EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ)

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ)

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Πρωτόκολλο αριθ. 4 – το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (ΑΡΙΘ. 4) ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΕ;

Θεσπίζει το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

 • Η ΕΚΤ είναι η κεντρική τράπεζα της ευρωζώνης και είναι ένα ανεξάρτητο θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποτελεί την καρδιά του Ευρωσυστήματος, το οποίο διεξάγει τη νομισματική πολιτική στην ευρωζώνη, καθώς και του (ΕΣΚΤ).
 • Το Ευρωσύστημα αποτελείται από την ΕΚΤ και τις εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) των χωρών της ευρωζώνης, ενώ το ΕΣΚΤ αποτελείται από την ΕΚΤ και τις ΕθνΚΤ όλων των χωρών της ΕΕ. Το Ευρωσύστημα και το ΕΣΚΤ θα συνυπάρχουν όσο υπάρχουν χώρες της ΕΕ εκτός της ευρωζώνης.
 • Βασικός στόχος της ΕΚΤ είναι η διατήρηση της σταθερότητας των τιμών, δηλ. η διαφύλαξη της αξίας του ευρώ. Με την επιφύλαξη του βασικού στόχου της, στηρίζει επίσης τις γενικές οικονομικές πολιτικές στην ΕΕ.
 • Τα βασικά καθήκοντα της ΕΚΤ είναι τα ακόλουθα:
  • να χαράζει και να εφαρμόζει τη νομισματική πολιτική της Ένωσης·
  • να διενεργεί πράξεις συναλλάγματος·
  • να κατέχει και να διαχειρίζεται τα επίσημα συναλλαγματικά διαθέσιμα των χωρών της ευρωζώνης·
  • να προωθεί την ομαλή λειτουργία των συστημάτων πληρωμών.
 • Επιπλέον, η ΕΚΤ συλλέγει στατιστικές πληροφορίες για την άσκηση των καθηκόντων της σε συνεργασία με τις ΕθνΚΤ και διαθέτει το αποκλειστικό δικαίωμα να επιτρέπει την έκδοση τραπεζογραμματίων σε ευρώ μέσα στην ΕΕ.
 • Σε συνεργασία με τις εθνικές εποπτικές αρχές, η ΕΚΤ διεξάγει επίσης την τραπεζική εποπτεία στην ευρωζώνη και στις χώρες που συμμετέχουν στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (ΕΕΜ). Το 2014 της ανατέθηκε αυτή η ευθύνη ώστε να συμβάλλει στην ασφάλεια και την ευρωστία των πιστωτικών ιδρυμάτων και τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος.
 • Τα όργανα λήψης αποφάσεων της ΕΚΤ είναι το διοικητικό συμβούλιο, η εκτελεστική επιτροπή και το γενικό συμβούλιο. Το διοικητικό συμβούλιο, το κύριο όργανο λήψης αποφάσεων, απαρτίζεται από την εκτελεστική επιτροπή και τους διοικητές των ΕθνΚΤ της ευρωζώνης. Η εκτελεστική επιτροπή, υπεύθυνη για την εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής και τις καθημερινές συναλλαγές, απαρτίζεται από τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και τέσσερα άλλα μέλη. Το γενικό συμβούλιο, το οποίο ασκεί καθήκοντα τα οποία η ΕΚΤ απαιτείται να εκτελεί έως την υιοθέτηση του ευρώ από όλες τις χώρες της ΕΕ, απαρτίζεται από τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο της ΕΚΤ και τους διοικητές όλων των ΕθνΚΤ των χωρών της ΕΕ.
 • Το εποπτικό συμβούλιο ιδρύθηκε στο πλαίσιο του ΕΕΜ και ασκεί τα καθήκοντα της τραπεζικής εποπτείας. Απαρτίζεται από τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και τέσσερις εκπροσώπους της ΕΚΤ και έναν εκπρόσωπο από κάθε εθνική εποπτική αρχή για τις συμμετέχουσες χώρες εντός του ΕΕΜ.
 • Η ΕΚΤ ιδρύθηκε το 1998 και είναι εγκατεστημένη στη Φρανκφούρτη, στη Γερμανία.

ΠΛΑΙΣΙΟ

ΚΥΡΙΑ ΠΡΑΞΗ

Ενοποιημένη έκδοση της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Πρωτόκολλο (αριθ. 4) για το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΕ C 202 της 7.6.2016, σ. 230-250)

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ενοποιημένη έκδοση της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης –Μέρος Έκτο - Θεσμικές και δημοσιονομικές διατάξεις – Τίτλος I - Θεσμικές διατάξεις – Κεφάλαιο 1 - Τα θεσμικά όργανα – Τμήμα 6 - Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα– Άρθρο 282 (ΕΕ C 202 της 7.6.2016, σ. 167)

τελευταία ενημέρωση 14.03.2017

Top