EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Αποτέφρωση των αποβλήτων

This summary has been archived and will not be updated. See 'Βιομηχανικές εκπομπές' for an updated information about the subject.

Αποτέφρωση των αποβλήτων

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (EE) λαμβάνει μέτρα για την πρόληψη ή τον περιορισμό της ρύπανσης του αέρα, του νερού και του εδάφους, η οποία προέρχεται από την αποτέφρωση και τη συναποτέφρωση αποβλήτων, καθώς και των συνεπαγόμενων κινδύνων για την υγεία του ανθρώπου. Τα μέτρα αυτά επιβάλλουν ιδίως την έκδοση αδείας για τις μονάδες αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης, καθώς και τον καθορισμό οριακών τιμών για τις εκπομπές για ορισμένους ρύπους, οι οποίοι απορρίπτονται στην ατμόσφαιρα και το νερό.

ΠΡΑΞΗ

Οδηγία 2000/76/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 4ης Δεκεμβρίου 2000 σχετικά με την αποτέφρωση των αποβλήτων [Βλέπε πράξεις τροποποιήσης].

ΣΥΝΟΨΗ

Η αποτέφρωση επικίνδυνων και μη επικίνδυνων αποβλήτων μπορεί να προκαλέσει εκπομπές ουσιών που ρυπαίνουν τον αέρα, το νερό και το έδαφος και οι οποίες έχουν επιβλαβείς επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου. Για τον περιορισμό των κινδύνων αυτών, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) επιβάλλει αυστηρές συνθήκες λειτουργίας και τεχνικές απαιτήσεις για τις μονάδες που αποτεφρώνουν * ή συναποτεφρώνουν * απόβλητα.

Εγκαταστάσεις

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται όχι μόνο στις μονάδες αποτέφρωσης των στερεών ή υγρών απόβλητων, αλλά και στις μονάδες συναποτέφρωσης.

Αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας οι πειραματικές μονάδες που στοχεύουν στη βελτίωση της μεθόδου αποτέφρωσης και οι οποίες επεξεργάζονται λιγότερο από 50 τόνους αποβλήτων ετησίως, καθώς και οι μονάδες επεξεργασίας μόνο των ακόλουθων αποβλήτων:

  • φυτικών αποβλήτων της γεωργίας και της δασοκομίας·
  • φυτικών αποβλήτων της βιομηχανίας τροφίμων, εφόσον ανακτάται η εκλυόμενη θερμότητα·
  • ορισμένων ινωδών φυτικών αποβλήτων από την παραγωγή χαρτοπολτού και από την παραγωγή χάρτου, εφόσον για τα απόβλητα αυτά εφαρμόζεται διαδικασία συναποτέφρωσης στον τόπο παραγωγής και η εκλυόμενη θερμότητα ανακτάται·
  • ορισμένων απόβλητων ξύλου·
  • αποβλήτων φελλού·
  • ραδιενεργών αποβλήτων·
  • σφαγίων ζώων·
  • αποβλήτων της εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου, τα οποία αποτεφρώνονται σε εγκαταστάσεις ανοικτής θάλασσας.

Άδειες

Όλες οι εγκαταστάσεις αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης πρέπει να κατέχουν άδεια για να ασκούν τις δραστηριότητές τους. Η άδεια αυτή χορηγείται από αρμόδια αρχή, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, οι οποίες ορίζονται από την παρούσα οδηγία. Η άδεια διευκρινίζει τα είδη και τις ποσότητες των αποβλήτων που υποβάλλονται σε επεξεργασία, τη δυναμικότητα αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης των εγκαταστάσεων και τις διαδικασίες δειγματοληψίας και μέτρησης των ρύπων της ατμόσφαιρας και του νερού που θα χρησιμοποιηθούν.

Παράδοση και παραλαβή των αποβλήτων

Κατά την παράδοση και παραλαβή των αποβλήτων, ο φορέας εκμετάλλευσης της μονάδας αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης λαμβάνει όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις για την πρόληψη ή τον περιορισμό των αρνητικών επιδράσεων στο περιβάλλον και των κινδύνων για τον άνθρωπο.

Εξάλλου, ο φορέας εκμετάλλευσης, πριν δεχθεί τα απόβλητα στην εγκατάσταση αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης, πρέπει να έχει στη διάθεσή του τις διοικητικές πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία παραγωγής, με τη φυσική και χημική σύσταση των αποβλήτων, καθώς και με τους συναφείς με τα απόβλητα κινδύνους.

Συνθήκες λειτουργίας

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η πλήρης ολοκλήρωση της καύσης των αποβλήτων, η οδηγία προβλέπει, για όλες τις εγκαταστάσεις, υποχρέωση διατήρησης των αερίων καύσεως που προκύπτουν από την αποτέφρωση ή τη συνδυασμένη αποτέφρωση, σε ελάχιστη θερμοκρασία 850 °C τουλάχιστον για 2 δευτερόλεπτα. Στην περίπτωση επικίνδυνων αποβλήτων με περιεκτικότητα σε αλογονούχες οργανικές ενώσεις άνω του 1 %, εκφρασμένη σε χλώριο, η θερμοκρασία πρέπει να φέρεται στους 1.100 °C τουλάχιστον για 2 δευτερόλεπτα.

Η θερμότητα που παράγεται κατά τη διαδικασία αποτέφρωσης πρέπει να ανακτάται στον μέγιστο δυνατό βαθμό.

Οριακές τιμές ατμοσφαιρικών εκπομπών

Οι οριακές τιμές ατμοσφαιρικών εκπομπών για τις εγκαταστάσεις αποτέφρωσης καθορίζονται στο παράρτημα V της οδηγίας και αφορούν τα βαρέα μέταλλα, τις διοξίνες και τα φουράνια, το μονοξείδιο του άνθρακα (CO), τα αιωρούμενα σωματίδια (σκόνη), τον ολικό οργανικό άνθρακα (ΟΟΑ), το υδροχλώριο (HCl), το υδροφθόριο (HF), το διοξείδιο του θείου (SO2) και το οξείδια του αζώτου (NΟ και NO2).

Ο προσδιορισμός των οριακών τιμών ατμοσφαιρικών εκπομπών για τις εγκαταστάσεις συναποτέφρωσης αναφέρεται στο παράρτημα II. Σε αυτό επίσης καθορίζονται ειδικές διατάξεις σχετικά με τις τσιμεντοκάμινους και τις εγκαταστάσεις συναποτέφρωσης αποβλήτων.

Απορρίψεις λυμάτων προερχόμενων από τον καθαρισμό των αερίων καύσεως

Οι μονάδες αποτέφρωσης και συναποτέφρωσης πρέπει να διαθέτουν άδεια που τους επιτρέπει απορρίψεις λυμάτων που προέρχονται από τον καθαρισμό των αερίων καύσεως. Η εν λόγω άδεια πρέπει να εξασφαλίζει την τήρηση των οριακών τιμών εκπομπών του παραρτήματος IV της οδηγίας.

Κατάλοιπα

Τα κατάλοιπα της διαδικασίας αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης πρέπει να περιορίζονται στο ελάχιστο και να ανακυκλώνονται στο μέτρο του δυνατού. Κατά τη μεταφορά των ξηρών καταλοίπων πρέπει να λαμβάνονται προφυλάξεις για την αποφυγή της διασποράς τους στο περιβάλλον. Πρέπει να πραγματοποιούνται αναλύσεις για τον προσδιορισμό των φυσικών και χημικών ιδιοτήτων των καταλοίπων, καθώς και του ρυπογόνου δυναμικού τους.

Έλεγχος και παρακολούθηση

Η οδηγία προβλέπει την υποχρεωτική εγκατάσταση συστημάτων μέτρησης για την παρακολούθηση των σχετικών παραμέτρων εκμετάλλευσης και εκπομπών. Οι εκπομπές στην ατμόσφαιρα και στα ύδατα υπολογίζονται συνεχώς ή περιοδικά σύμφωνα με το άρθρο 11 και το παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας.

Πρόσβαση στην πληροφόρηση και συμμετοχή του κοινού

Οι αιτήσεις χορήγησης αδείας για νέες εγκαταστάσεις θα τεθούν στη διάθεση του κοινού, ούτως ώστε το τελευταίο να προβεί σε σχόλια προτού η αρμόδια αρχή λάβει την εκάστοτε απόφαση.

Οι εγκαταστάσεις με ονομαστική δυναμικότητα μεγαλύτερη ή ίση των δύο τόνων ανά ώρα πρέπει να θέτουν στη διάθεση της αρμόδιας αρχής και του κοινού ετήσια έκθεση σχετικά με τη λειτουργία και παρακολούθησή τους. Ο κατάλογος των εγκαταστάσεων δυναμικότητας κάτω των δύο τόνων καταρτίζεται και δημοσιοποιείται από την αρμόδια αρχή.

Υποβολή εκθέσεων εφαρμογής

Πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2008 η Επιτροπή καλείται να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας, τις προόδους ελέγχου των εκπομπών και την πείρα από τη διαχείριση των αποβλήτων. Η έκθεση αυτή έχει συμπεριληφθει στην ανακοίνωση COM(2007) 843 τελικό.

Θα καταρτιστούν επίσης άλλες εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας.

Κυρώσεις

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις κυρώσεις για τις παραβάσεις των διατάξεων της οδηγίας.

Πλαίσιο

Η παρούσα οδηγία έχει ως στόχο να ενσωματώσει στην υφιστάμενη νομοθεσία την τεχνική πρόοδο σε θέματα ελέγχου εκπομπών από τις διαδικασίες αποτέφρωσης και να εξασφαλίζει την τήρηση των διεθνών δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η Κοινότητα όσον αφορά τη μείωση της ρύπανσης, ιδίως των δεσμεύσεων που αφορούν τον καθορισμό οριακών τιμών για τις εκπομπές διοξινών, υδράργυρου και κονιορτού που δημιουργούνται από την αποτέφρωση αποβλήτων. Η οδηγία βασίζεται σε ολοκληρωμένη προσέγγιση: στις επικαιροποιημένες οριακές τιμές για τις ατμοσφαιρικές τιμές προστίθενται τα όρια σχετικά με τις απορρίψεις νερού.

Λέξεις-κλειδιά της πράξης

  • Μονάδα αποτέφρωσης: κάθε σταθερή ή κινητή τεχνική μονάδα με τον εξοπλισμό της, που προορίζεται αποκλειστικά για θερμική επεξεργασία αποβλήτων, με ή χωρίς ανάκτηση της θερμότητας που εκλύεται κατά την καύση. Συμπεριλαμβάνονται η αποτέφρωση αποβλήτων με οξείδωση καθώς και άλλες τεχνικές θερμικής επεξεργασίας όπως η πυρόλυση, η αεριοποίηση ή η τεχνική πλάσματος, εφόσον οι ουσίες που προέρχονται από την επεξεργασία στη συνέχεια αποτεφρώνονται.
  • Μονάδα συναποτέφρωσης: κάθε σταθερή ή κινητή εγκατάσταση της οποίας κύρια λειτουργία είναι η παραγωγή ενέργειας ή η παραγωγή υλικών προϊόντων και:

Παραπομπες

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Οδηγία 2000/76/ΕΚ

28.12.2000

28.12.2002

ΕΕ L 332 της 28.12.2000

Πράξη τροποποίησης

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1137/2008

11.12.2008

-

ΕΕ L 311 της 21.11.2008

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις και διορθώσεις στην οδηγία 2000/76/ΕΚ έχουν ενσωματωθεί στο βασικό κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη εκδοχή έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Οδηγία 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010 , περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)[Επίσημη Εφημερίδα L 334 της 17.12.2010].

Απόφαση 2006/329/ΕΚ της Επιτροπής της 20ής Φεβρουαρίου 2006 για τη θέσπιση ερωτηματολογίου που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2000/76/ΕΚ για την αποτέφρωση των αποβλήτων [Επίσημη Εφημερίδα L 121 της 6.5.2006].

See also

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 27.10.2011

Top