EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Σύστημα χρηματοδότησης της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ)

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Σύστημα χρηματοδότησης της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ)

1) ΣΤΟΧΟΣ

Προσαρμογή και κωδικοποίηση του ειδικού κανονισμού [κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 729/70 του Συμβουλίου] που διέπει τη χρηματοδότηση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ), ως επακόλουθο των αποφάσεων «Πρόγραμμα δράσης 2000». Ενώ βεβαίως εξακολουθεί να ισχύει το υπάρχον σύστημα χρηματοδότησης, το οποίο συνίσταται σε αποκεντρωμένη κάλυψη, εκ μέρους των εθνικών οργανισμών πληρωμής, των δαπανών που προβλέπονται από την κοινοτική νομοθεσία, η μεταρρύθμιση αφορά προπαντός την ένταξη, στο ΕΓΤΠΕ τομέας Εγγυήσεις, των δαπανών χρηματοδότησης των μέτρων για τον «αγροτικό κόσμο».

O κανονισμός αυτός έχει καταργηθεί από τον κανονισμό ΕΕ αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίoυ 2005. Ωστόσο, εξακολουθεί να ισχύει έως τις 15 Οκτωβρίου 2006 για τις δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί από τα κράτη μέλη και έως τις 31 Δεκεμβρίου 2006 για τις δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή

2) ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός αριθ. 1258/1999 του Συμβουλίου, της 17 Μαΐου 1999, σχετικά με τη χρηματοδότηση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής [Επίσημη Εφημερίδα L 160 της 26.6.1999].

3) ΣΥΝΟΨΗ

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Γεωργικού Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ), το οποίο θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 25 του 1962 [όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 728/70] σχετικά με τη χρηματοδότηση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, απορροφά μεγάλο μέρος του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το τμήμα Εγγυήσεων του Ταμείου χρηματοδοτεί συγκεκριμένα τις δαπάνες της κοινής οργάνωσης γεωργικών αγορών, τις ενέργειες στο χώρο της αγροτικής ανάπτυξης, οι οποίες συνοδεύουν τη στήριξη των αγορών και τα αγροτικά μέτρα εκτός των περιφερειών του στόχου 1, δαπάνες ορισμένων κτηνιατρικών μέτρων, καθώς και ενέργειες πληροφόρησης με αντικείμενο την ΚΓΠ.

Το τμήμα Προσανατολισμού χρηματοδοτεί τις λοιπές δαπάνες αγροτικής ανάπτυξης (εκείνες που δεν χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΠΕ-Εγγυήσεις).

Η διοίκηση του Ταμείου που ασκείται από την επιτροπή του ΕΓΤΠΕ αρθρώνεται στο πλαίσιο μιας συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών. Η διαχειριστική επιτροπή του Ταμείου συντίθεται από εκπροσώπους των κρατών μελών και της Επιτροπής.

Τα κράτη μέλη ορίζουν τις υπηρεσίες και τους οργανισμούς που εξουσιοδοτούνται να καλύπτουν τις δαπάνες. Οι οργανισμοί πληρωμής αποτελούν εγκεκριμένες υπηρεσίες ή οργανισμούς των κρατών μελών, οι οποίοι προσφέρουν επαρκείς εγγυήσεις ώστε:

  • η επιλεξιμότητα των αιτήσεων και η συμμόρφωσή τους προς τους κοινοτικούς κανόνες να ελέγχονται πριν να διαταχθεί η πληρωμή·
  • οι διενεργούμενες πληρωμές να διασταυρώνονται κατά τρόπο ακριβή και εξαντλητικό·
  • τα απαιτούμενα έγγραφα να προσκομίζονται εντός των τασσόμενων προθεσμιών και υπό τη μορφή που προβλέπεται από τους κοινοτικούς κανόνες.

Οι οργανισμοί οφείλουν να διαθέτουν δικαιολογητικά έγγραφα για τις διενεργούμενες πληρωμές και έγγραφα σχετικά με την εκτέλεση των προδιαγραφόμενων διοικητικών και φυσικών ελέγχων.

Έκαστο κράτος μέλος οφείλει να γνωστοποιεί στην Επιτροπή:

  • τις υπηρεσίες και τους οργανισμούς που έχουν εγκριθεί για την καταβολή των δαπανών·
  • στην περίπτωση όπου έχουν εγκριθεί πολλοί οργανισμοί πληρωμής, την υπηρεσία ή τον οργανισμό που είναι επιφορτισμένος με τη συγκέντρωση των πληροφοριών προς διάθεση στην Επιτροπή και με την προώθηση της εναρμονισμένης εφαρμογής των κοινοτικών κανόνων·
  • την ονομασία, το καταστατικό και την πράξη έγκρισης των οργανισμών πληρωμής·
  • τις διοικητικές, λογιστικές και συνθήκες εσωτερικού ελέγχου υπό τις οποίες διενεργούνται οι πληρωμές που αφορούν την εκτέλεση των κοινοτικών κανόνων στο πλαίσιο της ΚΑΠ.

Οι οργανισμοί πληρωμής διενεργούν τις καταβολές προς τους δικαιούχους με βάση την κοινοτική ρύθμιση. Αντικείμενο κοινοτικής χρηματοδότησης μπορούν να αποτελέσουν μόνο οι δαπάνες που διενεργούνται από τους εγκεκριμένους οργανισμούς πληρωμής·

Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν κάθε μήνα στην Επιτροπή τις δηλώσεις δαπανών.

Οι αναγκαίες πιστώσεις για την κάλυψη των δαπανών του ΕΓΤΠΕ τίθενται στη διάθεση των κρατών μελών εκ μέρους της Επιτροπής, υπό μορφή προκαταβολών έναντι της βεβαίωσης των πραγματοποιηθεισών δαπανών. Στην πράξη πρόκειται για εξόφληση των δαπανών που πραγματοποίησαν (και προχρηματοδότησαν) τα κράτη μέλη. Επιπλέον, στη διάθεση των κρατών μελών μπορεί να διατεθεί κεφάλαιο μετατροπής για την υλοποίηση προγραμμάτων στο πλαίσιο ενεργειών για την αγροτική ανάπτυξη.

Τα κράτη μέλη, αφού τελειώσει το οικονομικό έτος διαβιβάζουν στην Επιτροπή την ετήσια δήλωση δαπανών, καθώς και βεβαίωσή για το ακέραιο, το ακριβές και αληθές των διαβιβαζόμενων λογαριασμών.

Πριν από τον Μάιο, η Επιτροπή διενεργεί εκκαθάριση των λογαριασμών των οργανισμών πληρωμής. Η απόφαση αφορά το ακέραιο, το ακριβές και αληθές των λογαριασμών.

Η εν λόγω απόφαση εκκαθάρισης (λογιστική εκκαθάριση) δεν προδικάζει τη λήψη μεταγενέστερων αποφάσεων (αποφάσεων επί τούτου) με σκοπό την εξαίρεση από την κοινοτική χρηματοδότηση των δαπανών που δεν χρησιμοποιήθηκαν σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανόνες. Τα επίμαχα ποσά (δημοσιονομικές διορθώσεις) ανακτώνται από τα κράτη μέλη.

Έκαστο έτος πριν από το μήνα Ιούλιο, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο δημοσιονομική έκθεση για τη διαχείριση του Ταμείου.

Όταν επιβάλλεται η λήψη μέτρων, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλει στην επιτροπή σχέδιο των προς λήψη μέτρων . Η επιτροπή γνωμοδοτεί επί του σχεδίου αυτού εντός προθεσμίας που τάσσει ο πρόεδρός της συναρτήσει του επείγοντος χαρακτήρα του υπό εξέταση θέματος. Η γνώμη λαμβάνεται κατά πλειοψηφία (άρθρο 205 παράγραφος 2 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση).

Σε περίπτωση θετικής γνώμης της επιτροπής, η Επιτροπή θεσπίζει μέτρα που ισχύουν άμεσα.

Σε περίπτωση απορριπτικής γνώμης, τα μέτρα γνωστοποιούνται από την Επιτροπή στο Συμβούλιο. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή μπορεί να αναβάλει το πολύ επί ένα μήνα, υπολογιζόμενου από την ημερομηνία της γνωστοποίησης αυτής, την εφαρμογή των μέτρων που αποφάσισε. Το Συμβούλιο, αποφαινόμενο με ειδική πλειοψηφία, δύναται να λάβει διαφορετική απόφαση εντός της προθεσμίας του ενός μηνός.

Πραγματοποιείται επίσης διαβούλευση της επιτροπής:

  • για να εκτιμηθούν οι προβλεπόμενες πιστώσεις·
  • επί των σχεδίων εκθέσεων που αφορούν το Ταμείο και πρέπει να διαβιβασθούν στο Συμβούλιο.

Ο παρών κανονισμός αντικαθιστά, μετά την 1η Ιανουαρίου 2000, τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 729/70. Ως προς τα άρθρα 15 (τρίτο εδάφιο) και 40 της απόφασης 90/424/ΕΟΚ που αφορούν τον τρόπο χρηματοδότησης ορισμένων δαπανών στον κτηνιατρικό τομέα, τα άρθρα αυτά καταργούνται.

Τα αναγκαία μέτρα για τη διευκόλυνση της μετάβασης από τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 729/70 σε εκείνες που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία περί επιτροπής.

Για περαιτέρω πληροφορίες βλέπε τον ιστότοπο της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας.

Πράξη

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

Τελευταία προθεσμία μετατροπής στα κράτη μέλη

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1258/1999

03.07.1999

-

4) μετρα εφαρμογης

5) μεταγενεστερες εργασιες

- Κατανομή των κεφαλαίων

Απόφαση της Επιτροπής, της 8ης Σεπτεμβρίου 1999, περί ενδεικτικής κατανομής, ανά κράτος μέλος, των κονδυλίων που χορηγούνται στο πλαίσιο του Γεωργικού Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Τμήμα Εγγυήσεων, για μέτρα αγροτικής ανάπτυξης κατά την περίοδο 2000-2006 [Επίσημη Εφημερίδα L 259 της 6.10.1999]. Η απόφαση αυτή καθορίζει τα αρχικά κονδύλια του ΕΓΤΠΕ-Τμήμα Εγγυήσεων που κατανέμονται στα κράτη μέλη για μέτρα αγροτικής ανάπτυξης. Το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 4.339 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2000-2006.

- Δημοσιότητα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 814/2000 του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2000, περί δράσεων ενημέρωσης στον τομέα της κοινής γεωργικής πολιτικής [Επίσημη Εφημερίδα L 100 της 20.4.2000]. Το ΕΓΤΠΕ-Τμήμα Εγγυήσεων μπορεί να χρηματοδοτήσει (μέχρι ύψους 50 % των επιλέξιμων δαπανών, ή και 75 %) τις δράσεις που αποσκοπούν στην επεξήγηση των εξελίξεων της κοινής γεωργικής πολιτικής και στην προώθηση του ευρωπαϊκού γεωργικού προτύπου στους γεωργούς, στους λοιπούς παράγοντες του αγροτικού κόσμου και στη κοινή γνώμη. Είναι επιλέξιμες ιδίως οι διασκέψεις, τα σεμινάρια, οι επισκέψεις ενημέρωσης, οι δημοσιεύσεις και οι συγκεκριμένες ή ολοκληρωμένες ανταλλαγές εμπειριών στα ετήσια προγράμματα δραστηριοτήτων.

Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τη θέσπιση των λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού αυτού με την υποστήριξη της Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων καθώς και για την υποβολή, κάθε διετία, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεσης σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού.

- Άλλα

Πρόταση κανονισμός του Συμβουλίου της 11ης Ιουνίου 2002, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1258/1999 περί χρηματοδοτήσεως της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής [COM(2002) 293 - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]. Το έγγραφο αυτό προτείνει την επέκταση σε 36 έναντι 24 μήνες της περιόδου εκκαθάρισης κατά τη διάρκεια της οποίας μπορούν να πραγματοποιηθούν δημοσιονομικές ανακτήσεις

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18.10.2005

Top