Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

eEurope 2005

This summary has been archived and will not be updated,because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

eEurope 2005

Το σχέδιο δράσης eEurope 2005 διαδέχεται το σχέδιο δράσης 2002 που ήταν κυρίως εστιασμένο στην επέκταση των δυνατοτήτων σύνδεσης στο Διαδίκτυο στην Ευρώπη. Το νέο σχέδιο δράσης, που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Σεβίλλης τον Ιούνιο του 2002, αποσκοπεί στην πρακτική έκφραση των ανωτέρω δυνατοτήτων με αύξηση της παραγωγικότητας των οικονομικών δραστηριοτήτων, καθώς και με βελτίωση της ποιότητας και της προσπέλασης των υπηρεσιών προς όφελος όλων των ευρωπαίων πολιτών, με βάση μια ασφαλή υποδομή ευρυζωνικών επικοινωνιών, η οποία θα είναι διαθέσιμη στο μεγαλύτερο δυνατό αριθμό πολιτών.

ΠΡΑΞΗ

Ανακοίνωση της Επιτροπής, της 28ης Μαΐου 2002, στο Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών - Σχέδιο δράσης eEurope 2005: κοινωνία της πληροφόρησης για όλους [COM(2002) 263 τελικό – Δεν έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη εφημερίδα].

ΣΥΝΟΨΗ

Οι ευρυζωνικές επικοινωνίες χαρακτηρίζονται από υψηλή ταχύτητα και διαρκή πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Ο οριζόντιος στόχος της καθολικής πρόσβασης προστίθεται για να καταπολεμηθεί ο κοινωνικός αποκλεισμός, ανεξαρτήτως του εάν αυτός οφείλεται σε ιδιαίτερες ανάγκες, στην ηλικία, σε αναπηρίες ή σε ασθένειες.

Οι βασικοί στόχοι, τους οποίους επιδιώκει να επιτύχει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι το 2005 μέσω του eEurope 2005, είναι:

 • σύγχρονες δικτυακές δημόσιες υπηρεσίες:
 • ηλεκτρονική διακυβέρνηση (e-government)·
  • ηλεκτρονικές υπηρεσίες μάθησης («e-learning»)·
  • ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας (e-health),
 • δυναμικό περιβάλλον για το ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-business),
 • ασφαλής υποδομή πληροφοριών,
 • μαζική διάθεση ευρυζωνικής πρόσβασης σε ανταγωνιστικές τιμές,
 • συγκριτική αξιολόγηση της προόδου και διάδοση ορθών πρακτικών.

Στο σχέδιο δράσης eEurope 2005 ακολουθείται η προσέγγιση που υιοθετήθηκε στο πλαίσιο του eEurope 2002 και η οποία συνίσταται στον καθορισμό σαφών στόχων και στη συγκριτική αξιολόγηση της προόδου προς την υλοποίησή τους. Επιδιώκεται επίσης η επιτάχυνση της θέσπισης νέων νομοθετικών μέσων και ο αναπροσανατολισμός των υφιστάμενων προγραμμάτων σύμφωνα με τις προτεραιότητες που καθορίζονται.

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση (e-government)

Όσον αφορά τη λειτουργία σύγχρονων δικτυακών δημοσίων υπηρεσιών, το eEurope 2005 προτείνει τις ακόλουθες δράσεις:

 • εξασφάλιση ευρυζωνικής σύνδεσης με όλες τις δημόσιες διοικήσεις μέχρι το 2005
 • μέχρι τα τέλη του 2003, θέσπιση από την Επιτροπή πλαισίου διαλειτουργικότητας για να διευκολύνει την παροχή πανευρωπαϊκών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους πολίτες και στις επιχειρήσεις. Η διαλειτουργικότητα ορίζεται ως η ικανότητα δύο προγραμμάτων (π.χ. ένας χρήστης και ένας εξυπηρετητής) να ανταλλάσσουν και να ερμηνεύουν σωστά τα δεδομένα τους
 • μέχρι τα τέλη του 2004, διαλογικές δημόσιες υπηρεσίες, διαθέσιμες σε όλους μέσω ευρυζωνικών δικτύων και πολυπλατφορμικής πρόσβασης (τηλέφωνο, τηλεόραση, υπολογιστής κλπ.)
 • μέχρι τα τέλη του 2005, ηλεκτρονική σύναψη του μεγαλύτερου μέρους των δημοσίων συμβάσεων
 • δημόσια σημεία πρόσβασης στο Διαδίκτυο προσιτά σε όλους τους πολίτες.

Ηλεκτρονική μάθηση (e-learning)

Το σχέδιο δράσης προτρέπει να συνεχιστεί η χρήση της πληροφορικής στην εκπαίδευση, όπως με την πρωτοβουλία eLearning. Στο πλαίσιο αυτό, το eEurope 2005 προτείνει μια σειρά στοχοθετημένων μέτρων, μεταξύ των οποίων:

 • μέχρι το 2005, ευρυζωνική πρόσβαση στο Διαδίκτυο για όλα τα σχολεία και τα πανεπιστήμια·
 • μέχρι τα τέλη του 2005, διάθεση δικτυακής πρόσβασης στους φοιτητές και στους ερευνητές από τα πανεπιστήμια, με την υποστήριξη των προγραμμάτων e-learning και e-TΕΝ (διευρωπαϊκά δίκτυα πληροφοριών και επικοινωνιών)·
 • μέχρι τα τέλη του 2003, ανάληψη από την Επιτροπή δράσεων έρευνας με αντικείμενο την εξάπλωση δικτύων και πλατφόρμων με υπολογιστές που θα στηρίζονται σε υπολογιστική υποδομή υψηλών επιδόσεων·
 • ανάληψη από τα κράτη μέλη, με την υποστήριξη των διαρθρωτικών ταμείων, δράσεων επιμόρφωσης ενηλίκων για να αποκτήσουν τις δεξιότητες που απαιτεί η εργασία στην κοινωνία της γνώσης.

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας (e-health)

Το σχέδιο δράσης επισημαίνει ότι οι ψηφιακές τεχνολογίες προσφέρουν σημαντικά πλεονεκτήματα ως προς τη διαχείριση της υγείας. Παρέχουν τη δυνατότητα όχι μόνο μείωσης των διοικητικών δαπανών, αλλά και παροχής υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης εξ αποστάσεως και ιατρικής πληροφόρησης και πρόληψης. Στο συγκεκριμένο πεδίο, το eEurope 2005 προβλέπει τα εξής:

 • υποβολή πρότασης από την Επιτροπή, την άνοιξη του 2003, για την καθιέρωση ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης υγείας, με σκοπό να αντικαταστήσει τα έντυπα που απαιτούνται σήμερα για υγειονομική περίθαλψη σε άλλο κράτος μέλος·
 • εγκατάσταση από τα κράτη μέλη δικτύων πληροφοριών υγείας μεταξύ των σημείων περίθαλψης (νοσοκομεία, εργαστήρια και κατοικίες)·
 • παροχή στους πολίτες δικτυακών υπηρεσιών υγείας (π.χ. ηλεκτρονικοί ιατρικοί φάκελοι, ιατρική επίσκεψη εξ αποστάσεως, ηλεκτρονική επιστροφή εξόδων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης).

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ (E-BUSINESS)

Το ηλεκτρονικό επιχειρείν περιλαμβάνει το ηλεκτρονικό εμπόριο (δικτυακές αγορές και πωλήσεις) και την αναδιάρθρωση των επιχειρηματικών διεργασιών. Μερικές από τις προβλεπόμενες δράσεις στο συγκεκριμένο πεδίο είναι:

 • ανασκόπηση της σχετικής νομοθεσίας με σκοπό τον προσδιορισμό και την εξάλειψη των παραγόντων που εμποδίζουν τις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν τις μεθόδους του ηλεκτρονικού επιχειρείν. Η ανασκόπηση αυτή, που θα είναι ανοικτή σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, θα αρχίσει με τη διοργάνωση διάσκεψης για το ηλεκτρονικό επιχειρείν, το 2003·
 • εγκατάσταση από την Επιτροπή ευρωπαϊκού δικτύου υποστήριξης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στο πεδίο του ηλεκτρονικού επιχειρείν, με σκοπό την ενίσχυση και τον συντονισμό των σχετικών δράσεων χρηματοδοτικής στήριξης·
 • ανάπτυξη από τον ιδιωτικό τομέα διαλειτουργικών λύσεων για τις συναλλαγές, την ασφάλεια, τις προμήθειες και τις πληρωμές στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού επιχειρείν.

ΑΣΦΑΛΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η σταδιακή εγκατάσταση ασφαλούς υποδομής πληροφοριών αποτελεί έναν από τους κυριότερους στόχους του σχεδίου δράσης eEurope 2005. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη δραστηριοποιηθεί στο πεδίο αυτό: πρόταση της Επιτροπής του Ιουνίου του 2001 για την ασφάλεια των δικτύων, πάταξη των αξιόποινων πράξεων στον κυβερνοχώρο στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης eEurope 2002, οδηγία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στις τηλεπικοινωνίες και δραστηριότητες του προγράμματος πλαισίου έρευνας. Για το ζήτημα της ασφάλειας, το νέο σχέδιο δράσης προβλέπει τα εξής:

 • συγκρότηση επιχειρησιακής ομάδας για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο με βάση πρόταση την οποία προβλέπεται να υποβάλει η Επιτροπή το 2002·
 • εμπέδωση, τόσο από τον ιδιωτικό όσο και από το δημόσιο τομέα, κλίματος ασφάλειας στο σχεδιασμό και τη λειτουργία των προϊόντων της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών·
 • διερεύνηση των δυνατοτήτων ασφαλούς ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ δημοσίων υπηρεσιών.

ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Το σχέδιο δράσης eEurope 2005 κάνει έκκληση να τονωθεί η καινοτομία και να αναπτυχθούν η χρήση και οι επενδύσεις στον τομέα των ευρυζωνικών επικοινωνιών. Για το σκοπό αυτό, προσδιορίζει τις ακόλουθες δράσεις:

 • χρησιμοποίηση του νέου πλαισίου κανονιστικών ρυθμίσεων που διέπουν την πολιτική σε ζητήματα ραδιοφάσματος, ώστε να διασφαλιστεί η διάθεση συχνοτήτων για τις ασύρματες ευρυζωνικές υπηρεσίες·
 • στήριξη της ευρυζωνικής πρόσβασης στις λιγότερο ευνοημένες περιφέρειες·
 • μεγαλύτερη προσφορά του περιεχομένου των δημοσίων υπηρεσιών σε διάφορες διαλογικές τεχνολογικές πλατφόρμες·
 • επιτάχυνση της μετάβασης στην ψηφιακή τηλεόραση.

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (BENCHMARKING)

Τέλος, το σχέδιο δράσης προβλέπει μέτρα με σκοπό την ανάλυση, την καταγραφή και τη διάδοση ορθών πρακτικών, κυρίως μέσω διασκέψεων και δικτύων υποστήριξης. Η διαδικασία συγκριτικής αξιολόγησης που δρομολογήθηκε στο πλαίσιο του eEurope 2002, προβλέπει την εκπόνηση νέου καταλόγου δεικτών και νέας μεθοδολογίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι το τέλος του 2002.

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ eEUROPE 2005

Ανακοίνωση της Επιτροπής της 21ης Αυγούστου 2009 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών - Τελική αξιολόγηση του σχεδίου δράσης eEurope 2005 και του πολυετούς προγράμματος (2003-2005) για την παρακολούθηση του σχεδίου δράσης eEurope 2005, τη διάδοση ορθής πρακτικής και τη βελτίωση της ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών (πρόγραμμα Modinis) [COM(2009) 432 τελικό – Δεν έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη εφημερίδα]. Η παρούσα ανακοίνωση παρουσιάζει την τελική αξιολόγηση του σχεδίου δράσης eEurope 2005 και του προγράμματος Modinis.

Όσον αφορά το σχέδιο δράσης eEurope 2005, οι αξιολογητές έκριναν ότι η στρατηγική ήταν χρήσιμη και συναφής. Tο πρόγραμμα επέτρεψε όντως τη συγκρότηση και διατήρηση διαλόγου μεταξύ χωρών που διέθεταν πολύ διαφορετικά πολιτισμικά υπόβαθρα και σημεία αναφοράς. Πρέπει να αναφερθούν ορισμένες αδυναμίες σχετικά με την ομάδα των ενδιαφερομένων μερών, η οποία δε φαίνεται να ανέλαβε ικανοποιητικά το συμβουλευτικό της ρόλο.

Το πρόγραμμα Modinis χαίρει επίσης θετικής αξιολόγησης στο βαθμό που κατάφερε να προσφέρει προστιθέμενη αξία στις δραστηριότητες των κρατών μελών. Ωστόσο, πρέπει να επισημανθεί η έλλειψη διαφάνειας στις σχέσεις μεταξύ της επιτροπής διαχείρισης Modinis και της συμβουλευτικής ομάδας eEurope.

Οι διαπιστωθείσες αδυναμίες δεν επηρέασαν εντούτοις την εφαρμογή του προγράμματος. Ελήφθησαν υπόψη στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας i2010 και σε ένα από τα κύρια χρηματοδοτικά μέσα της (PAS-TIC).

Ανακοίνωση της Επιτροπής, της 18ης Φεβρουαρίου 2004, σχετικά με την eEurope 2005 (ηλεκτρονική Ευρώπη 2005): ενδιάμεση επανεξέταση [COM(2004) 108 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

Η έκθεση υπογραμμίζει πως τα αποτελέσματα του προγράμματος δράσης είναι ενθαρρυντικά σε πολυάριθμους τομείς, ιδιαίτερα όσον αφορά τη σύνδεση σε υψηλές ταχύτητες και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Το ποσοστό των βασικών διοικητικών υπηρεσιών που διατίθενται πλήρως στο διαδίκτυο αυξήθηκε στην πραγματικότητα από το 17 % στο 43 % από τον Οκτώβριο του 2001 μέχρι τον Οκτώβριο του 2003. Επιπλέον ο αριθμός των συνδέσεων υψηλής ταχύτητας στην ΕΕ σχεδόν διπλασιάστηκε μεταξύ 2002 και 2003.

Η έκθεση παρέχει λεπτομέρειες για την πρόοδο που πραγματοποιήθηκε σε επτά τομείς και προσδιορίζει τους τομείς για τους οποίους απαιτούνται επιπλέον προσπάθειες:

 • Ηλεκτρονική διακυβέρνηση («e-government»): παρά την σημαντική πρόοδο που επιτεύχθηκε στον τομέα αυτό, παραμένουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την ποικιλία των προτεινόμενων υπηρεσιών. Απαιτείται εξάλλου ενισχυμένη συνεργασία της ΕΕ σχετικά με τον προσανατολισμό των πολιτικών και την οικονομική στήριξη·
 • Ηλεκτρονική μάθηση: όλα σχεδόν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τα ιδρύματα κατάρτισης έχουν συνδεθεί στο διαδίκτυο. Η επανεξέταση του προγράμματος δράσης πρέπει να λάβει υπόψη την ανάγκη συστηματικής αξιολόγησης των διδαγμάτων που προέκυψαν από όλες τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις δοκιμαστικής εφαρμογής
 • Ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας: οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας μετατρέπονται σε πρωταρχικό στοιχείο της υγειονομικής πολιτικής σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι εντούτοις απαραίτητο να συνεχιστούν οι εργασίες στον τομέα των δράσεων ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας που προτείνονται από την eEurope, δηλαδή οι ηλεκτρονικές κάρτες υγείας, οι υπηρεσίες υγείας στο Διαδίκτυο και τα δίκτυα υγειονομικής πληροφόρησης. Απαιτείται εξάλλου σαφής πολιτική δέσμευση προκειμένου να εξασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα σε ευρωπαϊκή κλίμακα στον τομέα αυτό.
 • Ηλεκτρονικό εμπόριο: παρά τη συνεχή αύξηση των αγοραπωλησιών στο διαδίκτυο, τα επιτεύγματα στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου θα πρέπει να ξεπεράσουν το εμπόριο στο διαδίκτυο προκειμένου να επιτευχθεί πλήρης ενοποίηση των τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας στα πλαίσια των διαδικασιών της επιχείρησης. Εξάλλου και σε αυτόν τον τομέα η έλλειψη διαλειτουργικότητας των εφαρμογών στις επιχειρήσεις εμποδίζει την υιοθέτηση νέων μορφών συνεργασίας. Θα πρέπει να συνεχιστεί η καταβολή προσπαθειών για την καθιέρωση ονομασίας πρωτοβάθμιου πεδίου «.eu» και για την υιοθέτηση αποτελεσματικών και ασφαλών διαδικασιών για τα συστήματα πληρωμών.
 • Υψηλές ταχύτητες: η αγορά των υψηλών ταχυτήτων βρίσκεται σε πλήρη εξάπλωση. Ωστόσο, η ΕΕ θα πρέπει να υπερπηδήσει δύο δυσκολίες που εμποδίζουν την πλήρη αξιοποίηση της ευρείας ζώνης:
  • τα ιδιωτικά κεφάλαια αποφεύγουν την εξυπηρέτηση με δίκτυα υψηλής ταχύτητας των λιγότερο αναπτυγμένων περιοχών λόγω της απουσίας πιθανής απόδοσης της επένδυσης·
  • η ζήτηση για σύνδεση σε υψηλές ταχύτητες παραμένει χαμηλότερη της προσφοράς σε όλα τα κράτη μέλη.
  Κατά συνέπεια η αναθεώρηση του προγράμματος δράσης θα πρέπει να εξασφαλίσει την εκ νέου εστίαση στην ζήτηση. Πρέπει επίσης να εξετάσει σε περισσότερο βάθος το ζήτημα της διαχείρισης των ψηφιακών δικαιωμάτων.
 • Ασφάλεια: το 80 % των ευρωπαίων πολιτών δεν τολμούν να πραγματοποιήσουν αγορές στο διαδίκτυο, ενώ μόνο το 54 % των επιχειρήσεων έχουν επίσημη πολιτική στον τομέα της ασφάλειας. Η ασφάλεια των δικτύων και των πληροφοριών βρίσκεται στο πρώτο επίπεδο των προτεραιοτήτων της ΕΕ γιατί αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την ανάπτυξη της κοινωνίας της πληροφόρησης. Η προτεραιότητα αυτή μεταφράζεται κυρίως από την ταχεία υιοθέτηση του κανονισμού για τη δημιουργία της ευρωπαϊκής υπηρεσίας για την ασφάλεια των δικτύων και της πληροφορίας.
 • Ψηφιακή παρέμβαση: η ψηφιακή παρέμβαση αντιπροσωπεύει ένα από τα κοινά οριζόντια θέματα για όλους τους τομείς του προγράμματος δράσης eEurope 2005. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να αποδοθεί στην καθιέρωση ευρωπαϊκών προτύπων στον τομέα της πρόσβασης του δικτύου, κατευθυντήριων γραμμών για την πρωτοβουλία πρόσβασης ιστού και κανόνων για κοινή επισήμανση των προσπελάσιμων ιστοσελίδων. Θα πρέπει να υποστηριχθεί η πολυπλατφορμική πρόσβαση (υπολογιστής, ψηφιακή τηλεόραση, κινητά τηλέφωνα τρίτης γενεάς κ.λπ.) προκειμένου να βελτιωθεί η προσπελασιμότητα για μειονεκτικές ομάδες και λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές.

Η έκθεση θα χρησιμεύσει ως βάση για συζήτηση με τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη προκειμένου να καθοριστούν οι απαραίτητες προσαρμογές στον πρόγραμμα eEurope 2005 μέχρι το καλοκαίρι του 2004.

Ανακοίνωση της Επιτροπής της 21ης Νοεμβρίου 2002 - eEurope 2005: Δείκτες συγκριτικής αξιολόγησης [COM(2002) 772 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]

Η ανακοίνωση αυτή περιέχει τους διάφορους δείκτες που προτείνει η Επιτροπή για τη συγκριτική αξιολόγηση του eEurope 2005, με σκοπό την παρακολούθηση της προόδου της εφαρμογής του σχεδίου δράσης. Οι εν λόγω δείκτες καλύπτουν την πρόσβαση των πολιτών στο Διαδίκτυο και τη χρήση του, την πρόσβαση των επιχειρήσεων στις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) και τη χρήση των τελευταίων, το κόστος πρόσβασης στο Διαδίκτυο, τις ηλεκτρονικές Δημόσιες Υπηρεσίες, την ηλεκτρονική μάθηση, τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας, το ηλεκτρονικό εμπόριο, την προετοιμασία του ηλεκτρονικού επιχειρείν, την πείρα και τις πρακτικές των χρηστών του Διαδικτύου όσον αφορά την ασφάλεια των ΤΠΕ, τη διείσδυση της ευρυζωνικής πρόσβασης.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ψήφισμα του Συμβουλίου της 18ης Φεβρουαρίου 2003 για την εφαρμογή του σχεδίου δράσης «eEurope 2005» [Επίσημη Εφημερίδα C 48 της 28.2.2003]

Με το ψήφισμα αυτό, το Συμβούλιο καλεί ουσιαστικά τα εμπλεκόμενα μέρη, ειδικότερα τα κράτη μέλη και την Επιτροπή, να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του eEurope 2005 μέχρι το τέλος του 2005.

Το ψήφισμα περιλαμβάνει παράρτημα, στο οποίο παρατίθεται σχέδιο δεικτών συγκριτικής αξιολόγησης που προορίζονται να χρησιμεύσουν στην αξιολόγηση της προόδου προς την υλοποίηση των στόχων του σχεδίου δράσης.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 01.02.2010

Top