EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Μηχανοκίνητα οχήματα με ρυμουλκούμενα: αποδεκτό ηχητικό επίπεδο

Μηχανοκίνητα οχήματα με ρυμουλκούμενα: αποδεκτό ηχητικό επίπεδο

Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι να υλοποιήσει κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναφέρονται στον θόρυβο των οχημάτων μέσω της πλήρους εναρμόνιση.

ΠΡΆΞΗ

Οδηγία 70/157/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 6ης Φεβρουαρίου 1970 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών που αναφέρονται στο αποδεκτό ηχητικό επίπεδο και στη διάταξη εξατμίσεως των οχημάτων με κινητήρα [Επίσημη Εφημερίδα L 42 της 23.02.1970].

ΣΎΝΟΨΗ

Οι οδηγίες εφαρμόζονται σε κάθε όχημα με κινητήρα που προορίζεται να κυκλοφορεί επί οδού, με ή χωρίς αμάξωμα, που έχει τουλάχιστον τέσσερις τροχούς και εκ κατασκευής μεγίστη ταχύτητα μεγαλύτερη των 25 km/h, εξαιρουμένων των οχημάτων που μετακινούνται επί σιδηροτροχιών, των γεωργικών και δασικών ελκυστήρων και όλων των κινητών μηχανημάτων.

Οι οδηγίες θεσπίζουν όρια για το ηχητικό επίπεδο των μηχανικών εξαρτημάτων και τις διατάξεις εξάτμισης των σχετικών οχημάτων. Τα όρια κυμαίνονται από 74 dB(A) για μηχανοκίνητα αυτοκίνητα έως 80 dB(A) για οχήματα μεγάλης ισχύος που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμάτων.

Οι επιτρεπτές τιμές συντάσσονται για συγκεκριμένες κατηγορίες οχημάτων:

 • αυτοκίνητα·
 • οχήματα δημόσιας μεταφοράς·
 • οχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων.

Απαιτείται από τα κράτη μέλη να δημοσιεύσουν τις τιμές ηχητικού επιπέδου για έγκριση τύπου έως την 1η Οκτωβρίου 1994.

Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη δεν μπορούν, για λόγους συνδεόμενους με το επιτρεπτό ηχητικό επίπεδο και τη διάταξη εξάτμισης:

 • να απορρίπτουν ή να απαγορεύουν την πώληση, την ταξινόμηση, τη διάθεση στην αγορά ή τη χρήση οχημάτων τα οποία ανταποκρίνονται με τις διατάξεις της οδηγίας·
 • να απαγορεύουν τη διάθεση στην αγορά μιας διάταξης εξάτμισης ή τεχνικής μονάδας, εάν αντιστοιχούν σε τύπο για τον οποίο έχει χορηγηθεί έγκριση τύπου.

Τα κράτη μέλη εξουσιοδοτούνται να χορηγούν φορολογικά κίνητρα προς την εκ των προτέρων πλήρωση των νέων ορίων, εφόσον αυτά:

 • είναι αμερόληπτα·
 • λαμβάνουν χώρα για περιορισμένο χρονικό διάστημα·
 • αντιστοιχούν σε ποσά αισθητά κατώτερα από το κόστος του εξοπλισμού που προσαρμόζεται στο όχημα·
 • ισχύουν για οχήματα στα οποία προσαρμόζεται εξοπλισμός που επιτρέπει την εκ των προτέρων πλήρωση μελλοντικών ευρωπαϊκών προτύπων.

Διαδικασία έγκρισης τύπου για κάθε τύπο οχήματος, διάταξη εξάτμισης και τεχνική μονάδα (σιγαστήρας και ανταλλακτική διάταξη εξάτμισης):

 • η αίτηση για την έγκριση τύπου ΕΟΚ υποβάλλεται από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του·
 • περιέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται από τις υφιστάμενες οδηγίες·
 • θα προβλέπονται διαφορετικές δοκιμές έγκρισης τύπου·
 • όταν ο τύπος του οχήματος, της διάταξης εξάτμισης ή της τεχνικής μονάδας πληροί τις απαιτήσεις της δοκιμής, θα χορηγείται ένα πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΟΚ από την αρμόδια αρχή του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους.

Η παρούσα οδηγία έχει καταργηθεί από την οδηγία (ΕΕ) αριθ. 540/2014 με ισχύ από τις 30.6.2027.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΈΣ

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οδηγία 70/157/ΕΟΚ

10.2.1970

10.8.1971 - 1.7.1973

ΕΕ L 42 της 23.2.1970

Πράξη (εις) τροποποίησης

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οδηγία 73/350/ΕΟΚ

16.11.1973

-

ΕΕ L 321 της 22.11.1973

Οδηγία 77/212/ΕΟΚ

10.3.1977

31.3.1977

ΕΕ L 66 της 12.3.1977

Οδηγία 81/334/ΕΟΚ

28.4.1981

31.12.1981

ΕΕ L 131 της 18.5.1981

Οδηγία 84/372/ΕΟΚ

5.7.1984

30.9.1984

ΕΕ L 196 της 26.7.1984

Οδηγία 84/424/ΕΟΚ

4.9.1984

31.12.1984

ΕΕ L 238 της 6.9.1984

Οδηγία 87/354/ΕΟΚ

29.6.1987

31.12.1987

ΕΕ L 192 της 11.7.1987

Οδηγία 89/491/ΕΟΚ

25.7.1989

1.1.1990

ΕΕ L 238 της 15.8.1989

Οδηγία 92/97/ΕΟΚ

16.11.1992

30.6.1993

ΕΕ L 371 της 19.12.1992

Οδηγία 96/20/ΕΟΚ

3.5.1996

30.9.1996

ΕΕ L 92 της 13.4.1996

Οδηγία 99/101/ΕΚ

17.1.2000

31.3.2000

ΕΕ L 334 της 28.12.1999

Οδηγία 2007/34/ΕΚ

5.7.2007

5.7.2007

ΕΕ L 155 της 15.6.2007

Οδηγία 2013/15/ΕΕ

1.7.2013

1.7.2013

ΕΕ L 158 της 10.6.2013

ΣΥΝΑΦΕΊΣ ΠΡΆΞΕΙΣ

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 540/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ηχοστάθμη των μηχανοκίνητων οχημάτων και την αντικατάσταση των σιγαστήρων τους, την τροποποίηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ και την κατάργηση της οδηγίας 70/157/ΕΟΚ [Επίσημη Εφημερίδα L 158 της 27.5.2014].

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 02.07.2014

Top