Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Διεθνή λογιστικά πρότυπα (ΔΛΠ)

Go to the summaries’ table of contents

SURVEY: Tell us what you think about the summaries!

Διεθνή λογιστικά πρότυπα (ΔΛΠ)

Μέσω της απαίτησης να καταρτίζουν όλες οι εταιρείες της ΕΕ τους λογαριασμούς τους σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΛΠ)*/Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) ενισχύεται η διαφάνεια και η συγκρισιμότητα των λογαριασμών των εταιρειών. Αυτό, με τη σειρά του, αυξάνει την αποτελεσματικότητα της αγοράς και μειώνει το κόστος συγκέντρωσης κεφαλαίων για τις εταιρείες, βελτιώνοντας κατά αυτόν τον τρόπο την ανταγωνιστικότητα και τονώνοντας την ανάπτυξη στην ΕΕ.

ΠΡΆΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Ιουλίου 2002, για την εφαρμογή διεθνών λογιστικών προτύπων

ΣΎΝΟΨΗ

Μέσω της απαίτησης να καταρτίζουν όλες οι εταιρείες της ΕΕ τους λογαριασμούς τους σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΛΠ)*/Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) ενισχύεται η διαφάνεια και η συγκρισιμότητα των λογαριασμών των εταιρειών. Αυτό, με τη σειρά του, αυξάνει την αποτελεσματικότητα της αγοράς και μειώνει το κόστος συγκέντρωσης κεφαλαίων για τις εταιρείες, βελτιώνοντας κατά αυτόν τον τρόπο την ανταγωνιστικότητα και τονώνοντας την ανάπτυξη στην ΕΕ.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΈΠΕΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ;

Απαιτεί από όλες τις εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζών και των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, να καταρτίζουν, από το 2005 και εφεξής, τους ενοποιημένους λογαριασμούς τους σύμφωνα με τα ΔΛΠ.

ΒΑΣΙΚΆ ΣΗΜΕΊΑ

Όσον αφορά τους ετήσιους λογαριασμούς, οι χώρες της ΕΕ έχουν τη δυνατότητα να επιτρέψουν ή να απαιτήσουν από εταιρείες εισηγμένες στο χρηματιστήριο να καταρτίζουν αυτούς τους λογαριασμούς σύμφωνα με τα ΔΛΠ τα οποία υιοθετούνται βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό. Μπορούν επίσης να αποφασίζουν κατά πόσον θα επεκτείνουν την υποχρεωτική ή προαιρετική εφαρμογή διεθνών λογιστικών προτύπων και σε άλλες εταιρείες όσον αφορά την κατάρτιση των ενοποιημένων ή των ετήσιων λογαριασμών τους.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η δέουσα πολιτική εποπτεία, ο κανονισμός θεσπίζει νέο μηχανισμό της ΕΕ για την αξιολόγηση των ΔΛΠ τα οποία έχουν υιοθετηθεί από το εδρεύον στο Λονδίνο Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ), ώστε τα ΔΛΠ να απολαμβάνουν τη νομική επικύρωση (έγκριση) που απαιτείται για τη χρήση τους εντός της ΕΕ.

Ο κανονισμός προβλέπει τη δημιουργία έως και 2 οργάνων προκειμένου να συνδράμουν στη διαδικασία:

Η κανονιστική επιτροπή λογιστικών θεμάτων, της οποίας προεδρεύει η Επιτροπή και η οποία αποτελείται από εκπροσώπους των χωρών της ΕΕ, αποφασίζει εάν θα επικυρώσει ΔΛΠ βάσει των προτάσεων της Επιτροπής.

Η ευρωπαϊκή συμβουλευτική ομάδα για θέματα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (EFRAG) παρέχει υποστήριξη και εμπειρογνωμοσύνη στην Επιτροπή κατά την αξιολόγηση των διεθνών λογιστικών προτύπων. Αποτελείται από εμπειρογνώμονες λογιστικών θεμάτων από τον ιδιωτικό τομέα από διάφορες χώρες της ΕΕ.

Ο μηχανισμός επικύρωσης προβλέπει διαδικασία σε 2 στάδια:

μια κανονιστική διαδικασία κατά την οποία η κανονιστική επιτροπή λογιστικών θεμάτων αποφασίζει, βάσει πρότασης της Επιτροπής, εάν θα εγκριθούν τα ΔΠΧΠ·

μια τεχνική διαδικασία κατά την οποία η EFRAG παρέχει, εφόσον χρειάζεται, υποστήριξη και εμπειρογνωμοσύνη στην Επιτροπή για την αξιολόγηση των ΔΠΧΠ αλλά και συμβουλεύει την Επιτροπή για το εάν θα εγκρίνει ή όχι τα υπό εξέταση ΔΠΧΠ.

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 καθορίζει τα διεθνή λογιστικά πρότυπα και τις συναφείς ερμηνείες. Ο παρών κανονισμός έχει τροποποιηθεί αρκετές φορές, ώστε να συμπεριλάβει όλα τα πρότυπα που έχει παρουσιάσει το ΣΔΛΠ από το 2008, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων τροποποιήσεων από το 2012 σχετικά με ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, συνεταιρισμούς και πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται σχετικά με συμμετοχές σε άλλες οικονομικές οντότητες.

Στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής δημοσιεύεται και ενημερώνεται τακτικά ένας πίνακας ο οποίος περιλαμβάνει όλες τις τροποποιήσεις του κανονισμού 1126/2008.

Τον Ιούνιο του 2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε έκθεση, η οποία αξιολογεί τη λειτουργία του κανονισμού. Εν γένει, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι χάρη στα ΔΠΧΠ επιτεύχθηκε η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κεφαλαιαγορών της ΕΕ, μέσω της ενίσχυσης της διαφάνειας και της συγκρισιμότητας των οικονομικών καταστάσεων. Εντοπίστηκαν ωστόσο ορισμένα σημεία τα οποία χρήζουν βελτίωσης, όπως η καλύτερη συνεργασία μεταξύ των φορέων της διαδικασίας επικύρωσης.

ΠΌΤΕ ΕΦΑΡΜΌΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ;

Από τις 14 Σεπτεμβρίου 2002.

ΒΑΣΙΚΟΊ ΌΡΟΙ

Διεθνή λογιστικά πρότυπα: τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ), τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) και οι συναφείς ερμηνείες (ερμηνείες της SIC-ΔΠΧΠ), οι μεταγενέστερες τροποποιήσεις των εν λόγω προτύπων και συναφών ερμηνειών καθώς και τα μελλοντικά πρότυπα και συναφείς ερμηνείες που θα εκδώσει ή θα δημοσιεύσει στο μέλλον ο Οργανισμός Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΟΔΛΠ).

SIC-ΔΠΧΠ : η Μόνιμη Επιτροπή Διερμηνειών (SIC) προηγήθηκε της Επιτροπής Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΕΔΔΠΧΑ).

Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. τη σελίδα του δικτυακού τόπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα πρότυπα και τις ερμηνείες των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ .

ΠΑΡΑΠΟΜΠΈΣ

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1606/2002

14.9.2002

-

ΕΕ L 243 της 11.9.2002, σ. 1-4

Πράξη/-εις τροποποίησης

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 297/2008

10.4.2008

-

ΕΕ L 97 της 9.4.2008, σ. 62-63

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις και διορθώσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 έχουν ενσωματωθεί στο πρωτότυπο κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση είναι μόνο για σκοπούς αναφοράς.

ΣΥΝΑΦΕΊΣ ΠΡΆΞΕΙΣ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 της Επιτροπής, της 3ης Νοεμβρίου 2008,για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Επίσημη Εφημερίδα L 320 της 29.11.2008, σ. 1-481)

Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο: Αξιολόγηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002, της 19ης Ιουλίου 2002, για την εφαρμογή διεθνών λογιστικών προτύπων [COM(2015) 301 final της 18ης Ιουνίου 2015]

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 10.06.2015

Top