EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2000_147_R_0001_01

Απόφαση του Συμβουλίου και της Επιτροπής της 19ης Απριλίου 2000 για τη σύναψη ευρωμεσογειακής συμφωνίας συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Κράτους του Ισραήλ, αφετέρου (2000/384/ΕΚ, ΕΚΑΧ)

OJ L 147, 21.6.2000, p. 1–172 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

32000D0384

2000/384/ΕΚ, ΕΚΑΧ: Απόφαση του Συμβουλίου και της Επιτροπής, της 19ης Απριλίου 2000, για τη σύναψη ευρωμεσογειακής συμφωνίας συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Κράτους του Ισραήλ, αφετέρου

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 147 της 21/06/2000 σ. 0001 - 0002


Απόφαση του Συμβουλίου και της Επιτροπής

της 19ης Απριλίου 2000

για τη σύναψη ευρωμεσογειακής συμφωνίας συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Κράτους του Ισραήλ, αφετέρου

(2000/384/ΕΚ, ΕΚΑΧ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κονότητας Άνθρακα και Χάλυβα, και ιδίως το άρθρο 95,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 310 σε συνδυασμό με το άρθρο 300 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο δεύτερη φράση και το άρθρο 310 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο,

την πρόταση της Επιτροπής,

Μετά από διαβούλευση της συμβουλευτικής επιτροπής και την ομόφωνη συγκατάθεση του Συμβουλίου,

Έγοντας υπόψη τη σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

Η ευρωμεσογειακή συμφωνία συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Κράτους του Ισραήλ, αφετέρου, η οποία υπεγράφη στις 20 Νοεμβρίου 1995, θα πρέπει να εγκριθεί,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ:

Άρθρο 1

Η ευρωμεσογειακή συμφωνία συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Κράτους του Ισραήλ, αφετέρου, τα πρωτόκολλα που προσαρτώνται σ' αυτήν και οι δηλώσεις και ανταλλαγές επιστολών που επισυνάπτονται στην τελική πράξη εγκρίνονται εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα.

Τα κείμενα του πρώτου εδαφίου επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 2

1. Η θέση που λαμβάνει η Κοινότητα στο Συμβούλιο Σύνδεσης και στην Επιτροπή Σύνδεσης καθορίζεται από το Συμβούλιο, με βάση πρόταση της Επιτροπής, ή, οσάκις κρίνεται σκόπιμο, από την Επιτροπή, ανάλογα με τις αντίστοιχες διατάξεις των συνθηκών για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα.

2. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου προεδρεύει, σύμφωνα με το άρθρο 68 της συμφωνίας, του Συμβουλίου Σύνδεσης και παρουσιάζει τη θέση της Κοινότητας. Ένας αντιπρόσωπος της Προεδρίας του Συμβουλίου προεδρεύει της Επιτροπής Σύνδεσης, σύμφωνα με το άρθρο 71 της συμφωνίας, και παρουσιάζει τη θέση της Κοινότητας.

Άρθρο 3

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου καταθέτει, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας την πράξη γνωστοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 85 της συμφωνίας. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής καταθέτει την εν λόγω πράξη γνωστοποίησης εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα.

Βρυξέλλες, 19 Απριλίου 2000.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

L. Capoulas Santos

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

R. Prodi

(1) ΕΕ C 78 της 18.3.1996, σ. 12.

Top