EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Μείωση της ρύπανσης από ελαφρά μηχανοκίνητα οχήματα

Μείωση της ρύπανσης από ελαφρά μηχανοκίνητα οχήματα

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007 — έγκριση τύπου μηχανοκίνητων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 5 και Euro 6) και σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ;

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007:

 • θεσπίζει εναρμονισμένους κανόνες για την έγκριση τύπου όσον αφορά τις εκπομπές από αυτοκίνητα και ελαφρά εμπορικά οχήματα, γνωστά υπό την κοινή ονομασία «ελαφρά οχήματα»·
 • περιλαμβάνει τις διατάξεις αντικατάστασης για έλεγχο της ρύπανσης*, και θεσπίζει κανόνες για την έγκριση τύπου τους·
 • έχει τροποποιηθεί πολλές φορές, με πιο πρόσφατη τροποποίηση αυτήν του κανονισμού (ΕΕ) 2018/858.

Ο κανονισμός (EE) 2018/858:

 • αναδιαμορφώνει τους κανόνες για την έγκριση τύπου οχημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)·
 • θεσπίζει πιο αξιόπιστες μεθόδους δοκιμών όσον αφορά τις εκπομπές ρύπων, και
 • καταργεί την οδηγία 2007/46/ΕΚ σχετικά με την έγκριση τύπου ΕΕ οχημάτων από τις 31 Αυγούστου 2020.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Η νομοθεσία εφαρμόζεται για ελαφρά οχήματα κάτω των 2,6 τόνων.

Οι κατασκευαστές πρέπει:

 • να σχεδιάζουν, να κατασκευάζουν και να συναρμολογούν τα εξαρτήματα έτσι ώστε το όχημα να συμμορφώνεται με τη νομοθεσία·
 • να αποδεικνύουν ότι όλα τα νέα οχήματα και οι νέες διατάξεις ελέγχου της ρύπανσης συμμορφώνονται με τη νομοθεσία και μπορούν να τηρούν τα όρια εκπομπών κατά τη διάρκεια της κανονικής ζωής ενός οχήματος υπό κανονικές συνθήκες χρήσης στον δρόμο·
 • να διασφαλίζουν ότι οι διατάξεις ελέγχου της ρύπανσης μπορούν να καλύψουν 160 000 km·
 • να διασφαλίζουν τη δυνατότητα ελέγχου των εκπομπών των οχημάτων μετά από 5 έτη ή 100 000 km, ανάλογα με το ποιο από τα δύο όρια θα καλυφθεί νωρίτερα·
 • να παρέχουν στους αγοραστές στοιχεία σχετικά με τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και την κατανάλωση καυσίμων·
 • να μη χρησιμοποιούν συστήματα αναστολής που μειώνουν την αποτελεσματικότητα των συστημάτων ελέγχου εκπομπών παρά μόνο υπό αυστηρές προϋποθέσεις —για παράδειγμα, για την προστασία μιας μηχανής έναντι βλάβης ή ατυχήματος·
 • (μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 2020) να παρέχουν μέσω των ιστότοπών τους απεριόριστη πρόσβαση σε πληροφορίες για την επισκευή και συντήρηση του οχήματος σε ανεξάρτητα συνεργεία, όπως για βιβλιάρια συντήρησης και τεχνικά εγχειρίδια. Μπορούν να επιβάλλουν εύλογη χρέωση. Οι απαιτήσεις αυτές αντικαθίστανται από τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 2018/858 την 1η Σεπτεμβρίου 2020.

Οι εθνικές αρχές πρέπει:

 • να χορηγούν την έγκριση τύπου* ΕΕ σε νέα οχήματα που συμμορφώνονται με τη νομοθεσία·
 • να αρνούνται τη χορήγηση έγκρισης σε οχήματα που δεν πληρούν τα πρότυπα εκπομπών, εντός των επιτρεπόμενων προθεσμιών για κάθε κατηγορία οχήματος·
 • να επιτρέπουν την ταξινόμηση οχημάτων που συμμορφώνονται με αυτό τον κανονισμό·
 • να απαγορεύουν την πώληση ή εγκατάσταση διατάξεων ελέγχου της ρύπανσης που δεν πληρούν τα πρότυπα της ΕΕ·
 • να φροντίζουν ώστε να επιβάλλονται κυρώσεις σε κατασκευαστές που παραποιούν δηλώσεις ή αποτελέσματα, αποκρύπτουν δεδομένα ή κάνουν χρήση συστημάτων αναστολής.

Η Επιτροπή αναθεωρεί τακτικά τις διαδικασίες, τις δοκιμές, τις απαιτήσεις και τα όρια εκπομπών που καθορίζονται στη νομοθεσία και τα επικαιροποιεί τακτικά στους κανόνες εφαρμογής.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Εφαρμόζεται από τις 3 Ιανουαρίου 2009.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε:

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Διάταξη για τον έλεγχο της ρύπανσης: μηχανισμός ή εξοπλισμός που αφαιρεί τους ρύπους, για παράδειγμα από καυσαέρια αυτοκινήτων, οι οποίοι σε διαφορετική περίπτωση θα απελευθερώνονταν στην ατμόσφαιρα.
Έγκριση τύπου: η διαδικασία με την οποία πιστοποιείται ότι ένα προϊόν πληροί μια σειρά ελάχιστων κανονιστικών και τεχνικών απαιτήσεων.

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2007, που αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 5 και Euro 6) και σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων (ΕΕ L 171 της 29.6.2007, σ. 1-16)

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 έχουν ενσωματωθεί στο αρχικό κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη απόδοση αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης.

ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Κανονισμός (ΕΕ) 2018/858 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και (ΕΚ) αριθ. 595/2009 και για την κατάργηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ (ΕΕ L 151 της 14.6.2018, σ. 1-218)

Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1151 της Επιτροπής, της 1ης Ιουνίου 2017, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 5 και Euro 6) και σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008 της Επιτροπής και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1230/2012 της Επιτροπής και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008 της Επιτροπής (ΕΕ L 175 της 7.7.2017, σ. 1-643)

Βλέπε την ενοποιημένη απόδοση.

Οδηγία 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Σεπτεμβρίου 2007, για τη θέσπιση πλαισίου για την έγκριση των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά (Οδηγία-πλαίσιο) (ΕΕ L 263 της 9.10.2007, σ. 1-160)

Βλέπε την ενοποιημένη απόδοση.

τελευταία ενημέρωση 08.10.2019

Top