EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2002:075E:TOC

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, CE 75, 26 Μάρτιος 2002


Display all documents published in this Official Journal
Επίσημη Εφημερίδα
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
ISSN 0250-815X

C 75 E
45ό έτος
26 Μαρτίου 2002
Έκδοση στην ελληνική γλώσσαΑνακοινώσεις και Πληροφορίες

Ανακοίνωση αριθΠεριεχόμενα

Σελίδα
I Ανακοινώσεις
......

II Προπαρασκευαστικές πράξεις
Επιτροπή
2002/C 75 E/01Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές της πολιτικής των κρατών μελών για την απασχόληση το 2002
[COM(2001) 511 τελικό — 2001/0208(CNS)] (1)
1
2002/C 75 E/02Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις πρακτικές προώθησης των πωλήσεων στην εσωτερική αγορά
[COM(2001) 546 τελικό — 2001/0227(COD)] (1)
11
2002/C 75 E/03Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την έγκριση εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο, της σύμβασης πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος και την από κοινού ανταπόκριση στις αντιστοίχως αναλαμβανόμενες υποχρεώσεις
[COM(2001) 579 τελικό — 2001/0248(CNS)]
17
2002/C 75 E/04Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση συστήματος για την εμπορία των δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου
[COM(2001) 581 τελικό — 2001/0245(COD)] (1)
33
2002/C 75 E/05Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας
[COM(2001) 625 τελικό]
45
2002/C 75 E/06Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93 για τη θέσπιση ειδικών μέτρων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα προς όφελος των μικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους
[COM(2001) 638 τελικό — 2001/0260(CNS)]
46
2002/C 75 E/07Τροποποιημένη πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2002 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2004
[COM(2001) 688 τελικό — 2001/0131(ACC)]
51
2002/C 75 E/08Τροποποιημένη πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση προτύπων ποιότητας και ασφάλειας για τη συλλογή, τον έλεγχο, την επεξεργασία, την αποθήκευση και τη διανομή ανθρώπινου αίματος και συστατικών του αίματος και για την τροποποίηση της οδηγίας 89/381/ΕΟΚ του Συμβουλίου
[COM(2001) 692 τελικό — 2000/0323(COD)]
104
2002/C 75 E/09Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα της σύμβασης σχετικά με τη διατήρηση και τη διαχείριση των αλιευτικών πόρων στο Νοτιοανατολικό Ατλαντικό
[COM(2001) 679 τελικό — 2001/0280(CNS)]
113
2002/C 75 E/10Τροποποιημένη πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το έκτο πολυετές πρόγραμμα πλαίσιο δράσεων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, με σκοπό την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Χώρου της Έρευνας (2002-2006)
[COM(2001) 709 τελικό — 2001/0053(COD)] (1)
132
2002/C 75 E/11Τροποποιημένη πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για το έκτο πολυετές πρόγραμμα πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας και εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (Ευρατόμ), με σκοπό την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Χώρου της Έρευνας (2002-2006)
[COM(2001) 709 τελικό — 2001/0054(CNS)] (1)
182
2002/C 75 E/12Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών χορήγησης άδειας, εποπτείας και φαρμακοεπαγρύπνησης όσον αφορά τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση και για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Αξιολόγηση των Φαρμάκων
[COM(2001) 404 τελικό — 2001/0252(COD)]
189
2002/C 75 E/13Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ περί κοινοτικού κώδικος για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση
[COM(2001) 404 τελικό — 2001/0253(COD)]
216
2002/C 75 E/14Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/82/ΕΚ περί κοινοτικού κώδικα για τα κτηνιατρικά φάρμακα
[COM(2001) 404 τελικό — 2001/0254(COD)]
234
2002/C 75 E/15Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου περί θεσπίσεως μέτρων που θα εφαρμοστούν το 2002 για την αποκατάσταση του αποθέματος γάδου στην Θάλασσα Ιρλανδίας (Διαίρεση ICES VIIα)
[COM(2001) 699 τελικό — 2001/0279(CNS)] (1)
255
2002/C 75 E/16Τροποποιημένη πρόταση απόφασης του Συμβουλίου περί του Ευρωπαϊκού Έτους των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες 2003
[COM(2001) 721 τελικό — 2001/0116(CNS)] (1)
258
2002/C 75 E/17Πρόταση απόφασης πλαισίου του Συμβουλίου για την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας
[COM(2001) 664 τελικό — 2001/0270(CNS)]
269
2002/C 75 E/18Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το κοινοτικό στατιστικό πρόγραμμα 2003-2007
[COM(2001) 683 τελικό — 2001/0281(COD)]
274
2002/C 75 E/19Τροποποιημένη πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη λήψη ειδικών περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων με σκοπό την καταπολέμηση της τρομοκρατίας
[COM(2001) 713 τελικό — 2001/0228(CNS)]
303
2002/C 75 E/20Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2236/95 του Συμβουλίου περί καθορισμού των γενικών κανόνων για τη χορήγηση κοινοτικής χρηματοδοτικής ενίσχυσης στον τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων
[COM(2001) 545 τελικό — 2001/0226(COD)] (1)
316
2002/C 75 E/21Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί της καθιέρωσης των κανόνων και διαδικασιών για τη θέσπιση περιορισμών λειτουργίας σε συνάρτηση με τον προκαλούμενο θόρυβο στους κοινοτικούς αερολιμένες
[COM(2001) 695 τελικό — 2001/0282(COD)] (1)
318
2002/C 75 E/22Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για το καθεστώς του φόρου ΑΙΕΜ που εφαρμόζεται στις Καναρίους Νήσους
[COM(2001) 732 τελικό — 2001/0284(CNS)]
328
2002/C 75 E/23Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τους κανόνες συμμετοχής επιχειρήσεων, κέντρων ερευνών και πανεπιστημίων στην υλοποίηση του προγράμματος πλαισίου 2002-2006 της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (Ευρατόμ)
[COM(2001) 725 τελικό]
333
2002/C 75 E/24Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με την προσωρινή αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου κατά την εισαγωγή ορισμένων βιομηχανικών προϊόντων και για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης των αυτόνομων κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων κατά την εισαγωγή ορισμένων προϊόντων της αλιείας στις Καναρίους Νήσους
[COM(2001) 731 τελικό — 2001/0289(CNS)]
343
2002/C 75 E/25Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου της 9ης Δεκεμβρίου 1996 σχετικά με την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων όπου υπεισέρχονται επικίνδυνες ουσίες
[COM(2001) 624 τελικό — 2001/0257(COD)] (1)
357
2002/C 75 E/26Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη θέσπιση μέτρων για την αποκατάσταση αποθεμάτων γάδου και μερλούκιου
[COM(2001) 724 τελικό — 2001/0299(CNS)]
362
2002/C 75 E/27Τροποποιημένη πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί συμμετοχής του κοινού στην κατάρτιση ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων σχετικών με το περιβάλλον και περί τροποποίησης των οδηγιών 85/337/ΕΟΚ και 96/61/ΕΚ
[COM(2001) 779 τελικό — 2000/0331(COD)] (1)
370
2002/C 75 E/28Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη του πρωτοκόλλου που καθορίζει, για την περίοδο από 3 Δεκεμβρίου 2001 έως 2 Δεκεμβρίου 2005, τις αλιευτικές δυνατότητες και τη χρηματική αντιπαροχή που προβλέπονται στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Γκαμπόν για την αλιεία στα ανοικτά των ακτών της Γκαμπόν
[COM(2001) 765 τελικό — 2001/0301(CNS)]
373
2002/C 75 E/29Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου περί προσαρμογής των διατάξεων των σχετικών με τις επιτροπές που επικουρούν την Επιτροπή στην άσκηση των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων της, οι οποίες προβλέπονται από πράξεις του Συμβουλίου που εκδόθηκαν σύμφωνα με τη διαδικασία της σύμφωνης γνώμης
[COM(2001) 789 τελικό — 2001/0313(AVC)]
383
2002/C 75 E/30Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί προσαρμογής των διατάξεων των σχετικών με τις επιτροπές που επικουρούν την Επιτροπή στην άσκηση των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων της, οι οποίες προβλέπονται από πράξεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που εκδόθηκαν σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 251 της Συνθήκης
[COM(2001) 789 τελικό — 2001/0314(COD)]
385
2002/C 75 E/31Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου περί προσαρμογής των διατάξεων των σχετικών με τις επιτροπές που επικουρούν την Επιτροπή στην άσκηση των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων της, οι οποίες προβλέπονται από πράξεις του Συμβουλίου που εκδόθηκαν σύμφωνα με τη διαδικασία της διαβούλευσης (ειδική πλειοψηφία)
[COM(2001) 789 τελικό — 2001/0315(CNS)]
425
2002/C 75 E/32Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου περί προσαρμογής των διατάξεων των σχετικών με τις επιτροπές που επικουρούν την Επιτροπή στην άσκηση των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων της, οι οποίες προβλέπονται από πράξεις του Συμβουλίου που εκδόθηκαν σύμφωνα με τη διαδικασία διαβούλευσης (ομοφωνία)
[COM(2001) 789 τελικό — 2001/0316(CNS)]
448
EL(1) Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ
Top