Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2000:075:TOC

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 75, 15 Μάρτιος 2000


Display all documents published in this Official Journal
Επίσημη Εφημερίδα
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
ISSN 0250-815X

C 75
43ό έτος
15 Μαρτίου 2000
Έκδοση στην ελληνική γλώσσαΑνακοινώσεις και Πληροφορίες

Ανακοίνωση αριθΠεριεχόμενα

Σελίδα
I Ανακοινώσεις
......

II Προπαρασκευαστικές πράξεις
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Σύνοδος του Ιανουαρίου 2000
2000/C 75/01Γνωμοδότηση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την Πρωτοβουλία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Δημοκρατίας της Φινλανδίας για την έκδοση κανονισμού του Συμβουλίου περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας, που υποβλήθηκε στο Συμβούλιο στις 26 Μαΐου 1999 1
2000/C 75/02Γνωμοδότηση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών — Η ευρωπαϊκή βιομηχανία αερομεταφορών: Από την ενιαία αγορά στις προκλήσεις της παγκόσμιας αγοράς 4
2000/C 75/03Γνωμοδότηση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινοτικού κώδικα σχετικά με τα κτηνιατρικά φάρμακα (κωδικοποιημένη έκδοση) 11
2000/C 75/04Γνωμοδότηση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την Πρόταση Κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση, για τέταρτη φορά, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1626/94 για τη θέσπιση ορισμένων τεχνικών μέτρων διατήρησης των αλιευτικών πόρων στη μεσόγειο και, για πέμπτη φορά, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/98 για τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων μέσω τεχνικών μέτρων προστασίας των νεαρών θαλάσσιων οργανισμών 13
2000/C 75/05Γνωμοδότηση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την Πρόταση Κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων 14
2000/C 75/06Γνωμοδότηση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία (έβδομη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ) (κωδικοποιημένη έκδοση) 15
2000/C 75/07Γνωμοδότηση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής για το Σχέδιο ανακοίνωσης της Επιτροπής στα κράτη μέλη για τη θέσπιση των κατευθυντήριων γραμμών για τα Προγράμματα Κοινοτικών Πρωτοβουλιών (ΠΚΠ) για τα οποία τα κράτη μέλη καλούνται να υποβάλουν προτάσεις για ενίσχυση στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Equal 16
2000/C 75/08Γνωμοδότηση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα την Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την διευκρίνιση του κανονισμού (ΕΚ) του Συμβουλίου αριθ. 2223/96 όσον αφορά τις αρχές που διέπουν την καταγραφή φόρων και κοινωνικών εισφορών 19
2000/C 75/09Γνωμοδότηση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας — μεταβατικές διατάξεις που χορηγούνται στη Δημοκρατία της Αυστρίας και στην Πορτογαλική Δημοκρατία 21
2000/C 75/10Γνωμοδότηση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα την Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ της 10ης Ιουνίου 1991 για την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 22
2000/C 75/11Γνωμοδότηση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την Πρόταση κανονισμού (ΕΚ) του Συμβουλίου σχετικά με τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης 29
2000/C 75/12Γνωμοδότηση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου περί τροποποιήσεως, για πέμπτη φορά, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/98 της 30ής Μαρτίου 1998 για τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων μέσω τεχνικών μέτρων προστασίας των νεαρών θαλάσσιων οργανισμών 34
2000/C 75/13Γνωμοδότηση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής σχετικά με την Τροποποιημένη πρόταση του κανονισμού (ΕΚ) του Συμβουλίου για τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα 35
2000/C 75/14Γνωμοδότηση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής σχετικά με την Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, και στην Επιτροπή των Περιφερειών: Αύξηση του δυναμικού του τουρισμού για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης 37
EL
Top