Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Προστασία των φαλαινών, των δελφινιών και των φώκαινων από παρεμπίπτοντα αλιεύματα

Go to the summaries’ table of contents

Προστασία των φαλαινών, των δελφινιών και των φώκαινων από παρεμπίπτοντα αλιεύματα

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 812/2004 — μέτρα σχετικά με παρεμπίπτοντα αλιεύματα κητοειδών κατά την αλιεία

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Θεσπίζει μέτρα για τη μείωση των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων από αλιευτικά σκάφη φαλαινών, δελφινιών και φώκαινων (μια ομάδα θαλάσσιων θηλαστικών γνωστών ως κητοειδών).

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Ο κανονισμός θεσπίζει:

 • τεχνικά μέτρα σχετικά με παρασυρόμενα δίχτυα (ένα δίχτυ ψαρέματος που κρέμεται κάθετα έτσι ώστε τα ψάρια να παγιδεύονται σε αυτό από τα βράγχια τους) και τράτες (ένα δίχτυ ψαρέματος) σε συγκεκριμένες περιοχές (που παρατίθενται στα παραρτήματα I και III του κανονισμού)·
 • ένα σύστημα παρακολούθησης επί των αλιευτικών σκαφών για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με παρεμπίπτοντα αλιεύματα κητοειδών σε επικίνδυνες μορφές αλιείας* (βλέπε παράρτημα III).

Ακουστικές αποτρεπτικές συσκευές

 • Έχουν αναπτυχθεί διάφοροι τύποι ακουστικών αποτρεπτικών συσκευών. Οι εν λόγω συσκευές (γνωστές ως «συσκευές απώθησης») εκπέμπουν σήματα ειδικά σχεδιασμένα έτσι ώστε να κρατούν τα κητοειδή μακριά από αλιευτικό εξοπλισμό.
 • Όλα τα αλιευτικά σκάφη με μήκος 12 μέτρα ή μακρύτερα που ψαρεύουν σε ορισμένες ζώνες σε συγκεκριμένες αλιευτικές περιόδους πρέπει να χρησιμοποιούν τις συσκευές.
 • Οι κυβερνήτες των αλιευτικών σκαφών πρέπει να βεβαιώνονται ότι οι συσκευές λειτουργούν απολύτως σωστά κατά την πόντιση του εξοπλισμού.
 • Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) πρέπει να παρακολουθούν και να αξιολογούν τις επιπτώσεις της χρήσης των συσκευών με την πάροδο του χρόνου.
 • Οι τεχνικές προδιαγραφές (π.χ. χαρακτηριστικά σημάτων) και οι όροι χρήσης (π.χ. η μέγιστη απόσταση μεταξύ των συσκευών στα δίχτυα) των συσκευών παρατίθενται στο παράρτημα II του κανονισμού.
 • Κατ’ εξαίρεση, οι χώρες της ΕΕ μπορούν να επιτρέψουν τη χρήση για διάστημα έως δύο ετών συσκευών οι οποίες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ή τους όρους χρήσης, εφόσον η χρήση τους έχει καταγραφεί επαρκώς.

Συστήματα παρακολούθησης για παρεμπίπτοντα αλιεύματα

 • Οι χώρες της ΕΕ πρέπει να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν συστήματα παρακολούθησης για παρεμπίπτοντα αλιεύματα κητοειδών από αλιευτικά σκάφη που φέρουν τη σημαία τους. Σκοπός των συστημάτων παρακολούθησης είναι η απόκτηση αντιπροσωπευτικών δεδομένων για τις μορφές αλιείας που παρατίθενται στο παράρτημα III.
 • Για σκάφη μήκους κάτω των 15 μέτρων, δεδομένα συλλέγονται μέσω μελετών ή πιλοτικών έργων.
 • Για σκάφη μήκους 15 μέτρων και άνω, η παρακολούθηση γίνεται με τη χρήση επιτηρητών επί των σκαφών.
 • Όσον αφορά τους παρατηρητές, η νομοθεσία ορίζει τα εξής:
  • τα προσόντα τους (π.χ. σχετική εμπειρία με είδη κητοειδών και αλιευτικές πρακτικές)·
  • την ικανότητά τους να εκτελούν στοιχειώδη επιστημονικά καθήκοντα, κ.λπ.·
  • τα καθήκοντά τους (παρακολούθηση των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων και συλλογή των απαραίτητων δεδομένων για να εξάγουν γενικά συμπεράσματα με βάση τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα που παρατήρησαν σε σχέση με όλες τις σχετικές μορφές αλιείας)·
  • το περιεχόμενο της έκθεσης που οι παρατηρητές πρέπει να διαβιβάσουν σχετικά με τα δεδομένα που συνέλεξαν, τις παρατηρήσεις τους και τα πορίσματά τους.

Εκθέσεις

 • Κάθε έτος, οι χώρες της ΕΕ πρέπει να διαβιβάζουν μια έκθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η εν λόγω έκθεση θα πρέπει να:
  • περιέχει εκτιμήσεις σχετικά με όλα τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα κητοειδών για κάθε σχετική μορφή αλιείας·
  • περιλαμβάνουν μια αξιολόγηση των συμπερασμάτων των εκθέσεων των παρατηρητών και κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ερευνών που διεξήχθησαν για τη μείωση των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων κητοειδών κατά την αλιεία.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2004.

ΠΛΑΙΣΙΟ

Οι φάλαινες, τα δελφίνια και οι φώκαινες προστατεύονται σύμφωνα με την οδηγία για τους οικότοπους της ΕΕ που υποχρεώνει τις χώρες της ΕΕ να παρακολουθούν την κατάσταση διατήρησης των εν λόγω ειδών. Ως εκ τούτου, η ΕΕ έχει λάβει συγκεκριμένα μέτρα για να διασφαλίσει ότι ο αντίκτυπος των αλιευτικών δραστηριοτήτων είναι ελάχιστος.

* ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Επικίνδυνες μορφές αλιείας: στο πλαίσιο της παρούσας σύνοψης, μορφές αλιείας όπου ο πληθυσμός κητοειδών βρίσκεται υπό μεγάλη απειλή λόγω των αλιευτικών δραστηριοτήτων.

ΚΥΡΙΑ ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 812/2004 του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 2004, για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με παρεμπίπτοντα αλιεύματα κητοειδών κατά την αλιεία και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 88/98 (ΕΕ L 150 της 30.4.2004, σ. 12-31)

Βλέπε διορθωτικό.

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 812/2004 έχουν ενσωματωθεί στο πρωτότυπο κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 199/2008 του Συμβουλίου, της 25ης Φεβρουαρίου 2008, σχετικά με τη θέσπιση κοινοτικού πλαισίου για τη συλλογή, διαχείριση και χρήση δεδομένων στον τομέα της αλιείας και τη στήριξη όσον αφορά τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις για την κοινή αλιευτική πολιτική (ΕΕ L 60 της 5.3.2008, σ. 1-12)

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση

τελευταία ενημέρωση 04.10.2016

Top