Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Σύναψη δημόσιων συμβάσεων και παραχωρήσεων: διαδικασίες προσφυγής

Go to the summaries’ table of contents

Σύναψη δημόσιων συμβάσεων και παραχωρήσεων: διαδικασίες προσφυγής

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Οδηγία 89/665/EΟΚ του Συμβουλίου για την εφαρμογή των διαδικασιών προσφυγής στον τομέα της σύναψης συμβάσεων κρατικών προμηθειών και δημοσίων έργων

ΣΥΝΟΨΗ

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΟΔΗΓΙΑ;

Η οδηγία ζητεί από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) να διασφαλίσουν ότι μπορεί να γίνει γρήγορη και αποτελεσματική προσφυγή κατά των αποφάσεων για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων και παραχωρήσεων, καθώς και κατά των προκαταρκτικών διαδικαστικών αποφάσεων σε αυτό το πλαίσιο, σε περίπτωση που το δίκαιο περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ έχει παραβιαστεί.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

  • Η οδηγία 89/665/EΟΚ εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις του δημοσίου τομέα και στις παραχωρήσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των σχετικών ουσιαστικών κανόνων (δηλ. κανόνων που ορίζουν δικαιώματα και υποχρεώσεις). Η οδηγία 2014/23/EΕ και η οδηγία 2014/24/EΕ αντικαθιστούν την οδηγία 2004/18/EΚ από τις 18 Απριλίου 2016.
  • Οι χώρες της ΕΕ πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι διαδικασίες προσφυγής μπορούν να κινηθούν τουλάχιστον από οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση και το οποίο υπέστη ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από μια εικαζόμενη παράβαση.
  • Η οδηγία 89/665/EΟΚ επιτρέπει να λαμβάνονται μέτρα πριν (προσυμβατικές προσφυγές) και μετά (μετασυμβατικές προσφυγές) την υπογραφή της σύμβασης.
    • Προσυμβατικές προσφυγές: αποσκοπούν στην αποκατάσταση της παράβασης της σχετικής με τη σύναψη συμβάσεων νομοθεσίας κατά τη διαδικασία συνάψεως δημοσίας συμβάσεως, και σε κάθε περίπτωση πριν από την έναρξη ισχύος της σύμβασης. Περιλαμβάνουν το δικαίωμα σε ασφαλιστικά μέτρα, την τήρηση υποχρεωτικής περιόδου διατήρησης της υφιστάμενης κατάστασης και την απαίτηση αναστολής της διαδικασίας σύναψης μιας σύμβασης ενόσω η προσφυγή διερευνάται, προκειμένου να αποφευχθεί η ανάθεση της σύμβασης.
    • Μετασυμβατικές προσφυγές: αποσκοπούν στην κήρυξη της σύμβασης ως άκυρης και/ή στην παροχή αποζημίωσης (κυρίως για ζημίες) στα εμπλεκόμενα μέρη μετά την ανάθεση της εν λόγω σύμβασης.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΟΔΗΓΙΑ;

Εφαρμόζεται από τις 3 Ιανουαρίου 1990. Οι χώρες της ΕΕ έπρεπε να την ενσωματώσουν στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 21 Δεκεμβρίου 1991.

ΠΛΑΙΣΙΟ

  • Η οδηγία 89/665/EΟΚ τροποποιήθηκε εκ βάθρων με την οδηγία 2007/66/EΚ. Η οδηγία 2014/23/EΕ θέσπισε περαιτέρω τροποποιήσεις, κυρίως για να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 89/665/EΟΚ σχετικά με τις παραχωρήσεις σύμφωνα με την οδηγία 2014/23/EΕ και για να ενημερωθούν οι αναφορές στους ουσιαστικούς κανόνες για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων όπως ορίζονται στην οδηγία 2014/24/EΕ.
  • Η οδηγία 92/13/EΟΚ είναι ισοδύναμη της οδηγίας 89/665/EΟΚ για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων στον τομέα των οργανισμών κοινής ωφέλειας. Η εν λόγω οδηγία τροποποιήθηκε εκ βάθρων με την οδηγία 2007/66/EΚ. Η οδηγία 2014/23/EΕ θέσπισε περαιτέρω τροποποιήσεις για τις ανάγκες της οδηγίας 2014/25/EΕ.

ΠΡΑΞΗ

Οδηγία 89/665/EOK του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1989, για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων περί της εφαρμογής των διαδικασιών προσφυγής στον τομέα της σύναψης συμβάσεων κρατικών προμηθειών και δημοσίων έργων (ΕΕ L 395 της 30.12.1989, σ. 33-35)

Διαδοχικές τροποποιήσεις της οδηγίας 89/665/ΕΟΚ έχουν ενσωματωθεί στο πρωτότυπο κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση (η οποία ενσωματώνει μόνο τις τροποποιήσεις που θεσπίστηκαν έως και την οδηγία 2007/66/EΚ) έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Οδηγία 92/13/EΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης Φεβρουαρίου 1992, για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με την εφαρμογή των κοινοτικών κανόνων στις διαδικασίες σύναψης των συμβάσεων φορέων οι οποίοι λειτουργούν στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών (ΕΕ L 76 της 23.3.1992, σ. 14-20). Βλέπε ενοποιημένη έκδοση.

Οδηγία 2014/23/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 1-64). Βλέπε ενοποιημένη έκδοση.

Οδηγία 2014/24/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 65-242). Βλέπε ενοποιημένη έκδοση.

τελευταία ενημέρωση 08.03.2016

Top