Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ο τύπος για άδειες διαμονής της ΕΕ

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ο τύπος για άδειες διαμονής της ΕΕ

ΣΎΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΌΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΆΦΟΥ:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 του Συμβουλίου — Άδειες διαμονής ενιαίου τύπου για τους υπηκόους τρίτων χωρών

ΣΎΝΟΨΗ

ΤΙ ΠΡΟΒΛΈΠΕΙ Ο ΠΑΡΏΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ;

Ο κανονισμός θεσπίζει άδειες διαμονής ενιαίου τύπου και τις πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνουν αυτές για υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).

ΒΑΣΙΚΆ ΣΗΜΕΊΑ

Οι άδειες πρέπει να είναι αυτοτελή έγγραφα με τη μορφή δελτίου (αρχικά μπορούν επίσης να είναι αυτοκόλλητα που ενσωματώνονται σε άλλο επίσημο έγγραφο).

Ο κανονισμός ορίζει τη μορφή και το περιεχόμενο όλων των ορατών πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται από το έγγραφο, όπως επώνυμο και όνομα (με αυτή τη σειρά) και την έναρξη και λήξη ισχύος του και τα δεδομένα που πρέπει να αποθηκεύονται στο ανεπαφικό κύκλωμα.

Οι τεχνικές προδιαγραφές καλύπτουν το χρώμα, τη διαδικασία εκτύπωσης και τις τεχνικές και το υλικό που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τις άδειες.

Οι προδιαγραφές περιλαμβάνουν χαρακτηριστικά ασφαλείας ώστε να αποφεύγεται η παραποίηση και η πλαστογράφηση. Αυτές παραμένουν απόρρητες και γνωστοποιούνται μόνο στις εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για την εκτύπωση των αδειών.

Οι χώρες της ΕΕ μπορούν να συμπληρώσουν εθνικά χαρακτηριστικά ασφαλείας σύμφωνα με τον κατάλογο στο παράρτημα του κανονισμού, εάν το επιθυμούν, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αλλάζουν την ομοιόμορφη εμφάνιση του δελτίου.

Ο κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε οικογένειες ευρωπαίων πολιτών που ασκούν το δικαίωμά τους να ζουν σε άλλη χώρα της ΕΕ, κατόχους θεωρήσεων ή σε εκείνους τους πολίτες τρίτων χωρών που μπορούν να μείνουν έως και τρεις μήνες χωρίς να απαιτείται θεώρηση.

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 380/2008 τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 για την ενσωμάτωση βιομετρικών στοιχείων αναγνώρισης* στις άδειες διαμονής ενιαίου τύπου.

Τα βιομετρικά στοιχεία αναγνώρισης χρησιμοποιούνται για την επαλήθευση της γνησιότητας της άδειας και της ταυτότητας του κατόχου. Τα εν λόγω στοιχεία συνίστανται σε μια πρόσφατη φωτογραφία του αιτούντος και δύο δακτυλικά αποτυπώματα.

Η διαδικασία για τη λήψη αυτών των στοιχείων αναγνώρισης πρέπει να συμμορφώνεται με την εθνική νομοθεσία και τις εγγυήσεις που περιλαμβάνονται στις συμβάσεις των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το παιδί.

Τα δεδομένα με τα βιομετρικά στοιχεία αναγνώρισης πρέπει να αποθηκεύονται και να διασφαλίζονται ώστε να εξασφαλίζεται η ακεραιότητα, η γνησιότητα και η εμπιστευτικότητα τους.

ΒΑΣΙΚΟΊ ΌΡΟΙ

* Βιομετρικά στοιχεία αναγνώρισης: η χρήση ενός ή περισσότερων σωματικών χαρακτηριστικών ενός ατόμου (δακτυλικά αποτυπώματα, δομή προσώπου, ίριδα) που αποθηκεύονται σε μέσο όπως έξυπνη κάρτα, γραμμικό κώδικα ή έγγραφο, με σκοπό τον έλεγχο της ταυτότητας του προσώπου που προσκομίζει το έγγραφο.

ΠΡΆΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002,για την καθιέρωση αδειών διαμονής ενιαίου τύπου για τους υπηκόους τρίτων χωρών (ΕΕ L 157 της 15.6.2002, σ. 1–7)

τελευταία ενημέρωση 29.10.2015

Top