Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων (2007-13)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων (2007-13)

Στο πλαίσιο του γενικού προγράμματος «Αλληλεγγύη και διαχείριση των μεταναστευτικών ροών», ιδρύεται, με την παρούσα απόφαση, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων (ΤΕΣ) για τη χρονική περίοδο 2007-2013, για το οποίο έχουν εγκριθεί κονδύλια 1820 εκατ. ευρώ.

ΠΡΑΞΗ

Απόφαση (ΕΚ) αριθ. 574/2007/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Μαΐου 2007 σχετικά με τη σύσταση του Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων για την περίοδο 2007 έως 2013, ως μέρους του γενικού προγράμματος «Αλληλεγγύη και διαχείριση των μεταναστευτικών ροών».

ΣΥΝΟΨΗ

Η παρούσα απόφαση καθορίζει τους στόχους του Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων (ΤΕΣ), τους κανόνες σχετικά με τη διαχείρισή του, τα κονδύλια χρηματοδότησης και τα κριτήρια κατανομής τους.

Στόχοι του ΤΕΣ

Το Ταμείο έχει τέσσερις στόχους:

 • την αποτελεσματική διοικητική οργάνωση, που αφορά κυρίως τα συστήματα ανταλλαγής πληροφοριών, συλλογής στατιστικών στοιχείων και βελτίωσης συντονισμού μεταξύ των συνοριακών σημείων διέλευσης, καθώς και τους ελέγχους, το έργο επιτήρησης και τους μηχανισμούς καταγραφής στα εξωτερικά σύνορα,
 • την αποτελεσματική διαχείριση της ροής ατόμων στα εξωτερικά σύνορα, ειδικότερα την αποτελεσματική εξέταση των ευρωπαϊκών συστημάτων πληροφοριών (SIS και VIS), καθώς και την αποτελεσματικότερη συνεργασία σχετικά με τα παραποιημένα ή πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα,
 • την ενιαία εφαρμογή της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), για παράδειγμα μέσω της προώθησης της χρήσης του πρακτικού εγχειριδίου για τους συνοριοφύλακες και τη χρησιμοποίηση της προηγμένης τεχνολογίας για την επίβλεψη των εξωτερικών συνόρων,
 • τη βελτίωση της δραστηριότητας των προξενικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της αναβάθμισης της επιχειρησιακής ικανότητας του δικτύου των υπαλλήλων σύνδεσης για τη μετανάστευση και τη δημιουργία κοινών προξενικών γραφείων.

Επιλέξιμες δράσεις

Aπό το ΤΕΣ μπορούν να χρηματοδοτηθούν είτε δράσεις εθνικής διάστασης είτε δράσεις διεθνικής ή κοινοτικής διάστασης («κοινοτικές δράσεις»). Οι εθνικές δράσεις μπορούν να εφαρμοστούν από μέρους των κρατών μελών στο πλαίσιο πολυετούς προγραμματισμού σύμφωνα με κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τους κανόνες παρέμβασης του ταμείου (από κοινού διαχείριση). Ο εγκριθείς για τις κοινοτικές δράσεις προϋπολογισμός θα εκτελεσθεί από την Επιτροπή (άμεση διαχείριση).

Όσον αφορά τις διεθνικές δράσεις, το ΤΕΣ μπορεί να χρηματοδοτήσει εκείνες που αφορούν:

 • τις υποδομές επίβλεψης των εξωτερικών συνόρων και εκείνες που βρίσκονται σε μεθοριακά σημεία διέλευσης,
 • τους εξοπλισμούς επίβλεψης,
 • τα μέσα μεταφοράς,
 • τις επενδύσεις που αφορούν μέσα προηγμένης τεχνολογίας,
 • την ανταλλαγή και την κατάρτιση προσωπικού,
 • τους εξοπλισμούς και τα συστήματα ανταλλαγής πληροφοριών,
 • τις μελέτες και τα πειραματικά σχέδια όσον αφορά την εφαρμογή αποτελεσματικότερων πρακτικών.

Εξάλλου, το ΤΕΣ παρέχει ενίσχυση στα κράτη για να αντισταθμίσουν ορισμένες δαπάνες που συνδέονται με τη χορήγηση εγγράφων που διευκολύνουν τη διέλευση.

Όσον αφορά τις δράσεις διεθνικής διάστασης ή κοινοτικού ενδιαφέροντος, μπορούν να τύχουν της χρηματοδότησης του ΤΕΣ εκείνες οι οποίες αφορούν:

 • στην προώθηση της προοδευτικής συμπερίληψης των τελωνειακών, κτηνιατρικών και φυτοϋγειονομικών ελέγχων στις δραστηριότητες ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων,
 • την παροχή υπηρεσιών στήριξης σε περίπτωση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης,
 • τη συμβολή στην ομοιόμορφη εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας όσον αφορά τα εξωτερικά σύνορα,
 • τη συμβολή στην ανάπτυξη στατιστικών εργαλείων,
 • τη συμβολή στην ανταλλαγή πληροφοριών και την εγκαθίδρυση ορθών πρακτικών,
 • τη συμβολή στην εφαρμογή πειραματικών σχεδίων και μελετών για τις νέες μορφές συνεργασίας, ιδιαίτερα εκείνες που αφορούν κοινά προξενικά γραφεία.

Αρχές της δράσης του ΤΕΣ

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων και των στόχων που έχει καθορίσει η ΕΕ, το ταμείο συμμετέχει, με επιχορηγήσεις, στη χρηματοδότηση μη κερδοσκοπικών σχεδίων, που στηρίζονται ήδη από δημόσιες και ιδιωτικές δράσεις.

Τα σχέδια αυτά χρηματοδοτούνται από το Ταμείο κατά το ήμισυ -το πολύ- του συνολικού ποσού της δράσης εθνικής διάστασης. Κατ’εξαίρεση, εάν το σχέδιο εντάσσεται στο πλαίσιο των ειδικών δραστηριοτήτων των στρατηγικών κατευθυντήριων γραμμών, το ανώτατο όριο μπορεί να αυξηθεί σε 75 %. Η κοινοτική συνεισφορά ανέρχεται σε 75 % στα κράτη μέλη που συμμετέχουν στο Ταμείο Συνοχής.

Οι ετήσιοι πόροι του ταμείου κατανέμονται μεταξύ των κρατών μελών σύμφωνα με είδη συνόρων (30 % των πόρων του Ταμείου χορηγούνται για τα εξωτερικά επίγεια σύνορα, 35 % για τα εξωτερικά θαλάσσια σύνορα, 20 % για τα αεροδρόμια, 15 % για τα προξενικά γραφεία) και σύμφωνα με τους κανόνες στάθμισης που έχει καθορίσει το Frontex. Για το σκοπό αυτό, το Frontex συντάσσει κάθε χρόνο έκθεση ανάλυσης των κινδύνων όπου περιγράφει τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν τα κράτη μέλη για τη διεξαγωγή επιτήρησης των συνόρων.

Η Επιτροπή εγκρίνει τις στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές που αντιστοιχούν στη χρονική περίοδο 2007-13, καθορίζοντας τις κοινοτικές προτεραιότητες ανά στόχο του ταμείου.

Η Επιτροπή εγκρίνει τα πολυετή προγράμματα των κρατών μελών που καθορίζουν, βάσει των στρατηγικών κατευθυντήριων γραμμών, μία στρατηγική και μία περιγραφή των δράσεων προς επίτευξη των στόχων, καθώς και τις συμπληρωματικές ενδείξεις όσον αφορά τη χρηματοδότηση των σχεδίων. Εκδίδει επίσης κάθε χρόνο αποφάσεις χρηματοδότησης που αφορούν ετήσια προγράμματα τα οποία θέτουν σε εφαρμογή το πολυετές πρόγραμμα.

Επιτροπή και αναθεώρηση

Η επιτροπή «Αλληλεγγύης και διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών» επικουρεί την Επιτροπή. Η παρούσα απόφαση θα αναθεωρηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, πριν από τις 30 Ιουνίου 2013.

Πλαίσιο

Η παρούσα απόφαση εντάσσεται στην παράταση της εφαρμογής της κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής για τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων, που θεσπίστηκε από το σχέδιο δράσης της 14ης Ιουνίου 2002, το οποίο στηρίχτηκε σε ανακοίνωση της Επιτροπής της 7ης Μαΐου 2002. Το ΤΕΣ, για το οποίο έχουν εγκριθεί κονδύλια 1820 εκατ. ευρώ για τη χρονική περίοδο 2007-13, συστάθηκε στο πλαίσιο του γενικού προγράμματος «Αλληλεγγύη και διαχείριση των μεταναστευτικών ροών» που στηρίζεται στην ανακοίνωση της 6ης Απριλίου 2005.

Στοιχεια αναφορας

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία μεταφοράς στα κράτη μέλη

Επίσημη Εφημερίδα

Απόφαση (ΕΚ) αριθ. 574/2007

6.6.2007

-

ΕΕ L 144, της 6.6.2007

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Απόφαση 2008/456/ΕΚ της Επιτροπής της 5ης Μαρτίου 2008 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής της απόφασης αριθ. 574/2007/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη σύσταση του Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων, για την περίοδο 2007 έως 2013, ως μέρος του γενικού προγράμματος Αλληλεγγύη και διαχείριση των μεταναστευτικών ροών , όσον αφορά τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου των κρατών μελών, τους κανόνες για τη διοικητική και χρηματοοικονομική διαχείριση και την επιλεξιμότητα των δαπανών για έργα που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο [Επίσημη Εφημερίδα L 167 της 27.6.2008].

Απόφαση 2007/599/ΕΚ της Επιτροπής της 27ης Αυγούστου 2007 για την εφαρμογή της απόφασης αριθ. 574/2007/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση στρατηγικών κατευθυντηρίων γραμμών για την περίοδο 2007-2013 [Επίσημη Εφημερίδα L 233 της 5.9.2007].

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 06.01.2010

Top