Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Ασφαλιστική διαμεσολάβηση: καλύτερη προστασία των καταναλωτών

This summary has been archived and will not be updated. See 'Διανομή ασφαλιστικών προϊόντων — νέοι κανόνες από το 2018' for an updated information about the subject.

Ασφαλιστική διαμεσολάβηση: καλύτερη προστασία των καταναλωτών

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Οδηγία 2002/92/ΕΚ — ασφαλιστική διαμεσολάβηση

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ;

 • Η οδηγία για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση ρυθμίζει τις πρακτικές διάθεσης των ασφαλιστικών προϊόντων από πράκτορες και μεσίτες.
 • Αφορά τη ρύθμιση γενικών ασφαλιστικών προϊόντων, όπως της ασφάλισης αυτοκινήτων και των ασφαλειών ζωής, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που περιέχουν στοιχεία επενδύσεων, όπως των ασφαλιστηρίων ζωής μεταβλητής απόδοσης*.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

 • Όλα τα άτομα ή οι εταιρείες που διενεργούν ασφαλιστική ή αντασφαλιστική* διαμεσολάβηση πρέπει να εγγράφονται στη χώρα ΕΕ καταγωγής τους βάσει κάποιων συγκεκριμένων ελάχιστων απαιτήσεων, όπως μεταξύ άλλων:
  • να κατέχουν επαρκείς γνώσεις και ικανότητες όπως καθορίζονται από τη σχετική νομοθεσία της χώρας ΕΕ καταγωγής τους,
  • να έχουν καλή φήμη,
  • να διαθέτουν ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη εγγύηση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από επαγγελματική αμέλεια,
  • να έχουν επαρκή χρηματοοικονομική ικανότητα για την προστασία των πελατών έναντι αδυναμίας του διαμεσολαβητή να μεταβιβάσει τα ασφάλιστρα των πελατών σε ασφαλιστικές εταιρείες ή να μεταβιβάσει στους πελάτες χρήματα που λαμβάνονται ως αποζημίωση σύμφωνα με τις πολιτικές που τηρούν.
 • Οι χώρες της ΕΕ μπορούν να εγκρίνουν αυστηρότερους κανόνες, αλλά μόνο για πράκτορες και μεσίτες εγγεγραμμένους στην επικράτειά τους.
 • Με βάση την εγγραφή τους στη χώρα καταγωγής τους, οι ασφαλιστικοί ή αντασφαλιστικοί διαμεσολαβητές θα μπορούν να δραστηριοποιούνται σε άλλες χώρες της ΕΕ.
 • Οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές υποχρεούνται να παρέχουν σαφείς εξηγήσεις στους πελάτες σχετικά με τις συμβουλές που δίνουν όσον αφορά την αγορά προϊόντων. Πρέπει να διευκρινίζουν γραπτώς στον πελάτη με ακρίβεια και σαφήνεια τους λόγους για τους οποίους συνιστούν συγκεκριμένα προϊόντα με βάση τις επιμέρους απαιτήσεις του πελάτη.
 • Οι χώρες της ΕΕ, μέσω ενός ενιαίου σημείου πληροφόρησης, πρέπει να διασφαλίζουν την εύκολη πρόσβαση του κοινού στα στοιχεία των εγγεγραμμένων ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών διαμεσολαβητών, των αρμόδιων αρχών της χώρας της ΕΕ στις οποίες είναι εγγεγραμμένοι και των χωρών της ΕΕ στις οποίες δραστηριοποιούνται.
 • Η οδηγία ενθαρρύνει τις χώρες της ΕΕ να θεσπίσουν κατάλληλες και αποτελεσματικές διαδικασίες εναλλακτικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών για την εξώδικη επίλυση διαφορών για δυσαρεστημένους πελάτες, ιδίως μέσω του δικτύου FIN-NET.

Στις 20 Ιανουαρίου 2016 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενέκριναν την οδηγία σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων [οδηγία (ΕΕ) 2016/97], η οποία επικαιροποιεί και αντικαθιστά την οδηγία σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση. Η νέα οδηγία θα καλύπτει ολόκληρη την αλυσίδα διανομής, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστών που διαθέτουν προϊόντα απευθείας σε καταναλωτές (εξού και η νέα ονομασία). Επίσης, θα βελτιώσει περαιτέρω τον τρόπο με τον οποίο πωλούνται τα ασφαλιστικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων της μεγαλύτερης διαφάνειας των τιμών και της καλύτερης πληροφόρησης των καταναλωτών.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΟΔΗΓΙΑ;

 • Η οδηγία 2002/92/ΕΚ τέθηκε σε ισχύ στις 15 Ιανουαρίου 2003. Οι χώρες της ΕΕ έπρεπε να την ενσωματώσουν στην εθνική νομοθεσία τους μέχρι τις 14 Ιανουαρίου 2005.
 • Η οδηγία (ΕΕ) 2016/97 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων (αναδιατύπωση) τέθηκε σε ισχύ στις 22 Φεβρουαρίου 2016. Οι χώρες της ΕΕ πρέπει να ενσωματώσουν την οδηγία στην εθνική νομοθεσία τους μέχρι τις 23 Φεβρουαρίου 2018.

ΠΛΑΙΣΙΟ

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στον δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση.

* ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ασφαλιστήρια ζωής μεταβλητής απόδοσης: τα ασφαλιστήρια αυτά παρέχουν στους ασφαλισμένους τη δυνατότητα να συνδυάσουν τα χρήματά τους με τα χρήματα άλλων ασφαλισμένων σε ένα κεφάλαιο μεταβλητής απόδοσης. Αυτό τους επιτρέπει να επενδύουν σε ευρύτερο φάσμα επενδύσεων (όπως μετοχές και ομόλογα) από ό,τι θα μπορούσαν μεμονωμένα.

Αντασφάλιση: οι ασφαλιστές μεταβιβάζουν στοιχεία του χαρτοφυλακίου κινδύνου τους σε άλλους ασφαλιστές ούτως ώστε να κατανείμουν τον κίνδυνο καταβολής μεγάλων ποσών σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου.

ΚΥΡΙΑ ΠΡΑΞΗ

Οδηγία 2002/92/ΕΚ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Δεκεμβρίου 2002, σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση (ΕΕ L 9 της 15.1.2003, σ. 3-10)

Διαδοχικές τροποποιήσεις της οδηγίας 2002/92/ΕΚ έχουν ενσωματωθεί στο πρωτότυπο κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Οδηγία (ΕΕ) 2016/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιανουαρίου 2016, σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων (αναδιατύπωση) (ΕΕ L 26 της 2.2.2016, σ. 19-59)

τελευταία ενημέρωση 24.10.2016

Top