EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Υπηρεσίες εδάφους στους αερολιμένες της Κοινότητας

Υπηρεσίες εδάφους στους αερολιμένες της Κοινότητας

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Απόφαση 96/67/ΕΚ σχετικά με την πρόσβαση στην αγορά υπηρεσιών εδάφους στους αερολιμένες της Κοινότητας

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ;

Οι υπηρεσίες εδάφους * στους αερολιμένες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) όπου επιτρέπεται η πρόσβαση, περιλαμβάνουν τις υπηρεσίες που παρέχουν τη δυνατότητα στις αεροπορικές εταιρείες να προβούν σε δραστηριότητες αεροπορικών μεταφορών (καθοδήγηση όσον αφορά τα ταξί, υπηρεσίες καθαρισμού, ανεφοδιασμού, αποσκευών κτλ.).

Η οδηγία εφαρμόζεται σε όλους τους αερολιμένες της ΕΕ που είναι ανοικτοί στην εμπορική κίνηση, εφόσον έχουν ετήσια κίνηση άνω των 2 εκατομμυρίων επιβατών ή 50.000 τόνων φορτίου.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Ο οργανισμός διαχείρισης αερολιμένα*, ο χρήστης αερολιμένα* ή ο παρέχων υπηρεσίες εδάφους* πρέπει, υπό την εποπτεία του ορισθέντος ελεγκτή, να διαχωρίζουν αυστηρά τη λογιστική καταγραφή των δραστηριοτήτων που συνδέονται με την παροχή υπηρεσιών εδάφους από τις υπόλοιπες δραστηριότητές τους.

Παράλληλα, η χώρα της ΕΕ:

  • πρέπει να συγκροτεί σε κάθε καλυπτόμενο αερολιμένα, επιτροπή απαρτιζόμενη από τους εκπροσώπους των χρηστών αερολιμένα για την εκπροσώπηση των συμφερόντων των χρηστών·
  • μπορεί να υποχρεώσει τους παρέχοντες υπηρεσίες εδάφους να εγκατασταθούν εντός της ΕΕ, και να περιορίσει τον αριθμό των παρεχόντων υπηρεσίες που επιτρέπεται να παρέχουν κατηγορίες υπηρεσιών εδάφους όπως διακίνηση αποσκευών, εργασίες στο διάδρομο, εφοδιασμό σε καύσιμα και λάδια, διακίνηση φορτίου και ταχυδρομείου·
  • μπορεί να περιορίσει σε δύο τον αριθμό των χρηστών που έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν εξυπηρέτηση δι’ ιδίων μέσων για τις υπηρεσίες εδάφους, όπως τη διακίνηση αποσκευών, τις εργασίες στο διάδρομο, τον εφοδιασμό σε καύσιμα και λάδια, τη διακίνηση φορτίου και ταχυδρομείου·
  • μπορεί να επωφεληθεί από παρεκκλίσεις (χρονικά περιορισμένες) όταν, σε έναν αερολιμένα, συγκεκριμένοι περιορισμοί διαθέσιμου χώρου ή δυναμικότητος εμποδίζουν το άνοιγμα στην αγορά ή/και την άσκηση της εξυπηρέτησης δι’ ιδίων μέσων·
  • μπορεί, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να επιφυλάσσει σε έναν οργανισμό τη διαχείριση των κεντρικών υποδομών που δεν μπορούν να υποδιαιρεθούν ή των οποίων το κόστος δεν επιτρέπει τον πολλαπλασιασμό. Παράλληλα, και υπό ορισμένες προϋποθέσεις, οι χώρες της ΕΕ δύνανται να χορηγούν παρεκκλίσεις στους αερολιμένες όπου συγκεκριμένοι περιορισμοί εμποδίζουν το άνοιγμα στην αγορά ή/και την άσκηση της εξυπηρέτησης δι’ ιδίων μέσων στο βαθμό που προβλέπεται από την οδηγία·
  • μπορεί να υποχρεώσει τον επιλεγμένο παρέχοντα υπηρεσίες σε αερολιμένα να επεκτείνει τη λειτουργία του σε νήσους που εντάσσονται στην επικράτεια της χώρας της ΕΕ·
  • μπορεί να εξαρτά τη δραστηριότητα του παρέχοντος υπηρεσίες από την απαίτηση απόκτησης άδειας που εκδίδεται από δημόσια αρχή, ανεξάρτητη από τον αερολιμένα, με στόχο την εξασφάλιση της ασφάλειας, της περιβαλλοντικής προστασίας και της συμμόρφωσης με την κοινωνική νομοθεσία·
  • πρέπει να λάβει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίζει την πρόσβαση στις αερολιμενικές εγκαταστάσεις των παρεχόντων υπηρεσίες και των χρηστών που επιθυμούν να εξυπηρετούνται δι’ ιδίων μέσων – όταν η πρόσβαση στις εγκαταστάσεις αυτές συνεπάγεται την καταβολή αντιτίμου, το αντίτιμο καθορίζεται με βάση κατάλληλα, αντικειμενικά, διαφανή και αμερόληπτα κριτήρια·
  • μπορεί να εγκρίνει, με την επιφύλαξη των λοιπών διατάξεων του δικαίου της ΕΕ, τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας των δικαιωμάτων των εργαζομένων και του σεβασμού του περιβάλλοντος.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΟΔΗΓΙΑ;

Εφαρμόζεται από τις 14 Νοεμβρίου 1996, και έπρεπε να γίνει νόμος στις χώρες της ΕΕ έως τις 25 Οκτωβρίου 1997.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Η παρούσα οδηγία προέβλεπε ένα χρονοδιάγραμμα σταδιακής εφαρμογής, ανάλογα με το εάν περιλαμβάνονταν υπηρεσίες εξυπηρέτησης δι’ ιδίων μέσων ή υπηρεσίες εξυπηρέτησης τρίτων. Από την 1η Ιανουαρίου 2001, η οδηγία εφαρμόζεται σε κάθε αερολιμένα που βρίσκεται στην επικράτεια χώρας της ΕΕ και ο οποίος έχει ετήσια κίνηση άνω των 2 εκατομμυρίων επιβατών ή 50.000 τόνων φορτίου.

Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε:

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Οι υπηρεσίες εδάφους: καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών που απαιτούνται από τις αεροπορικές εταιρείες ώστε να εκτελούν πτήσεις. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν τομείς όπως τη συντήρηση, τον εφοδιασμό καυσίμων και τη διακίνηση φορτίου. Οι υπηρεσίες εδάφους καλύπτουν επίσης υπηρεσίες όπως τον έλεγχο εισιτηρίων, την τροφοδοσία, τη διαχείριση αποσκευών και τη μεταφορά εντός του αερολιμένα.
Οργανισμός διαχείρισης αερολιμένα: ο οργανισμός που είναι υπεύθυνος για τη διοίκηση και τη διαχείριση των αερολιμενικών υποδομών, καθώς και για τον έλεγχο και το συντονισμό των δραστηριοτήτων που διεξάγουν διάφοροι φορείς.
Χρήστης αερολιμένα: φυσικό ή νομικό πρόσωπο που μεταφέρει αεροπορικώς επιβάτες, ταχυδρομείο ή φορτίο.
Παρέχων υπηρεσίες εδάφους: φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παρέχει σε τρίτους μία ή περισσότερες κατηγορίες υπηρεσιών εδάφους.

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Οδηγία 96/67/ΕΚ του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 1996, σχετικά με την πρόσβαση στην αγορά υπηρεσιών εδάφους στους αερολιμένες της Κοινότητας (ΕΕ L 272 της 20.8.1994, σ. 36-45)

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις της οδηγίας 96/67/ΕΚ του Συμβουλίου έχουν ενσωματωθεί στο αρχικό κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης.

τελευταία ενημέρωση 28.02.2020

Top