EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:263E:TOC

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, CE 263, 16 Οκτώβριος 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2415

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 263E

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

51ό έτος
16 Οκτωβρίου 2008


Ανακοίνωση αριθ

Περιεχόμενα

Σελίδα

 

ΙV   Πληροφορίες

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

 

ΣΥΝΟΔΟΣ 2007/2008

 

Συνεδριάσεις από 22 έως 25 Οκτωβρίου 2007

 

Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2007

2008/C 263E/01

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

1

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Επανάληψη της συνόδου

Δήλωση της Προεδρίας

Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Σύνθεση του Σώματος

Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Υπογραφή των πράξεων που εγκρίθηκαν με συναπόφαση

Προφορικές ερωτήσεις και γραπτές δηλώσεις (κατάθεση)

Γραπτές δηλώσεις που καταπίπτουν

Μεταφορές πιστώσεων

Αναφορές

Κατάθεση εγγράφων

Διάταξη των εργασιών

Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων

Οδηγία πλαίσιο για την αειφόρο χρήση των φυτοφαρμάκων ***I — Θεματική στρατηγική για την αειφόρο χρήση των φυτοφαρμάκων — Διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων ***I (συζήτηση)

Τροποποίηση του άρθρου 173 του Κανονισμού σχετικά με τα πλήρη πρακτικά (συζήτηση)

Κοινοτική στρατηγική για τη μείωση των εκπομπών CO2 απότα επιβατηγά αυτοκίνητα και τα ελαφρά εμπορικά οχήματα (συζήτηση)

Συμβατικές πηγές ενέργειας και ενεργειακή τεχνολογία (συζήτηση)

Ευρωπαϊκός συμβουλευτικός φορέας για τη διακυβέρνηση στον τομέα της στατιστικής ***I — Ευρωπαϊκή συμβουλευτική επιτροπή για την κοινοτική πολιτική στατιστικής πληροφόρησης ***I (συζήτηση)

Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Λήξη της συνεδρίασης

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

17

 

Τρίτη, 23 Οκτωβρίου 2007

2008/C 263E/02

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

18

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Έναρξη της συνεδρίασης

Κατάθεση εγγράφων

Γραπτές δηλώσεις (κατάθεση)

Διαβίβαση απότο Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών

Συζήτηση σχετικά με τις περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των κατατεθεισών προτάσεων ψηφίσματος)

Η συμβολή της φορολογικής πολιτικής στη στρατηγική της Λισαβόνας (συζήτηση)

Αποτελέσματα της ανεπίσημης Διάσκεψης Κορυφής των Αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων (Λισαβόνα, 18/19 Οκτωβρίου 2007) (συζήτηση)

Ημερήσια διάταξη

Ώρα των ψηφοφοριών

Σύναψη του πρωτοκόλλου στη συμφωνία σύνδεσης ΕΚ/Χιλής για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση στην ΕΕ της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας *** (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Συμφωνία επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ των ΕΚ και της Ελβετίας * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Κοινοτικά δικαιώματα επί φυτικών ποικιλιών * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Κύρωση απότη Σλοβενία του Πρωτοκόλλου της 12ης Φεβρουαρίου 2004 που τροποποιεί τη Σύμβαση των Παρισίων της 29ης Ιουλίου 1960 σχετικά με την αστική ευθύνη στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας *** (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έγκριση της πρώτηςκαι της δεύτερης τροποποίησης της σύμβασης του Espoo της ΟΕΕ/ΟΗΕ * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στη σύμβαση της 26ης Ιουλίου 1995 σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς και σε διάφορα πρωτόκολλα της εν λόγω σύμβασης * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Δίκτυο επικοινωνιών για το περιβάλλον του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) (απόφαση) * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ψηφοφορία)

Οδηγία πλαίσιο για την αειφόρο χρήση των φυτοφαρμάκων ***I (ψηφοφορία)

Διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων ***I (ψηφοφορία)

Αιτιολογήσεις ψήφου

Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού για το 2008 (Τμήμα ΙΙΙ) — Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού για το 2008 (τμήματα Ι, ΙΙ, IV, V, VI, VII, VIII, IX) (συζήτηση)

Σύνθεση του Σώματος

Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή)

Άνοδος των τιμών των τροφίμων, προστασία των καταναλωτών (συζήτηση)

Πράσινο Βιβλίο: Για μια Ευρώπη απαλλαγμένη απότο κάπνισμα: στρατηγικές επιλογές σε επίπεδο ΕΕ (συζήτηση)

Πρωτόκολλο που τροποποιεί τη συμφωνία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου (TRIPS) ***I (συζήτηση)

Επαγγελματικά προσόντα για τη διά βίου μάθηση ***I (συζήτηση)

Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Λήξη της συνεδρίασης

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

34

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

36

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

53

ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ

149

P6_TA(2007)0436
Σύναψη του πρωτοκόλλου στη συμφωνία σύνδεσης ΕΚ/Χιλής για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση στην ΕΕ της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας ***
Νομοθετικόψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη δεύτερου πρόσθετου πρωτοκόλλου στη συμφωνία με την οποία θεσπίζεται σύνδεση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Χιλής, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας (12550/2007 — C6-0325/2007 — 2007/0083(AVC))

149

P6_TA(2007)0437
Συμφωνία επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ των ΕΚ και της Ελβετίας *
Νομοθετικόψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, αφενός, και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, αφετέρου (COM(2007)0305 — C6-0227/2007 — 2007/0106(CNS))

149

P6_TA(2007)0438
Κοινοτικά δικαιώματα επί φυτικών ποικιλιών *
Νομοθετικόψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2100/94 για τα κοινοτικά δικαιώματα επί φυτικών ποικιλιών (COM(2007)0445 — C6-0274/2007 — 2007/0161(CNS))

150

P6_TA(2007)0439
Κύρωση απότη Σλοβενία του Πρωτοκόλλου της 12ης Φεβρουαρίου 2004 που τροποποιεί τη Σύμβαση των Παρισίων της 29ης Ιουλίου 1960 σχετικά με την αστική ευθύνη στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας ***
Νομοθετικόψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτείται η Δημοκρατία της Σλοβενίας να επικυρώσει, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, το Πρωτόκολλο της 12ης Φεβρουαρίου 2004 που τροποποιεί τη Σύμβαση των Παρισίων της 29ης Ιουλίου 1960 για την αστική ευθύνη στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας (9453/2007 — C6-0180/2007 — 2006/0260(AVC))

151

P6_TA(2007)0440
Έγκριση της πρώτης και της δεύτερης τροποποίησης της σύμβασης του Espoo της ΟΕΕ/ΟΗE *
Νομοθετικόψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της πρώτης και της δεύτερης τροποποίησης της σύμβασης του Espoo της ΟΕΕ/ΟΗE για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε διασυνοριακόπλαίσιο (COM(2007)0470 — C6-0291/2007 — 2007/0169(CNS))

151

P6_TA(2007)0441
Προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στη σύμβαση της 26ης Ιουλίου 1995, σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς και σε διάφορα πρωτόκολλα της εν λόγω σύμβασης *
Νομοθετικόψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007 σχετικά με τη σύσταση για απόφαση του Συμβουλίου που αφορά την προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στη σύμβαση της 26ης Ιουλίου 1995, η οποία καταρτίσθηκε με βάση το άρθρο K.3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στο πρωτόκολλο της 27ης Σεπτεμβρίου 1996, το οποίο καταρτίσθηκε με βάση το άρθρο Κ.3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στη σύμβαση για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στο πρωτόκολλο της 29ης Νοεμβρίου 1996 το οποίο καταρτίσθηκε με βάση το άρθρο Κ.3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πρωτόκολλο σχετικά με την ερμηνεία της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με προδικαστικές αποφάσεις και στο δεύτερο πρωτόκολλο της 19ης Ιουνίου 1997 το οποίο καταρτίσθηκε με βάση το άρθρο Κ.3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (COM(2007)0277 — C6-0238/2007 — 2007/0100(CNS))

152

P6_TA(2007)0442
Δίκτυο Επικοινωνιών για το περιβάλλον του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) (απόφαση) *
Νομοθετικόψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη διαχείριση ενός Δικτύου Επικοινωνιών για το περιβάλλον του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) (COM(2007)0306 — C6-0215/2007 — 2007/0104(CNS))

153

P6_TA(2007)0443
Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίουτης 23ης Οκτωβρίου 2007, σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση κατ' εφαρμογή του άρθρου 28 της Διοργανικής Συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (COM(2007)0415 — C6-0323/2007 — 2007/2168(ACI))

155

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

156

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

156

P6_TA(2007)0444
Οδηγία πλαίσιο για την αειφόρο χρήση των φυτοφαρμάκων ***I
Νομοθετικόψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπότην επίτευξη αειφόρου χρήσης των φυτοφαρμάκων (COM(2006)0373 — C6-0246/2006 — 2006/0132(COD))

157

P6_TC1-COD(2006)0132
Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 23 Οκτωβρίου 2007 εν όψει της έγκρισης οδηγίας 2008/.../ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμόπλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπότην επίτευξη αειφόρου χρήσης των φυτοφαρμάκων

158

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑIΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤAΡΤΙΣΗΣ

175

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΑΠΑΙΤHΣΕΙΣ ΥΓΕIΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦAΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚEΣ ΑΠΑΙΤHΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ EΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY ΕΦΑΡΜΟΓHΣ ΦΥΤΟΦΑΡΜAΚΩΝ

176

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ
ΕΛAΧΙΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕIΑ ΠΟΥ ΠΡEΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒAΝΟΥΝ ΟΙ ΕΚΘEΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤHΡΙΞΗΣ

177

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΕΛAΧΙΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕIΑ ΠΟΥ ΠΡEΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒAΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΕΘΝΙΚA ΣΧEΔΙΑ ΔΡAΣΗΣ OΣΟΝ ΑΦΟΡA ΤΗ ΜΕIΩΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔYΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡHΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΤΟΦΑΡΜAΚΩΝ

179

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
ΣΤΟΙΧΕIΑ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚA ΚΑΙ ΕΙΔΙΚA ΚΑΤA ΚΑΛΛΙEΡΓΕΙΑ ΚΡΙΤHΡΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜEΝΗΣ ΔΙΑΧΕIΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

180

P6_TA(2007)0445
Διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων ***I
Νομοθετικόψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (COM(2006)0388 — C6-0245/2006 — 2006/0136(COD))

181

P6_TC1-COD(2006)0136
Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 23 Οκτωβρίου 2007 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΚ) αριθ. .../2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων

182

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

237

ΠAΡΑΡΤΗΜΑ II
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

243

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

243

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 53

243

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

245

 

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2007

2008/C 263E/03

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

247

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Έναρξη της συνεδρίασης

Σύνθεση των πολιτικών ομάδων

Γραπτές δηλώσεις (κατάθεση)

Σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της της Τουρκίας (συζήτηση)

Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-Ρωσίας (συζήτηση)

Δήλωση της Προεδρίας

Υποδοχή

Ώρα των ψηφοφοριών

Επίδοση και κοινοποίηση στα κράτη μέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις ***II (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Συμφωνία επανεισδοχής μεταξύ της ΕΚ και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Θεωρήσεις βραχείας διαμονής μεταξύ της ΕΚ και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Συμφωνία επανεισδοχής μεταξύ της ΕΚ και της Σερβίας * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Θεωρήσεις βραχείας διαμονής μεταξύ της ΕΚ και της Σερβίας * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Συμφωνία επανεισδοχής μεταξύ της ΕΚ και του Μαυροβουνίου * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Θεωρήσεις βραχείας παραμονής μεταξύ της ΕΚ και του Μαυροβουνίου * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Συμφωνία επανεισδοχής μεταξύ της ΕΚ και της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Θεωρήσεις βραχείας διαμονής μεταξύ της ΕΚ και της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Θεωρήσεις βραχείας διαμονής μεταξύ της ΕΚ και της Αλβανίας * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Ασυλία και προνόμια του Gian Paolo Gobbo (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2007 (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Πρωτόκολλο που τροποποιεί τη συμφωνία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου (TRIPS) *** (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Τροποποίηση του άρθρου 173 του Κανονισμού σχετικά με τα πλήρη πρακτικά (ψηφοφορία)

Ευρωπαϊκός συμβουλευτικός φορέας για τη διακυβέρνησηστον τομέα της στατιστικής ***I (ψηφοφορία)

Ευρωπαϊκή συμβουλευτική επιτροπή για την κοινοτική πολιτική στατιστικής πληροφόρησης ***I (ψηφοφορία)

Επαγγελματικά προσόντα για τη διά βίου μάθηση ***I (ψηφοφορία)

Ηλεκτρικές στήλες, συσσωρευτές και απόβλητά τους (εκτελεστικές αρμοδιότητες της Επιτροπής) ***I (ψηφοφορία)

Δίκτυο επικοινωνιών για το περιβάλλον του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) (κανονισμός) * (ψηφοφορία)

Προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στη σύμβαση της 18ης Δεκεμβρίου 1997 περί αμοιβαίας συνδρομής και συνεργασίας μεταξύ των τελωνειακών υπηρεσιών * (ψηφοφορία)

Θεματική στρατηγική για την αειφόρο χρήση των φυτοφαρμάκων (ψηφοφορία)

Συμβατικές πηγές ενέργειας και ενεργειακή τεχνολογία (ψηφοφορία)

Κοινοτική στρατηγική για τη μείωση των εκπομπών CO2 απότα επιβατηγά αυτοκίνητα και τα ελαφρά εμπορικά οχήματα (ψηφοφορία)

Η συμβολή της φορολογικής πολιτικής στη στρατηγική της Λισαβόνας (ψηφοφορία)

Πράσινο Βιβλίο: Για μια Ευρώπη απαλλαγμένη απότο κάπνισμα: στρατηγικές επιλογές σε επίπεδο ΕΕ (ψηφοφορία)

Σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της της Τουρκίας (ψηφοφορία)

Αιτιολογήσεις ψήφου

Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Οι σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σερβίας (συζήτηση)

Η πρόοδος στις σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αφρικής (συζήτηση)

Διεθνής συνθήκη για την απαγόρευση των πυρομαχικών διασποράς (συζήτηση)

Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο)

Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Παραγωγή οπίου στο Αφγανιστάν για ιατρικούς σκοπούς (συζήτηση)

Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της εκτέλεσης των δικαστικών αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση: η κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών (Πράσινο Βιβλίο) (συζήτηση)

Αναγνώριση και εποπτεία ποινών με αναστολή, εναλλακτικών κυρώσεων και καταδίκης υπόό ρους * — Εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις * (συζήτηση)

Μητρώα επιχειρήσεων για στατιστικούς σκοπούς ***II (συζήτηση)

Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Λήξη της συνεδρίασης

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

265

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

267

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

286

ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ

397

P6_TA(2007)0446
Επίδοση και κοινοποίηση στα κράτη μέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις ***II
Νομοθετικόψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2007 σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα κράτη μέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις, και η οποία καταργεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1348/2000 του Συμβουλίου (8703/5/2007 — C6-0217/2007 — 2005/0126(COD))

397

P6_TA(2007)0447
Συμφωνία επανεισδοχής μεταξύ ΕΚ και Βοσνίας-Ερζεγοβίνης *
Νομοθετικόψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2007 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας επανεισδοχής μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης (COM(2007)0425 — C6-0299/2007 — 2007/0142(CNS))

398

P6_TA(2007)0448
Θεωρήσεις βραχείας διαμονής μεταξύ ΕΚ και Βοσνίας-Ερζεγοβίνης *
Νομοθετικόψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2007 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης σχετικά με την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων βραχείας διαμονής (COM(2007)0423 — C6-0296/2007 — 2007/0140(CNS))

398

P6_TA(2007)0449
Συμφωνία επανεισδοχής μεταξύ ΕΚ και Σερβίας *
Νομοθετικόψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2007 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας επανεισδοχής μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Σερβίας (COM(2007)0438 — C6-0298/2007 — 2007/0153(CNS))

399

P6_TA(2007)0450
Θεωρήσεις βραχείας διαμονής μεταξύ ΕΚ και Σερβίας *
Νομοθετικόψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2007 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων βραχείας διαμονής μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Σερβίας (COM(2007)0422 — C6-0295/2007 — 2007/0144(CNS))

400

P6_TA(2007)0451
Συμφωνία επανεισδοχής μεταξύ ΕΚ και Μαυροβουνίου *
Νομοθετικόψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2007 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας επανεισδοχής μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Μαυροβουνίου (COM(2007)0431 — C6-0301/2007 — 2007/0146(CNS))

400

P6_TA(2007)0452
Θεωρήσεις βραχείας παραμονής μεταξύ ΕΚ και Μαυροβουνίου *
Νομοθετικόψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2007 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων βραχείας διαμονής μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Μαυροβουνίου (COM(2007)0426 — C6-0297/2007 — 2007/0149(CNS))

401

P6_TA(2007)0453
Συμφωνία επανεισδοχής μεταξύ ΕΚ και πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας *
Νομοθετικόψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2007 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας επανεισδοχής μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας (COM(2007)0432 — C6-0300/2007 — 2007/0147(CNS))

402

P6_TA(2007)0454
Θεωρήσεις βραχείας διαμονής μεταξύ ΕΚ και πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας *
Νομοθετικόψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2007 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων βραχείας διαμονής μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας (COM(2007)0421 — C6-0294/2007 — 2007/0159(CNS))

402

P6_TA(2007)0455
Θεωρήσεις βραχείας διαμονής μεταξύ ΕΚ και Δημοκρατίας της Αλβανίας *
Νομοθετικόψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2007 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων βραχείας διαμονής μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Αλβανίας (COM(2007)0413 — C6-0293/2007 — 2007/0148(CNS))

403

P6_TA(2007)0456
Αίτηση διαβούλευσης για τα προνόμια και τις ασυλίες του Gian Paolo Gobbo
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2007 σχετικά με την αίτηση διαβούλευσης για τα προνόμια και τις ασυλίες του Gian Paolo Gobbo (2007/2014(IMM))

404

P6_TA(2007)0457
Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2007 σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ σύμφωνα με το σημείο 26 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (COM(2007)0526 — C6-0286/2007 — 2007/2179(ACI))

405

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

406

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

406

P6_TA(2007)0458
Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2007
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2007 σχετικά με το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2007 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικόέτος 2007, Τμήμα ΙΙΙ — Επιτροπή (13851/2007 — C6-0351/2007 — 2007/2178(BUD))

407

P6_TA(2007)0459
Πρωτόκολλο που τροποποιεί τη συμφωνία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου (TRIPS) ***
Νομοθετικόψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2007 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την αποδοχή εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας του πρωτοκόλλου που τροποποιεί τη συμφωνία TRIPS, που υπεγράφη στη Γενεύη στις 6 Δεκεμβρίου 2005 (8934/2006 — C6-0359/2006 — 2006/0060(AVC))

408

P6_TA(2007)0460
Τροποποίηση του άρθρου 173 σχετικά με τα Πλήρη Πρακτικά
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2007 σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 173 και την προσθήκη του άρθρου 173α του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τα Πλήρη Πρακτικά και την οπτικοακουστική εγγραφή των πρακτικών (2007/2137(REG))

409

P6_TA(2007)0461
Ευρωπαϊκός συμβουλευτικός φορέας για τη διακυβέρνηση στον τομέα της στατιστικής ***I
Νομοθετικόψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2007 με θέμα την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση του ευρωπαϊκού συμβουλευτικού φορέα για τη διακυβέρνηση στον τομέα της στατιστικής (COM(2006)0599 — C6-0348/2006 — 2006/0199(COD))

410

P6_TC1-COD(2006)0199
Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 24 Οκτωβρίου 2007 εν όψει της έγκρισης απόφασης αριθ. .../2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση του ευρωπαϊκού συμβουλευτικού φορέα για τη διακυβέρνηση στον τομέα της στατιστικής

410

P6_TA(2007)0462
Ευρωπαϊκή στατιστική συμβουλευτική επιτροπή ***I
Νομοθετικόψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2007 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφοράτη σύσταση ευρωπαϊκής στατιστικής συμβουλευτικής επιτροπής για την κοινοτική πολιτική στατιστικής πληροφόρησης (COM(2006)0653 — C6-0379/2006 — 2006/0217(COD))

411

P6_TC1-COD(2006)0217
Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 24 Οκτωβρίου 2007 εν όψει της έγκρισης απόφασης αριθ. .../2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη σύσταση της ευρωπαϊκής στατιστικής συμβουλευτικής επιτροπής και την κατάργηση της απόφασης 91/116/ΕOK του Συμβουλίου

411

P6_TA(2007)0463
Πιστοποιήσεις για τη διά βίου μάθηση ***I
Νομοθετικόψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2007 σχετικά με την πρόταση σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων για τη διά βίου μάθηση (COM(2006)0479 — C6-0294/2006 — 2006/0163(COD))

412

P6_TC1-COD(2006)0163
Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 24 Οκτωβρίου 2007 εν όψει της έγκρισης σύστασης 2008/.../ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων για τη διά βίου μάθηση

412

P6_TA(2007)0464
Ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές και τα απόβλητά τους (εκτελεστικές αρμοδιότητες της Επιτροπής) ***I
Νομοθετικόψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2007 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, όσον αφορά τις εκτελεστικές αρμοδιότητες της Επιτροπής (COM(2007)0093 — C6-0088/2007 — 2007/0036(COD))

413

P6_TC1-COD(2007)0036
Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 24 Οκτωβρίου 2007 εν όψει της έγκρισης οδηγίας 2008/.../ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, όσον αφορά τις εκτελεστικές αρμοδιότητες της Επιτροπής

413

P6_TA(2007)0465
Δίκτυο επικοινωνιών για το περιβάλλον του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) (κανονισμός) *
Νομοθετικόψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2007 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη διαχείριση ενός Δικτύου Επικοινωνιών για το περιβάλλον του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) (COM(2007)0311 — C6-0216/2007 — 2007/0108(CNS))

414

P6_TA(2007)0466
Προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στη σύμβαση της 18ης Δεκεμβρίου 1997 περί αμοιβαίας συνδρομής και συνεργασίας μεταξύ των τελωνειακών υπηρεσιών *
Νομοθετικόψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2007 σχετικά με τη σύσταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στη Σύμβαση της 18ης Δεκεμβρίου 1997, η οποία καταρτίστηκε επί τη βάσει του άρθρου K.3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, περί αμοιβαίας συνδρομής και συνεργασίας μεταξύ των τελωνειακών υπηρεσιών (COM(2007)0216 — C6-0170/2007 — 2007/0073(CNS))

417

P6_TA(2007)0467
Θεματική στρατηγική για την αειφόρο χρήση των φυτοφαρμάκων
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2007 σχετικά με τη θεματική στρατηγική για την αειφόρο χρήση των φυτοφαρμάκων (2007/2006(INI))

418

P6_TA(2007)0468
Συμβατικές πηγές ενέργειας και ενεργειακή τεχνολογία
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2007 σχετικά με τις συμβατικές πηγές ενέργειας και την ενεργειακή τεχνολογία (2007/2091(INI))

424

P6_TA(2007)0469
Kοινοτική στρατηγική για τη μείωση των εκπομπών CO2 απότα επιβατηγά αυτοκίνητα και τα ελαφρά εμπορικά οχήματα
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2007 σχετικά με την κοινοτική στρατηγική για τη μείωση των εκπομπών CO2 απότα επιβατηγά αυτοκίνητα και τα ελαφρά εμπορικά οχήματα (2007/2119(INI))

433

P6_TA(2007)0470
Η συμβολή των φορολογικών πολιτικών στη στρατηγική της Λισαβόνας
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2007 σχετικά με τη συμβολή της φορολογικής πολιτικής στη στρατηγική της Λισαβόνας (2007/2097(INI))

441

P6_TA(2007)0471
Πράσινο Βιβλίο: Για μια Ευρώπη απαλλαγμένη απότο κάπνισμα: στρατηγικές επιλογές σε επίπεδο ΕΕ
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2007 σχετικά με την Πράσινη Βίβλο «Για μια Ευρώπη απαλλαγμένη απότο κάπνισμα: στρατηγικές επιλογές σε επίπεδο ΕΕ» (2007/2105(INI))

447

P6_TA(2007)0472
Σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2007 σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας

452

 

Πέμπτη, 25 Οκτωβρίου 2007

2008/C 263E/04

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

457

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Έναρξη της συνεδρίασης

Δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή (2006) (συζήτηση)

Σήμανση προέλευσης των προϊόντων (γραπτή δήλωση)

Δήλωση της Προεδρίας

Βραβείο Ζαχάρωφ2007 (αναγγελία του βραβευθέντος)

Υποδοχή

Ώρα των ψηφοφοριών

Σχέδιο του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Οικονομικόέτος 2008 (ψηφοφορία)

Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού για το 2008 (Τμήμα ΙΙΙ) (ψηφοφορία)

Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού για το 2008 (τμήματα Ι, ΙΙ, IV, V, VI, VII, VIII, IX) (ψηφοφορία)

Αναγνώριση και εποπτεία ποινών με αναστολή, εναλλακτικών κυρώσεων και καταδίκης υπό όρους * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις * (ψηφοφορία)

Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης ΕΚ/Μαδαγασκάρης * (ψηφοφορία)

Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης ΕΚ/Μοζαμβίκης * (ψηφοφορία)

Μητρώα επιχειρήσεων για στατιστικούς σκοπούς ***II (ψηφοφορία)

Άνοδος των τιμών των τροφίμων, προστασία των καταναλωτών (ψηφοφορία)

Ειδικά μέτρα για το Ιράκ το 2007 (ψηφοφορία)

Οι σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σερβίας (ψηφοφορία)

Η πρόοδος στις σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αφρικής (ψηφοφορία)

Διεθνής συνθήκη για την απαγόρευση των πυρομαχικών διασποράς (ψηφοφορία)

Παραγωγή οπίου στο Αφγανιστάν για ιατρικούς σκοπούς (ψηφοφορία)

Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της εκτέλεσης των δικαστικών αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση: η κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών (Πράσινο Βιβλίο) (ψηφοφορία)

Δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή (2006) (ψηφοφορία)

Αιτιολογήσεις ψήφου

Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Ανακοίνωση κοινών θέσεων του Συμβουλίου

Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Εταιρικόδίκαιο (συζήτηση)

Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)

Ιράν

Πακιστάν

Σουδάν: δολοφονία στρατιωτών της ειρηνευτικής δύναμης της Αφρικανικής Ένωσης

Ώρα των ψηφοφοριών

Ιράν (ψηφοφορία)

Πακιστάν (ψηφοφορία)

Σουδάν: δολοφονία στρατιωτών της ειρηνευτικής δύναμης της Αφρικανικής Ένωσης (ψηφοφορία)

Εταιρικόδίκαιο (ψηφοφορία)

Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Προθεσμία για την κατάθεση (Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-Ρωσίας)

Κατάθεση εγγράφων

Γραπτές δηλώσεις καταχωριζόμενες στο πρωτόκολλο (άρθρο 116 του Κανονισμού)

Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση

Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων

Διακοπή της συνόδου

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

476

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

477

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

507

ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ

583

P6_TA(2007)0473
Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού για το 2008 (Τμήμα ΙΙΙ)
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2007 σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικόέτος 2008, Τμήμα ΙΙΙ — Επιτροπή (C6-0287/2007 — 2007/2019(BUD)) και διορθωτική επιστολή αριθ. 1/2008 (13659/2007 — C6-0341/2007) στο σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικόέτος 2008

583

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΚΟΙΝEΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΣΤΙΣ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2007

589

P6_TA(2007)0474
Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού για το 2008 (τμήματα I, II, IV, V, VI, VII, VIII και IX)
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2007 σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικόέτος 2008, Τμήμα Ι — ΕυρωπαϊκόΚοινοβούλιο , Τμήμα ΙΙ — Συμβούλιο, Τμήμα IV — Δικαστήριο, Τμήμα V — ΕλεγκτικόΣυνέδριο , Τμήμα VI — Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινονική Επιτροπή, Τμήμα VII — Επιτροπή των Περιφερειών, Τμήμα VIII — Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, Τμήμα IX — Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας των Δεδομένων (C6-0288/2007 — 2007/2019B(BUD))

592

P6_TA(2007)0475
Αναγνώριση και εποπτεία ποινών με αναστολή, εναλλακτικών κυρώσεων και καταδίκης υπό όρους *
Νομοθετικόψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2007 σχετικά με την πρωτοβουλία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας ενόψει της απόφασης-πλαισίου του Συμβουλίου σχετικά με την αναγνώριση και την εποπτεία ποινών με αναστολή, εναλλακτικών κυρώσεων και καταδίκης υπόό ρους (6480/2007 — C6-0129/2007 — 2007/0807(CNS))

601

P6_TA(2007)0476
Δικαστική συνδρομή σε ποινικές αποφάσεις *
Νομοθετικόψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2007, σχετικά με το σχέδιο απόφασης-πλαισίου του Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της ελευθερίας ή μέτρα ασφαλείας στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπότης εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (9688/2007 — C6-0209/2007 — 2005/0805(CNS))

616

P6_TA(2007)0477
Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης ΕΚ/Μαδαγασκάρης *
Νομοθετικόψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2007 σχετικά με την τροποποιημένη πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Μαδαγασκάρης (COM(2007)0428 — C6-0064/2007 — 2007/0006(CNS))

617

P6_TA(2007)0478
Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης ΕΚ/Μοζαμβίκης *
Νομοθετικόψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2007 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Μοζαμβίκης (COM(2007)0472 — C6-0284/2007 — 2007/0170(CNS))

618

P6_TA(2007)0479
Μητρώα επιχειρήσεων για στατιστικούς σκοπούς ***II
Νομοθετικόψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2007 σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση κοινού πλαισίου όσον αφορά τα μητρώα επιχειρήσεων για στατιστικούς σκοπούς και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2186/93 του Συμβουλίου (7656/5/2007 — C6-0218/2007 — 2005/0032(COD))

620

P6_TC2-COD(2005)0032
Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε δεύτερη ανάγνωση στις 25 Οκτωβρίου 2007 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΚ) αριθ. .../2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινού πλαισίου όσον αφορά τα μητρώα επιχειρήσεων για στατιστικούς σκοπούς και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2186/93 του Συμβουλίου

621

P6_TA(2007)0480
Άνοδος των τιμών των τροφίμων, προστασία των καταναλωτών
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2007 σχετικά με τις αυξήσεις στις τιμές ζωοτροφών και τροφίμων

621

P6_TA(2007)0481
Ειδικά μέτρα για το Ιράκ το 2007
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2007 σχετικά με το σχέδιο απόφασης της Επιτροπής που αφορά τη θέσπιση ειδικού μέτρου για το Ιράκ το 2007

624

P6_TA(2007)0482
Σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σερβίας
Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο της 25ης Οκτωβρίου 2007 σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Σερβίας (2007/2126(INI))

626

P6_TA(2007)0483
Η σημερινή κατάσταση των σχέσεων ΕΕ-Αφρικής
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2007 σχετικά με την πρόοδο στις σχέσεις ΕΕ-Αφρικής (2007/2002(INI))

633

P6_TA(2007)0484
Απαγόρευση όλων των πυρομαχικών διασποράς
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2007 σχετικά με την πορεία προς παγκόσμια συνθήκη απαγόρευσης όλων των πυρομαχικών διασποράς

648

P6_TA(2007)0485
Παραγωγή οπίου για ιατρική χρήση στο Αφγανιστάν
Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2007 προς το Συμβούλιο όσον αφορά την παραγωγή οπίου στο Αφγανιστάν για ιατρικούς σκοπούς (2007/2125(INI))

651

P6_TA(2007)0486
Πράσινη Βίβλος για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της εκτέλεσης των δικαστικών αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2007 σχετικά με την Πράσινη Βίβλο για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της εκτέλεσης των δικαστικών αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση: H κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών (2007/2026(INI))

655

P6_TA(2007)0487
Δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή (2006)
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2007 σχετικά με την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή κατά το 2006 (2007/2131(INI))

657

P6_TA(2007)0488
Ιράν
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2007 σχετικά με το Ιράν

663

P6_TA(2007)0489
Πακιστάν
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2007 σχετικά με το Πακιστάν

666

P6_TA(2007)0490
Σουδάν: δολοφονία στρατιωτών της ειρηνευτικής δύναμης της Αφρικανικής Ένωσης
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2007 σχετικά με το Σουδάν

669

P6_TA(2007)0491
Eταιρικόδίκαιο
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2007 σχετικά με την ευρωπαϊκή ιδιωτική εταιρία και σχετικά με τη δέκατη τέταρτη οδηγία περί εταιρικού δικαίου όσον αφορά τη μεταφορά της έδρας της εταιρίας

671


Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων

*

Διαδικασία διαβούλευσης

**I

Διαδικασία συνεργασίας, πρώτη ανάγνωση

**II

Διαδικασία συνεργασίας, δεύτερη ανάγνωση

***

Σύμφωνη γνώμη

***I

Διαδικασία συναπόφασης, πρώτη ανάγνωση

***II

Διαδικασία συναπόφασης, δεύτερη ανάγνωση

***III

Διαδικασία συναπόφασης, τρίτη ανάγνωση

(Η αναφερόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η Επιτροπή.)

Παρατηρήσεις σχετικά με την ώρα των ψηφοφοριών

Εάν δεν υπάρχει αντίθετη ένδειξη, οι εισηγητές γνωστοποίησαν γραπτώς στην προεδρία τη θέση τους επί των τροπολογιών.

Σημασία των χρησιμοποιούμενων συντμήσεων των επιτροπών

AFET

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

DEVE

Επιτροπή Ανάπτυξης

ΙΝΤΑ

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

BUDG

Επιτροπή Προϋπολογισμών

CONT

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

ECON

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

EMPL

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

ENVI

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

ITRE

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

IMCO

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

TRAN

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

REGI

Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

AGRI

Επιτρoπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

PECH

Επιτροπή Αλιείας

CULT

Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

JURI

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

LIBE

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

AFCO

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

FEMM

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

PETI

Επιτροπή Αναφορών

Σημασία των χρησιμοποιούμενων συντμήσεων των πολιτικών ομάδων

PPE-DE

Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών

PSE

Ομάδα του Κόμματος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών

ALDE

Ομάδα Συμμαχία των Δημοκρατών και των Φιλελευθέρων για την Ευρώπη

UEN

Ομάδα Ένωση για την Ευρώπη των Εθνών

Verts/ALE

Ομάδα των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία

GUE/NGL

Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών

IND/DEM

Ομάδα της Ανεξαρτησίας και της Δημοκρατίας

ITS

Ομάδα Ταυτότητα, Παράδοση, Κυριαρχία

NI

Μη εγγεγραμμένοι

EL

 

Top