EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:092:TOC

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, C 92, 12 Απρίλιος 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2415

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 92

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

51ό έτος
12 Απριλίου 2008


Ανακοίνωση αριθ

Περιεχόμενα

Σελίδα

 

IV   Πληροφορίες

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

Δικαστήριο

2008/C 092/01

Τελευταία δημοσίευση του Δικαστηρίου στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςEE C 79 της 29.3.2008

1


 

V   Γνωστοποιήσεις

 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

 

Δικαστήριο

2008/C 092/02

Υπόθεση C-412/04: Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 21ης Φεβρουαρίου 2008 — Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ιταλικής Δημοκρατίας (Παράβαση κράτους μέλους — Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών — Οδηγίες 92/50/ΕΟΚ, 93/36/ΕΟΚ, 93/37/ΕΟΚ και 93/38/ΕΟΚ — Διαφάνεια — Ίση μεταχείριση — Εξαιρούμενες συμβάσεις, λόγω της αξίας τους, από το πεδίο εφαρμογής των οδηγιών αυτών)

2

2008/C 092/03

Υπόθεση C-132/05: Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 26ης Φεβρουαρίου 2008 — Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας (Παράβαση κράτους μέλους — Κανονισμός (ΕΟΚ) 2081/92 — Προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προελεύσεως των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων — Τυρί «Parmigiano Reggiano» — Χρήση της ονομασίας «parmesan» — Υποχρέωση κράτους μέλους να επιβάλει αυτεπαγγέλτως κυρώσεις για την παράνομη χρήση προστατευόμενης ονομασίας προελεύσεως)

3

2008/C 092/04

Υπόθεση C-426/05: Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 21ης Φεβρουαρίου 2008 [αίτηση του Verwaltungsgerichtshof (Αυστρία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Tele2 Telecommunication GmbH κατά Telekom-Control-Kommission (Hλεκτρονικές επικοινωνίες — Δίκτυα και υπηρεσίες — Κοινό κανονιστικό πλαίσιο — Άρθρα 4 και 6 της οδηγίας 2002/21/EΚ (οδηγία-πλαίσιο) — Προσφυγή — Διοικητική διαδικασία ανάλυσης της αγοράς)

3

2008/C 092/05

Υπόθεση C-201/06: Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 21ης Φεβρουαρίου 2008 — Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Γαλλικής Δημοκρατίας (Παράβαση κράτους μέλους — Φυτοπροστατευτικά προϊόντα — Παράλληλες εισαγωγές — Διαδικασία χορηγήσεως άδειας κυκλοφορίας — Προϋποθέσεις — Κοινή προέλευση του παραλλήλως εισαγόμενου φυτοπροστατευτικού προϊόντος και του προϊόντος αναφοράς)

4

2008/C 092/06

Υπόθεση C-271/06: Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 21ης Φεβρουαρίου 2008 [αίτηση του Bundesfinanzhof (Γερμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Netto Supermarkt GmbH & Co. OHG κατά Finanzamt Malchin (Έκτη οδηγία ΦΠΑ — Άρθρο 15, σημείο 2 — Απαλλαγή των παραδόσεων αγαθών προς εξαγωγή εκτός της Κοινότητας — Προϋποθέσεις απαλλαγής που δεν πληρούνται — Απόδειξη εξαγωγής νοθευθείσα από τον αγοραστή — Προμηθευτής που επιδεικνύει την επιμέλεια ενός συνετού εμπόρου)

4

2008/C 092/07

Υπόθεση C-296/06: Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 21ης Φεβρουαρίου 2008 [αίτηση του Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Ιταλία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Telecom Italia SpA κατά Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero delle Comunicazioni (Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών — Οδηγία 97/13/ΕΚ — Άρθρα 6, 11, 22 και 25 — Τέλη και εισφορές που επιβαρύνουν τις γενικές και ειδικές άδειες — Υποχρέωση του παλαιού δικαιούχου αποκλειστικού δικαιώματος — Προσωρινή διατήρηση)

5

2008/C 092/08

Υπόθεση C-348/06 P: Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 21ης Φεβρουαρίου 2008 — Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Marie-Claude Girardot (Αίτηση αναιρέσεως — Έκτακτος υπάλληλος — Αγωγή αποζημιώσεως — Απώλεια ευκαιρίας προσλήψεως — Πραγματική και βέβαιη ζημία — Καθορισμός της εκτάσεως της αποκαταστάσεως της ζημίας)

5

2008/C 092/09

Υπόθεση C-425/06: Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 21ης Φεβρουαρίου 2008 (αίτηση του Corte suprema di cassazione, Ιταλία, για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως) — Ministero dell'Economia e delle Finanze κατά Part Service Srl, υπό εκκαθάριση (Έκτη οδηγία ΦΠΑ — Άρθρα 11, A, παράγραφος 1, στοιχείο α', και 13, B, στοιχεία α' και δ' — Χρηματοδοτική μίσθωση — Τεχνητή κατάτμηση της παροχής σε πλείονα στοιχεία — Αποτελέσματα — Μείωση της βάσεως επιβολής του φόρου — Απαλλαγές — Καταχρηστική πρακτική — Προϋποθέσεις)

6

2008/C 092/10

Υπόθεση C-498/06: Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 21ης Φεβρουαρίου 2008 (αίτηση του Juzgado de lo Social Único de Algeciras, Ισπανία, για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως) — Maira María Robledillo Núñez κατά Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) (Κοινωνική πολιτική — Προστασία των εργαζομένων σε περίπτωση αφερεγγυότητας του εργοδότη — Οδηγία 80/987/ΕΟΚ τροποποιηθείσα με την οδηγία 2002/74/ΕΚ — Άρθρα 3, πρώτο εδάφιο, και 10, στοιχείο α' — Αποζημίωση λόγω παράνομης απολύσεως συμφωνηθείσα στο πλαίσιο διαδικασίας εξώδικου συμβιβασμού — Καταβολή εξασφαλιζόμενη από τον οργανισμό εγγυήσεως — Καταβολή εξαρτώμενη από την έκδοση δικαστικής αποφάσεως — Αρχές της ίσης μεταχειρίσεως και της απαγορεύσεως των διακρίσεων)

6

2008/C 092/11

Υπόθεση C-506/06: Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 26ης Φεβρουαρίου 2008 [αίτηση του Oberster Gerichtshof (Αυστρία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Sabine Mayr κατά Bäckerei und Konditorei Gerhard Flöckner OHG (Κοινωνική πολιτική — Οδηγία 92/85/ΕΟΚ — Μέτρα που αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και θηλαζουσών εργαζομένων — Έννοια του όρου «έγκυος εργαζόμενη» — Απαγόρευση απόλυσης των εγκύων εργαζομένων από την έναρξη της εγκυμοσύνης τους μέχρι το πέρας της άδειας μητρότητας — Εργαζόμενη που απολύθηκε ενώ τα ωάριά της, κατά τον χρόνο της κοινοποίησης της απόλυσης, είχαν γονιμοποιηθεί τεχνητώς, αλλά δεν είχαν μεταφερθεί στη μήτρα της — Οδηγία 76/207/ΕΟΚ — Ίση μεταχείριση μεταξύ ανδρών και γυναικών εργαζομένων — Εργαζόμενη που υποβάλλεται σε τεχνητή γονιμοποίηση — Απαγόρευση απόλυσης — Περιεχόμενο)

7

2008/C 092/12

Υπόθεση C-507/06: Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 21ης Φεβρουαρίου 2008 (αίτηση του Oberlandesgericht Innsbruck, Αυστρία, για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως) — Malina Klöppel κατά Tiroler Gebietskrankenkasse (Αξίωση χορηγήσεως του αυστριακού επιδόματος επιμέλειας τέκνου — Περίοδοι χορηγήσεως οικογενειακών παροχών σε άλλο κράτος μέλος μη ληφθείσες υπόψη — Κανονισμός (ΕΟΚ) 1408/71)

8

2008/C 092/13

Υπόθεση C-211/07: Απόφαση του Δικαστηρίου (έκτο τμήμα) της 21ης Φεβρουαρίου 2008 — Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ιρλανδίας (Παράβαση κράτους μέλους — Πλημμελής μεταφορά στο εθνικό δίκαιο — Οδηγία 84/5/ΕΟΚ — Άρθρο 1, παράγραφος 4 — Υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης αυτοκινήτων οχημάτων — Προϋποθέσεις αποκλεισμού του δικαιώματος αποζημίωσης των επιβατών ανασφάλιστου οχήματος)

8

2008/C 092/14

Υπόθεση C-273/07: Απόφαση του Δικαστηρίου (έκτο τμήμα) της 26ης Φεβρουαρίου 2008 — Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου (Παράβαση κράτους μέλους — Οδηγία 2005/51/ΕΚ — Δημόσιες συμβάσεις — Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων)

9

2008/C 092/15

Υπόθεση C-328/07: Απόφαση του Δικαστηρίου (πέμπτο τμήμα) της 21ης Φεβρουαρίου 2008 — Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου (Παράβαση κράτους μέλους — Οδηγία 2004/48/ΕΚ — Επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας — Παράλειψη εμπρόθεσμης μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο)

9

2008/C 092/16

Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-128/07 έως C-131/07: Διάταξη του Δικαστηρίου (έβδομο τμήμα) της 16ης Ιανουαρίου 2008 (αιτήσεις της Commissione tributaria provinciale di Latina — Ιταλία για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως) — Angelo Molinari (C-128/07), Giovanni Galeota (C-129/07), Salvatore Barbagallo (C-130/07), Michele Ciampi (C-131/07) κατά Agenzia delle Entrate — Ufficio di Latina (Οδηγία 76/207/ΕΟΚ — Ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών — Επίδομα εθελουσίας εξόδου — Φορολογικό πλεονέκτημα χορηγούμενο στους εργαζομένους σε διαφορετική ηλικία, ανάλογα με το φύλο τους)

10

2008/C 092/17

Υπόθεση C-229/07: Διάταξη του Δικαστηρίου (έβδομο τμήμα) της 21ης Ιανουαρίου 2008 (αίτηση του Tribunal administratif de Paris — Γαλλία για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως) — Diana Mayeur κατά Ministère de la santé et des solidarités (Άρθρο 104, παράγραφος 3, του Κανονισμού Διαδικασίας — Άρθρο 23 της οδηγίας 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου — Ελευθερία εγκαταστάσεως — Αναγνώριση των διπλωμάτων, των τίτλων και της πείρας — Κατάσταση του υπηκόου τρίτης χώρας, κατόχου διπλώματος ιατρικής από την τρίτη αυτή χώρα που έχει αναγνωριστεί από κράτος μέλος, ο οποίος επιθυμεί να λάβει άδεια άσκησης του επαγγέλματος του ιατρού σε άλλο κράτος μέλος, στο οποίο κατοικεί νομίμως με τον σύζυγό του, υπήκοο του τελευταίου αυτού κράτους μέλους)

10

2008/C 092/18

Υπόθεση C-7/08: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Hoge Raad der Nederlanden στις 9 Ιανουαρίου 2008 — Har Vaessen Douane Service BV κατά Staatssecretaris van Financiën

11

2008/C 092/19

Υπόθεση C-8/08: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το College van Beroep voor het bedrijfsleven (Κάτω Χώρες) στις 9 Ιανουαρίου 2008 — 1. T-Mobile Netherlands, 2. KPN Mobile N.V., 3. Raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, 4. Orange Nederland N.V.· παρεμβαίνουσα: Vodafone Libertel B.V.

11

2008/C 092/20

Υπόθεση C-13/08: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Bundesgerichtshof (Γερμανία) στις 14 Ιανουαρίου 2008 — Αγροτική υπόθεση με διαδίκους τους: Erich Stamm, Anneliese Hauser και Regierungspräsidium Freiburg

12

2008/C 092/21

Υπόθεση C-14/08: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Juzgado De Primera Instancia E Instrucción αριθ. 5 του San Javier (Ισπανία) στις 14 Ιανουαρίου 2008 — Roda Golf & Beach Resort, S.L.

12

2008/C 092/22

Υπόθεση C-16/08: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Administratīvā apgabaltiesa (Δημοκρατία της Λεττονίας) στις 15 Ιανουαρίου 2008 — Schenker SIA κατά Valsts ieņēmumu dienests

13

2008/C 092/23

Υπόθεση C-26/08: Προσφυγή της 24ης Ιανουαρίου 2008 — Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας

13

2008/C 092/24

Υπόθεση C-27/08: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Bundesverwaltungsgericht (Γερμανία) στις 25 Ιανουαρίου 2008 — BIOS Naturprodukte GmbH κατά Saarland

13

2008/C 092/25

Υπόθεση C-32/08: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Juzgado de lo Mercantil no 1 de Alicante (Ισπανία) στις 28 Ιανουαρίου 2008 — Fundación Española para la Innovación de la Artesanía (FEIA) κατά Cul de Sac Espacio Creativo S.L. και Acierta Product & Position S.A.

14

2008/C 092/26

Υπόθεση C-33/08: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Verwaltungsgerichtshof (Αυστρία) στις 28 Ιανουαρίου 2008 — Agrana Zucker GmbH κατά Bundesministerium für Land- und Fortswirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

14

2008/C 092/27

Υπόθεση C-34/08: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Tribunale ordinario di Padova (Ιταλία) στις 28 Ιανουαρίου 2008 — Azienda Agricola Disarò Antonio κατά Cooperativa Milka 2000 Soc. coop. arl

15

2008/C 092/28

Υπόθεση C-35/08: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Finanzgericht Baden-Württemberg (Γερμανία), στις 31 Ιανουαρίου 2008 — Grundstücksgemeinschaft Busley/Cibrian κατά Finanzamt Stuttgart-Körperschaften

15

2008/C 092/29

Υπόθεση C-36/08: Προσφυγή της 31ης Ιανουαρίου 2008 — Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ελληνικής Δημοκρατίας

16

2008/C 092/30

Υπόθεση C-37/08: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το VAT και Duties Tribunal, Λονδίνο (Ηνωμένο Βασίλειο) στις 31 Ιανουαρίου 2008 — RCI Europe κατά Commissioners of HM Revenue and Customs

16

2008/C 092/31

Υπόθεση C-40/08: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Juzgado de Primera Instancia no 4 de Bilbao (Ισπανία) στις 5 Φεβρουαρίου 2008 — Asturcom Telecomunicaciones S.L. κατά Cristina Rodríguez Nogueira

17

2008/C 092/32

Υπόθεση C-41/08: Προσφυγή της 5ης Φεβρουαρίου 2008 — Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Τσεχικής Δημοκρατίας

17

2008/C 092/33

Υπόθεση C-42/08: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Hoge Raad der Nederlanden (Κάτω Χώρες) στις 7 Φεβρουαρίου 2008 — M. Ilhan κατά Staatssecretaris van Financiën

18

2008/C 092/34

Υπόθεση C-48/08: Προσφυγή της 11ης Φεβρουαρίου 2008 — Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ιρλανδίας

18

2008/C 092/35

Υπόθεση C-55/08: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως που υπέβαλε το Tribunal Judicial da Comarca do Porto (Πορτογαλία) στις 13 Φεβρουαρίου 2008 — Santa Casa da Misericórdia de Lisboa κατά Liga Portuguesa de Futebol Profissional (CA/LPFP), Baw International Ltd και Betandwin.com Interactive Entertainment

19

2008/C 092/36

Υπόθεση C-56/08: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Tallinna Halduskohus (Eesti Vabariik) στις 13 Φεβρουαρίου 2008 — Pärlitigu OÜ κατά Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskus

19

2008/C 092/37

Υπόθεση C-59/08: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής απόφασης, την οποία υπέβαλε το Cour de cassation (Γαλλία) στις 15 Φεβρουαρίου 2008 — Copad SA κατά 1. Christian Dior couture SA, 2. Vincent Gladel, υπό την ιδιότητα του δικαστικού διαχειριστή της Société industrielle de lingerie (SIL), 3. Société industrielle de lingerie (SIL)

20

2008/C 092/38

Υπόθεση C-61/08: Προσφυγή της 18ης Φεβρουαρίου 2008 — Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ελληνικής Δημοκρατίας

20

2008/C 092/39

Υπόθεση C-63/08: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Tribunal du Travail d'Esch-sur-Alzette (Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου) στις 18 Φεβρουαρίου 2008 — Virginie Pontin κατά Comalux SA

21

2008/C 092/40

Υπόθεση C-68/08: Προσφυγή της 19ης Φεβρουαρίου 2008 — Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Δημοκρατία της Εσθονίας

21

2008/C 092/41

Υπόθεση C-71/08: Προσφυγή της 20ής Φεβρουαρίου 2008 — Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Τσεχικής Δημοκρατίας

22

2008/C 092/42

Υπόθεση C-72/08: Προσφυγή της 20ής Φεβρουαρίου 2008 — Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Δημοκρατίας της Πολωνίας

22

2008/C 092/43

Υπόθεση C-76/08: Προσφυγή της 25ης Φεβρουαρίου 2008 — Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Δημοκρατίας της Μάλτας

23

2008/C 092/44

Υπόθεση C-82/08: Προσφυγή της 25ης Φεβρουαρίου 2008 — Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ελληνικής Δημοκρατίας

23

2008/C 092/45

Υπόθεση C-87/08: Προσφυγή της 26ης Φεβρουαρίου 2008 — Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Τσεχικής Δημοκρατίας

23

2008/C 092/46

Υπόθεση C-423/06: Διάταξη του Προέδρου του Δικαστηρίου της 11ης Φεβρουαρίου 2008 — Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Δημοκρατίας της Πολωνίας

24

2008/C 092/47

Υπόθεση C-8/07: Διάταξη του προέδρου του πέμπτου τμήματος του Δικαστηρίου της 13ης Φεβρουαρίου 2008 — Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Βασιλείου του Βελγίου

24

2008/C 092/48

Υπόθεση C-22/07: Διάταξη του προέδρου του όγδοου τμήματος του Δικαστηρίου της 30ής Ιανουαρίου 2008 — Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Βασιλείου της Ισπανίας

24

2008/C 092/49

Υπόθεση C-28/07 P: Διάταξη του Προέδρου του Δικαστηρίου της 6ης Δεκεμβρίου 2007 — Ter Lembeek International NV κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

24

2008/C 092/50

Υπόθεση C-267/07: Διάταξη του Προέδρου του Δικαστηρίου της 14ης Δεκεμβρίου 2007 — Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Δημοκρατίας της Σλοβενίας

25

2008/C 092/51

Υπόθεση C-399/07: Διάταξη του Προέδρου του Δικαστηρίου της 28ης Ιανουαρίου 2008 — Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Πορτογαλικής Δημοκρατίας

25

 

Πρωτοδικείο

2008/C 092/52

Υπόθεση T-325/04: Απόφαση του Πρωτοδικείου της 27ης Φεβρουαρίου 2008 — Citigroup κατά ΓΕΕΑ — Link Interchange Network (WORLDLINK) (Κοινοτικό σήμα — Διαδικασία ανακοπής — Αίτηση καταχώρισης του λεκτικού σήματος WORLDLINK ως κοινοτικού σήματος — Προγενέστερο εθνικό εικονιστικό σήμα LINK — Σχετικός λόγος απαραδέκτου — Κίνδυνος σύγχυσης — Περιορισμός των υπηρεσιών που αναφέρει η αίτηση καταχώρισης — Πανομοιότυπες υπηρεσίες — Ομοιότητα των σημείων — Άρθρα 73 και 74 του κανονισμού (ΕΚ) 40/94)

26

2008/C 092/53

Υπόθεση T-215/06: Απόφαση του Πρωτοδικείου της 28ης Φεβρουαρίου 2008 — American Clothing Associates κατά ΓΕΕΑ (Απεικόνιση φύλλου σφενδάμνου) («Κοινοτικό σήμα — Αίτηση κοινοτικού εικονιστικού σήματος που απεικονίζει φύλλου σφενδάμνου — Απόλυτος λόγος απαραδέκτου — Σήμα υπηρεσιών — Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο η', του κανονισμού (ΕΚ) 40/94 — Άρθρο 6β της Συμβάσεως των Παρισίων — Nομικά στοιχεία προσκομισθέντα ενώπιον του ΓΕΕΑ και του Πρωτοδικείου»)

26

2008/C 092/54

Υπόθεση T-414/06 P: Απόφαση του Πρωτοδικείου της 5ης Μαρτίου 2008 — Combescot κατά Επιτροπής (Αίτηση αναιρέσεως — Υπαλληλική υπόθεση — Υπάλληλοι — Απαράδεκτο της προσφυγής ενώπιον του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης — Προθεσμία ασκήσεως της προσφυγής)

27

2008/C 092/55

Υπόθεση T-298/04: Διάταξη του Πρωτοδικείου της 22ας Ιανουαρίου 2008 — Efkon κατά Κοινοβουλίου και Συμβουλίου (Προσφυγή ακυρώσεως — Οδηγία 2004/52/ΕΚ — Διαλειτουργικότητα των συστημάτων τηλεδιοδίων — Η πράξη δεν αφορά την προσφεύγουσα ατομικά — Απαράδεκτο)

27

2008/C 092/56

Υπόθεση T-151/06: Διάταξη του Πρωτοδικείου της 31ης Ιανουαρίου 2008 — Aluminium Silicon Mill Products κατά Επιτροπής (Ντάμπινγκ — Επιστροφή δασμών αντιντάμπινγκ — Ακύρωση του κανονισμού περί επιβολής οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ — Κατάργηση της δίκης — Κανονισμός των δικαστικών εξόδων)

28

2008/C 092/57

Υπόθεση T-327/06: Διάταξη του Πρωτοδικείου της 18ης Φεβρουαρίου 2008 — Altana Pharma κατά ΓΕΕΑ — Avensa (PNEUMO UPDATE) (Κοινοτικό σήμα — Διαδικασία ανακοπής — Αίτηση λεκτικού κοινοτικού σήματος PNEUMO UPDATE — Προγενέστερο εθνικό λεκτικό σήμα Pneumo — Προσφυγή εν μέρει προδήλως απαράδεκτη και εν μέρει προδήλως στερούμενη κάθε νομικής βάσεως)

28

2008/C 092/58

Υπόθεση T-410/07 R: Διάταξη του Προέδρου του Πρωτοδικείου της 18ης Φεβρουαρίου 2008 — Jurado Hermanos κατά ΓΕΕΑ (JURADO) (Ασφαλιστικά μέτρα — Κοινοτικό σήμα — Διαγραφή του σήματος — Αίτηση επαναφοράς των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση — Αίτηση αναστολής της διαγραφής του σήματος — Απαράδεκτο)

28

2008/C 092/59

Υπόθεση T-444/07 R: Διάταξη του Προέδρου του Πρωτοδικείου της 19ης Φεβρουαρίου 2008 — CPEM κατά Επιτροπής (Ασφαλιστικά μέτρα — Αίτηση αναστολής εκτελέσεως — Υποβολή της αιτήσεως — Απαράδεκτο — Σωματείο — Χρηματική ζημία — Δεν υφίσταται επείγον)

29

2008/C 092/60

Υπόθεση T-1/08 R: Διάταξη του Προέδρου του Πρωτοδικείου της 13ης Φεβρουαρίου 2008 — Buczek Automotive κατά Επιτροπής (Ασφαλιστικά μέτρα — Αίτηση αναστολής εκτελέσεως — Άρθρο 105, παράγραφος 2, του Κανονισμού Διαδικασίας)

29

2008/C 092/61

Υπόθεση T-22/08: Προσφυγή της 14ης Ιανουαρίου 2008 — Quest Diagnostics κατά ΓΕΕΑ — ALK Abelló (DIAQUEST)

29

2008/C 092/62

Υπόθεση T-26/08: Προσφυγή της 21ης Ιανουαρίου 2008 — Laboratórios Wellcome de Portugal κατά ΓΕΕΑ — Serono Genetics Institute (FAMOXIN)

30

2008/C 092/63

Υπόθεση T-27/08: Προσφυγή της 21ης Ιανουαρίου 2008 — Wellcome Foundation κατά ΓΕΕΑ — Serono Genetics Institute (FAMOXIN)

30

2008/C 092/64

Υπόθεση T-28/08: Προσφυγή της 14ης Ιανουαρίου 2008 — Mars κατά ΓΕΕΑ — Ludwig Schokolade (τρισδιάστατο σήμα που απεικονίζει πλάκα σοκολάτας)

31

2008/C 092/65

Υπόθεση T-31/08: Προσφυγή της 23ης Ιανουαρίου 2008 — Quantum κατά ΓΕΕΑ — Quantum Corporation (Quantum CORPORATION)

31

2008/C 092/66

Υπόθεση T-32/08: Προσφυγή-αγωγή της 18ης Ιανουαρίου 2008 — Ευρωπαϊκή Δυναμική κατά Επιτροπής

32

2008/C 092/67

Υπόθεση T-35/08: Προσφυγή της 24ης Ιανουαρίου 2008 — Codorniu Napa κατά ΓΕΕΑ — Bodegas Ontañón (ARTESA NAPA VALLEY)

33

2008/C 092/68

Υπόθεση T-37/08: Προσφυγή/αγωγή της 23ης Ιανουαρίου 2008 — Walton κατά Επιτροπής

33

2008/C 092/69

Υπόθεση T-39/08: Προσφυγή-αγωγή της 22ας Ιανουαρίου 2008 — Ευρωπαϊκή Δυναμική κατά Επιτροπής

34

2008/C 092/70

Υπόθεση T-41/08: Προσφυγή της 1ης Φεβρουαρίου 2008 — Vakakis κατά Επιτροπής

34

2008/C 092/71

Υπόθεση T-42/08: Προσφυγή της 24ης Ιανουαρίου 2008 — Shetland Islands Council κατά Επιτροπής

35

2008/C 092/72

Υπόθεση T-43/08: Προσφυγή της 24ης Ιανουαρίου 2008 — Shetland Islands Council κατά Επιτροπής

36

2008/C 092/73

Υπόθεση T-45/08: Προσφυγή της 29ης Ιανουαρίου 2008 — Transportes Evaristo Molina κατά Επιτροπής

36

2008/C 092/74

Υπόθεση T-48/08: Προσφυγή της 28ης Ιανουαρίου 2008 — Fusco κατά ΓΕΕΑ — Fusco International (FUSCOLLECTION)

37

2008/C 092/75

Υπόθεση T-51/08 P: Αναίρεση της 5ης Φεβρουαρίου 2008 που άσκησε η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά της αποφάσεως που εξέδωσε στις 22 Νοεμβρίου 2007 το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης στην υπόθεση F-109/06, Dittert κατά Επιτροπής

37

2008/C 092/76

Υπόθεση T-52/08 P: Αναίρεση που άσκησε στις 5 Φεβρουαρίου 2008 η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης στις 22 Νοεμβρίου 2007 στην υπόθεση F-110/06, Carpi Badía κατά Επιτροπής

38

2008/C 092/77

Υπόθεση T-58/08 P: Αναίρεση που άσκησε στις 8 Φεβρουαρίου 2008 η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης στις 27 Νοεμβρίου 2007 στην υπόθεση F-122/06, Roodhuijzen κατά Επιτροπής

38

2008/C 092/78

Υπόθεση T-59/08: Προσφυγή της 7ης Φεβρουαρίου 2008 — Nute Partecipazioni και La Perla κατά ΓΕΕΑ — Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC)

39

2008/C 092/79

Υπόθεση T-62/08: Προσφυγή της 6ης Φεβρουαρίου 2008 — ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni κατά Επιτροπής

40

2008/C 092/80

Υπόθεση T-63/08: Προσφυγή της 6ης Φεβρουαρίου 2008 — Cementir Ιταλία κατά Επιτροπής

40

2008/C 092/81

Υπόθεση T-64/08: Προσφυγή της 6ης Φεβρουαρίου 2008 — Nuova Terni Industrie Chimiche κατά Επιτροπής

41

2008/C 092/82

Υπόθεση T-65/08: Προσφυγή της 13ης Φεβρουαρίου 2008 — Ισπανία κατά Επιτροπής

41

2008/C 092/83

Υπόθεση T-69/08: Προσφυγή της 12ης Φεβρουαρίου 2008 — Πολωνία κατά Επιτροπής

42

2008/C 092/84

Υπόθεση T-71/08: Προσφυγή της 13ης Φεβρουαρίου 2008 — Promat κατά ΓΕΕΑ — Prosima Comercial (PROSIMA PROSIMA COMERCIAL S.A.)

42

2008/C 092/85

Υπόθεση T-74/08: Προσφυγή της 6ης Φεβρουαρίου 2008 — Now Pharma κατά Επιτροπής

43

2008/C 092/86

Υπόθεση T-94/08: Προσφυγή της 22ας Φεβρουαρίου 2008 — Centre de coordination Carrefour κατά Επιτροπής

43

2008/C 092/87

Υπόθεση T-95/08: Προσφυγή της 22ας Φεβρουαρίου 2008 — Ιταλία κατά Επιτροπής

44

2008/C 092/88

Υπόθεση T-103/08: Προσφυγή της 20ής Φεβρουαρίου 2008 — Polimeri Europa και Eni κατά Επιτροπής

45

2008/C 092/89

Υπόθεση T-430/04: Διάταξη του Πρωτοδικείου της 1ης Φεβρουαρίου 2008 — Nomura Principal Investment και Nomura κατά Επιτροπής

45

2008/C 092/90

Υπόθεση T-233/05: Διάταξη του Πρωτοδικείου της 1ης Φεβρουαρίου 2008 — Nomura Principal Investment και Nomura International κατά Επιτροπής

46

2008/C 092/91

Υπόθεση T-153/06: Διάταξη του Πρωτοδικείου της 28ης Φεβρουαρίου 2008 — EAEPC κατά Επιτροπής

46

2008/C 092/92

Υπόθεση T-313/06: Διάταξη του Πρωτοδικείου της 12ης Φεβρουαρίου 2008 — Otsuka Chemical κατά ΕΑΑΤ

46

2008/C 092/93

Υπόθεση T-78/07: Διάταξη του Πρωτοδικείου της 12ης Φεβρουαρίου 2008 — IXI Mobile κατά ΓΕΕΑ — Klein (IXI)

46

 

Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2008/C 092/94

Υπόθεση F-4/07: Απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (πρώτο τμήμα) της 21ης Φεβρουαρίου 2008 — Σκουλίδη κατά Επιτροπής (Υπαλληλική υπόθεση — Υπάλληλοι — Ανταλλαγή υπαλλήλων μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών — Κοινοτικός υπάλληλος που τίθεται στη διάθεση της ελληνικής διοίκησης — Άρνηση — Αγωγή αποζημίωσης — Ηθική βλάβη — Διαδικασία πριν από την άσκηση της προσφυγής — Παραδεκτό — Ουσιαστικές προϋποθέσεις για τη γένεση εξωσυμβατικής ευθύνης της Κοινότητας)

47

2008/C 092/95

Υπόθεση F-31/07: Απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (πρώτο τμήμα) της 21ης Φεβρουαρίου 2008 — Putterie-De-Beukelaer κατά Επιτροπής (Υπαλληλική — Υπάλληλοι — Προαγωγή — Διαδικασία αξιολογήσεως — Διαδικασία πιστοποιήσεως — Εκτίμηση των δυνατοτήτων — Παραβίαση του πεδίου εφαρμογής του νόμου — Αυτεπάγγελτη διαπίστωση)

47

2008/C 092/96

Υπόθεση F-85/07: Διάταξη του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (πρώτο τμήμα) της 25ης Φεβρουαρίου 2008 — Anselmo κατά Συμβουλίου (Υπαλληλική υπόθεση — Υπάλληλοι — Πρόσληψη — Διορισμός — Κατάταξη σε βαθμό — Επιτυχόντες σε εσωτερικό διαγωνισμό — Νέο πραγματικό περιστατικό — Δεν υφίσταται — Προδήλως απαράδεκτο)

48

2008/C 092/97

Υπόθεση F-133/07: Προσφυγή της 9ης Νοεμβρίου 2007 — Hecq κατά Επιτροπής

48

2008/C 092/98

Υπόθεση F-138/07: Προσφυγή-αγωγή του R. Van Arum κατά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ασκήθηκε στις 6 Δεκεμβρίου 2007

48

2008/C 092/99

Υπόθεση F-139/07: Προσφυγή-αγωγή του R. van Arum κατά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ασκήθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2007

49

2008/C 092/00

Υπόθεση F-141/07: Προσφυγή της 20ής Δεκεμβρίου 2007 — Maniscalco κατά Επιτροπής

49

2008/C 092/01

Υπόθεση F-143/07: Προσφυγή της 21ης Δεκεμβρίου 2007 — Γιαννούσης κατά Επιτροπής

49

2008/C 092/02

Υπόθεση F-144/07: Προσφυγή της 24ης Δεκεμβρίου 2007 — Ευσταθόπουλος κατά Κοινοβουλίου

50

2008/C 092/03

Υπόθεση F-4/08: Προσφυγή της 5ης Ιανουαρίου 2008 — Hambura κατά Κοινοβουλίου

50

2008/C 092/04

Υπόθεση F-11/08: Προσφυγή της 25ης Ιανουαρίου 2008 — Jörg Mölling κατά Eυρωπόλ

51

2008/C 092/05

Υπόθεση F-15/08: Προσφυγή της 8ης Φεβρουαρίου 2008 — Wiame κατά Επιτροπής

51

2008/C 092/06

Υπόθεση F-18/08: Προσφυγή της 18ης Φεβρουαρίου 2008 — Ritto κατά Επιτροπής

51

2008/C 092/07

Υπόθεση F-20/08: Προσφυγή της 19ης Φεβρουαρίου 2008 — Aparicio κ.λπ. κατά Επιτροπής

52


EL

 

Top