Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Σύμβαση της Βασιλείας για τον έλεγχο της διασυνοριακής διακίνησης επικίνδυνων αποβλήτων και της διάθεσής τους

Go to the summaries’ table of contents

Σύμβαση της Βασιλείας για τον έλεγχο της διασυνοριακής διακίνησης επικίνδυνων αποβλήτων και της διάθεσής τους

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:

Απόφαση 93/98/ΕΟΚ — έγκριση της σύμβασης της Βασιλείας από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

Σύμβαση της Βασιλείας για τον έλεγχο της διασυνοριακής διακίνησης επικίνδυνων αποβλήτων και της διάθεσής τους

ΠΟΥ ΑΠΟΣΚΟΠΟΥΝ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ;

Με την απόφαση εγκρίνεται εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (νυν ΕΕ) η σύμβαση της Βασιλείας.

Η σύμβαση αποτελεί την πιο περιεκτική περιβαλλοντική συμφωνία για τα επικίνδυνα και λοιπά απόβλητα σε παγκόσμιο επίπεδο. Αποσκοπεί στην προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος έναντι των δυσμενών επιπτώσεων που οφείλονται στην παραγωγή, τη διασυνοριακή (με διάβαση συνόρων) διακίνηση και τη διαχείριση επικίνδυνων και λοιπών αποβλήτων.

Η σύμβαση ρυθμίζει τη διασυνοριακή διακίνηση επικίνδυνων και λοιπών αποβλήτων και απαιτεί από τα μέρη να διασφαλίζουν την περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση και διάθεση των αποβλήτων αυτών.

Επιπλέον, τα μέρη αναλαμβάνουν τα εξής:

 • να ελαχιστοποιούν τις ποσότητες που μεταφέρονται·
 • να επεξεργάζονται και να διαθέτουν αυτά τα απόβλητα κατά το δυνατόν πλησιέστερα στον τόπο παραγωγής τους·
 • να αποτρέπουν ή να ελαχιστοποιούν την παραγωγή αποβλήτων στην πηγή.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Πεδίο εφαρμογής

Η σύμβαση έχει 8 παραρτήματα:

 • Παράρτημα I: Κατηγορίες αποβλήτων για έλεγχο — από κλινικά απόβλητα έως απόβλητα που προέρχονται από την παραγωγή, τη μορφοποίηση και τη χρήση οργανικών διαλυτών·
 • Παράρτημα II: Κατηγορίες αποβλήτων που απαιτούν ειδική εξέταση — απόβλητα που συλλέγονται από νοικοκυριά και κατάλοιπα από την καύση οικιακών αποβλήτων·
 • Παράρτημα IΙΙ: Κατάλογος επικίνδυνων χαρακτηριστικών — για παράδειγμα, εάν τα απόβλητα είναι εκρηκτικά, εύφλεκτα υγρά ή στερεά, υποκείμενα σε αυτανάφλεξη, διαβρωτικά ή οικοτοξικά (επιβλαβή για το περιβάλλον)·
 • Παράρτημα IV: Κατάλογος εργασιών διάθεσης·*
 • Παράρτημα V A: Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται κατά την κοινοποίηση·
 • Παράρτημα V B: Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στο έγγραφο μεταφοράς·
 • Παράρτημα VI: Διαιτησία·
 • Παράρτημα VII: (δεν έχει τεθεί σε ισχύ)·
 • Παράρτημα VIII: Κατάλογος αποβλήτων.

Γενικές υποχρεώσεις της σύμβασης

Τα μέρη συμφωνούν τα εξής:

 • να μην εξάγουν (ή εισάγουν) επικίνδυνα ή άλλα απόβλητα προς (ή από) μη υπογράφοντα κράτη·
 • να μην εξάγουν απόβλητα, εκτός εάν υπάρχει προηγούμενη γραπτή συναίνεση εκ μέρους του κράτους εισαγωγής για τη συγκεκριμένη εισαγωγή·
 • να γνωστοποιούν πληροφορίες σχετικά με τις προτεινόμενες διεθνείς μεταφορές στα ενδιαφερόμενα κράτη μέσω ενός εντύπου κοινοποίησης· αυτό θα επιτρέψει την αξιολόγηση των επιπτώσεων των επικίνδυνων ή άλλων αποβλήτων στην υγεία και στο περιβάλλον·
 • να επιτρέπουν τις διεθνείς μεταφορές αποβλήτων μόνο εφόσον δεν ελλοχεύει κίνδυνος ως προς τη μεταφορά και τη διάθεσή τους·
 • να συσκευάζουν, να τοποθετούν σήμανση και να μεταφέρουν τα απόβλητα που διακινούνται σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και να διασφαλίζουν ότι τα απόβλητα συνοδεύονται από ένα έγγραφο μεταφοράς από το σημείο έναρξης της μεταφοράς έως το σημείο διάθεσης.

Κάθε μέρος μπορεί να επιβάλει πρόσθετες απαιτήσεις που συνάδουν με τη σύμβαση.

Διαδικασίες κοινοποίησης

Η σύμβαση θεσπίζει διαδικασίες κοινοποίησης σχετικά με τα εξής:

 • τις διεθνείς μεταφορές μεταξύ των μερών·
 • τις διεθνείς μεταφορές από ένα μέρος μέσω της επικράτειας μη υπογραφόντων κρατών.

Παράνομες μεταφορές

Σε περίπτωση παράνομης εξαγωγής αποβλήτων, τα μέρη της σύμβασης οφείλουν να τα επανεισάγουν.

Περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση

Τα μέρη συμφωνούν να συνεργάζονται ως προς τις περιβαλλοντικά ορθές πρακτικές για τη διαχείριση επικίνδυνων και λοιπών αποβλήτων.

Επίλυση διαφορών

Τα μέρη πρέπει να διευθετούν τυχόν διαφορές με διαπραγμάτευση ή με κάθε άλλο μη εχθρικό μέσο της επιλογής τους. Εάν η διαφορά δεν επιλυθεί, παραπέμπεται στο Διεθνές Δικαστήριο ή σε διαιτητικό δικαστήριο που αποτελείται από 3 μέλη.

Γραμματεία

Η γραμματεία διευκολύνει τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των μερών.

Ανάπτυξη ικανοτήτων

Τα περιφερειακά ή υποπεριφερειακά κέντρα ανά τον κόσμο παρέχουν κατάρτιση και ανάπτυξη ικανοτήτων.

Εφαρμογή νομοθεσίας

Η σύμβαση ενσωματώθηκε στο δίκαιο της ΕΕ (Ευρωπαϊκή Ένωση) μέσω του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 και των μεταγενέστερων τροποποιήσεών του.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ;

Η απόφαση εφαρμόζεται από την 1η Φεβρουαρίου 1993. Η σύμβαση εφαρμόζεται από την 8η Μαΐου 1994.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Η ΕΕ, καθώς και οι χώρες της ΕΕ, αποτελούν μέρη της σύμβασης. Η ΕΕ επικύρωσε την τροποποίηση απαγόρευσης, σύμφωνα με την οποία απαγορεύονται οι εξαγωγές αποβλήτων σε χώρες που δεν είναι μέλη του ΟΟΣΑ, αν και η παρούσα τροποποίηση δεν έχει τεθεί ακόμα διεθνώς σε ισχύ.

Η σύμβαση αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγμάτευσης υπό την αιγίδα του προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον και εγκρίθηκε το 1989.

Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε:

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Διάθεση: περιλαμβάνονται εργασίες που οδηγούν στην τελική διάθεση και εργασίες που ενδέχεται να οδηγήσουν σε ανάκτηση πόρων, ανακύκλωση, ποιοτική αποκατάσταση, άμεση επαναχρησιμοποίηση ή σε εναλλακτικές χρήσεις.

ΒΑΣΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Απόφαση 93/98/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 1ης Φεβρουαρίου 1993 σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Κοινότητας, της σύμβασης για τον έλεγχο της διασυνοριακής διακίνησης επικίνδυνων αποβλήτων και της διάθεσής τους (σύμβαση της Βασιλείας) (ΕΕ L 39 της 16.2.1993, σ. 1-2)

Διορθωτικό στην απόφαση 93/98/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 1ης Φεβρουαρίου 1993 σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Κοινότητας, της σύμβασης για τον έλεγχο της διασυνοριακής διακίνησης επικίνδυνων αποβλήτων και της διάθεσής τους (σύμβαση της Βασιλείας) (ΕΕ L 74 της 17.3.1994, σ. 52)

Σύμβαση της Βασιλείας για τον έλεγχο της διασυνοριακής διακίνησης επικίνδυνων αποβλήτων και της διάθεσής τους (ΕΕ L 39 της 16.2.1993, σ. 3-22)

ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2006, για τις μεταφορές αποβλήτων (ΕΕ L 190 της 12.7.2006, σ. 1-98)

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 έχουν ενσωματωθεί στο αρχικό κείμενο. Η παρούσα ενοποιημένη έκδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

τελευταία ενημέρωση 15.03.2018

Top