Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Μείωση της ρύπανσης από ελαφρά μηχανοκίνητα οχήματα

Μείωση της ρύπανσης από ελαφρά μηχανοκίνητα οχήματα

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007 — έγκριση τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 5 και Euro 6) και σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ;

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007:

 • θεσπίζει εναρμονισμένους κανόνες για την έγκριση τύπου όσον αφορά τις εκπομπές από αυτοκίνητα και ελαφρά εμπορικά οχήματα, που ονομάζονται συλλογικά ελαφρά οχήματα·
 • καλύπτει διατάξεις αντικατάστασης για τον έλεγχο της ρύπανσης*, και θεσπίζει κανόνες για την έγκριση τύπου τους·
 • έχει τροποποιηθεί πολλές φορές, πιο πρόσφατα από τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/858.

Ο κανονισμός (EE) 2018/858:

 • αναδιαμορφώνει τους κανόνες για την έγκριση τύπου οχημάτων της ΕΕ·
 • θεσπίζει πιο αξιόπιστες μεθόδους δοκιμών όσον αφορά τις εκπομπές ρύπων· και
 • καταργεί την οδηγία 2007/46/ΕΚ σχετικά με την έγκριση τύπου της ΕΕ για οχήματα από τις 31 Αυγούστου 2020.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Η νομοθεσία εφαρμόζεται για ελαφρά οχήματα κάτω των 2,6 τόνων.

Οι κατασκευαστές πρέπει:

 • να σχεδιάζουν, να κατασκευάζουν και να συναρμολογούν εξαρτήματα έτσι ώστε το όχημα να συμμορφώνεται με τη νομοθεσία·
 • να αποδεικνύουν ότι όλα τα νέα οχήματα και οι νέες διατάξεις ελέγχου της ρύπανσης συμμορφώνονται με τη νομοθεσία και μπορούν να τηρούν τα όρια εκπομπών κατά τη διάρκεια της κανονικής ζωής ενός οχήματος υπό κανονικές συνθήκες χρήσης στον δρόμο·
 • να διασφαλίζουν ότι οι διατάξεις ελέγχου της ρύπανσης μπορούν να διαρκούν 160.000 km·
 • μπορεί να γίνεται έλεγχος των εκπομπών των οχημάτων μετά από 5 έτη ή 100.000 km, όποιο από τα δύο συμβεί νωρίτερα·
 • να παρέχουν στους αγοραστές στοιχεία σχετικά με τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και την κατανάλωση καυσίμων·
 • να μην χρησιμοποιούν συστήματα αναστολής που μειώνουν την αποτελεσματικότητα των συστημάτων ελέγχου εκπομπών, εκτός υπό αυστηρές προϋποθέσεις — όπως για παράδειγμα για την προστασία μιας μηχανής έναντι βλάβης ή ατυχήματος·
 • (μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 2020) να παρέχουν στους δικτυακούς τόπους τους απεριόριστη πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης του οχήματος σε ανεξάρτητα συνεργεία. Το ίδιο θα πρέπει να γίνεται και για πράγματα όπως βιβλιάρια συντήρησης και τεχνικά εγχειρίδια. Μπορούν να επιβάλλουν εύλογη χρέωση. Οι εν λόγω απαιτήσεις αντικαθίστανται από τις απαιτήσεις στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/858 την 1η Σεπτεμβρίου 2020.

Οι εθνικές αρχές πρέπει:

 • να χορηγούν την έγκριση τύπου* της ΕΕ σε νέα οχήματα που συμμορφώνονται με τη νομοθεσία·
 • να αρνούνται τη χορήγηση έγκρισης σε οχήματα που δεν πληρούν τα πρότυπα εκπομπών, εντός των επιτρεπόμενων προθεσμιών για κάθε κατηγορία οχήματος·
 • να επιτρέπουν την ταξινόμηση οχημάτων που συμμορφώνονται με αυτόν τον κανονισμό·
 • να απαγορεύουν την πώληση ή την εγκατάσταση διατάξεων ελέγχου της ρύπανσης που δεν πληρούν τα πρότυπα της ΕΕ·
 • να διασφαλίζουν ότι υπάρχουν κυρώσεις για κατασκευαστές που παραποιούν δηλώσεις ή αποτελέσματα, αποκρύπτουν δεδομένα, ή κάνουν χρήση συστημάτων αναστολής.

Η Επιτροπή αναθεωρεί τακτικά τις διαδικασίες, τις δοκιμές, τις απαιτήσεις και τα όρια εκπομπών που καθορίζονται στη νομοθεσία και τα επικαιροποιεί τακτικά στην ισχύουσα νομοθεσία.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Εφαρμόζεται από τις 3 Ιανουαρίου 2009.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε:

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Διάταξη για τον έλεγχο της ρύπανσης: μηχανισμός ή εξοπλισμός που αφαιρεί τους ρύπους, για παράδειγμα από καυσαέρια αυτοκινήτων, που σε διαφορετική περίπτωση θα απελευθερώνονταν στην ατμόσφαιρα.
Έγκριση τύπου: η διαδικασία με την οποία ένα προϊόν πιστοποιείται ότι πληροί μια σειρά ελάχιστων κανονιστικών και τεχνικών απαιτήσεων.

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2007, που αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 5 και Euro 6) και σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων (ΕΕ L 171 της 29.6.2007, σ. 1-16)

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 έχουν ενσωματωθεί στο αρχικό κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη απόδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Κανονισμός (ΕΕ) 2018/858 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και (ΕΚ) αριθ. 595/2009 και για την κατάργηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ (ΕΕ L 151 της 14.6.2018, σ. 1-218)

Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1151 της Επιτροπής, της 1ης Ιουνίου 2017, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 5 και Euro 6) και σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008 της Επιτροπής και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1230/2012 της Επιτροπής και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008 της Επιτροπής (ΕΕ L 175 της 7.7.2017, σ. 1-643)

Βλέπε την ενοποιημένη απόδοση.

Οδηγία 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Σεπτεμβρίου 2007, για τη θέσπιση πλαισίου για την έγκριση των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά (Οδηγία-πλαίσιο) (ΕΕ L 263 της 9.10.2007, σ. 1-160)

Βλέπε την ενοποιημένη απόδοση.

τελευταία ενημέρωση 08.10.2019

Top