Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Δικαιώματα των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα — αεροπορική μετακίνηση

Δικαιώματα των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα — αεροπορική μετακίνηση

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2006 — δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα όταν ταξιδεύουν αεροπορικώς

ΣΥΝΟΨΗ

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

  • Ο κανονισμός απαγορεύει στους αερομεταφορείς να αρνούνται κρατήσεις ή την επιβίβαση επιβατών λόγω της μειωμένης κινητικότητας ή της αναπηρίας* τους.
  • Διασφαλίζει επίσης ότι οι εν λόγω επιβάτες λαμβάνουν δωρεάν συνδρομή ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν τις αεροπορικές μεταφορές σε ισότιμη βάση με τους άλλους επιβάτες.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Εξαιρέσεις και ειδικοί όροι

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ένας αερομεταφορέας, ο πράκτοράς του ή ένας ταξιδιωτικός πράκτορας μπορούν να αρνηθούν την αποδοχή κράτησης ή επιβίβασης σε άτομο με μειωμένη κινητικότητα ή αναπηρία:

  • για να συμμορφωθούν προς τις ισχύουσες απαιτήσεις ασφάλειας που ορίζει το δίκαιο (ο αερομεταφορέας μπορεί να ζητήσει επίσης να συνοδεύεται το άτομο από άλλο πρόσωπο ικανό να συνδράμει ώστε να συμμορφώνεται με τις εν λόγω απαιτήσεις ασφαλείας),
  • εάν το μέγεθος του αεροσκάφους ή των θυρών του καθιστά φυσικώς αδύνατη την επιβίβαση ή τη μεταφορά του εν λόγω ατόμου.

Σε οποιαδήποτε από αυτές τις καταστάσεις, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να ενημερώνεται άμεσα για τις αιτίες. Πρέπει να καταβάλλονται εύλογες προσπάθειες για να προσφέρεται αποδεκτή εναλλακτική λύση στο εν λόγω άτομο. Τα άτομα που δεν έγιναν δεκτά προς επιβίβαση λόγω αυτών των αιτιών, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν επιστροφή χρημάτων ή μεταφορά με άλλη πτήση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 261/2004.

Παροχή συνδρομής σε αερολιμένες

Τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα ή αναπηρία δικαιούνται να τους παρέχεται η συνδρομή που προβλέπεται στον κανονισμό χωρίς χρέωση:

  • σε αερολιμένες (κατά την αναχώρηση, άφιξη και ανταπόκριση), και
  • επί του αεροσκάφους (για παράδειγμα, η μεταφορά κινητικού εξοπλισμού και σκύλων που συνοδεύουν τυφλούς).

Οι φορείς διαχείρισης των αερολιμένων μπορούν να χρηματοδοτούν τις εν λόγω υπηρεσίες εισπράττοντας ειδικό χρηματικό ποσό που επιβαρύνει τους χρήστες του αερολιμένα.

Παραβιάσεις και κυρώσεις

Η ΕΕ και οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών πρέπει να θεσπίζουν κυρώσεις για τις παραβιάσεις του κανονισμού και να συγκροτούν ανεξάρτητους φορείς που θα ασχολούνται με τις καταγγελίες.

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004 θεσπίζει, σε επίπεδο ΕΕ, κανόνες αποζημίωσης και παροχής συνδρομής σε επιβάτες σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης, ακύρωσης ή μεγάλης καθυστέρησης πτήσεων.

Κατευθυντήριες γραμμές

Το 2012 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ερμηνεία του κανονισμού. Οι κατευθυντήριες αυτές γραμμές αφορούσαν πρακτικά προβλήματα και αβεβαιότητες που εξακολουθούν να υπάρχουν τόσο για τους αερομεταφορείς όσο και για τους επιβάτες με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα.

ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Ο κανονισμός τέθηκε σε ισχύ στις 15 Αυγούστου 2006.

ΒΑΣΙΚΟΣ ΟΡΟΣ

* Άτομο με αναπηρία ή άτομο με μειωμένη κινητικότητα: οποιοδήποτε πρόσωπο η κινητικότητα του οποίου είναι μειωμένη κατά τη χρήση των μεταφορικών μέσων λόγω οποιασδήποτε σωματικής αναπηρίας (αισθητήριας ή που επηρεάζει την κινητικότητα, μόνιμης ή προσωρινής), διανοητικής ανικανότητας ή αδυναμίας, ή λόγω οποιασδήποτε άλλης αιτίας ανικανότητας ή ηλικίας, και το οποίο απαιτεί κατάλληλη προσοχή και προσαρμογή της προσφερόμενης σε όλους τους επιβάτες υπηρεσίας στις ιδιαίτερες ανάγκες του προσώπου αυτού.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα όταν ταξιδεύουν αεροπορικώς (ΕΕ L 204 της 26.7.2006, σ. 1-9)

Διαδοχικές τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2006 έχουν ενσωματωθεί στο βασικό κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2004, για τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζημίωσης των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και παροχής βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 295/91 (ΕΕ L 46 της 17.2.2004, σ. 1-8)

τελευταία ενημέρωση 15.02.2016

Top