Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας έχει ως σκοπό την ανάπτυξη των αμυντικών δυνατοτήτων στον τομέα της διαχείρισης κρίσεων, καθώς και την προώθηση και ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα των εξοπλισμών. Αποβλέπει επίσης στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής βιομηχανικής και τεχνολογικής βάσης στον τομέα της άμυνας, στη δημιουργία ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής αγοράς αμυντικού εξοπλισμού, καθώς και στην προαγωγή της έρευνας.

ΠΡΑΞΗ

Κοινή δράση 2004/551/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2004, για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας.

ΣΥΝΟΨΗ

Αποστολή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας είναι η υποστήριξη των προσπαθειών του Συμβουλίου και των κρατών μελών για τη βελτίωση των αμυντικών δυνατοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στον τομέα της διαχείρισης κρίσεων, καθώς και η υποστήριξη της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας (ΚΠΑΑ).

Όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, εκτός από τη Δανία, συμμετέχουν στον Οργανισμό (σύμφωνα με το άρθρο 5 του πρωτοκόλλου για τη θέση της Δανίας, το οποίο προσαρτάται στη συνθήκη για την ΕΕ και στη συνθήκη για την λειτουργία της ΕΕ, η Δανία δεν συμμετέχει στην εκπόνηση και την εφαρμογή αποφάσεων και δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν συνέπειες στην άμυνα). Ο Οργανισμός έχει την έδρα του στις Βρυξέλλες.

Ο Οργανισμός τελεί υπό την εποπτεία και τον πολιτικό έλεγχο του Συμβουλίου. Το Συμβούλιο εκδίδει ετησίως κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις δραστηριότητες του Οργανισμού, κυρίως όσον αφορά το πρόγραμμα εργασιών του, και εγκρίνει το χρηματοδοτικό πλαίσιο του Οργανισμού. Ο Οργανισμός υποβάλλει τακτικά έκθεση στο Συμβούλιο σχετικά με τις δραστηριότητές του.

Πεδία δράσης

Ο Οργανισμός έχει τα εξής ουσιώδη καθήκοντα:

 • ανάπτυξη των αμυντικών δυνατοτήτων στον τομέα της διαχείρισης κρίσεων. Ο Οργανισμός εντοπίζει τις μελλοντικές ανάγκες της ΕΕ όσον αφορά την άμυνα, συντονίζει την εφαρμογή του ευρωπαϊκού σχεδίου δράσης για τις δυνατότητες και την εναρμόνιση των στρατιωτικών αναγκών, προτείνει συνεργατικές δραστηριότητες στο επιχειρησιακό πεδίο και παρέχει εκτιμήσεις χρηματοοικονομικών προτεραιοτήτων·
 • προαγωγή και ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα των εξοπλισμών. Ο Οργανισμός προτείνει νέα πολυμερή σχέδια συνεργατικά, συντονίζει τα υφιστάμενα προγράμματα και διαχειρίζεται συγκεκριμένα προγράμματα·
 • ενίσχυση της ευρωπαϊκής βιομηχανικής και τεχνολογικής βάσης στον τομέα της άμυνας και δημιουργία ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής αγοράς στον τομέα του αμυντικού εξοπλισμού. Ο Οργανισμός αναπτύσσει σχετικές πολιτικές και στρατηγικές, κατόπιν διαβούλευσης με την Επιτροπή και τον βιομηχανικό κλάδο, αναπτύσσει και εναρμονίζει τους σχετικούς κανόνες και κανονισμούς·
 • ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της ευρωπαϊκής έρευνας και τεχνολογίας στον τομέα της άμυνας. Ο Οργανισμός προάγει και συντονίζει ερευνητικές δραστηριότητες που αποβλέπουν στην κάλυψη των μελλοντικών αναγκών σε δυνατότητες άμυνας, σε συνεργασία με την Επιτροπή.

Οργάνωση

Ο Οργανισμός έχει νομική προσωπικότητα. Στα όργανα του Οργανισμού συγκαταλέγονται ο αρχηγός του Οργανισμού, το διοικητικό συμβούλιο και ο γενικός διευθυντής.

 • αρχηγός του Οργανισμού είναι ο ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας. Είναι υπεύθυνος για τη γενική οργάνωση και λειτουργία του Οργανισμού. Διασφαλίζει επίσης ότι οι κατευθυντήριες γραμμές που εκδίδει το Συμβούλιο και οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου εφαρμόζονται από τον γενικό διευθυντή του Οργανισμού·
 • το διοικητικό συμβούλιο είναι το όργανο λήψης αποφάσεων του Οργανισμού. Απαρτίζεται από έναν αντιπρόσωπο από κάθε συμμετέχον κράτος μέλος και έναν αντιπρόσωπο της Επιτροπής. Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον δύο φορές ετησίως σε επίπεδο υπουργών Άμυνας. Επίσης, μπορεί να συνεδριάσει με συγκεκριμένη σύνθεση (όπως, εθνικοί διευθυντές έρευνας στον τομέα της άμυνας, εθνικοί διευθυντές εξοπλισμού κλπ). Ο αρχηγός του Οργανισμού συγκαλεί και προεδρεύει των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου·
 • ο γενικός διευθυντής του Οργανισμού διορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο βάσει προτάσεως του αρχηγού του Οργανισμού για τρία έτη, με δυνατότητα διετούς παράτασης. Ο γενικός διευθυντής προΐσταται του προσωπικού του Οργανισμού και είναι υπεύθυνος για την εποπτεία και το συντονισμό των λειτουργικών ομάδων. Εξάλλου, ο διευθυντής του Οργανισμού συνοδεύεται από δύο αναπληρωτές, οι οποίοι διορίζονται επίσης από το διοικητικό συμβούλιο με τις ίδιες ρυθμίσεις.

Η Επιτροπή είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου χωρίς δικαίωμα ψήφου και συμπράττει πλήρως στο έργο του Οργανισμού. Η Επιτροπή, εξ ονόματος της ΕΕ, μπορεί επίσης να συμμετέχει σε σχέδια και προγράμματα του Οργανισμού.

Σχέδια ad hoc

O Οργανισμός προσφέρει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να καταρτίζουν ad hoc σχέδια, δηλαδή σχέδια που αφορούν σε ένα συγκεκριμένο θέμα και συγκεντρώνουν μόνο τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη. Επιπλέον, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εγκρίνει τη συμμετοχή τρίτων στα ad hoc σχέδια. Καθορίζει τότε τις λεπτομέρειες της συνεργασίας μεταξύ του Οργανισμού και των τρίτων.

Δημοσιονομικές κανονιστικές ρυθμίσεις

Οι δημοσιονομικές διατάξεις που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό του Οργανισμού θεσπίζονται από το Συμβούλιο με ομοφωνία. Τα έσοδα αποτελούνται από διάφορα έσοδα και τις συνεισφορές που καταβάλλουν τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στον Οργανισμό.

Το διοικητικό συμβούλιο δύναται, κατόπιν προτάσεως του γενικού διευθυντή ή ενός κράτους μέλους, να αποφασίσει ότι τα κράτη μέλη μπορούν να αναθέσουν στον Οργανισμό, επί συμβάσει, τη διοικητική και οικονομική διαχείριση ορισμένων δραστηριοτήτων της αρμοδιότητάς του. Το διοικητικό συμβούλιο δύναται επίσης να εξουσιοδοτεί τον Οργανισμό να συνάπτει συμβάσεις εξ ονόματος ορισμένων κρατών μελών.

Σχέσεις με οργανισμούς και τρίτα κράτη

Ο Οργανισμός μπορεί να θεσπίζει συνεργασίες με τρίτα κράτη στο πλαίσιο των αποστολών του. Επίσης, μπορεί να συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς, όπως ο Οργανισμός Βορειοατλαντικού Συμφώνου (EN) (FR) (ΝΑΤΟ) ή ο Κοινός Οργανισμός Συνεργασίας στον τομέα των Εξοπλισμών (OCCAR) (EN). Οι συνεργασίες με τους οργανισμούς ή τα τρίτα κράτη αφορούν κυρίως:

 • τη σχέση μεταξύ του Οργανισμού και του τρίτου·
 • τις διατάξεις για τη διαβούλευση επί ζητημάτων σχετικών με τις εργασίες του Οργανισμού·
 • τα ζητήματα ασφαλείας.

Πλαίσιο

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας θεσπίστηκε βάσει του άρθρου 42, παράγραφος 3 της συνθήκης για την ΕΕ. Οι αποστολές του απαριθμούνται στο άρθρο 45 ΣΕΕ. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας της ΕΕ. Πράγματι, παρέχει νομικό και θεσμικό πλαίσιο στη συνεργασία των κρατών μελών στον τομέα της άμυνας.

Παραπομπες

Πράξη

Θέση σε ισχύ

Προθεσμία για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Κοινή δράση 2004/551/ΚΕΠΠΑ

12.07.2004

-

ΕΕ L 245, 17.7.2004

Πράξη (εις) τροποποίησης

Θέση σε ισχύ

Προθεσμία για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Κοινή δράση 2008/299/ΚΕΠΠΑ

7.4.2008

-

EE L 102,12.4.2008

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Απόφαση 2007/643/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας και με τους κανόνες για τη σύναψη συμβάσεων και για χρηματοδοτικές συνεισφορές από τον επιχειρησιακό προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας [Επίσημη Εφημερίδα L 269 της 12.10.2007]. Η απόφαση εκθέτει λεπτομερώς και συμπληρώνει τις δημοσιονομικές διατάξεις της κοινής δράσης 2004/551/ΚΕΠΠΑ με σκοπό να εξασφαλίσει, μεταξύ άλλων, μια ορισμένη συνοχή με τους σχετικούς ευρωπαϊκούς κανόνες. Η απόφαση αποσαφηνίζει τις αρχές που εφαρμόζονται στον προϋπολογισμό του Οργανισμού και στην εκτέλεσή του, καθώς και το χρονοδιάγραμμα των οικονομικών εκθέσεων και την πραγματοποίηση του ετήσιου λογιστικού ελέγχου. Επίσης παρουσιάζει τις διατάξεις (πεδίο εφαρμογής, διαδικασίες, κυρώσεις, κ.λπ) και τις λεπτομέρειες εκτέλεσης των κανόνων για τη σύναψη συμβάσεων και για χρηματοδοτικές συνεισφορές από τον επιχειρησιακό προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας.

See also

 • Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας (EN)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 11.03.2011

Top