Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ)

Go to the summaries’ table of contents

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ)

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 για τα διεθνή λογιστικά πρότυπα

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ;

Ο κανονισμός απαιτεί από όλες τις εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες της ΕΕ (ήτοι τις εταιρείες της ΕΕ που έχουν εκδώσει τίτλους σε οργανωμένη αγορά της ΕΕ), συμπεριλαμβανομένων των τραπεζών και των ασφαλιστικών εταιρειών, να καταρτίζουν τους ενοποιημένους λογαριασμούς τους σύμφωνα με τα πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (ΔΠΧΠ)* από το 2005 και μετά.

Η χρήση κοινών λογιστικών προτύπων βελτιώνει τη διαφάνεια και τη συγκρισιμότητα των εταιρικών λογαριασμών, αυξάνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την αποτελεσματικότητα της αγοράς και μειώνοντας το κόστος συγκέντρωσης κεφαλαίων για τις εταιρείες.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Οι χώρες της ΕΕ έχουν τη δυνατότητα να επιτρέπουν ή να επιβάλλουν στις εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες να καταρτίζουν και τους ετήσιους λογαριασμούς τους βάσει των ΔΠΧΠ που υιοθετούνται με τις διαδικασίες που θεσπίζει ο κανονισμός. Μπορούν επίσης να αποφασίζουν κατά πόσο θα επεκτείνουν την υποχρεωτική ή προαιρετική εφαρμογή ΔΠΧΠ και σε μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες κατά την κατάρτιση των ενοποιημένων ή/και ετήσιων λογαριασμών τους.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η δέουσα πολιτική εποπτεία, ο κανονισμός θεσπίζει νέο μηχανισμό της ΕΕ για την αξιολόγηση των ΔΠΧΠ τα οποία έχουν υιοθετηθεί από τον εδρεύων στο Λονδίνο Οργανισμό Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΟΔΛΠ), ώστε να κηρυχθούν εκτελεστά εντός της ΕΕ.

Σε αυτήν τη διαδικασία συνδράμουν δύο όργανα:

Ο μηχανισμός έγκρισης προβλέπει διαδικασία σε δύο στάδια:

  • μια κανονιστική διαδικασία κατά την οποία η ΚΕΛΘ αποφασίζει, βάσει προτάσεως της Επιτροπής, εάν θα υιοθετηθούν τα ΔΠΧΠ·
  • μια τεχνική διαδικασία κατά την οποία η ΕΣΟΧΠ παρέχει, εφόσον χρειάζεται, υποστήριξη και εμπειρογνωμοσύνη για την αξιολόγηση των ΔΠΧΠ και συμβουλεύει την Επιτροπή για την έγκριση ή μη των υπό εξέταση ΔΠΧΠ.

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 της Επιτροπής καθορίζει τα εγκεκριμένα ΔΠΧΠ και τις συναφείς ερμηνείες. Ο παρών κανονισμός έχει τροποποιηθεί αρκετές φορές, ώστε να συμπεριλάβει όλα τα πρότυπα που έχει παρουσιάσει το ΣΔΛΠ από το 2008, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων τροποποιήσεων από το 2012 σχετικά με ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, συνεταιρισμούς και πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται σχετικά με συμμετοχές σε άλλες οικονομικές οντότητες.

Στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής δημοσιεύεται και ενημερώνεται τακτικά μια σελίδα στην οποία καταγράφονται όλες τις τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 της Επιτροπής.

Τον Ιούνιο του 2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε έκθεση αξιολόγησης της λειτουργίας του κανονισμού. Εν γένει, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι χάρη στα ΔΠΧΠ επετεύχθη η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κεφαλαιαγορών της ΕΕ, μέσω της ενίσχυσης της διαφάνειας και της συγκρισιμότητας των οικονομικών καταστάσεων. Εντοπίστηκαν ωστόσο ορισμένα σημεία τα οποία χρήζουν βελτίωσης, όπως η καλύτερη συνεργασία μεταξύ των φορέων που συμμετέχουν στη διαδικασία έγκρισης.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Ο κανονισμός εφαρμόζεται από τις 14 Σεπτεμβρίου 2002.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα εξής:

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης: τα πρότυπα που ήταν προηγουμένως γνωστά ως διεθνή λογιστικά πρότυπα (ΔΛΠ), τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) και οι συναφείς ερμηνείες (ερμηνείες της SIC-ΔΠΧΠ*), οι μεταγενέστερες τροποποιήσεις των εν λόγω προτύπων και συναφών ερμηνειών, καθώς και τα μελλοντικά πρότυπα και συναφείς ερμηνείες που θα εκδώσει ή θα δημοσιεύσει στο μέλλον ο Οργανισμός Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΟΔΛΠ).
SIC-ΔΠΧΠ: η Μόνιμη Επιτροπή Διερμηνειών (ΜΕΔ) ήταν ο προκάτοχος της Επιτροπής Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΕΔΔΠΧΠ).

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Ιουλίου 2002, για την εφαρμογή διεθνών λογιστικών προτύπων (ΕΕ L 243 της 11.9.2002, σ. 1-4)

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 έχουν ενσωματωθεί στο αρχικό κείμενο. Η παρούσα ενοποιημένη έκδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο - Αξιολόγηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 της 19ης Ιουλίου 2002 για την εφαρμογή διεθνών λογιστικών προτύπων [COM(2015) 301 final της 18.6.2015]

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 της Επιτροπής, της 3ης Νοεμβρίου 2008, για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 320 της 29.11.2008, σ. 1-481)

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση.

τελευταία ενημέρωση 29.05.2018

Top