Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Προϊόντα δομικών κατασκευών

This summary has been archived and will not be updated,because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Προϊόντα δομικών κατασκευών

Η οδηγία «Προϊόντα δομικών κατασκευών» αποσκοπεί στη διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας του συνόλου των προϊόντων δομικών κατασκευών στην Ένωση. Αυτό επιτυγχάνεται με την καθιέρωση μιας κοινής τεχνικής γλώσσας που αποτελείται απο τα εναρμονισμένα πρότυπα και τις ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις, και μέσω της οποίας οι κατασκευαστές μπορούν να εκφράσουν τις αποδόσεις των προϊόντων που θέτουν σε κυκλοφορία στην αγορά.

ΠΡΑΞΗ

Οδηγία 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1988 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών [Βλέπε πράξεις τροποποίησης].

ΣΥΝΟΨΗ

Πεδίο εφαρμογής

Η οδηγία 89/106/ΕΟΚ εφαρμόζεται για τα προϊόντα των δομικών κατασκευών, δηλαδή για τα προϊόντα εκείνα που προορίζονται να ενσωματωθούν κατά τρόπο διαρκή στα δομικά έργα.

Βασικές απαιτήσεις των έργων

Τα προϊόντα των δομικών κατασκευών διατίθενται στην αγορά εκφράζοντας την απόδοσή τους ως προς μία σειρά χαρακτηριστικών, τα οποία επηρεάζουν τις βασικές απαιτήσεις των έργων. Τα προϊόντα αυτά πρέπει, από την άποψη αυτή, να επιτρέπουν την κατασκευή έργων τα οποία πληρούν, επί μια χρονική διάρκεια που κρίνεται εύλογη από οικονομική άποψη, τις βασικές απαιτήσεις στα θέματα της μηχανικής αντοχής και ευστάθειας, της πυρασφάλειας, της υγιεινής, της υγείας και του περιβάλλοντος, της ασφάλειας χρήσης, της προστασίας κατά του θορύβου, της εξοικονόμησης ενέργειας και της συγκράτησης θερμότητας. Οι βασικές αυτές απαιτήσεις ορίζονται στο παράρτημα I της οδηγίας.

Οι βασικές απαιτήσεις διευκρινίζονται, κατά πρώτο λόγο, στα ερμηνευτικά έγγραφα που επεξεργάζονται οι τεχνικές επιτροπές, τα οποία στη συνέχεια αναπτύσσονται περαιτέρω με την έκδοση τεχνικών προδιαγραφών. Οι εν λόγω τεχνικές προδιαγραφές μπορούν να εναπόκεινται σε:

  • εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα που εγκρίνονται από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης (CEN ή/και CENELEC), σε συνέχεια των εντολών που εξέδωσε η Επιτροπή ύστερα από διαβουλεύσεις με τη μόνιμη επιτροπή δομικών κατασκευών·
  • ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις με βάση τις οποίες αποτιμάται η καταλληλότητα ενός προϊόντος ανάλογα με την προβλεπόμενη χρήση. Οι εν λόγω εγκρίσεις εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει εναρμονισμένο πρότυπο, ούτε αναγνωρισμένο εθνικό πρότυπο, ούτε εντολή κατάρτισης ευρωπαϊκού προτύπου . Η Επιτροπή εκτιμά, έπειτα από διαβουλεύσεις με τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της μόνιμης επιτροπής δομικών κατασκευών, ότι δεν είναι δυνατόν ή δεν είναι ακόμη δυνατόν να καταρτισθεί το σχετικό πρότυπο. Για να διευκολυνθεί η διαδικασία των εγκρίσεων, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Τεχνικών Εγκρίσεων («European Organisation of Technical Approvals» - EOTA) (EN), υπό την αιγίδα του οποίου συνεργάζονται οι εθνικοί οργανισμοί χορήγησης εγκρίσεων, μπορεί να εκπονήσει κατευθυντήριες γραμμές για τη χορήγηση ευρωπαϊκών τεχνικών εγκρίσεων για κάποιο προϊόν ή μια οικογένεια προϊόντων δομικών κατασκευών, κατόπιν εντολής της Επιτροπής ή ύστερα από σχετικές διαβουλεύσεις με τη μόνιμη επιτροπή δομικών κατασκευών.

Ελλείψει σχετικού ευρωπαϊκού προτύπου ή αντίστοιχης ευρωπαϊκής τεχνικής έγκρισης, τα προϊόντα μπορούν να εξακολουθήσουν να αξιολογούνται και να διατίθενται στην αγορά με βάση τις υφιστάμενες εθνικές διατάξεις.

Σήμανση «CE»:

Η σήμανση «CE» μπορεί να χορηγείται μόνον σε προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών τα οποία είναι σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα με τα οποία έχουν μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο τα εναρμονισμένα πρότυπα, με μια ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση ή, ελλείψει αυτών, με τις εθνικές τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες έχουν εγκριθεί από τη μόνιμη επιτροπή δομικών κατασκευών.

Βεβαίωση συμμόρφωσης πιστότητας

Ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα αντιπρόσωπός του επιφορτίζονται με το καθήκον της βεβαίωσης, με δικά τους μέσα ή μέσω ενός εγκεκριμένου οργανισμού πιστοποίησης, ότι τα προϊόντα τους είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών, με βάση τις διαδικασίες βεβαίωσης της συμμόρφωσης πιστότητας που μνημονεύονται στην οδηγία. Οι διαδικασίες αυτές πρέπει να διευκρινίζονται με απόφαση της Επιτροπής έπειτα από ευνοϊκή γνώμη της μόνιμης επιτροπής δομικών κατασκευών, σύμφωνα με τα ιδιάζοντα χαρακτηριστικά στοιχεία ενός προϊόντος ή μιας συγκεκριμένης ομάδας προϊόντων.

Ρήτρα διασφάλισης

Τα προϊόντα που έχουν δηλωθεί ότι είναι σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας, τα οποία όμως ενέχουν κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία, δύναται να αποσυρθούν προσωρινά από την αγορά από τα κράτη μέλη. Όταν η απειλή οφείλεται στις τεχνικές προδιαγραφές, στην εφαρμογή τους ή στις εγγενείς ελλείψεις τους, η Επιτροπή αποφασίζει, έπειτα από διαβουλεύσεις με τη μόνιμη επιτροπή δομικών κατασκευών, κατά πόσον η ευρωπαϊκή ή η εθνική τεχνική προδιαγραφή θα πρέπει να εξακολουθήσει ή όχι να υπάγεται στο ευεργετικό τεκμήριο της συμμόρφωσης.

Παραρτήματα

Τα παραρτήματα της οδηγίας περιέχουν αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με:

  • τις βασικές απαιτήσεις των έργων·
  • την ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση·
  • τη βεβαίωση της συμμόρφωσης προς τις τεχνικές προδιαγραφές: μέθοδοι ελέγχου, συστήματα βεβαίωσης, αρμόδιοι οργανισμοί, σήμανση, βεβαίωση και δήλωση συμμόρφωσης CE·
  • τους οργανισμούς πιστοποίησης και επιθεώρησης, καθώς και τα εργαστήρια δοκιμών.

Λέξεις-κλειδιά της πράξης

  • Τεχνικές προδιαγραφές: πρότυπα και τεχνικές εγκρίσεις.
  • Εναρμονισμένοι κανόνες: τεχνικές προδιαγραφές που εγκρίνονται από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης (CEN ή/και CENELEC) ή από τους δύο αυτούς οργανισμούς κατόπιν εντολής της Επιτροπής.

Παραπομπες

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Οδηγία 89/106/ΕΟΚ

27.12.1988

27.6.1991

ΕΕ L 40 της 11.2.1989

Πράξη (εις) τροποποίησης

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Οδηγία 93/68/ΕΟΚ

2.8.1993

2.8.1993

ΕΕ L 220 της 30. 8.1993

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1882/2003

20.11.2003

-

EE L 284-31της 10.2003

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας των προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών [COM(2008) 311 τελικό – Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

Σκοπός αυτής της πρότασης είναι να αντικαταστήσει την οδηγία 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου από κανονισμό που περιέχει απλουστευμένες διατάξεις για τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών. Αφορά κυρίως την αποσαφήνιση της ειδικής έννοιας της σήμανσης CE και την ενίσχυση κριτηρίων για τον καθορισμό των οργανισμών τεχνικής αξιολόγησης (ΟΤΑ) προκειμένου να ενισχυθεί η αξιοπιστία του συστήματος.

Η πρόταση αποσκοπεί επίσης στην ελάφρυνση του διοικητικού φόρτου για τις επιχειρήσεις, ιδίως τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, για τη λήψη της σήμανσης CE.

Καθορίζει τις υποχρεώσεις των οικονομικών φορέων, ιδίως για την κατάρτιση της τεχνικής τεκμηρίωσης.

Επίσης, η πρόταση στοχεύει στην εξασφάλιση αξιόπιστων και ακριβών πληροφοριών σχετικά με την απόδοση των προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών, με την αύξηση της αξιοπιστίας των προτύπων, καθώς επίσης και με τη δημιουργία νέων αυστηρότερων κριτηρίων για τους κοινοποιημένους οργανισμούς και με την ενίσχυση της εποπτείας της αγοράς.

Κύριος στόχος είναι η συμβολή στην εναρμόνιση της εσωτερικής αγοράς, συμβάλλοντας παράλληλα και σε μία βιώσιμη βιομηχανική πολιτική.

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο πλαίσιο της εφαρμογής της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών [Επίσημη Εφημερίδα C 290 της 4.12.2007].

See also

Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε το σύστημα πληροφόρησης NANDO (EN) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 19.03.2009

Top