Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Έμφαση στα Δάση / Forest Focus (2003- 2006)

Go to the summaries’ table of contents

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation

Έμφαση στα Δάση / Forest Focus (2003- 2006)

Η κοινοτική δράση «Έμφαση στα Δάση», που υλοποιήθηκε στο διάστημα 2003-2007, έχει ως στόχο την εναρμονισμένη, διευρυμένη, συνολική και μακροπρόθεσμη επιτήρηση της κατάστασης των ευρωπαϊκών δασικών οικοσυστημάτων. Αφορά πρωτίστως την προστασία από την ατμοσφαιρική ρύπανση και την πρόληψη των πυρκαγιών. Η δράση αυτή καταργείται με τον κανονισμό (ΕΚ) σχετικά με το χρηματοδοτικό μέσο LIFE+.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2152/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Νοεμβρίου 2003, για την παρακολούθηση των δασών και των περιβαλλοντικών αλληλεπιδράσεων στην Κοινότητα (Έμφαση στα δάση/Forest Focus). [Βλ. τροποποιητικές πράξεις]

ΣΥΝΟΨΗ

Η κοινοτική δράση για τα δάση, που θεσπίστηκε με τον παρόντα κανονισμό υπό τον τίτλο «Έμφαση στα Δάση», ολοκληρώθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2006. Από το 2007, το νέο χρηματοδοτικό μέσο για το περιβάλλον είναι το LIFE+. Ωστόσο, ο παρών κανονισμός εξακολουθεί να διέπει τα μέτρα που θεσπίστηκαν στο πλαίσιο της εν λόγω δράσης.

Το «Έμφαση στα Δάση» αφορά τους εξής τομείς:

 • προστασία από την ατμοσφαιρική ρύπανση·
 • πρόληψη των πυρκαγιών, των αιτίων και των επιπτώσεών τους·
 • βιοποικιλότητα, αλλαγή του κλίματος, αποθήκευση του άνθρακα, εδάφη και λειτουργίες προστασίας των δασών·
 • συνεχής αξιολόγηση των δραστηριοτήτων επιτήρησης.

Οι στόχοι του «Έμφαση στα Δάση» είναι οι ακόλουθοι:

 • εναρμονισμένη συλλογή, επεξεργασία και επικύρωση των δεδομένων·
 • βελτίωση της αξιολόγησης των δεδομένων σε κοινοτικό επίπεδο·
 • βελτίωση της ποιότητας των συλλεγόμενων δεδομένων και πληροφοριών·
 • ανάπτυξη των δραστηριοτήτων επιτήρησης των δασών·
 • βελτίωση των γνώσεων για τα δάση·
 • μελέτη των δασικών πυρκαγιών·
 • ανάδειξη δεικτών και μεθοδολογιών αξιολόγησης των κινδύνων που αντιμετωπίζουν τα δάση.

Μέσα για τη βελτίωση και την ανάπτυξη της δράσης

Βάσει της παρούσας δράσης, διατηρούνται τα δίκτυα σημείων και τοποθεσιών παρατήρησης (σύστημα επιτήρησης των επιπτώσεων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης) ώστε να πραγματοποιούνται τακτικές απογραφές και επιτυγχάνεται συνεχής παρατήρηση των δασικών οικοσυστημάτων. Εξακολουθεί να αναπτύσσεται το σύστημα πληροφοριών για τις πυρκαγιές.

Για να επιτευχθεί η επιτήρηση στους τομείς της βιοποικιλότητας, της αλλαγής του κλίματος, της αποθήκευσης του άνθρακα, των εδαφών και των λειτουργιών προστασίας των δασών, η Επιτροπή λαμβάνει μέτρα ώστε:

 • να βελτιωθούν οι γνώσεις σχετικά με την κατάσταση των δασικών οικοσυστημάτων·
 • να αξιολογηθούν οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής·
 • να προσδιοριστούν οι δείκτες που θα μπορούσαν να επιτρέψουν την αξιολόγηση της επικρατούσας κατάστασης όσον αφορά την βιοποικιλότητα.

Τα κράτη μέλη με τη σειρά τους, έχουν το δικαίωμα να πραγματοποιούν μελέτες, πειράματα και έργα επίδειξης, καθώς και να εφαρμόζουν πρότυπα πειραματικά συστήματα επιτήρησης.

Για να επιτευχθεί ο στόχος της μόνιμης αξιολόγησης των δραστηριοτήτων παρακολούθησης, η Επιτροπή οφείλει:

 • να προάγει την εναρμονισμένη συλλογή, επεξεργασία και αξιοποίηση των δεδομένων σε επίπεδο Ένωσης·
 • να βελτιώνει την αξιολόγηση των δεδομένων σε κοινοτικό επίπεδο·
 • να βελτιώνει την ποιότητα των δεδομένων και τις πληροφορίες που συγκεντρώνονται στο πλαίσιο της δράσης «Έμφαση στα Δάση».

Εθνικά προγράμματα

Για την επίτευξη των στόχων του «Έμφαση στα Δάση» (Forest Focus), θεσπίζονται διετή εθνικά προγράμματα από τα κράτη μέλη. Τα προγράμματα αυτά υποβάλλονται στην Επιτροπή εντός 60 ημερών μετά την ημερομηνία κατά την οποία τίθεται σε ισχύ ο παρών κανονισμός. Τα ως άνω προγράμματα προβλέπουν εκ των προτέρων αξιολόγηση. Τα κράτη μέλη πραγματοποιούν ενδιάμεσες αξιολογήσεις και μεταγενέστερες αξιολογήσεις για τις οποίες υποβάλλουν εκθέσεις.

Κάθε κράτος μέλος ορίζει αρμόδια αρχή για τη διαχείριση του οικείου εθνικού προγράμματος.

Εκτέλεση και εκθέσεις

Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για το συντονισμό, την παρακολούθηση και την ανάπτυξη της δράσης. Επικουρείται από όργανο επιστημονικού συντονισμού και από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος.

Η δράση «Έμφαση στα Δάση» (Forest Focus) υλοποιείται από την 1η Ιανουαρίου 2003 έως την 31η Δεκεμβρίου 2006. Ο προβλεπόμενος ετήσιος προϋπολογισμός ανέρχεται σε 65 εκατομμύρια ευρώ εκ των οποίων 9 εκατομμύρια καλύπτουν τα μέτρα που λαμβάνονται για την πρόληψη των πυρκαγιών. Η Ένωση συμβάλλει οικονομικά στα εθνικά προγράμματα κατά 50% ή 75%, ανάλογα με το είδος της χρηματοδοτούμενης δραστηριότητας.

Οι υποψήφιες χώρες μπορούν να συμμετάσχουν στην εν λόγω δράση. Αυτό ισχύει και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες που θα επιθυμούσαν να συμβάλλουν ιδίοις εξόδοις.

Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή τα ετησίως συλλεγόμενα δεδομένα στο πλαίσιο της δράσης «Έμφαση στα Δάση» (Forest Focus) μαζί με έκθεση. Τα δεδομένα αυτά τίθενται στη διάθεση του κοινού. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή περιοδικές εκθέσεις σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στα δασικά τους οικοσυστήματα.

Πλαίσιο

Πριν από την εφαρμογή του «Έμφαση στα Δάση» η Κοινότητα αντιμετώπιζε το ζήτημα της προστασίας των δασών από την ατμοσφαιρική ρύπανση και τις πυρκαγιές με την βοήθεια των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 3528/86 και (ΕΟΚ) αριθ. 2158/92, οι οποίοι έπαυσαν να ισχύουν στις 31 Δεκεμβρίου 2002. Η δράση με τίτλο «Έμφαση στα Δάση» (Forest Focus) ενσωμάτωσε τους εν λόγω κανονισμούς σε ένα ενιαίο νομοθετικό μέσο. Από την 1η Ιανουαρίου 2007, το νέο χρηματοδοτικό μέσο για το περιβάλλον είναι το LIFE+, το οποίο εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο.

Παραπομπες

Πράξη

Θέση σε ισχύ

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2152/2003

11.12.2003

-

EE L 324, 11.12.2003

Τροποποιητικές πράξεις

Θέση σε ισχύ

Προθεσμία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 788/2004

03.05.2004

-

ΕΕ L 138 της 30.4.2004

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις και διορθώσεις του κανονισμού αριθ. 2152/2003 ενσωματώθηκαν στο βασικό κείμενο. Η ενοποιημένη αυτή έκδοση (PDF) έχει τεκμηριωτική μόνο αξία.

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1737/2006 της Επιτροπής, της 7ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με τη θέσπιση των λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2152/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την παρακολούθηση των δασών και των περιβαλλοντικών αλληλεπιδράσεων στην Κοινότητα [Επίσημη Εφημερίδα L 334 της 30.11.2006].

Απόφαση της Επιτροπής, της 18ης Φεβρουαρίου 2004, σχετικά με προσφυγή κατά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με θέμα την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2152/2003, για την παρακολούθηση των δασών και των περιβαλλοντικών αλληλεπιδράσεων στην Κοινότητα («Έμφαση στα δάση» - Forest Focus) [Δεν έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

Το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2152/2003, βάσει του οποίου θεσπίζεται η δράση Έμφαση στα δάση (Forest Focus), προβλέπει ότι η έγκριση των μέτρων για την εφαρμογή της δράσης υπόκειται σε κανονιστική διαδικασία. Δεδομένου ότι πρόκειται για υλοποίηση προγράμματος, τα εν λόγω μέτρα θα έπρεπε να διέπονται από διαχειριστική διαδικασία. Στόχος της παρούσας απόφασης είναι να καταργηθεί το άρθρο 17.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 20.08.2007

Top