Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Οικολογικό σήμα

Go to the summaries’ table of contents

SURVEY: Tell us what you think about the summaries!

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation

Οικολογικό σήμα

Προαγωγή των προϊόντων που μπορούν να περιορίσουν τις αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, σε σύγκριση με άλλα προϊόντα της ίδιας κατηγορίας.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1980/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Ιουλίου 2000 περί αναθεωρημένου κοινοτικού συστήματος απονομής οικολογικού σήματος.

ΣΥΝΟΨΗ

Το κοινοτικό σύστημα απονομής οικολογικού σήματος, ή Ecolabel, αποβλέπει:

 • στην προαγωγή των προϊόντων τα οποία έχουν περιορισμένες επιπτώσεις στο περιβάλλον αντί άλλων προϊόντων της αυτής κατηγορίας
 • την παροχή στους καταναλωτές επακριβών και επιστημονικώς διασταυρωμένων πληροφοριών και συμβουλών σε ό,τι αφορά τα προϊόντα.

Εξαιρούνται του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού:

 • τα τρόφιμα
 • τα ποτά
 • τα φαρμακευτικά προϊόντα
 • τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που ορίζονται στην οδηγία 93/42/ΕΟΚ
 • οι ουσίες ή τα παρασκευάσματα που χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα κατά την έννοια των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΟΚ
 • τα προϊόντα που παρασκευάζονται με μεθόδους που ενδέχεται να βλάψουν σημαντικά τον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον.

Το οικολογικό σήμα δύναται να αποδοθεί σε προϊόντα που διατίθενται εντός της Κοινότητας εφόσον ανταποκρίνονται σε ορισμένες απαιτήσεις σχετικά με το περιβάλλον καθώς και στα κριτήρια που έχουν θεσπιστεί για την απονομή του οικολογικού σήματος.

Οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις καθορίζονται βάσει του πίνακα αξιολόγησης του παραρτήματος Ι του κανονισμού και υπόκεινται στις μεθοδολογικές απαιτήσεις που ορίζει το παράρτημα ΙΙ. Το σήμα δύναται να αποδοθεί σε κάθε προϊόν που συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση βασικών οικολογικών χαρακτηριστικών (δηλαδή στην αλληλεπίδραση με το περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ενέργειας και φυσικών πόρων, κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του προϊόντος).

Απονομή του σήματος

Τα κριτήρια του οικολογικού σήματος ορίζονται ανά κατηγορίες προϊόντων και βασίζονται:

 • στις προοπτικές διείσδυσης του προϊόντος στην αγορά
 • στο κατά πόσον είναι εφικτό να πραγματοποιηθούν οι δέουσες τεχνικές και οικονομικές προσαρμογές
 • στις δυνατότητες βελτίωσης του περιβάλλοντος.

Τα ως άνω κριτήρια καθιερώνονται, αξιολογούνται και αναθεωρούνται από το συμβούλιο οικολογικής σήμανσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CUELE). Τα κριτήρια αυτά δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα προϊόντα πρέπει να ανταποκρίνονται στις εξής προϋποθέσεις:

 • να είναι επαρκούς βαρύτητας εντός της εσωτερικής αγοράς
 • να έχουν σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις
 • να συνεπάγονται σοβαρές προοπτικές βελτίωσης του περιβάλλοντος λόγω των επιλογών των καταναλωτών
 • ένα σημαντικό μέρος των πωλήσεων να προορίζεται για τελική κατανάλωση.

Αίτηση για την απονομή του ευρωπαϊκού οικολογικού σήματος:

 • ο παραγωγός, ο εισαγωγέας, ο φορέας παροχής υπηρεσιών, οι ασχολούμενοι με τη λιανική διαχείριση ή την εμπορία δύνανται να υποβάλουν αίτηση απονομής του σήματος στον αρμόδιο φορέα που ορίζεται από το κράτος μέλος στο οποίο παράγεται το προϊόν ή διατίθεται στην αγορά για πρώτη φορά ή εισάγεται από τρίτη χώρα
 • η αρμόδια αρχή ελέγχει κατά πόσο το προϊόν ανταποκρίνεται στα κριτήρια του οικολογικού σήματος και αποφασίζει αν θα απονεμηθεί το σήμα αυτό
 • ο αρμόδιος οργανισμός συνάπτει πρότυπη σύμβαση με τον αιτούντα, όσον αφορά τις προϋποθέσεις χρήσης του σήματος

Οι αιτήσεις απονομής του οικολογικού σήματος συνεπάγονται καταβολή ειδικού τέλους. Η χρήση του σήματος προϋποθέτει επίσης την καταβολή ετήσιου τέλους εκ μέρους του χρήστη.

Κάθε προϊόν στο οποίο απονέμεται το οικολογικό σήμα αναγνωρίζεται από λογότυπο ο οποίος αναπαριστά μία μαργαρίτα, όπως περιγράφεται στο παράρτημα ΙΙΙ του κανονισμού.

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τη χρήση του οικολογικού σήματος, διοργανώνοντας εκστρατείες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης. Εξασφαλίζουν επίσης το συντονισμό μεταξύ του κοινοτικού συστήματος και των υφισταμένων αντιστοίχων εθνικών συστημάτων.

Πλαίσιο

Ο παρών κανονισμός τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 880/92 του Συμβουλίου, προκειμένου να βελτιωθεί η λειτουργία του κοινοτικού συστήματος απονομής οικολογικού σήματος.

Παραπομπες

Πράξη

Θέση σε ισχύ

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1980/2000

24.9.2000

-

ΕΕ L 237 της 21.9.2000

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Απόφαση 2000/728/EK της Επιτροπής της 10ης Νοεμβρίου 2000 για τον καθορισμό του τέλους αίτησης και του ετησίου τέλους για το κοινοτικό οικολογικό σήμα [Επίσημη Εφημερίδα L 293 της 22.11.2000]. Η απόφαση αυτή καθορίζει το μέγιστο και το ελάχιστο αντίστοιχο τέλος, καθώς και τις μειώσεις που προβλέπονται για ορισμένες περιπτώσεις.

Ενοποιημένη έκδοση

Απόφαση 2000/729/EK της Επιτροπής της 10ης Νοεμβρίου 2000 σχετικά με πρότυπη σύμβαση για τους όρους χρήσης του κοινοτικού οικολογικού σήματος [Επίσημη Εφημερίδα L 293 της 22.11.2000]. Το μέτρο αυτό ορίζει ότι η σύμβαση μεταξύ του αρμόδιου οργανισμού και του υποψηφίου επιβάλλεται να ακολουθεί το πρότυπο μοντέλο που περιλαμβάνεται στο παράρτημα της εν λόγω απόφασης. Η απόφαση 93/517/ΕΚ για μια τυποποιημένη σύμβαση σχετικά με τους όρους χρήσης του κοινοτικού οικολογικού σήματος καταργείται με το παρόν μέτρο.

Απόφαση 2000/730/EK της Επιτροπής της 10ης Νοεμβρίου 2000 για τη θέσπιση του συμβουλίου οικολογικής σήμανσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του εσωτερικού κανονισμού του [Επίσημη Εφημερίδα L 293 της 22.11.2000].

Απόφαση 2000/731/EK της Επιτροπής της 10ης Νοεμβρίου 2000 για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισμού του φόρουμ διαβούλευσης για το αναθεωρημένο κοινοτικό σύστημα οικολογικής σήμανσης [Επίσημη Εφημερίδα L 293 της 22.11.2000].

Αποφάσεις απονομής του οικολογικού σήματος

Απόφαση 2009/607/ΕΚ της Επιτροπής (σκληρές επενδύσεις).

Απόφαση 2009/598/ΕΚ της Επιτροπής (στρώματα).

Απόφαση 2009/578/ΕΚ της Επιτροπής (υπηρεσίες τουριστικών καταλυμάτων).

Απόφαση 2009/568/ΕΚ της Επιτροπής (χαρτί υγείας-καθαριότητας).

Απόφαση 2009/567/ΕΚ της Επιτροπής (κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα).

Απόφαση 2009/564/ΕΚ της Επιτροπής (υπηρεσίες κατασκηνώσεων/κάμπινγκ).

Απόφαση 2009/563/ΕΚ της Επιτροπής (είδη υπόδησης).

Απόφαση 2009/544/ΕΚ της Επιτροπής (χρώματα και βερνίκια εσωτερικών χώρων).

Απόφαση 2009/543/ΕΚ της Επιτροπής (χρώματα και βερνίκια εξωτερικών χώρων).

Απόφαση 2009/300/ΕΚ της Επιτροπής (τηλεοράσεις).

Απόφαση 2001/689/ΕΚ της Επιτροπής (πλυντήρια πιάτων)

Παράταση: Απόφαση 2007/457/ΕΚ

Ενοποιημένη έκδοση

Απόφαση 2002/741/ΕΚ της Επιτροπής (φωτοτυπικό και χαρτί για γραφική χρήση) Παράταση: Απόφαση 2007/457/ΕΚ

Ενοποιημένη έκδοση

Απόφαση 2002/747/ΕΚ (ηλεκτρικοί λαμπτήρες) Παράταση: Απόφαση 2008/63/ΕΚ

Ενοποιημένη έκδοση

Απόφαση 2003/31/ΕΚ (απορρυπαντικά πλυντηρίων πιάτων)

Παράταση: Απόφαση 2008/889/ΕΚ

Ενοποιημένη έκδοση

Απόφαση 2003/200/ΕΚ (απορρυπαντικά πλυντηρίων ρούχων) Παράταση: Απόφαση 2008/63/ΕΚ

Ενοποιημένη έκδοση

Απόφαση 2003/240/ΕΚ (πλυντήρια ρούχων)

Παράταση: Απόφαση 2000/45/ΕΚ

Απόφαση 2004/669/ΕΚ (ψυγεία)

Παράταση: Απόφαση 2007/207/ΕΚ

Απόφαση 2005/341/ΕΚ (προσωπικοί υπολογιστές)

Παράταση: Απόφαση 2008/962/ΕΚ

Ενοποιημένη έκδοση

Απόφαση 2005/342/ΕΚ (απορρυπαντικά πιάτων)

Παράταση: Απόφαση 2008/889/ΕΚ

Ενοποιημένη έκδοση

Απόφαση 2005/343/ΕΚ (φορητοί υπολογιστές)

Παράταση: Απόφαση 2008/962/ΕΚ

Ενοποιημένη έκδοση

Απόφαση 2005/344/ΕΚ (προϊόντα καθαρισμού γενικής χρήσεως και προϊόντα καθαρισμού εγκαταστάσεων υγιεινής)

Παράταση: Απόφαση 2008/889/ΕΚ

Ενοποιημένη έκδοση

Απόφαση 2005/360/ΕΚ (λιπαντικά)

Παράταση: Απόφαση 2008/889/ΕΚ

Ενοποιημένη έκδοση

Απόφαση 2006/799/ΕΚ (βελτιωτικά εδάφους)

Απόφαση 2007/64/ΕΚ (καλλιεργητικά μέσα)

Απόφαση 2007/506/ΕΚ (σαπούνια, σαμπουάν και μαλακτικά μαλλιών)

Απόφαση 2007/742/ΕΚ (ηλεκτροκίνητες, αεριοκίνητες ή λειτουργούσες με απορρόφηση αντλίες θερμότητας).

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 02.12.2009

Top