Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Μετανάστευση: συνολική προσέγγιση σε ό,τι αφορά τις νότιες και νοτιοανατολικές περιφέρειες της ΕΕ

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Μετανάστευση: συνολική προσέγγιση σε ό,τι αφορά τις νότιες και νοτιοανατολικές περιφέρειες της ΕΕ

Η παρούσα ανακοίνωση εγγράφεται στο πλαίσιο της συνολικής προσέγγισης του ζητήματος της μετανάστευσης που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 15 και 16 Δεκεμβρίου 2005. Καταρτίζει επίσης κατάλογο προτάσεων σχετικά με την εφαρμογή αυτής της προσέγγισης σε περιφέρειες που βρίσκονται στα ανατολικά και τα νοτιοανατολικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

ΠΡΑΞΗ

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών - Για την εφαρμογή μιας παγκόσμιας προσέγγισης της μετανάστευσης στις ανατολικές και νοτιοανατολικές γειτονικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης [COM(2007) 247 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

ΣΥΝΟΨΗ

Η Επιτροπή προτείνει τα ακόλουθα μέτρα:

Τουρκία και Δυτικά Βαλκάνια

 • να ολοκληρωθεί ο σχετικός με τη μετανάστευση διάλογος που γίνεται στα πλαίσια διμερών, περιφερειακών και εθνικών εδρών·
 • να ενισχυθεί ο θετικός αντίκτυπος της μετανάστευσης στην ανάπτυξη·
 • να αποτραπεί η «φυγή εγκεφάλων»/διαφυγή πνευματικού δυναμικού, να διευκολυνθεί η αποστολή εμβασμάτων εκ μέρους των μεταναστών στη χώρα καταγωγής τους και να βελτιωθεί η κυκλική μετανάστευση·
 • να συνεχιστεί η εφαρμογή των πολιτικών ασύλου·
 • να ενδυναμωθεί το νομοθετικό και διοικητικό σύστημα των χωρών αυτής της περιοχής ώστε να μπορεί να εξασφαλιστεί μια καλύτερη διεθνής προστασία των προσώπων·
 • να ενισχυθεί ο ρόλος του Frontex στις χώρες αυτές·
 • να ενθαρρυνθεί η αμοιβαία συνδρομή μεταξύ των υπεύθυνων αρχών στις χώρες αυτές για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Η παρεχόμενη στήριξη θα μπορούσε να υλοποιηθεί μέσω μιας καλύτερης συνεργασίας μεταξύ της Europol και της πρωτοβουλίας για συνεργασία για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη (SECI).

Χώρες εταίροι της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας στην ανατολική Ευρώπη και στον νότιο Καύκασο

 • να ξεκινήσει ο διάλογος σχετικά με τη μετανάστευση με τις χώρες οι οποίες έχουν αναπτύξει ένα σχέδιο δράσης μαζί με την ΕΕ (Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Γεωργία) και να ενδυναμωθεί ο διάλογος με τις χώρες οι οποίες έχουν ήδη θέσει σε εφαρμογή το σχέδιο δράσης (Μολδαβία και Ουκρανία). Να δρομολογηθούν διερευνητικές συνομιλίες με τη Λευκορωσία·
 • να χρησιμοποιηθούν ως πηγή έμπνευσης οι εμπειρίες που καταγράφηκαν σε διάφορα φόρα, κυρίως στη διαδικασία της Βουδαπέστης και του Sφderkφping. Επιτροπή προτείνει επίσης να διερευνηθεί η δυνατότητα για την ανάπτυξη μιας δομής συνεργασίας που θα περιελάμβανε τα κράτη μέλη και τους οικείους οργανισμούς της ΕΕ, τις παράκτιες χώρες του Εύξεινου Πόντου που δεν αποτελούν κράτη μέλη της ΕΕ και τους περιφερειακούς οργανισμούς, ειδικότερα τον SECI, την οικονομική συνεργασία Εύξεινου Πόντου (ΟΣΕΠ) και το Φόρουμ του Εύξεινου Πόντου·
 • να αναπτυχθούν εταιρικές σχέσεις για την κινητικότητα·
 • να αποτραπεί η φυγή εγκεφάλων, να διευκολυνθεί η έκδοση θεωρήσεων καθώς και η αποστολή εμβασμάτων από τους μετανάστες εργάτες·
 • να οριστικοποιηθεί η συμφωνία με τη Μολδαβία, να υλοποιηθεί η συμφωνία με την Ουκρανία και να εξεταστεί η δυνατότητα για νέες συμφωνίες με άλλες χώρες της περιοχής·
 • να υποστηριχθούν επιπλέον αυτές οι χώρες στους τομείς διαχείρισης των συνόρων τους, της καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος και της παραχάραξης εγγράφων.

Ρωσία

 • να εφαρμοστούν το ταχύτερο δυνατόν τα μέτρα που αφορούν τις προτεραιότητες που εμπεριέχονται στο χάρτη πορείας για τον κοινό χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης·
 • να ενισχυθεί η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας (κυρίως μέσω της συμφωνίας μεταξύ της Europol και της Ρωσίας) και να βελτιωθεί η συνεργασία της Europol με τον Frontex στην περιοχή της Βαλτικής, καθώς και η αλληλοβοήθεια μεταξύ του Frontex και των Ρώσων συνοριοφυλάκων.

Συρία, Λίβανος, Ιορδανία, Ιράν και Ιράκ

 • να συνεχιστεί ο διάλογος με τον Λίβανο και την Ιορδανία και να ξεκινήσει ο διάλογος με τη Συρία μόλις υπογραφεί η συμφωνία σύνδεσης·
 • να υποστηριχθούν η Ιορδανία και η Συρία στις προσπάθειές τους υπέρ των προσφύγων από τη σύρραξη στο Ιράκ·
 • να ενθαρρυνθεί το Ιράν να ενισχύσει τη συνεργασία με τους γείτονές του σχετικά με τη διακίνηση μεταναστών και την εμπορία ανθρώπων.

Κεντρική Ασία

 • να ενισχυθεί ή συνεργασία σχετικά με τη διαχείριση των συνόρων και να παρασχεθεί τεχνική υποστήριξη σε θέματα λαθρομετανάστευσης, διακίνησης μεταναστών και εμπορίας ανθρώπων.

Ασιατικές χώρες

 • να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις που έχουν ήδη ξεκινήσει σχετικά με τη σύναψη συμφωνιών επανεισδοχής και να υποστηριχθούν οι πρωτοβουλίες στον τομέα της καταπολέμησης της διακίνησης μεταναστών και του εμπορίου ανθρώπων·
 • να δημιουργηθούν εταιρικές σχέσεις για την κινητικότητα με ορισμένες χώρες.

Η Επιτροπή προτείνει επίσης τη βελτίωση του συντονισμού:

 • με τη διαμόρφωση μιας συνεκτικής εικόνας των τρεχουσών πρωτοβουλιών, κυρίως με την ώθηση των κρατών μελών να εμπλουτίσουν τον συνολικό κατάλογο των σχεδίων που ήδη υλοποιούνται·
 • με τη σύγκριση και τη διάδοση διαθέσιμων πληροφοριών, ιδίως μέσω ενός δικτύου ανταλλαγών μεταξύ των ευρωπαϊκών οργάνων, των διεθνών και περιφερειακών οργανισμών·
 • με τη σύσφιξη των εταιρικών σχέσεων με τους διάφορους οργανισμούς, όπως τα υπουργεία Εμπορίου, Εργασίας και Εκπαίδευσης·
 • με την ανάπτυξη δικτύων συνδέσμων μετανάστευσης (es de en fr) καθώς και κοινά κέντρα για τη διαχείριση των αιτήσεων θεώρησης.

Ιστορικό

Η παρούσα ανακοίνωση εγγράφεται στο πλαίσιο της συνολικής προσέγγισης του ζητήματος της μετανάστευσης που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 15 και 16 Δεκεμβρίου 2005. Συντάχθηκε για τις ανάγκες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 15 και 16 Δεκεμβρίου 2006.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 25.09.2007

Top