Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_1985_199_R_0044_031

Απόφαση του Συμβουλίου της 16ης Ιουλίου 1985 για τη σύναψη συντονιστικής συμφωνίας Κοινότητας - COST για ένα σχέδιο συντονισμένης δράσης στον τομέα της χρησιμοποίησης υποπροϊόντων που περιέχουν λιγνίνη-κυτταρίνη και άλλων φυτικών υπολειμμάτων για ζωοτροφές (σχέδιο COST 84 α)
Συντονιστική συμφωνία Κοινότητας - COST για ένα σχέδιο συντονισμένης δράσης στον τομέα της χρησιμοποίησης υποπροϊόντων που περιέχουν λιγνίνη-κυτταρίνη και άλλων φυτικών υπολειμμάτων για ζωοτροφές (σχέδιο COST 84 a)

OJ L 199, 31.7.1985, p. 44–49 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

31985D0366

85/366/ΕΟΚ: Απόφαση του Συμβουλίου της 16ης Ιουλίου 1985 για τη σύναψη συντονιστικής συμφωνίας Κοινότητας — COST για ένα σχέδιο συντονισμένης δράσης στον τομέα της χρησιμοποίησης υποπροϊόντων που περιέχουν λιγνίνη—κυτταρίνη και άλλων φυτικών υπολειμμάτων για ζωοτροφές (σχέδιο COST 84 α)

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 199 της 31/07/1985 σ. 0044
Ισπανική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 16 τόμος 2 σ. 0011
Πορτογαλική ειδική έκδοση : Κεφάλαιο 16 τόμος 2 σ. 0011


*****

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 16ης Ιουλίου 1985

για τη σύναψη συντονιστικής συμφωνίας Κοινότητας - COST για ένα σχέδιο συντονισμένης δράσης στον τομέα της χρησιμοποίησης υποπροϊόντων που περιέχουν λιγνίνη-κυτταρίνη και άλλων φυτικών υπολειμμάτων για ζωοτροφές (σχέδιο COST 84 α)

(85/366/ΕΟΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας,

το σχέδιο απόφασης που υπέβαλε η Επιτροπή,

Εκτιμώντας:

ότι με την απόφαση 84/197/ΕΟΚ (1), το Συμβούλιο ενέκρινε σχέδιο συντονισμένης δράσης της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας στον τομέα της χρησιμοποίησης υποπροϊόντων που περιέχουν λιγνίνη-κυτταρίνη και άλλων φυτικών υπολειμμάτων για ζωοτροφές·

ότι το άρθρο 6 της απόφασης 84/197/ΕΟΚ καθορίζει ότι η Κοινότητα μπορεί να συνάψει συμφωνία με τρίτα κράτη που συμμετέχουν στην ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της Επιστημονικής και Τεχνικής Έρευνας (COST), με σκοπό να συντονίσει το κοινοτικό σχέδιο με τα αντίστοιχα προγράμματα των κρατών αυτών·

ότι, με την απόφασή του της 20ής Φεβρουαρίου 1984, το Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή να διαπραγματευθεί μια συμφωνία προς το σκοπό αυτό·

ότι η Επιτροπή συμπλήρωσε τον κύκλο αυτών των διαπραγματεύσεων ·

ότι η συμφωνία αυτή πρέπει να εγκριθεί,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Η συντονιστική συμφωνία Κοινότητας - COST για ένα σχέδιο συντονισμένης δράσης στον τομέα της χρησιμοποίησης υποπροϊόντων που περιέχουν λιγνίνη-κυτταρίνη και άλλων φυτικών υπολειμμάτων για ζωοτροφές (σχέδιο COST 84 α) εγκρίνεται εξ ονόματος της Κοινότητας.

Το κείμενο της συμφωνίας επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 2

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου προβαίνει στην κοινοποίηση που προβλέπει το άρθρο 6 παράγραφος 2 της συμφωνίας.

Βρυξέλλες, 16 Ιουλίου 1985.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. FISCHBACH

(1) ΕΕ αριθ. L 103 της 16. 4. 1984, σ. 23.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ - COST

για ένα σχέδιο συντονισμένης δράσης στον τομέα της χρησιμοποίησης υποπροϊόντων που περιέχουν λιγνίνη-κυτταρίνη και άλλων φυτικών υπολειμμάτων για ζωοτροφές (σχέδιο COST 84 α)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ,

καλούμενη στο εξής «Κοινότητα», και

ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ,

καλούμενα στο εξής «συμμετέχοντα κράτη μη μέλη»,

Εκτιμώντας:

ότι ένα σχέδιο έρευνας σχετικά με την παραγωγή μονοκυττάρων πρωτεϊνών και χρησιμοποίησή τους για ζωοτροφές, που τέθηκε σε εφαρμογή με Κοινή Δήλωση Προθέσεως, η οποία υπογράφηκε στις 27 Μαρτίου 1980 στα πλαίσια της ευρωπαϊκής συνεργασίας στο πεδίο της Επιστημονικής και Τεχνικής Έρευνας (COST) (σχέδιο COST 83/84), έδωσε πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα·

ότι, με την απόφαση της 2ας Απριλίου 1984, το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ενέκρινε ένα κοινοτικό σχέδιο συντονισμένης δράσης στον τομέα της χρησιμοποίησης υποπροϊόντων που περιέχουν λιγνίνη-κυτταρίνη και άλλων φυτικών υπολειμμάτων για ζωοτροφές·

ότι τα κράτη μέλη της Κοινότητας και τα συμμετέχοντα κράτη μη μέλη, καλούμενα στο εξής «τα κράτη» προτίθενται, βάσει κανόνων και διαδικασιών που εφαρμόζονται στα εθνικά τους προγράμματα, να πραγματοποιήσουν την έρευνα που περιγράφεται στο παράρτημα Α, και είναι διατεθειμένα να την υπαγάγουν σε πλαίσια συντονισμού που θεωρούν ότι θα είναι αμοιβαία ωφέλιμα·

ότι η διεξαγωγή της έρευνας που καλύπτει το σχέδιο συντονισμένης δράσης θα απαιτήσει από τα κράτη χρηματοδοτική συνεισφορά περίπου 25 εκατομμυρίων ECU,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΣΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ

Άρθρο 1

Η Κοινότητα και τα συμμετέχοντα κράτη μη μέλη, καλούμενα στο εξής «τα συμβαλλόμενα μέρη», συμμετέχουν, για περίοδο που εκτείνεται έως την 1η Απριλίου 1988, σε σχέδιο συντονισμένης δράσης στον τομέα της χρησιμοποίησης υποπροϊόντων που περιέχουν λιγνίνη-κυτταρίνη και άλλων φυτικών υπολειμμάτων για ζωοτροφές.

Το σχέδιο αυτό συνίσταται στο συντονισμό του κοινοτικού σχεδίου συντονισμένης δράσης και των αντίστοιχων προγραμμάτων των συμμετεχόντων κρατών μη μελών. Τα θέματα της έρευνας που καλύπτονται από την παρούσα συμφωνία εκτίθενται στο παράρτημα Α.

Τα κράτη είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνα για την έρευνα που θα διεξάγουν οι εθνικοί τους οργανισμοί ή φορείς.

Άρθρο 2

Ο συντονισμός μεταξύ των συμβαλλομένων μερών διενεργείται μέσω μιας συντονιστικής επιτροπής Κοινότητας - COST, καλούμενης στο εξής «η επιτροπή».

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της. Η γραμματεία της εξασφαλίζεται από την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καλούμενη στο εξής «η Επιτροπή».

Οι αρμοδιότητες και η σύνθεση της επιτροπής αυτής καθορίζονται στο παράρτημα Β.

Άρθρο 3

Προκειμένου να εξασφαλισθεί η μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα κατά την εκτέλεση αυτού του σχεδίου συντονισμένης δράσης, η επιτροπή μπορεί να διορίσει έναν επικεφαλής του σχεδίου σε συμφωνία με τους αντιπροσώπους των συμμετεχόντων κρατών μη μελών στην επιτροπή.

Άρθρο 4

Η μέγιστη χρηματοδοτική συνεισφορά των συμβαλλομένων μερών στο κόστος του συντονισμού για την αναφερόμενη στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 1 χρονική περίοδο, ανέρχεται σε:

- 650 000 ECU εκ μέρους της Κοινότητας,

- 65 000 ECU εκ μέρους κάθε συμμετέχοντος κράτους μη μέλους.

Η ECU νοείται όπως ορίζεται από τον ισχύοντα δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και από τις δημοσιονομικές διατάξεις που έχουν εκδοθεί για την εφαρμογή του.

Οι κανόνες που διέπουν τη χρηματοδότηση της συμφωνίας αναφέρονται στο παράρτημα Γ.

Άρθρο 5

1. Μέσω της επιτροπής, τα κράτη ανταλλάσσουν τακτικά κάθε χρήσιμο στοιχείο σχετικά με τη διεξαγωγή των ερευνών που αποτελούν το αντικείμενο του σχεδίου συντονισμένης δράσης και προσπαθούν να παρέχουν στοιχεία σχετικά με παρόμοιες έρευνες οι οποίες είτε σχεδιάζονται είτε διεξάγονται από άλλους φορείς. Κάθε παρεχόμενο στοιχείο αποκτά εμπιστευτικό χαρακτήρα, αν το κράτος που το ανακοινώνει το ζητήσει.

2. Κατόπιν συνεννοήσεως με την επιτροπή, η Επιτροπή συντάσσει ετήσιες εκθέσεις εργασιών, με βάση τα παρεχόμενα στοιχεία, και τις διαβιβάζει στα κράτη. 3. Στο τέλος της περιόδου συντονισμού, η Επιτροπή, κατόπιν συνεννοήσεως με την επιτροπή, διαβιβάζει στα κράτη γενική έκθεση σχετικά με την εκτέλεση και τα αποτελέσματα του σχεδίου. Η έκθεση αυτή δημοσιεύεται από την Επιτροπή σε διάστημα έξι μηνών το αργότερο από τη διαβίβασή της, εκτός αν υπάρξει διαφωνία εκ μέρους ενός κράτους. Στην περίπτωση αυτή, η έκθεση αποκτά εμπιστευτικό χαρακτήρα και διαβιβάζεται κατόπιν αιτήσεως και με τη σύμφωνη γνώμη της επιτροπής, μόνο σε οργανισμούς και επιχειρήσεις, των οποίων οι δραστηριότητες ή η παραγωγή δικαιολογούν την πρόσβαση στις γνώσεις που έχουν αποκτηθεί από τη διεξαγωγή των ερευνών που καλύπτει το σχέδιο συντονισμένης δράσης.

Άρθρο 6

1. Η παρούσα συμφωνία είναι ανοιχτή για να την υπογράψουν η Κοινότητα και τα κράτη μη μέλη που έλαβαν μέρος στην υπουργική διάσκεψη των Βρυξελλών στις 22 και 23 Νοεμβρίου 1971.

2. Για τη συμμετοχή κάθε συμβαλλόμενου μέρους στο σχέδιο συντονισμένης δράσης που ορίζεται στο άρθρο 1, αποτελεί προϋπόθεση η μετά την υπογραφή της παρούσας συμφωνίας κοινοποίηση προς το Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 1985, σχετικά με την ολοκλήρωση των αναγκαίων διαδικασιών που προβλέπονται από το εσωτερικό του δίκαιο, για τη θέση σε εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας.

3. Η παρούσα συμφωνία αρχίζει να ισχύει για τα συμβαλλόμενα μέρη, τα οποία προέβησαν στην κοινοποίηση που προβλέπεται στην παράγραφο 2, την πρώτη μέρα του μήνα που ακολουθεί εκείνον κατά τη διάρκεια του οποίου η Κοινότητα και ένα τουλάχιστον από τα συμμετέχοντα κράτη μη μέλη προέβησαν στην εν λόγω κοινοποίηση.

Η παρούσα συμφωνία αρχίζει να ισχύει, για τα συμβαλλόμενα μέρη τα οποία προβαίνουν στην κοινοποίηση μετά την έναρξη ισχύος της, την πρώτη μέρα του δεύτερου μήνα που ακολουθεί εκείνο κατά τη διάρκεια του οποίου διαβιβάστηκε η κοινοποίηση.

Τα συμβαλλόμενα μέρη τα οποία δεν έχουν προβεί στην κοινοποίηση κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, μπορούν να συμμετάσχουν στις εργασίες της επιτροπής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1985.

4. Ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων πληροφορεί το καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη για τις κοινοποιήσεις που προβλέπονται στην παράγραρφο 2 και την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της παρούσας συμφωνίας.

Άρθρο 7

Η παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται, αφενός, στα εδάφη στα οποία εφαρμόζεται η συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας υπό τους όρους που προβλέπει η συνθήκη αυτή και, αφετέρου, στα εδάφη των συμμετεχόντων κρατών μη μελών.

Άρθρο 8

Η παρούσα συμφωνία συντάσσεται σε ένα μόνο αντίτυπο στην αγγλική, γαλλική, δανική, ελληνική, ιταλική, και ολλανδική γλώσσα, και όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά· κατατίθεται δε στο αρχείο της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, το οποίο διαβιβάζει επικυρωμένο αντίγραφο σε κάθε συμβαλλόμενο μέρος.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ

1. Χρησιμοποίηση υποστρωμάτων.

2. Χρησιμοποίηση προϊόντων που μετατρέπονται σε ζωοτροφές.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ - COST ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΛΙΓΝΙΝΗ-ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ

1. Η επιτροπή:

1.1. συμβάλλει στη βέλτιστη υλοποίηση του σχεδίου διατυπώνοντας τη γνώμη της για όλες τις πλευρές της εξέλιξής του,

1.2. αξιολογεί τα αποτελέσματα του σχεδίου και εξάγει συμπεράσματα σχετικά με την εφαρμογή τους,

1.3. είναι υπεύθυνη για την ανταλλαγή πληροφοριών που προβλέπει το άρθρο 5 παράγραφος 1 της συμφωνίας,

1.4. εισηγείται κατευθύνσεις στον επικεφαλής του σχεδίου,

1.5. μπορεί να συστήσει, για καθένα από τα θέματα έρευνας που καθορίζονται στο παράρτημα Α, μια υποεπιτροπή ώστε να εξασφαλίζεται η καλή εκτέλεση του προγράμματος.

2. Οι εκθέσεις και οι γνώμες της επιτροπής ανακοινώνονται στα κράτη.

3. Η επιτροπή απαρτίζεται από έναν αντιπρόσωπο της Επιτροπής, ως συντονιστή του κοινοτικού σχεδίου συντονισμένης δράσης, έναν αντιπρόσωπο κάθε συμμετέχοντος κράτους μη μέλους, έναν αντιπρόσωπο κάθε κράτους μέλους, ο οποίος εκπροσωπεί το εθνικό του πρόγραμμα, και τον επικεφαλής του σχεδίου. Κάθε αντιπρόσωπος είναι δυνατό να συνοδεύεται από εμπειρογνώμονες.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Άρθρο 1

Οι παρούσες διατάξεις καθορίζουν τους κανόνες χρηματοδότησης που αναφέρονται στο άρθρο 4 της συντονιστικής συμφωνίας Κοινότητας - COST για ένα σχέδιο συντονισμένης δράσης Κοινότητας - COST στον τομέα της χρησιμοποίησης υποπροϊόντων που περιέχουν λιγνίνη-κυτταρίνη και άλλων φυτικών υπολειμμάτων για ζωοτροφές (σχέδιο COST 84 α)).

Άρθρο 2

Στην αρχή κάθε οικονομικού έτους, η Επιτροπή απευθύνει πρόσκληση για συνεισφορά σε κάθε ένα από τα συμμετέχοντα κράτη μη μέλη, η οποία αντιστοιχεί στο μερίδιό του στα ετήσια έξοδα συντονισμού, βάσει της συμφωνίας και υπολογίζεται ανάλογα με τα ανώτατα ποσά που αναφέρονται στο άρθρο 4 της συμφωνίας.

Η συνεισφορά αυτή εκφράζεται συγχρόνως σε ECU και στο νόμισμα του οικείου κράτους μη μέλους, η δε αξία της ECU ορίζεται στο δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και καθορίζεται κατά την ημερομηνία της προσκλήσεως για συνεισφορά.

Το σύνολο των συνεισφορών καλύπτει εκτός από τα έξοδα ταξιδίου και διαμονής των αντιπροσώπων της επιτροπής και τα έξοδα συντονισμού, που περιλαμβάνουν συνεδριάσεις, συμβάσεις που συνάπτονται με πρόσωπα ή οργανισμούς των συμμετεχόντων κρατών με σκοπό την εξασφάλιση του συντονισμού και τη μετακίνηση των ερευνητών μεταξύ των εργαστηρίων.

Κάθε συμμετέχον κράτος μη μέλος καταβάλλει ετήσια συνεισφορά στα έξοδα συντονισμού, δυνάμει της συμφωνίας, στην αρχή του έτους και το αργότερο στις 31 Μαρτίου. Κάθε καθυστέρηση καταβολής της ετήσιας συνεισφοράς συνεπάγεται για το ενδιαφερόμενο κράτος μη μέλος την πληρωμή τόκου με επιτόκιο ίσο με το υψηλότερο επιτόκιο προεξοφλητικού τόκου που εφαρμόζεται στα κράτη κατά την ημέρα λήξης της προθεσμίας. Το επιτόκιο αυτό αυξάνεται κατά 0,25 % για κάθε μήνα υπερημερίας. Ο τόκος επαυξημένος κατ' αυτόν τον τρόπο ισχύει για όλη την περίοδο υπερημερίας. Ωστόσο, ο τόκος αυτός επιβάλλεται μόνο στην περίπτωση που η πληρωμή πραγματοποιείται μετά την παρέλευση τριών μηνών από την πρόσκληση για συνεισφορά της Επιτροπής.

Άρθρο 3

Τα καταβαλλόμενα ποσά από τα συμμετέχοντα κράτη μη μέλη φέρονται σε πίστωση της συντονισμένης δράσης σαν έσοδα του προϋπολογισμού, εγγραφόμενα σε ένα κεφάλαιο της κατάστασης εσόδων του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (τμήμα Επιτροπής).

Άρθρο 4

Το προσωρινό χρονοδιάγραμμα των εξόδων συντονισμού, που προβλέπονται στο άρθρο 4 της συμφωνίας, αναφέρεται στο παράρτημα.

Άρθρο 5

Ο ισχύων δημοσιονομικός κανονισμός που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων εφαρμόζεται και στη διαχείριση των πιστώσεων.

Άρθρο 6

Στο τέλος κάθε οικονομικού έτους, καταρτίζεται κατάσταση πιστώσεων σχετικών με τη συντονισμένη δράση, η οποία και διαβιβάζεται στα συμμετέχοντα κράτη μη μέλη για ενημέρωση.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ « ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΛΙΓΝΙΝΗ-ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ» (Σχέδιο COST 84 α)

(ECU)

1.2,3.4,5.6,7.8,9.10,11.12,13 // // // // // // // // // 1984

// 1985 // 1986 // 1987 // 1988 // Σύνολο

// // // // // // 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13 // // CE // CP // CE // CP // CE // CP // CE // CP // CE // CP // CE // CP // // // // // // // // // // // // // // 1. Αρχική εκτίμηση των συνολικών αναγκών // // // // // // // // // // // // // - Προσωπικό (1) // - // - // 17 000 // 17 000 // 36 000 // 36 000 // 39 000 // 39 000 // 14 000 // 14 000 // 106 000 // 106 000 // - Έξοδα διοικητικής

λειτουργίας // 40 000 // 40 000 // 69 000 // 69 000 // 54 000 // 54 000 // 60 000 // 60 000 // 36 000 // 36 000 // 259 000 // 259 000 // - Συμβάσεις // 60 000

// 20 000 // 90 000 // 39 000 // 45 000 // 90 000 // 90 000 // 54 000 // - // 82 000 // 285 000 // 285 000 // Σύνολο

// 100 000 // 60 000 // 176 000 // 125 000 // 135 000 // 180 000 // 189 000 // 153 000 // 50 000 // 132 000 // 650 000 // 650 000 // // // // // // // // // // // // // // 2. Αναθεωρημένη εκτίμηση των δαπανών, λαμβανομένων υπόψη των συμπληρωματικών αναγκών που απορρέουν από την προσχώρηση στη συμφωνία συμμετεχόντων κρατών μη μελών // // // // // // // // // // // // // - Προσωπικό // - // - // // // // // // // // // // // - Έξοδα διοικητικής

λειτουργίας

- Συμβάσεις

// 100 000

n100 000

10

// 60 000

n60 000

10 // 176 000

n176 000

10 // 125 000

n125 000

10 // 135 000

n135 000

10 // 180 000

n180 000

10 // 189 000

n189 000

10 // 153 000

n153 000

10 // 50 000

n50 000

10 // 132 000

n132 000

10 // 650 000

n650 000

10 // 650 000

n650 000

10 // // // // // // // // // // // // // // 3. Διαφορά μεταξύ 1 και 2 προς κάλυψη από τις συνεισφορές των συμμετεχόντων κρατών μη μελών

//

n100 000

10

//

n60 000

10

//

n176 000

10

//

n125 000

10

//

n135 000

10

//

n180 000

10

//

n189 000

10

//

n153 000

10

//

n50 000

10

//

n132 000

10

//

n650 000

10

//

n650 000

10 // // // // // // // // // // // // // 1.2 // n // = αριθμός των συμμετεχόντων κρατών μη μελών // CE // = πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων // CP // = πιστώσεις πληρωμών // (1) // Η Επιτροπή ζήτησε για το 1985 έναν υπάλληλο C ως βοηθητικό προσωπικό, συμπληρωματικά προς την απόφαση προγράμματος της 2ας Απριλίου 1984 (ΕΕ αριθ. L 103/1984), για την πραγματοποίηση του προγράμματος αυτού. Κατά το 1985 θα υποβάλλει προς έγκριση από το Συμβούλιο, νέο πρόγραμμα στον τομέα των πρώτων υλών στο οποίο θα ενσωματωθούν η παρούσα δράση και το δυναμικό που έχει διατεθεί για το σκοπό αυτό από την αρμόδια επί του προϋπολογισμού αρχή.

Top