου της Ουρουγουάης, περιλαμβανομένων βελτιώσεων στο υφιστάμενο προτιμησιακό καθεστώς, το οποίο εγκρίθηκε με την απόφαση 2002/63/ΕΚ(2).

(4) Επίσης, προβλέφθηκαν βελτιώσεις του προτιμησιακού καθεστώτος ως επακόλουθο των διαπραγματεύσεων για την απελευθέρωση των γεωργικών εμπορικών συναλλαγών που ολοκληρώθηκαν το 2000. Όσον αφορά την Κοινότητα, οι βελτιώσεις τέθηκαν σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2001 μέσω του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2851/2000 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2000, περί θεσπίσεως ορισμένων παραχωρήσεων υπό τη μορφή κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα και περί προσαρμογής, ως αυτόνομου και μεταβατικού μέτρου, ορισμένων γεωργικών παραχωρήσεων που προβλέπονται στην ευρωπαϊκή συμφωνία με την Πολωνία(3). Η εν λόγω δεύτερη προσαρμογή του προτιμησιακού καθεστώτος δεν έχει ακόμη ενσωματωθεί στην ευρωπαϊκή συμφωνία με τη μορφή συμπληρωματικού πρωτοκόλλου.

(5) Στις 23 Δεκεμβρίου 2002, ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις για περαιτέρω βελτιώσεις του προτιμησιακού καθεστώτος της ευρωπαϊκής συμφωνίας.

(6) Πρέπει να εγκριθεί το νέο συμπληρωματικό πρωτόκολλο της ευρωπαϊκής συμφωνίας για την προσαρμογή των εμπορικών παραμέτρων της ευρωπαϊκής συμφωνίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών της αφενός, και της Πολωνίας αφετέρου, (στο εξής "το πρωτόκολλο") με σκοπό την παγίωση όλων των παραχωρήσεων στις γεωργικές εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των δύο μερών, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων των διαπραγματεύσεων που ολοκληρώθηκαν το 2000 και το 2002.

(7) Με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 1993, για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου για τη θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα(4), κωδικοποιήθηκαν οι κανόνες διαχείρισης για δασμολογικές ποσοστώσεις με στόχο να χρησιμοποιούνται ακολουθώντας τη χρονολογική σειρά ημερομηνιών των τελωνειακών διασαφήσεων. Η διαχείριση συνεπώς ορισμένων δασμολογικών ποσοστώσεων βάσει της παρούσας απόφασης πρέπει να ακολουθεί τους εν λόγω κανόνες.

(8) Τα απαιτούμενα μέτρα για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης θεσπίζονται σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή(5).

(9) Ως επακόλουθο των διαπραγματεύσεων που προαναφέρονται, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2851/2000 έχει κατ' ουσία χάσει το νόημα του και πρέπει συνεπώς να καταργηθεί,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Εγκρίνεται εξ ονόματος της Επιτροπής το συνημμένο πρωτόκολλο με το οποίο προσαρμόζονται οι εμπορικές πτυχές της ευρωπαϊκής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους αφενός, και της Δημοκρατίας της Πολωνίας αφετέρου, ώστε να ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων μεταξύ των μερών για νέες αμοιβαίες γεωργικές παραχωρήσεις.

Άρθρο 2

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου εξουσιοδοτείται να ορίσει το πρόσωπο που είναι αρμόδιο να υπογράψει το πρωτόκολλο εξ ονόματος της Κοινότητας και να κοινοποιήσει την πράξη έγκρισης που προβλέπεται στο άρθρο 3 του πρωτοκόλλου.

Άρθρο 3

Η Επιτροπή θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή του πρωτοκόλλου σύμφωνα με τη διαδικασία που μνημονεύεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2.

Άρθρο 4

Οι αύξοντες αριθμοί που έχουν δοθεί στις δασμολογικές ποσοστώσεις του παραρτήματος της παρούσας απόφασης μπορούν να τροποποιηθούν από την Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2. Η διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων με αριθμό άνω του 09.5100 πραγματοποιείται από την Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 308α, 308β και 308γ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93.

Άρθρο 5

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή για τη ζάχαρη, η οποία συστάθηκε βάσει του άρθρου 42 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001(6) ή, ανάλογα με την περίπτωση, από την επιτροπή που συστάθηκε βάσει των σχετικών διατάξεων των υπόλοιπων κανονισμών για την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

Η προθεσμία που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε ένα μήνα.

3. Η Επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό.

Άρθρο 6

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2851/2000 καταργείται από την έναρξη ισχύος του πρωτοκόλλου.

Βρυξέλλες, 27 Μαρτίου 2003.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Μ. Στρατάκης

(1) ΕΕ L 348 της 31.12.1993, σ. 2.

(2) ΕΕ L 27 της 30.1.2002, σ. 1.

(3) ΕΕ L 332 της 28.12.2000, σ. 7.

(4) ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 444/2002 (ΕΕ L 68 της 12.3.2002, σ. 11).

(5) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

(6) EE L 178 της 30.6.2001, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 680/2002 της Επιτροπής (EE L 104 της 20.4.2002, σ. 26).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αύξοντες αριθμοί των δασμολογικών ποσοστώσεων της ΕΕ για τα προϊόντα καταγωγής Πολωνίας

(που αναφέρονται στο άρθρο 4)

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Top