Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Ευπαθή θαλάσσια οικοσυστήματα: προστασία από τις αλιευτικές δραστηριότητες βυθού στην ανοικτή θάλασσα

Go to the summaries’ table of contents

SURVEY: Tell us what you think about the summaries!

Ευπαθή θαλάσσια οικοσυστήματα: προστασία από τις αλιευτικές δραστηριότητες βυθού στην ανοικτή θάλασσα

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 734/2008 — για την προστασία ευπαθών θαλάσσιων οικοσυστημάτων

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ;

Θεσπίζει τους κανόνες για τα αλιευτικά σκάφη που έχουν νηολογηθεί σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και χρησιμοποιούν αλιευτικά εργαλεία βυθού* στην ανοικτή θάλασσα εκτός περιοχών που υπάγονται σε διατάξεις που έχουν καθοριστεί από περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης της αλιείας ή όταν οι εν λόγω οργανώσεις δεν έχουν ψηφίσει μέτρα για αυτές τις αλιευτικές δραστηριότητες.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης της αλιείας (ΠΟΔΑ)

 • Σύμφωνα με τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, οι ΠΟΔΑ είναι διεθνείς οργανώσεις μέσω των οποίων τα παράκτια κράτη και άλλα κράτη που αλιεύουν στην ανοικτή θάλασσα συνεργάζονται για τη διατήρηση και τη διαχείριση των αλιευτικών αποθεμάτων, ιδίως των αλληλοεπικαλυπτόμενων αποθεμάτων ιχθύων* και των αποθεμάτων άκρως μεταναστευτικών ιχθύων, σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή.
 • Οι ΠΟΔΑ διαθέτουν διαχειριστικές αρμοδιότητες ώστε να θεσπίζουν μέτρα διατήρησης και διαχείρισης, όπως όρια αλιευμάτων και αλίευσης, τεχνικά μέτρα και μέτρα ελέγχου.
 • Η ΕΕ, που εκπροσωπείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διαδραματίζει ενεργό ρόλο σε πολυάριθμες ΠΟΔΑ.

Πεδίο εφαρμογής

Ο κανονισμός εφαρμόζεται σε σκάφη που διεξάγουν αλιευτικές δραστηριότητες με αλιευτικά εργαλεία βυθού:

 • εκτός περιοχής ΠΟΔΑ·
 • σε περιοχή όπου ΠΟΔΑ βρίσκεται στο στάδιο της ανάπτυξής της και έχουν ψηφιστεί μεταβατικά μέτρα για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Ειδικές άδειες αλιείας

Οι αλιευτικές δραστηριότητες βυθού επιτρέπονται μόνο όταν δεν εγκυμονούν κινδύνους για την καταστροφή των ευπαθών θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Τα σκάφη που έχουν νηολογηθεί στην ΕΕ και χρησιμοποιούν αλιευτικά εργαλεία βυθού σε αυτές τις περιοχές πρέπει να λάβουν ειδική άδεια αλιείας. Οι αιτήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν αναλυτικό σχέδιο αλιείας, στο οποίο αναφέρονται:

 • ο τόπος άσκησης των αλιευτικών δραστηριοτήτων·
 • τα στοχευόμενα είδη·
 • το είδος των αλιευτικών εργαλείων και το βάθος στο οποίο θα χρησιμοποιηθούν·
 • ένας χάρτης του βυθού στα προβλεπόμενα αλιευτικά πεδία, σε περίπτωση που η αρχή έκδοσης της άδειας δεν τον έχει.

Οι άδειες εκδίδονται από τη χώρα στην οποία το σκάφος έχει νηολογηθεί. Οι αρμόδιες αρχές της εν λόγω χώρας πρέπει:

 • να αξιολογούν τα δεδομένα που αφορούν ευπαθή θαλάσσια οικοσυστήματα στην περιοχή που προσδιορίζεται στο σχέδιο αλιείας πριν από την έκδοση άδειας. Όταν δεν έχει πραγματοποιηθεί και υποβληθεί ορθή επιστημονική αξιολόγηση, απαγορεύεται η χρήση αλιευτικών εργαλείων βυθού·
 • να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές του σχεδίου αλιείας ώστε να αξιολογείται κατά πόσον απειλούνται ευπαθή θαλάσσια οικοσυστήματα·
 • να αποσύρουν την άδεια σκάφους που δεν συμμορφώνεται με το σχέδιο αλιείας του.

Περιοχές απαγόρευσης της αλιείας

Σύμφωνα με το ψήφισμα 61/105 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών του 2006, οι χώρες της ΕΕ πρέπει να προσδιορίζουν περιοχές όπου υπάρχουν ή ενδέχεται να υπάρχουν ευπαθή θαλάσσια οικοσυστήματα, βάσει των καλύτερων διαθέσιμων επιστημονικών πληροφοριών, και να απαγορεύουν την αλιεία με εργαλεία βυθού στις περιοχές αυτές. Η Επιτροπή πρέπει να ενημερώνεται για τυχόν απαγορεύσεις της αλιείας και πρέπει να ενημερώνει στη συνέχεια τις άλλες χώρες της ΕΕ.

Παρακολούθηση

Παρατηρητές παρακολουθούν τις δραστηριότητες των σκαφών για τα οποία εκδίδεται ειδική άδεια αλιείας μέχρι να ολοκληρωθεί το σχέδιο αλιείας. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου οι παρατηρητές οφείλουν:

 • να συγκεντρώνουν πληροφορίες για τα αλιεύματα·
 • να σημειώνουν αλλαγές του σχεδίου αλιείας·
 • να σημειώνουν τυχόν ευπαθή θαλάσσια οικοσυστήματα που συναντούν· καθώς επίσης
 • να καταγράφουν το βάθος στο οποίο χρησιμοποιείται το εργαλείο.

Μια έκθεση πρέπει να αποστέλλεται στις αρμόδιες αρχές της οικείας χώρας της ΕΕ εντός 20 ημερών από το πέρας της αποστολής. Αντίγραφο αυτής της έκθεσης αποστέλλεται στην Επιτροπή.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Εφαρμόζεται από την 31η Ιουλίου 2008.

* ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Εργαλεία βυθού: εργαλεία που έρχονται σε επαφή με τον θαλάσσιο βυθό κατά τη διάρκεια συνήθων αλιευτικών δραστηριοτήτων, μεταξύ των οποίων τράτες βυθού, δράγες, στάσιμα απλάδια βυθού, παραγάδια βυθού, κιούρτοι και παγίδες.

Αλληλοεπικαλυπτόμενα αποθέματα ιχθύων: αλιευτικοί πόροι που μεταναστεύουν μεταξύ των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών (δηλ. μιας θαλάσσιας ζώνης στην οποία μια χώρα διαθέτει ειδικά δικαιώματα όσον αφορά την εκμετάλλευση και τη χρήση των θαλάσσιων πόρων) και της ανοιχτής θάλασσας.

ΚΥΡΙΑ ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 734/2008 του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2008, για την προστασία ευπαθών θαλάσσιων οικοσυστημάτων της ανοικτής θάλασσας από τις δυσμενείς συνέπειες της χρήσης αλιευτικών εργαλείων βυθού (ΕΕ L 201 της 30.7.2008, σ. 8-13)

τελευταία ενημέρωση 04.10.2016

Top