EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:005:TOC

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L 5, 09 Ιανουάριος 2004


Display all documents published in this Official Journal
Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ISSN 1725-2547

L 5
47ό έτος
9 Ιανουαρίου 2004
Έκδοση στην ελληνική γλώσσαΝομοθεσία

ΠεριεχόμεναI Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση
*Απόφαση αριθ. 20/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 2003, σχετικά με τη θέσπιση γενικού πλαισίου για τη χρηματοδότηση των κοινοτικών ενεργειών υπέρ της πολιτικής για τους καταναλωτές για τα έτη 2004-2007 (1) 1
*Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 21/2004 του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2003, για τη θέσπιση συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής των αιγοπροβάτων και για την τροποποίηση του κανονισμού (EK) αριθ. 1782/2003 και των οδηγιών 92/102/ΕΟΚ και 64/432/ΕΟΚ 8
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 22/2004 της Επιτροπής, της 8ης Ιανουαρίου 2004, για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών 18
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 23/2004 της Επιτροπής, της 8ης Ιανουαρίου 2004, για τον καθορισμό των αντιπροσωπευτικών τιμών και των ποσών των πρόσθετων δασμών κατά την εισαγωγή μελάσσας στον τομέα της ζάχαρης 20
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 24/2004 της Επιτροπής, της 8ης Ιανουαρίου 2004, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση 22
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 25/2004 της Επιτροπής, της 8ης Ιανουαρίου 2004, για καθορισμό του μέγιστου ποσού της επιστροφής κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης προς ορισμένες τρίτες χώρες για τη 18η τμηματική δημοπρασία που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της διαρκούς δημοπρασίας του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2003 24
*Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 26/2004 της Επιτροπής, της 30ής Δεκεμβρίου 2003, σχετικά με το μητρώο του κοινοτικού αλιευτικού στόλου 25
*Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 27/2004 της Επιτροπής, της 5ης Ιανουαρίου 2004, για τις μεταβατικές λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση από το ΕΓΤΠΕ — Τμήμα Εγγυήσεων των μέτρων αγροτικής ανάπτυξης για τη Δημοκρατία της Τσεχίας, την Εσθονία, την Κύπρο, τη Λεττονία, τη Λιθουανία, την Ουγγαρία, τη Μάλτα, την Πολωνία, τη Σλοβενία και τη Σλοβακία 36
*Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 28/2004 της Επιτροπής, της 5ης Ιανουαρίου 2004, για την εφαρμογή του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1177/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές για το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης (EU-SILC) όσον αφορά το αναλυτικό περιεχόμενο της ενδιάμεσης και της τελικής έκθεσης ποιότητας 42
*Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 29/2004 της Επιτροπής, της 8ης Ιανουαρίου 2004, για τον καθορισμό των χαρακτηριστικών της ενότητας ad hoc 2005 σχετικά με το συνδυασμό της επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής, που προβλέπει ο κανονισμός (EK) αριθ. 577/98 του Συμβουλίου 57
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 30/2004 της Επιτροπής, της 8ης Ιανουαρίου 2004, για καθορισμό των επιστροφών που εφαρμόζονται κατά την εξαγωγή των μεταποιημένων προϊόντων με βάση τα σιτηρά και την όρυζα 61
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 31/2004 της Επιτροπής, της 8ης Ιανουαρίου 2004, για έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής για τα βόεια κρέατα εκλεκτής ποιότητας, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα 64
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 32/2004 της Επιτροπής, της 8ης Ιανουαρίου 2004, για καθορισμό των ποσοστών των επιστροφών που εφαρμόζονται σε ορισμένα προϊόντα των τομέων των σιτηρών και της όρυζας που εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης 65
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 33/2004 της Επιτροπής, της 8ης Ιανουαρίου 2004, για καθορισμό των επιστροφών που εφαρμόζονται κατά την εξαγωγή όρυζας και των θραυσμάτων της και την αναστολή της έκδοσης των πιστοποιητικών εξαγωγής 69
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 34/2004 της Επιτροπής, της 8ης Ιανουαρίου 2004, σχετικά με τις προσφορές που ανακοινώνονται για την εξαγωγή βρώμης στο πλαίσιο του διαγωνισμού που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1814/2003 72
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 35/2004 της Επιτροπής, της 8ης Ιανουαρίου 2004, σχετικά με τις προσφορές που ανακοινώνονται για την εισαγωγή αραβοσίτου στο πλαίσιο του διαγωνισμού που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2315/2003 73

II Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση
Συμβούλιο
2004/14/EC
*Απόφαση του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2003, σχετικά με την τροποποίηση του τρίτου εδαφίου του μέρους V της κοινής προξενικής εγκυκλίου 74
2004/15/EC
*Απόφαση του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2003, για τροποποίηση του σημείου 1.2 του μέρους ΙΙ της κοινής προξενικής εγκυκλίου και την εισαγωγή νέου παραρτήματος αυτής 76
2004/16/EC
*Απόφαση του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2003, για τον υποχαρακτηρισμό του παραρτήματος 5 της κοινής προξενικής εγκυκλίου και του αντίστοιχου παραρτήματος 14β του κοινού εγχειριδίου και για τον αποχαρακτηρισμό των παραρτημάτων 9 και 10 της κοινής προξενικής εγκυκλίου και των αντιστοίχων παραρτημάτων 6β και 6γ του κοινού εγχειριδίου 78
2004/17/EC
*Απόφαση του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2003, για τροποποίηση του μέρους V, σημείο 1.4 της κοινής προξενικής εγκυκλίου και του μέρους Ι, σημείο 4.1.2 του κοινού εγχειριδίου σχετικά με τη συμπερίληψη της απαίτησης κατοχής ταξιδιωτικής ιατρικής ασφάλισης μεταξύ των δικαιολογητικών προκειμένου να χορηγηθεί ομοιόμορφη θεώρηση εισόδου 79
Επιτροπή
2004/18/EC
*Απόφαση της Επιτροπής, της 23ης Δεκεμβρίου 2003, για την τροποποίηση της απόφασης 2003/749/ΕΚ σχετικά με την πρώτη χρηματοδοτική συνδρομή της Κοινότητας στις επιλέξιμες δαπάνες για την εξάλειψη της γρίπης των ορνίθων στο Βέλγιο το 2003 [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2003) 5010] (1) 81
2004/19/EC
*Απόφαση της Επιτροπής, της 23ης Δεκεμβρίου 2003, για την τροποποίηση της απόφασης 2003/812/ΕΚ για κατάρτιση καταλόγων τρίτων χωρών από τις οποίες τα κράτη μέλη πρέπει να επιτρέπουν την εισαγωγή ορισμένων προϊόντων για κατανάλωση από τον άνθρωπο τα οποία υπόκεινται στις διατάξεις της οδηγίας 92/118/ΕΟΚ του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2003) 5046] (1) 84
2004/20/EC
*Απόφαση της Επιτροπής, της 23ης Δεκεμβρίου 2003, για την ίδρυση εκτελεστικού οργανισμού υπό την ονομασία "Εκτελεστικός οργανισμός για την ευφυή ενέργεια" για τη διαχείριση της κοινοτικής δράσης στον τομέα της ενέργειας κατ' εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου 85
2004/21/EC
*Απόφαση της Επιτροπής, της 29ης Δεκεμβρίου 2003, για τον καθορισμό ενδεικτικής κατανομής, μεταξύ της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λεττονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας, των κονδυλίων που χορηγούνται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, τμήμα Εγγυήσεων, για μέτρα αγροτικής ανάπτυξης κατά την περίοδο 2004-2006 87
2004/22/EC
*Απόφαση της Επιτροπής, της 29ης Δεκεμβρίου 2003, για την τροποποίηση της απόφασης 94/83/ΕΚ όσον αφορά την κοινοτική χρηματοδοτική ενίσχυση για τη βελτίωση του καθεστώτος κτηνιατρικού ελέγχου στα εξωτερικά σύνορα της Κοινότητας στη Γερμανία [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2003) 5201] 89
2004/23/EC
*Απόφαση της Επιτροπής, της 29ης Δεκεμβρίου 2003, για την έναρξη έρευνας βάσει του άρθρου 27 παράγραφος 2 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 2501/2001 του Συμβουλίου σχετικά με την παραβίαση του δικαιώματος της συνδικαλιστικής ελευθερίας στη Λευκορωσία 90
(1) Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ
EL
Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.
Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνουνται με αστερίσκο.

Top