Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Οδηγίες της ΕΕ για την ενιαία αγορά — Ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Οδηγίες της ΕΕ για την ενιαία αγορά — Ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Σύσταση 2005/309/ΕΚ της Επιτροπής — Μεταφορά των οδηγιών περί εσωτερικής αγοράς στο εθνικό δίκαιο

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΣΥΣΤΑΣΗ;

Η σύσταση καθορίζει πώς οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) μπορούν να ενσωματώσουν καλύτερα τις οδηγίες της ΕΕ για την ενιαία αγορά στο εθνικό δίκαιο.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

 • Οι οδηγίες συνιστούν μέτρα τα οποία δεσμεύουν τις χώρες της ΕΕ όσον αφορά τα αποτελέσματα που πρέπει να επιτευχθούν. Οι χώρες της ΕΕ μπορούν:
  • να επιλέγουν τη μορφή και τα μέσα επίτευξης του εν λόγω αποτελέσματος, ωστόσο,
  • πρέπει να μεταφέρουν την οδηγία εντός καθορισμένης προθεσμίας.
 • Στην περίπτωση της ενιαίας αγοράς, ουσιαστικής σημασίας για την ομαλή λειτουργία της είναι η ορθή και έγκαιρη μεταφορά* των οδηγιών στον τομέα αυτό. Η καθυστερημένη ή εσφαλμένη μεταφορά των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει εμπόδια και να καταστήσει την ευρωπαϊκή οικονομία λιγότερο ανταγωνιστική.

Καθυστερημένη ή εσφαλμένη μεταφορά

Οι χώρες της ΕΕ παρακολουθούνται και αντιμετωπίζουν κυρώσεις για την καθυστερημένη ή εσφαλμένη μεταφορά μέσω:

Καλύτερη πρακτική

 • Η Επιτροπή, προκειμένου να διασφαλίσει την ορθή και έγκαιρη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο, συνιστά οι χώρες της ΕΕ να καθιερώνουν καλύτερες πρακτικές με βάση παραδείγματα που καθορίζουν ορισμένες χώρες. Τους συνιστά να επικεντρώνονται στις διαδικασίες και τις εθνικές πρακτικές τους, ιδίως όσον αφορά:
  • την αντιμετώπιση των αιτιών στις οποίες οφείλεται η εσφαλμένη ή καθυστερημένη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο,
  • την επιλογή των πλέον ενδεδειγμένων και αποτελεσματικών διαδικασιών και πρακτικών για κάθε χώρα της ΕΕ,
  • την κατάρτιση πινάκων που εμφανίζουν την αντιστοιχία των οδηγιών με τα μέτρα μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο,
  • την αποφυγή προσθήκης στην εθνική νομοθεσία εφαρμογής όρων ή απαιτήσεων που δεν απαιτούνται και οι οποίοι ενδέχεται να δυσχεραίνουν την επίτευξη των στόχων της οδηγίας.
 • Το παράρτημα της σύστασης παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με τις ορθές πρακτικές που μπορούν να ακολουθηθούν, όπως:
  • να καθίσταται η ορθή και έγκαιρη μεταφορά μόνιμη πολιτική και λειτουργική προτεραιότητα,
  • να διασφαλίζεται ότι οι προετοιμασίες για τη μεταφορά γίνονται σε πρώιμο στάδιο ούτως ώστε να ενσωματώνονται ορθά οι οδηγίες της ΕΕ στο εθνικό δίκαιο εντός των συμφωνηθέντων προθεσμιών,
  • να υπάρχει στενή συνεργασία με τα εθνικά, περιφερειακά και αποκεντρωμένα (δηλ. χαμηλότερου επιπέδου από τα εθνικά) κοινοβούλια που συμμετέχουν στη μεταφορά των οδηγιών περί εσωτερικής αγοράς,
  • να αναλαμβάνεται γρήγορα δράση, ορατά και αποτελεσματικά για τη μεταφορά οδηγιών των οποίων η μεταφορά έχει καθυστερήσει (π.χ. να διατίθεται περισσότερος κοινοβουλευτικός χρόνος για την ανταλλαγή απόψεων και την έγκαιρη έγκριση της απαιτούμενης εθνικής νομοθεσίας ή τροποποιήσεων αυτής).
 • Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της διαδικασίας μεταφοράς, όταν οι χώρες της ΕΕ υποβάλλουν σχέδια εκτελεστικών νόμων στα εθνικά τους κοινοβούλια, και όταν τα σχέδια αυτά κοινοποιούνται στην Επιτροπή, πρέπει να συνοδεύονται από:
  • δήλωση σχετικά με τη συμμόρφωση των νόμων αυτών με τη νομοθεσία της ΕΕ,·
  • πληροφορίες σχετικά με το ποια μέρη της οδηγίας μεταφέρθηκαν αποτελεσματικά.

ΠΛΑΙΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε:

* ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Μεταφορά: η ενσωμάτωση των οδηγιών της ΕΕ στην εθνική νομοθεσία μιας χώρας της ΕΕ.

ΚΥΡΙΑ ΠΡΑΞΗ

Σύσταση της Επιτροπής, της 12ης Ιουλίου 2004, για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο οδηγιών που επηρεάζουν την εσωτερική αγορά (ΕΕ L 98 της 16.4.2005, σ. 47–52)

τελευταία ενημέρωση 08.03.2017

Top