Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ταμείο ένταξης (2007-13)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Ταμείο ένταξης (2007-13)

Με την παρούσα απόφαση συστήνεται Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης (ΕΤΑΕ) για την περίοδο 2007-13. Με προϋπολογισμό 825 εκατ. ευρώ, το Ταμείο εγγράφεται στο πλαίσιο του γενικού προγράμματος «Αλληλεγγύη και διαχείριση των μεταναστευτικών ροών».

ΠΡΑΞΗ

Απόφαση 435/2007/EK του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2007 για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών, για την περίοδο 2007 έως 2013, ως μέρος του γενικού προγράμματος «Αλληλεγγύη και διαχείριση των μεταναστευτικών ροών».

ΣΥΝΟΨΗ

Η απόφαση αυτή προσδιορίζει τους στόχους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών (ΕΤΑΕ) και τους κανόνες διαχείρισής του. Επίσης, θεσπίζει τα κονδύλια που διατίθενται από το Ταμείο και τα κριτήρια κατανομής τους.

Επιλέξιμες δράσεις

Το ΕΤΕΑ χρηματοδοτεί εθνικές, διεθνικές δράσεις και δράσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που στόχο έχουν τη διευκόλυνση ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών στις χώρες υποδοχής. Αυτές οι δράσεις αφορούν κυρίως τους υπηκόους που έχουν αφιχθεί πρόσφατα σε κάποια χώρα της ΕΕ. Οι εθνικές δράσεις τίθενται σε εφαρμογή από τις χώρες της ΕΕ στο πλαίσιο πολυετούς προγραμματισμού σύμφωνα με τους στρατηγικούς προσανατολισμούς της ΕΕ που αφορούν τους κανόνες παρέμβασης του Ταμείου (επιμερισμένη διαχείριση). Ο προϋπολογισμός που διατίθεται στις δράσεις σε επίπεδο ΕΕ εκτελείται από την Επιτροπή (άμεση διαχείριση).

Το ΕΤΕΑ υποστηρίζει εθνικές δράσεις που στοχεύουν:

  • στη διευκόλυνση της ανάπτυξης και της εφαρμογής κατάλληλων διαδικασιών εισδοχής που προορίζονται να στηρίξουν τη διαδικασία ένταξης·
  • στην ανάπτυξη και εφαρμογή της διαδικασίας ένταξης, ιδιαίτερα όσον αφορά τους πρόσφατα αφιχθέντες στη χώρα υποδοχής υπηκόους τρίτων χωρών·
  • στην αύξηση της ικανότητας των χωρών της ΕΕ από την άποψη της ανάπτυξης, της εφαρμογής, της παρακολούθησης και της αξιολόγησης πολιτικών και μέτρων ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών·
  • στην υποστήριξη της ανταλλαγής πληροφοριών, βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των χωρών της ΕΕ αναπτύσσοντας, θέτοντας σε εφαρμογή και αξιολογώντας τις πολιτικές και τα μέτρα ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών.

Το ΕΤΕΑ υποστηρίζει διεθνικές δράσεις που αφορούν:

  • την εγκαθίδρυση διεθνικών δικτύων συνεργασίας και την εφαρμογή πιλοτικών σχεδίων βασισμένων στις διεθνικές εταιρικές σχέσεις, με σκοπό να διευκολυνθούν οι ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών και εμπειριών·
  • τη διοργάνωση διεθνικών εκστρατειών πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης·
  • τη δημοσίευση συγκριτικών μελετών και κοινών πιλοτικών σχεδίων·
  • την ανάπτυξη στατιστικών εργαλείων, μεθόδων και δεικτών που προορίζονται να μετρήσουν το επίπεδο ανάπτυξης των πολιτικών ένταξης.

Η Επιτροπή καταρτίζει το πρόγραμμα εργασίας που καθορίζει τις προτεραιότητες για κάθε έτος και δημοσιεύει τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων όσον αφορά τα διεθνικά σχέδια.

Αρχές που διέπουν τη δράση του Ταμείου

Σύμφωνα με προτεραιότητες και στόχους που ορίζονται από την ΕΕ, το ΕΤΕΑ χορηγεί επιδοτήσεις για την υποστήριξη σχεδίων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που λαμβάνουν ήδη χρηματοδότηση από δημόσιες ή ιδιωτικές πηγές. Η χρηματοδότηση του Ταμείου δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% του κόστους των εθνικών μέτρων. Κατ' εξαίρεση, εάν το συγκεκριμένο σχέδιο εγγράφεται στο πλαίσιο των ειδικών προτεραιοτήτων που ορίζονται στους στρατηγικούς προσανατολισμούς, το ποσοστό αυτό μπορεί να ανέλθει στο 75%. Η συμμετοχή της ΕΕ ανέρχεται σε 75% στις χώρες της ΕΕ που υπάγονται στο Ταμείο Συνοχής.

Η Επιτροπή εγκρίνει τους στρατηγικούς προσανατολισμούς για την περίοδο 2007-13, προσδιορίζοντας τις προτεραιότητες της ΕΕ για κάθε στόχο του Ταμείου.

Η Επιτροπή εγκρίνει τα πολυετή προγράμματα των χωρών της ΕΕ που καθορίζουν, βάσει των στρατηγικών κατευθυντηρίων γραμμών της Επιτροπής, μία στρατηγική και μία περιγραφή των δράσεων που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων, καθώς και χορηγεί συμπληρωματικές πληροφορίες όσον αφορά τη χρηματοδότηση των σχεδίων. Εκδίδει επίσης κάθε έτος αποφάσεις χρηματοδότησης, με τις οποίες εγκρίνονται τα ετήσια προγράμματα που θέτουν σε εφαρμογή το πολυετές πρόγραμμα.

Επιτροπή, αναθεώρηση και κατάργηση

Η επιτροπή «Αλληλεγγύη και διαχείριση των μεταναστευτικών ροών» επικουρεί την Επιτροπή.

Η απόφαση αυτή θα πρέπει να αναθεωρηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2013.

Πλαίσιο

Η απόφαση αυτή εγγράφεται στο πλαίσιο των συστάσεων του προγράμματος της Χάγης και αποτελεί συνέχεια της ανακοίνωσης της Επιτροπής της 1ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με ένα κοινό πρόγραμμα για την ένταξη καθώς και πιλοτικά σχέδια και προπαρασκευαστικές δράσεις στον τομέα της ένταξης (πρόγραμμα INTI). Το συγκεκριμένο Ταμείο, με προϋπολογισμό 825 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2007-13, αποτελεί μέρος του γενικού προγράμματος «Αλληλεγγύη και διαχείριση των μεταναστευτικών ροών» που καταρτίστηκε με την ανακοίνωση της Επιτροπής της 6ης Απριλίου 2005.

Παραπομπες

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Απόφαση αριθ. 2007/435/ΕΚ

29.6.2007

-

ΕΕ L 168 της 28.6.2007

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Απόφαση της Επιτροπής 2008/457/ΕΚ της 5ης Μαρτίου 2008 που θεσπίζει τους κανόνες για την εφαρμογή της απόφασης 2007/435/ΕΚ του Συμβουλίου για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών, για την περίοδο 2007 έως 2013, ως μέρος του γενικού προγράμματος «Αλληλεγγύη και διαχείριση των μεταναστευτικών ροών» όσον αφορά τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου των κρατών μελών, τους κανόνες για τη διοικητική και χρηματοοικονομική διαχείριση και την επιλεξιμότητα των δαπανών για έργα που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο[Επίσημη Εφημερίδα L 167, 27.6.2008]. Η παρούσα απόφαση θεσπίζει κανόνες όσον αφορά την εφαρμογή των δράσεων του ΕΤΕΑ από τις χώρες της ΕΕ. Περιλαμβάνει διατάξεις για τις ορισθείσες αρχές και τη μεταβίβαση καθηκόντων σε αυτές. Επίσης, η απόφαση προβλέπει σύνταξη εγχειριδίου από τις χώρες της ΕΕ, το οποίο ορίζει τις διαδικασίες και τις πρακτικές ρυθμίσεις, ώστε οι εξουσιοδοτημένες αρχές να διαχειρίζονται το Ταμείο. Επιπλέον, η απόφαση καθορίζει τις πληροφορίες που πρέπει να υποβάλλουν οι χώρες της ΕΕ στην Επιτροπή όσον αφορά τη χρήση του Ταμείου, ιδίως ως προς την περιγραφή των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου τους, και του συστήματος αναφοράς παρατυπιών. Για το πρώτο σκέλος, οι πληροφορίες πρέπει επίσης να υποβάλλονται με ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον αυτό είναι δυνατό. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα αναπτύξει ηλεκτρονικό σύστημα. Τέλος, η απόφαση θεσπίζει επίσης κανόνες για τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στους δικαιούχους, καθώς και για τη δημοσιότητα για το ευρύ κοινό σχετικά με το Ταμείο.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 10.08.2010

Top