EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:154:TOC

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L 154, 30 Απρίλιος 2004


Display all documents published in this Official Journal
Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ISSN 1725-2547
L 154
47ο έτος
30 Απριλίου 2004


Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία


ΠεριεχόμεναII Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση
*ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 για την τροποποίηση της απόφασης 2002/757/EΚ σχετικά με τη λήψη προσωρινών και επειγόντων φυτοϋγειονομικών μέτρων για την αποφυγή της εισαγωγής και της εξάπλωσης, μέσα στην Κοινότητα, του Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp.nov. [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθ?ό Ε(2004) 1585] (Κεί?ενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2004/426/EK) 1
*ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 που τροποποιεί την απόφαση 97/221/ΕΟΚ της Επιτροπής όσον αφορά τους υγειονομικούς όρους και την κτηνιατρική πιστοποίηση για προϊόντα με βάση το κρέας υπό διαμετακόμιση ή προσωρινή αποθήκευση στην Κοινότητα [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθ?ό Ε(2004) 1589] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2004/427 /EK) 8
*ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 για την τροποποίηση της απόφασης 2003/493/EΚ όσον αφορά τα σημεία εισόδου από τα οποία επιτρέπεται να εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα κελυφωτά βραζιλιανά κάρυα καταγωγής ή προέλευσης Βραζιλίας [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθ?ό Ε(2004) 1591] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2004/428/EK) 14
*ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 για την τροποποίηση των αποφάσεων 97/830/EΚ, 2000/49/EΚ, 2002/79/EΚ και 2002/80/EΚ όσον αφορά τα μοναδικά σημεία εισόδου μέσω των οποίων τα εν λόγω προϊόντα μπορούν να εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθ?ό Ε(2004) 1594] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2004/429/EK) 19
*ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 για την τροποποίηση της απόφασης 2003/828/EK για τις ζώνες προστασίας και εποπτείας σε σχέση με τον καταρροϊκό πυρετό του προβάτου όσον αφορά την Κύπρο και τη Μάλτα [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθ?ό Ε(2004) 1601] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2004/430/EK) 34
*ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 περί εγκρίσεως ορισμένων σχεδίων έκτακτης ανάγκης για την καταπολέμηση της κλασικής πανώλους των χοίρων [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθ?ό Ε(2004) 1609] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2004/431/EK) 39
*ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά με την έγκριση των σχεδίων επιτήρησης καταλοίπων των τρίτων χωρών σύμφωνα με την οδηγία 96/23/ΕΚ του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθ?ό Ε(2004) 1624] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2004/432/EK) 42
*ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 για τον καθορισμό μεταβατικών μέτρων που να επιτρέπουν στη Λεττονία να παρεκκλίνει από την οδηγία 1999/74/ΕΚ όσον αφορά το ύψος των κλωβών των ωοπαραγωγών ορνίθων [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθ?ό Ε(2004) 1628] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2004/433/EK) 50
*ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 για την προσαρμογή της απόφασης 2003/324/ΕΚ όσον αφορά παρέκκλιση από την απαγόρευση ανακύκλωσης εντός του ίδιου είδους για τα γουνοφόρα ζώα, δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, λόγω της προσχώρησης της Εσθονίας [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθ?ό Ε(2004) 1632] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2004/434/EK) 53
*ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 περί εγκρίσεως ορισμένων σχεδίων έκτακτης ανάγκης για την καταπολέμηση του αφθώδους πυρετού [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθ?ό Ε(2004) 1648] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2004/435/EK) 56
*ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 που τροποποιεί την απόφαση 94/984/ΕΚ της Επιτροπής όσον αφορά τους υγειονομικούς όρους και την κτηνιατρική πιστοποίηση για το νωπό κρέας πουλερικών υπό διαμετακόμιση ή προσωρινή αποθήκευση στην Κοινότητα [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθ?ό Ε(2004) 1650] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2004/436/EK) 59
*ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 που τροποποιεί την απόφαση 2000/572/ΕΚ όσον αφορά τους όρους για την υγεία των ζώων και την κτηνιατρική πιστοποίηση σχετικά με ορισμένα παρασκευάσματα κρέατος υπό διαμετακόμιση ή προσωρινή αποθήκευση στην Κοινότητα [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθ?ό Ε(2004) 1672] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2004/437/EK) 65
*ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά με τον καθορισμό όρων για την υγεία των ζώων, τη δημόσια υγεία και την κτηνιατρική πιστοποίηση όσον αφορά την εισαγωγή στην Κοινότητα θερμικά επεξεργασμένου γάλακτος, προϊόντων με βάση το γάλα και νωπού γάλακτος που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθ?ό Ε(2004) 1691] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2004/438/EK) 72
*ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 για τη θέσπιση μεταβατικού μέτρου υπέρ ορισμένων εγκαταστάσεων στον τομέα του κρέατος στη Μάλτα [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθ?ό Ε(2004) 1707] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2004/439/EK) 96
*ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 για τη θέσπιση μεταβατικού μέτρου υπέρ μίας εγκατάστασης στον τομέα του γάλακτος στη Σλοβακία [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθ?ό Ε(2004) 1716] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2004/440/EK) 100
EL
Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.
Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.

Top