EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:030:TOC

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, C 30, 30 Ιανουαρίου 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0901

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 30

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

60ό έτος
30 Ιανουαρίου 2017


Ανακοίνωση αριθ

Περιεχόμενα

Σελίδα

 

IV   Πληροφορίες

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2017/C 30/01

Τελευταίες δημοσιεύσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1


 

V   Γνωστοποιήσεις

 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

 

Δικαστήριο

2017/C 30/02

Υπόθεση C-673/13 P: Απόφαση του Δικαστηρίου (πέμπτο τμήμα) της 23ης Νοεμβρίου 2016 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Stichting Greenpeace Nederland, Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) [Αίτηση αναιρέσεως — Πρόσβαση στα έγγραφα των θεσμικών οργάνων — Κανονισμός (ΕΚ) 1049/2001 — Περιβάλλον — Σύμβαση του Århus — Κανονισμός (ΕΚ) 1367/2006 — Άρθρο 6, παράγραφος 1 — Κίνδυνος προσβολής των εμπορικών συμφερόντων φυσικού ή νομικού προσώπου — Έννοια του όρου «πληροφορίες που αφορούν εκπομπές στο περιβάλλον» — Έγγραφα που αφορούν τη διαδικασία εγκρίσεως δραστικής ουσίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων — Δραστική ουσία γλυφοσάτη]

2

2017/C 30/03

Υπόθεση C-442/14: Απόφαση του Δικαστηρίου (πέμπτο τμήμα) της 23ης Νοεμβρίου 2016 [αίτηση του College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Κάτω Χώρες) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Bayer CropScience SA-NV, Stichting De Bijenstichting κατά College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden [Προδικαστική παραπομπή — Περιβάλλον — Σύμβαση του Århus — Οδηγία 2003/4/ΕΚ — Άρθρο 4, παράγραφος 2 — Πρόσβαση του κοινού στις πληροφορίες — Έννοια του όρου «πληροφορίες σχετικά με εκπομπές στο περιβάλλον» — Οδηγία 91/414/EOK — Οδηγία 98/8/ΕΚ — Κανονισμός (ΕΚ) 1107/2009 — Διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων και βιοκτόνων στην αγορά — Εμπιστευτικότητα — Προστασία των βιομηχανικών και εμπορικών συμφερόντων]

3

2017/C 30/04

Υπόθεση C-461/14: Απόφαση του Δικαστηρίου (πέμπτο τμήμα) της 24ης Νοεμβρίου 2016 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Βασιλείου της Ισπανίας (Παράβαση κράτους μέλους — Οδηγία 2009/147/ΕΚ — Διατήρηση των αγρίων πτηνών — Ζώνες ειδικής προστασίας — Οδηγία 85/337/ΕΟΚ — Εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον — Οδηγία 92/43/ΕΟΚ — Διατήρηση των φυσικών οικοτόπων)

4

2017/C 30/05

Υπόθεση C-464/14: Απόφαση του Δικαστηρίου (πέμπτο τμήμα) της 24ης Νοεμβρίου 2016 [αίτηση του Tribunal Tributário de Lisboa (Πορτογαλία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — SECIL — Companhia Geral de Cal e Cimento SA κατά Fazenda Pública (Προδικαστική παραπομπή — Ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων — Άρθρα 63 έως 65 ΣΛΕΕ — Συμφωνία Συνδέσεως ΕΚ-Τυνησίας — Άρθρα 31, 34 και 89 — Συμφωνία Συνδέσεως ΕΚ-Λιβάνου — Άρθρα 31, 33 και 85 — Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων — Μερίσματα που καταβάλλονται από εταιρία εγκατεστημένη στο κράτος μέλος της δικαιούχου εταιρίας — Μερίσματα που καταβάλλονται από εταιρία εγκατεστημένη σε τρίτο κράτος που αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος της Συμφωνίας Συνδέσεως — Διαφορετική μεταχείριση — Περιορισμός — Δικαιολόγηση — Αποτελεσματικότητα των φορολογικών ελέγχων — Δυνατότητα επικλήσεως του άρθρου 64 ΣΛΕΕ δεδομένης της υπάρξεως των Συμφωνιών Συνδέσεως ΕΚ-Τυνησίας και ΕΚ-Λιβάνου)

5

2017/C 30/06

Υπόθεση C-177/15: Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 23ης Νοεμβρίου 2016 [αίτηση του Bundesgerichtshof (Γερμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Nelsons GmbH κατά Ayonnax Nutripharm GmbH, Bachblütentreff Ltd (Προδικαστική παραπομπή — Ενημέρωση και προστασία των καταναλωτών — Κανονισμός (ΕΚ) 1924/2006 — Ισχυρισμοί επί θεμάτων διατροφής και υγείας που διατυπώνονται για τα τρόφιμα — Μεταβατικά μέτρα — Άρθρο 28, παράγραφος 2 — Προϊόντα φέροντα εμπορικά σήματα ή εμπορικές ονομασίες που υπήρχαν πριν από την 1η Ιανουαρίου 2005 — «Ανθοϊάματα του Bach» — Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης RESCUE — Προϊόντα που διατέθηκαν στην αγορά ως φάρμακα πριν από την 1η Ιανουαρίου 2005 και ως τρόφιμα μετά την ημερομηνία αυτή)

7

2017/C 30/07

Υπόθεση C-314/15: Απόφαση του Δικαστηρίου (έκτο τμήμα) της 23ης Νοεμβρίου 2016 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Γαλλικής Δημοκρατίας (Παράβαση κράτους μέλους — Οδηγία 91/271/ΕΟΚ — Επεξεργασία των αστικών λυμάτων — Άρθρο 4, παράγραφοι 1 και 3 — Δευτεροβάθμια ή ισοδύναμη επεξεργασία)

8

2017/C 30/08

Υπόθεση C-395/15: Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 1ης Δεκεμβρίου 2016 [αίτηση του Juzgado de lo Social no 33 de Barcelona (Ισπανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Mohamed Daouidi κατά Bootes Plus SL, Fondo de Garantía Salarial, Ministerio Fiscal (Προδικαστική παραπομπή — Κοινωνική πολιτική — Οδηγία 2000/78/ΕΚ — Ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία — Άρθρα 1 έως 3 — Απαγόρευση κάθε δυσμενούς διάκρισης λόγω ειδικών αναγκών — Ύπαρξη «ειδικών αναγκών» — Έννοια των «μακροχρόνιων σωματικών, ψυχικών, νοητικών ή αισθητηριακών αναπηριών» — Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Άρθρα 3, 15, 21, 30, 31, 34 και 35 — Απόλυση εργαζομένου ο οποίος τελεί, κατά την έννοια του εθνικού δικαίου, σε άγνωστης διάρκειας κατάσταση προσωρινής ανικανότητας προς εργασία)

9

2017/C 30/09

Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-408/15 P και C-409/15 P: Απόφαση του Δικαστηρίου (έκτο τμήμα) της 24ης Νοεμβρίου 2016 — Ackermann Saatzucht GmbH & Co.KG κ.λπ. (C-408/15 P), ABZ Aardbeien Uit Zaad Holding BV κ.λπ. (C-409/15 P) κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αίτηση αναιρέσεως — Προσφυγή ακυρώσεως — Άρθρο 263, τέταρτο εδάφιο, ΣΛΕΕ — Δικαίωμα ασκήσεως προσφυγής — Ενεργητική νομιμοποίηση — Πράξη που αφορά ατομικά φυσικά ή νομικά πρόσωπα λόγω «ορισμένων ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους» — Κανονισμός (ΕΕ) 511/2014 — Μέτρα συμμόρφωσης των χρηστών βάσει του πρωτοκόλλου της Ναγκόγια για την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των οφελών που απορρέουν από τη χρησιμοποίησή τους στην Ένωση — Κανονισμός (ΕΚ) 2100/94 — Περιορισμός των αποτελεσμάτων της κοινοτικής προστασίας των νέων ποικιλιών φυτών — Εξαίρεση για τους βελτιωτές φυτικής ποικιλίας)

10

2017/C 30/10

Υπόθεση C-443/15: Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 24ης Νοεμβρίου 2016 [αίτηση του Labour Court (Ιρλανδία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — David L. Parris κατά Trinity College Dublin κ.λπ. (Προδικαστική παραπομπή — Ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία — Οδηγία 2000/78/ΕΚ — Άρθρο 2 — Απαγόρευση διακρίσεων λόγω γενετήσιου προσανατολισμού και ηλικίας — Εθνικό συνταξιοδοτικό σύστημα — Καταβολή συντάξεως επιζώντος σε ομόφυλο σύντροφο — Προϋπόθεση — Σύναψη του συμφώνου συμβιώσεως πριν τη συμπλήρωση του 60ού έτους ηλικίας του ασφαλισμένου στο οικείο συνταξιοδοτικό σύστημα — Σύμφωνο συμβιώσεως — Αδύνατο στο οικείο κράτος μέλος πριν το έτος 2010 — Αποδεδειγμένη σταθερή σχέση — Άρθρο 6, παράγραφος 2 — Δικαιολογημένη διαφορετική μεταχείριση λόγω ηλικίας)

11

2017/C 30/11

Υπόθεση C-454/15: Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 24ης Νοεμβρίου 2016 [αίτηση του Hessisches Landesarbeitsgericht (Γερμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Jürgen Webb-Sämann κατά Christopher Seagon (ενεργούντος υπό την ιδιότητα του συνδίκου πτωχεύσεως της Baumarkt Praktiker DIY GmbH (Προδικαστική παραπομπή — Κοινωνική πολιτική — Οδηγία 2008/94/ΕΚ — Άρθρο 8 — Προστασία των μισθωτών σε περίπτωση αφερεγγυότητας του εργοδότη τους — Διατάξεις που αφορούν την κοινωνική ασφάλιση — Περιεχόμενο — Αναγκαία μέτρα για την προστασία των κεκτημένων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων προσδοκίας των μισθωτών στο πλαίσιο επικουρικού συνταξιοδοτικού συστήματος — Υποχρέωση προβλέψεως δικαιώματος αποχωρισμού από την πτωχευτική περιουσία των συνταξιοδοτικών εισφορών που δεν έχουν καταβληθεί — Δεν υφίσταται)

12

2017/C 30/12

Υπόθεση C-486/15 P: Απόφαση του Δικαστηρίου (έκτο τμήμα) της 30ής Νοεμβρίου 2016 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Γαλλικής Δημοκρατίας, Orange, Ομοσπονδιακής Δημοκρατία της Γερμανίας (Αίτηση αναιρέσεως — Κρατικές ενισχύσεις — Οικονομικά μέτρα υπέρ της France Télécom — Πρόταση προκαταβολής μετόχου — Δημόσιες δηλώσεις εκπροσώπων του Γαλλικού Δημοσίου — Απόφαση με την οποία η ενίσχυση χαρακτηρίζεται ασυμβίβαστη με την κοινή αγορά — Έννοια του όρου «ενίσχυση» — Έννοια του όρου «οικονομικό πλεονέκτημα» — Κριτήριο του συνετού ιδιώτη επενδυτή — Υποχρέωση αιτιολογήσεως που υπέχει το Γενικό Δικαστήριο — Όρια του δικαστικού ελέγχου — Παραμόρφωση του περιεχομένου της αποφάσεως της Επιτροπής)

12

2017/C 30/13

Υπόθεση C-642/15 P: Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 1ης Δεκεμβρίου 2016 — Toni Klement κατά Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO), Bullerjan GmbH [Αίτηση αναιρέσεως — Κανονισμός (ΕΚ) 207/2009 — Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Τρισδιάστατο σήμα το οποίο αναπαριστά τη μορφή καμίνου — Άρθρο 51, παράγραφος 1, στοιχείο α' — Αίτηση εκπτώσεως από το δικαίωμα επί σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Άρθρο 15, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο, στοιχείο α' — Ουσιαστική χρήση του σήματος — Απόρριψη της αιτήσεως για κήρυξη ακυρότητας]

13

2017/C 30/14

Υπόθεση C-645/15: Απόφαση του Δικαστηρίου (έκτο τμήμα) της 24ης Νοεμβρίου 2016 [αίτηση του Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Γερμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Bund Naturschutz in Bayern e.V., Harald Wilde κατά Freistaat Bayern (Προδικαστική παραπομπή — Περιβάλλον — Εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον — Οδηγία 2011/92/ΕΕ — Σχέδιο έργου που υποβάλλεται σε εκτίμηση — Παράρτημα I, σημείο 7 — Ευρωπαϊκή συμφωνία για τις κύριες διεθνείς οδικές αρτηρίες (AGR) — Διαπλάτυνση οδού τεσσάρων λωρίδων κυκλοφορίας σε μήκος κάτω των 10 χλμ.)

13

2017/C 30/15

Υπόθεση C-662/15: Απόφαση του Δικαστηρίου (έκτο τμήμα) της 24ης Νοεμβρίου 2016 [αίτηση του Oberlandesgericht Düsseldorf (Γερμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG κατά BIOS Medical Services GmbH, πρώην BIOS Naturprodukte GmbH [Προδικαστική παραπομπή — Προσέγγιση των νομοθεσιών — Οδηγία 93/42/ΕΟΚ — Ιατροτεχνολογικά προϊόντα — Προϊόν της κατηγορίας I (χειρουργικοί επίδεσμοι) που έχει αποτελέσει αντικείμενο διαδικασίας αξιολογήσεως της πιστότητας από τον κατασκευαστή — Παράλληλη εισαγωγή — Προσθήκη στην επισήμανση στοιχείων σχετικών με τον εισαγωγέα — Συμπληρωματική διαδικασία αξιολογήσεως της πιστότητας]

14

2017/C 30/16

Υπόθεση C-152/16: Απόφαση του Δικαστηρίου (δέκατο τμήμα) της 1ης Δεκεμβρίου 2016 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου (Παράβαση κράτους μέλους — Κανονισμός (ΕΚ) 1071/2009 — Κοινοί κανόνες όσον αφορά τους όρους που πρέπει να πληρούνται για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα — Άρθρο 16, παράγραφοι 1 και 5 — Εθνικό ηλεκτρονικό μητρώο για τις επιχειρήσεις οδικών μεταφορών — Έλλειψη διασυνδέσεως με τα εθνικά ηλεκτρονικά μητρώα των άλλων κρατών μελών)

15

2017/C 30/17

Υπόθεση C-520/16: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Amtsgericht Hannover (Γερμανία) στις 5 Οκτωβρίου 2016 — Andrea Witzel, Jannis Witzel, Jazz Witzel κατά Germanwings GmbH

15

2017/C 30/18

Υπόθεση C-521/16: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Amtsgericht Hannover (Γερμανία) στις 5 Οκτωβρίου 2016 — Ralf-Achim Vetter, Susanne Glang-Vetter, Anna Louisa Vetter, Carolin Marie Vetter κατά Germanwings GmbH

16

2017/C 30/19

Υπόθεση C-529/16: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Finanzgericht München (Γερμανία) στις 17 Οκτωβρίου 2016 — Hamamatsu Photonics Deutschland GmbH κατά Hauptzollamt München

17

2017/C 30/20

Υπόθεση C-538/16: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Landgericht Frankfurt am Main (Γερμανία) στις 25 Οκτωβρίου 2016 — Kevin Joseph Devine κατά Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo SA

17

2017/C 30/21

Υπόθεση C-539/16: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Landgericht Frankfurt am Main (Γερμανία) στις 25 Οκτωβρίου 2016 — Richard Rodriguez Serin κατά HOP! Regional

18

2017/C 30/22

Υπόθεση C-548/16: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Cour d’appel de Mons (Βέλγιο) στις 28 Οκτωβρίου 2016 — Βελγικό Δημόσιο κατά Biologie Dr Antoine SPRL

18

2017/C 30/23

Υπόθεση C-549/16: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε η Commissione tributaria di Secondo Grado di Bolzano (Ιταλία) στις 31 Οκτωβρίου 2016 — Agenzia delle Entrate — Direzione provinciale Ufficio controlli di Bolzano κατά Palais Kaiserkron Srl

19

2017/C 30/24

Υπόθεση C-551/16: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Centrale Raad van Beroep (Κάτω Χώρες) στις 31 Οκτωβρίου 2016 — J. Klein Schiphorst κατά Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

20

2017/C 30/25

Υπόθεση C-558/16: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Kammergericht Berlin (Γερμανία) στις 3 Νοεμβρίου 2016 — Doris Margret Lisette Mahnkopf

20

2017/C 30/26

Υπόθεση C-574/16: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Ισπανία) στις 14 Νοεμβρίου 2016 — Grupo Norte Facility S.A. κατά Angel Manuel Moreira Gómez

21

2017/C 30/27

Υπόθεση C-586/16 P: Αναίρεση που άσκησαν στις 17 Νοεμβρίου 2016 οι Sun Pharmaceutical Industries Ltd, πρώην Ranbaxy Laboratories Ltd, Ranbaxy (UK) Ltd κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (ένατο τμήμα) στις 8 Σεπτεμβρίου 2016 στην υπόθεση T-460/13, Sun Pharmaceutical Industries Ltd, πρώην Ranbaxy Laboratories Ltd, Ranbaxy (UK) Ltd κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής

22

2017/C 30/28

Υπόθεση C-588/16 P: Αναίρεση που άσκησε στις 18 Νοεμβρίου 2016 η Generics (UK) Ltd κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (ένατο τμήμα) στις 8 Σεπτεμβρίου 2016 στην υπόθεση T-469/13, Generics (UK) κατά Επιτροπής

23

2017/C 30/29

Υπόθεση C-590/16: Προσφυγή της 21ης Νοεμβρίου 2016 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Ελληνικής Δημοκρατίας

24

2017/C 30/30

Υπόθεση C-591/16 P: Αναίρεση που άσκησαν στις 18 Νοεμβρίου 2016 οι H. Lundbeck A/S, Lundbeck Ltd κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (ένατο τμήμα) στις 8 Σεπτεμβρίου 2016 στην υπόθεση T-472/13, H. Lundbeck A/S, Lundbeck Ltd κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής

25

2017/C 30/31

Υπόθεση C-598/16 P: Αναίρεση που άσκησε στις 23 Νοεμβρίου 2016 ο Viktor Fedorovych Yanukovych κατά της αποφάσεως την οποία εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (ένατο πενταμελές τμήμα) στις 15 Σεπτεμβρίου 2016, στην υπόθεση T-346/14, Yanukovych κατά Συμβουλίου

26

2017/C 30/32

Υπόθεση C-599/16 P: Αναίρεση που άσκησε στις 23 Νοεμβρίου 2016 ο Oleksandr Viktorovych Yanukovych κατά της αποφάσεως την οποία εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (ένατο πενταμελές τμήμα) στις 15 Σεπτεμβρίου 2016, στην υπόθεση T-348/14, Yanukovych κατά Συμβουλίου

27

2017/C 30/33

Υπόθεση C-600/16 P: Αναίρεση που άσκησε στις 24 Νοεμβρίου 2016 η National Iranian Tanker Company κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (έβδομο τμήμα) στις 14 Σεπτεμβρίου 2016 στην υπόθεση T-207/15, National Iranian Tanker Company κατά Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

28

2017/C 30/34

Υπόθεση C-601/16 P: Αναίρεση που άσκησαν στις 24 Νοεμβρίου 2016 οι Arrow Group ApS, Arrow Generics Ltd κατά της αποφάσεως την οποία εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (ένατο τμήμα) στις 8 Σεπτεμβρίου 2016 στην υπόθεση T-467/13, Arrow Group ApS, Arrow Generics Ltd κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής

29

2017/C 30/35

Υπόθεση C-602/16 P: Αναίρεση που άσκησε στις 24 Νοεμβρίου 2016 το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της αποφάσεως την οποία εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (ένατο τμήμα) στις 15 Σεπτεμβρίου 2016, στην υπόθεση T-111/14, Unitec Bio κατά Συμβουλίου

31

2017/C 30/36

Υπόθεση C-603/16 P: Αναίρεση που άσκησε στις 24 Νοεμβρίου 2016 το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της αποφάσεως την οποία εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (ένατο τμήμα) στις 15 Σεπτεμβρίου 2016, στην υπόθεση T-139/14, PT Wilmar Bioenergi Indonesia και PT Wilmar Nabati Indonesia κατά Συμβουλίου

32

2017/C 30/37

Υπόθεση C-604/16 P: Αναίρεση που άσκησε στις 24 Νοεμβρίου 2016 το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της αποφάσεως την οποία εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (ένατο τμήμα) στις 15 Σεπτεμβρίου 2016, στην υπόθεση T-121/14, PT Pelita Agung Agrindustri κατά Συμβουλίου

33

2017/C 30/38

Υπόθεση C-605/16 P: Αναίρεση που άσκησε στις 24 Νοεμβρίου 2016 το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της αποφάσεως την οποία εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (ένατο τμήμα) στις 15 Σεπτεμβρίου 2016, στην υπόθεση T-120/14, PT Ciliandra Perkasa κατά Συμβουλίου

34

2017/C 30/39

Υπόθεση C-606/16 P: Αναίρεση που άσκησε στις 24 Νοεμβρίου 2016 το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της αποφάσεως την οποία εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (ένατο τμήμα) στις 15 Σεπτεμβρίου 2016, στην υπόθεση T-80/14, PT Musim Mas κατά Συμβουλίου

35

2017/C 30/40

Υπόθεση C-607/16 P: Αναίρεση που άσκησε στις 24 Νοεμβρίου 2016 το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της αποφάσεως την οποία εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (ένατο τμήμα) στις 15 Σεπτεμβρίου 2016, στις υποθέσεις T-112/14 έως T-116/14 και T-119/14, Molinos Río de la Plata κ.λπ. κατά Συμβουλίου

36

2017/C 30/41

Υπόθεση C-608/16 P: Αναίρεση που άσκησε στις 24 Νοεμβρίου 2016 το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της αποφάσεως την οποία εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (ένατο τμήμα) στις 15 Σεπτεμβρίου 2016, στην υπόθεση T-117/14, Cargill κατά Συμβουλίου

37

2017/C 30/42

Υπόθεση C-609/16 P: Αναίρεση που άσκησε στις 24 Νοεμβρίου 2016 το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της αποφάσεως την οποία εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (ένατο τμήμα) στις 15 Σεπτεμβρίου 2016, στην υπόθεση T-118/14, LDC Argentina κατά Συμβουλίου

38

2017/C 30/43

Υπόθεση C-611/16 P: Αναίρεση που άσκησαν στις 25 Νοεμβρίου 2016 οι Xellia Pharmaceuticals ApS, Alpharma, LLC, πρώην Zoetis Products LLC, κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (ένατο τμήμα) στις 8 Σεπτεμβρίου 2016 στην υπόθεση T-471/13, Xellia Pharmaceuticals ApS, Alpharma κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής

39

2017/C 30/44

Υπόθεση C-614/16 P: Αναίρεση που άσκησε στις 28 Νοεμβρίου 2016 η Merck KGaA κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (ένατο τμήμα) στις 8 Σεπτεμβρίου 2016 στην υπόθεση T-470/13, Merck KGaA κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής

40

 

Γενικό Δικαστήριο

2017/C 30/45

Υπόθεση T-248/13: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 13ης Δεκεμβρίου 2016 — Al-Ghabra κατά Επιτροπής [Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας — Περιοριστικά μέτρα κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με τον Οσάμα Μπιν Λάντεν, το δίκτυο της Αλ Κάιντα και τους Ταλιμπάν — Κανονισμός (ΕΚ) 881/2002 — Δέσμευση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων προσώπου το οποίο περιλαμβάνεται σε κατάλογο καταρτισθέντα από όργανο των Ηνωμένων Εθνών — Εγγραφή του ονόματος του προσώπου αυτού στον κατάλογο του παραρτήματος I του κανονισμού 881/2002 — Προσφυγή ακυρώσεως — Εύλογη προθεσμία — Υποχρέωση ελέγχου και επαληθεύσεως του βασίμου των προβαλλόμενων αιτιολογιών — Δικαστικός έλεγχος]

42

2017/C 30/46

Υπόθεση T-764/14: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 13ης Δεκεμβρίου 2016 — European Dynamics Luxembourg και Ευρωπαϊκή Δυναμική κατά Επιτροπής [Δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών — Διαδικασία διαγωνισμού — Τεχνική βοήθεια, ανάπτυξη και υλοποίηση συστήματος τελωνειακής διαμετακόμισης της ASEAN (ACTS) — Απόρριψη της προσφοράς διαγωνιζομένου — Ανάθεση της συμβάσεως σε άλλο διαγωνιζόμενο — Κριτήρια επιλογής — Κριτήρια αναθέσεως — Υποχρέωση αιτιολογήσεως — Πρόδηλη πλάνη εκτιμήσεως — Ίση μεταχείριση — Διαφάνεια]

43

2017/C 30/47

Υπόθεση T-95/15: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 13ης Δεκεμβρίου 2016 — Printeos κ.λπ. κατά Επιτροπής [Ανταγωνισμός — Συμπράξεις — Ευρωπαϊκή αγορά τυποποιημένων φακέλων βάσει καταλόγου και ειδικών τυπωμένων φακέλων — Απόφαση με την οποία διαπιστώνεται παράβαση του άρθρου 101 ΣΛΕΕ — Συντονισμός των τιμών πωλήσεως και κατανομή της πελατείας — Διαδικασία διευθέτησης διαφορών — Πρόστιμα — Βασικό ποσό — Κατ’ εξαίρεση προσαρμογή — Ανώτατο όριο 10 % επί του συνολικού κύκλου εργασιών — Άρθρο 23, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) 1/2003 — Υποχρέωση αιτιολογήσεως — Ίση μεταχείριση]

43

2017/C 30/48

Υπόθεση T-397/15: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 14ης Δεκεμβρίου 2016 — PAL-Bullermann κατά EUIPO — Symaga (PAL) (Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Διαδικασία για την κήρυξη εκπτώσεως — Εικονιστικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης PAL — Μερική κήρυξη εκπτώσεως — Ουσιαστική χρήση του σήματος — Άρθρο 15, παράγραφος 1, στοιχείο α', και άρθρο 51, παράγραφος 1, στοιχείο α', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 — Σχήμα που διαφέρει από το καταχωρισθέν σήμα — Κανόνας 22, παράγραφοι 3 και 4, του κανονισμού (ΕΚ) 2868/95)

44

2017/C 30/49

Υπόθεση T-548/15: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 13ης Δεκεμβρίου 2016 — Guiral Broto κατά EUIPO — Gastro & Soul (Café del Sol) [Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Διαδικασία ανακοπής — Αίτηση καταχωρίσεως λεκτικού σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Café del Sol — Προγενέστερο εθνικό εικονιστικό σήμα Café del Sol — Παράλειψη προσκομίσεως αποδεικτικών στοιχείων στη γλώσσα διαδικασίας της ανακοπής — Άρθρα 75 και 76 του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 — Κανόνες 19 και 20 του κανονισμού (ΕΚ) 2868/95 — Δικαιώματα άμυνας]

45

2017/C 30/50

Υπόθεση T-549/15: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 13ης Δεκεμβρίου 2016 — Guiral Broto κατά EUIPO — Gastro & Soul (CAFE DEL SOL) [Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Διαδικασία ανακοπής — Αίτηση καταχωρίσεως εικονιστικού σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης CAFE DEL SOL — Προγενέστερο εθνικό εικονιστικό σήμα Café del Sol — Παράλειψη προσκομίσεως αποδεικτικών στοιχείων στη γλώσσα διαδικασίας της ανακοπής — Άρθρα 75 και 76 του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 — Κανόνες 19 και 20 του κανονισμού (ΕΚ) 2868/95 — Δικαιώματα άμυνας]

45

2017/C 30/51

Υπόθεση T-744/15: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 13ης Δεκεμβρίου 2016 — Puro Italian Style κατά EUIPO (smartline) [Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Αίτηση καταχωρίσεως του εικονιστικού σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης smartline — Απόλυτος λόγος απαραδέκτου — Έλλειψη διακριτικού χαρακτήρα — Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009]

46

2017/C 30/52

Υπόθεση T-745/15: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 14ης Δεκεμβρίου 2016 — Scorpio Poland κατά EUIPO — Eckes-Granini Group (YO!) [Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Διαδικασία ανακοπής — Αίτηση καταχωρίσεως του εικονιστικού σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης YO! — Προγενέστερο εθνικό λεκτικό σήμα YO — Σχετικός λόγος απαραδέκτου — Κίνδυνος συγχύσεως — Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009]

46

2017/C 30/53

Υπόθεση T-24/16: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 13ης Δεκεμβρίου 2016 — Sovena Portugal — Consumer Goods κατά EUIPO — Mueloliva (FONTOLIVA) [Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Διαδικασία ανακοπής — Διεθνής καταχώριση βάσει της οποίας παρέχεται προστασία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Λεκτικό σήμα FONTOLIVA — Προγενέστερο λεκτικό εθνικό σήμα FUENOLIVA — Σχετικός λόγος απαραδέκτου — Εγκυρότητα της καταχωρίσεως του προγενέστερου σήματος — Προβολή νέων πραγματικών περιστατικών και προσκόμιση νέων αποδεικτικών στοιχείων ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου — Ουσιαστική χρήση του προγενέστερου σήματος — Εξουσία μεταρρυθμίσεως — Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', άρθρο 42, παράγραφοι 2 και 3, και άρθρα 65 και 76 του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009]

47

2017/C 30/54

Υπόθεση T-58/16: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 13ης Δεκεμβρίου 2016 — Apax Partners κατά EUIPO — Apax Partners Midmarket (APAX) [Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Διαδικασία ανακοπής — Αίτηση καταχωρίσεως του λεκτικού σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης APAX — Προγενέστερο διεθνές λεκτικό σήμα APAX — Σχετικός λόγος απαραδέκτου — Κίνδυνος συγχύσεως — Ομοιότητα των προϊόντων ή υπηρεσιών — Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχεία α' και β', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009]

48

2017/C 30/55

Υπόθεση T-154/16: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 14ης Δεκεμβρίου 2016 — Grid applications κατά EUIPO (APlan) [Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Αίτηση καταχωρίσεως λεκτικού σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης APlan — Απόλυτος λόγος απαραδέκτου — Περιγραφικός χαρακτήρας — Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο γ', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009]

48

2017/C 30/56

Υπόθεση T-809/16: Προσφυγή της 18ης Νοεμβρίου 2016 — Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank κατά SRB

49

2017/C 30/57

Υπόθεση T-811/16: Προσφυγή της 18ης Νοεμβρίου 2016 — Di Bernardo κατά Επιτροπής

49

2017/C 30/58

Υπόθεση T-813/16: Προσφυγή της 21ης Νοεμβρίου 2016 — Abes κατά Επιτροπής

50

2017/C 30/59

Υπόθεση T-818/16: Προσφυγή της 22ας Νοεμβρίου 2016 — Netflix International και Netflix κατά Επιτροπής

51

2017/C 30/60

Υπόθεση T-832/16: Προσφυγή της 25ης Νοεμβρίου 2016 — Celio International κατά Επιτροπής

52

2017/C 30/61

Υπόθεση T-835/16: Προσφυγή-αγωγή της 28ης Νοεμβρίου 2016 — Louvers Belgium κατά Επιτροπής

53

2017/C 30/62

Υπόθεση T-836/16: Προσφυγή της 30ής Νοεμβρίου 2016 — Δημοκρατία της Πολωνίας κατά Επιτροπής

54

2017/C 30/63

Υπόθεση T-841/16: Προσφυγή της 24ης Νοεμβρίου 2016 — Alex κατά Επιτροπής

55

2017/C 30/64

Υπόθεση T-855/16: Προσφυγή της 7ης Δεκεμβρίου 2016 — Fertisac κατά ECHA

56

2017/C 30/65

Υπόθεση T-865/16: Προσφυγή της 7ης Δεκεμβρίου 2016 — Fútbol Club Barcelona κατά Επιτροπής

57

2017/C 30/66

Υπόθεση T-868/16: Αγωγή της 11ης Δεκεμβρίου 2016 — QI κ.λπ. κατά Επιτροπής και ΕΚΤ

58

2017/C 30/67

Υπόθεση T-872/16: Προσφυγή της 9ης Δεκεμβρίου 2016 — repowermap κατά EUIPO — Repower (REPOWER)

58


EL

 

Top