EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Ευρωπαϊκός οργανισμός σιδηροδρόμων

This summary has been archived and will not be updated. See 'Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης — διασφαλίζοντας έναν ασφαλή και διαλειτουργικό σιδηροδρομικό χώρο' for an updated information about the subject.

Ευρωπαϊκός οργανισμός σιδηροδρόμων

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων αποτελεί κίνητρο στην πολιτική εκσυγχρονισμού του τομέα των ευρωπαϊκών σιδηροδρόμων. Το γεγονός ότι υπάρχουν στα είκοσι οκτώ κράτη μέλη τεχνικοί κανόνες και κανόνες ασφαλείας ασύμβατοι μεταξύ τους είναι μείζονος σημασίας εμπόδιο στην ανάπτυξη του σιδηροδρομικού τομέα. Ο Οργανισμός έχει ως αποστολή να προσεγγίσει προοδευτικά αυτούς τους τεχνικούς κανόνες και να καθορίσει τους κοινούς στόχους και τις κοινές μεθόδους ασφάλειας για το σύνολο του ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 881/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων [πράξη (εις) τροποποίησης].

ΣΥΝΟΨΗ

Η προοδευτική εδραίωση ενός ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου χωρίς σύνορα απαιτεί κοινοτική δράση στον τομέα των τεχνικών κανονισμών οι οποίοι εφαρμόζονται στους σιδηροδρόμους, σε σχέση τόσο με τις τεχνικές πτυχές όσο και με τις πτυχές ασφάλειας. Η ταυτόχρονη επιδίωξη στόχων ασφάλειας και διαλειτουργικότητας προϋποθέτει σημαντικές τεχνικές εργασίες, οι οποίες πρέπει να διεξάγονται από εξειδικευμένο οργανισμό, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων (ΕΟΣ), εφεξής αποκαλούμενο Οργανισμό.

Επομένως, τα κύρια καθήκοντα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων είναι:

 • να ενισχύσει την ασφάλεια του σιδηροδρομικού συστήματος·
 • να αυξήσει το επίπεδο διαλειτουργικότητάς του·
 • να συμβάλλει στη θέσπιση ευρωπαϊκού συστήματος πιστοποίησης για τη συντήρηση των οχημάτων·
 • να συμβάλλει στη δημιουργία ομοιόμορφου συστήματος εκπαίδευσης και αναγνώρισης των μηχανοδηγών.

Ασφάλεια του σιδηροδρομικού συστήματος

Ο Οργανισμός οφείλει να προσφέρει την τεχνική συνδρομή που είναι αναγκαία για την εφαρμογή της οδηγίας 2004/49/ΕΚ για την ασφάλεια των ευρωπαϊκών σιδηροδρόμων. Κύριες αποστολές που του έχουν ανατεθεί είναι:

 • Η εκπόνηση και η πρόταση κοινών μεθόδων και δεικτών, και ο ετήσιος έλεγχος της τήρησης των στόχων ασφάλειας από τα κράτη μέλη·
 • Η στήριξή του σε ομάδες εργασίας εμπειρογνωμόνων του κλάδου που θα λειτουργούν υπ’ ευθύνη του·
 • Η διαβούλευσή του με τους κοινωνικούς εταίρους και με ευρωπαϊκές οργανώσεις εκπροσώπησης των πελατών των εμπορευματικών και των επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών·
 • Η εξασφάλιση συνεχούς παρακολούθησης των επιδόσεων ασφαλείας·
 • Η σύνταξη και δημοσιοποίηση έκθεσης ανά διετία·
 • Η τήρηση βάσης δεδομένων για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων·
 • Η δικτύωση και η συνεργασία των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες σε θέματα ασφάλειας των σιδηροδρόμων και των οργανισμών έρευνας με σκοπό να ευνοηθεί η ανταλλαγή πείρας και η ανάπτυξη κοινής νοοτροπίας σε θέματα σιδηροδρομικής ασφάλειας.

Διαλειτουργικότητα του σιδηροδρομικού συστήματος

Η διαλειτουργικότητα του ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος έχει ως στόχο να καταστούν συμβατά τα διάφορα εθνικά σιδηροδρομικά συστήματα των κρατών μελών, καταργώντας ή μειώνοντας τους τεχνικούς φραγμούς.

Προκειμένου να αυξηθεί το επίπεδο διαλειτουργικότητάς του, ο Οργανισμός οργανώνει και διεξάγει εργασίες που στόχο έχουν την εκπόνηση και ενημέρωση των τεχνικών προδιαγραφών διαλειτουργικότητας (ΤΠΔ). Οι ΤΠΔ σκοπεύουν να διασφαλίζουν τις βασικές απαιτήσεις της οδηγίας 2008/57/ΕΚ για τη διαλειτουργικότητα του ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος. Επιπλέον, ο Οργανισμός δημοσιεύει ανά διετία μία έκθεση σχετικά με την πρόοδο της διαλειτουργικότητας.

Συντήρηση οχημάτων

Η συντήρηση των οχημάτων αποτελεί σημαντικό παράγοντα σιδηροδρομικής ασφάλειας. Για το λόγο αυτό, ο Οργανισμός είναι αρμόδιος να διατυπώνει συστάσεις όσον αφορά, ιδίως, το σύστημα πιστοποίησης των αρμόδιων φορέων συντήρησης των φορτοαμαξών και των λοιπών σιδηροδρομικών οχημάτων.

Ο Οργανισμός είναι επίσης αρμόδιος να συντάσσει έκθεση για την εφαρμογή του συστήματος πιστοποίησης.

Προσωπικό των σιδηροδρόμων

Η εκπαίδευση και οι ικανότητες των μηχανοδηγών αποτελούν σημαντικούς παράγοντες τόσο για τη σιδηροδρομική ασφάλεια όσο και για τη διαλειτουργικότητα του ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος. Αποτελεί αποστολή του Οργανισμού να συμβάλλει στην εναρμόνιση των επαγγελματικών ικανοτήτων των μηχανοδηγών στο πλαίσιο της οδηγίας για την πιστοποίηση του προσωπικού οδήγησης συρμών στην ΕΕ.

Ο Οργανισμός οφείλει κυρίως να συνεργαστεί με τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να διασφαλίσει τη διαλειτουργικότητα των μητρώων αδειών των οδηγών και των πιστοποιητικών, την αξιολόγηση της πιστοποίησης τους και τη σύνταξη έκθεσης για τις βελτιώσεις που μπορούν να επιφερθούν.

Οργάνωση

Ο Οργανισμός αποτελείται από ένα διοικητικό συμβούλιο. Το διοικητικό συμβούλιο αυτό συνέρχεται τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο. Οφείλει κυρίως να εγκρίνει το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας και τη γενική έκθεση του Οργανισμού. Το διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται από αντιπροσώπους από κάθε κράτος μέλος, από την Επιτροπή και από τις έξι επαγγελματικές κατηγορίες του κλάδου: τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, τους διαχειριστές υποδομής, τη σιδηροδρομική βιομηχανία, τα συνδικάτα, τους επιβάτες και τους φορτωτές.

Επιπλέον, ο Οργανισμός διοικείται από εντεταλμένο διευθυντή που διορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο. Κύρια αποστολή του διευθυντή είναι να καταρτίσει και να εκτελέσει το πρόγραμμα εργασίας. Επίσης, είναι αρμόδιος για τη δημοσιονομική διαχείριση του Οργανισμού.

Ο Οργανισμός δε διαθέτει αρμοδιότητες λήψης αποφάσεων, όμως είναι σε θέση να υποβάλλει γνώμες, συστάσεις και προτάσεις στην Επιτροπή. Είναι ανεξάρτητος, αλλά συνεργάζεται στενά με τους εμπειρογνώμονες επί του θέματος.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Πράξη

Θέση σε ισχύ

Προθεσμία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 881/2004

01.05.2004

-

ΕΕ L 164, 30.04.2004

Πράξη (εις) τροποποίησης

Θέση σε ισχύ

Προθεσμία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1335/2008

01.01.2009

-

ΕΕ L 354, 31.12.2008

ΣΥΝΑΦΕΊΣ ΠΡΆΞΕΙΣ

2014/89/E Ε: Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 14ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με πιλοτικό έργο για την εφαρμογή των υποχρεώσεων διοικητικής συνεργασίας που καθορίζονται στην οδηγία 2007/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέσω του συστήματος πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά [Επίσημη Εφημερίδα L 4 της 15.02.2014].

Ο Οργανισμός είναι αρμόδιος για την παρακολούθηση πιλοτικού έργου για τη χρήση του συστήματος πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (IMI), με σκοπό να διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εθνικών μητρώων αδειών και πιστοποιητικών των μηχανοδηγών. Επίσης, συντάσσει εκθέσεις για τη λειτουργία του έργου, ώστε να παρέχει τη δυνατότητα στην Επιτροπή να αξιολογεί το αποτέλεσμα του πιλοτικού έργου.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 06.06.2014

Top