Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Σύστημα πληροφόρησης Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) – κανονισμός πρώην πρώτου πυλώνα

Go to the summaries’ table of contents

Σύστημα πληροφόρησης Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) – κανονισμός πρώην πρώτου πυλώνα

Το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) θα αντικαταστήσει το παρόν σύστημα, προσφέροντας ενισχυμένες λειτουργίες. Επί του παρόντος υπόκειται σε εκτεταμένες δοκιμές, σε στενή συνεργασία με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και τις συνδεδεμένες χώρες που συμμετέχουν στο χώρο Σένγκεν.

Ο κανονισμός SIS II καθορίζει τις τεχνικές πτυχές και τη λειτουργία τού SIS II, τις προϋποθέσεις εισαγωγής καταχωρίσεων με σκοπό την άρνηση εισόδου ή διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών, την επεξεργασία δεδομένων σχετικά με τις καταχωρίσεις, καθώς και τους όρους πρόσβασης στα δεδομένα και την προστασία τους. Συνιστά τη νομοθετική βάση η οποία διέπει τη λειτουργία του SIS II όσον αφορά τα θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του τίτλου IV της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (πρώην πρώτος πυλώνας).

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1987/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τη δημιουργία, τη λειτουργία και τη χρήση του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II).

ΣΥΝΟΨΗ

Το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) θα αποτελεί σύστημα πληροφοριών ευρείας κλίμακας που περιέχει καταχωρίσεις * προσώπων και αντικειμένων. Θα χρησιμοποιείται από συνοριακούς φύλακες, τελωνειακούς υπαλλήλους, αρχές θεωρήσεων και επιβολής του νόμου σε ολόκληρο το χώρο Σένγκεν, με σκοπό την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου ασφάλειας. Το νέο αυτό σύστημα υπόκειται επί του παρόντος σε εκτεταμένες δοκιμές, σε στενή συνεργασία με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και τις συνδεδεμένες χώρες που συμμετέχουν στο χώρο Σένγκεν (οι οποίες κάτωθι αναφέρονται ως τα κράτη μέλη *), και θα αντικαταστήσει το παρόν σύστημα, προσφέροντας ενισχυμένες λειτουργίες.

Ο κανονισμός SIS II συνιστά την αναγκαία νομοθετική βάση η οποία διέπει τη λειτουργία του SIS II όσον αφορά τις διαδικασίες καταχωρίσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του τίτλου IV της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (πρώην πρώτος πυλώνας). Έχει συμπληρωθεί με απόφαση σχετικά με τις διαδικασίες, η οποία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του τίτλου IV της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (πρώην τρίτος πυλώνας).

Τεχνική διάρθρωση και τρόπος λειτουργίας του SIS II

Το SIS II θα αποτελείται:

 • από ένα κεντρικό σύστημα (το «κεντρικό SIS II»)·
 • από ένα εθνικό σύστημα (το «N.SIS II») σε κάθε κράτος μέλος (εθνικά συστήματα δεδομένων, τα οποία είναι συνδεδεμένα στο κεντρικό SIS II)·
 • από μια υποδομή επικοινωνίας μεταξύ του κεντρικού συστήματος και των εθνικών συστημάτων, που παρέχει ένα εικονικό δίκτυο με απόκρυψη, το οποίο χρησιμοποιείται για τα στοιχεία του SIS II και για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των αρχών που έχουν αναλάβει την ανταλλαγή όλων των συμπληρωματικών πληροφοριών * (γραφεία SIRENE).

Τα δεδομένα του SIS II θα εισάγονται, ενημερώνονται, καταργούνται και εξετάζονται μέσω των διαφόρων εθνικών συστημάτων. Το κεντρικό σύστημα, που θα εξασφαλίζει τον έλεγχο και την τεχνική διαχείριση, είναι εγκατεστημένο στο Στρασβούργο (Γαλλία). Θα παρέχει τις αναγκαίες υπηρεσίες για την εισαγωγή και την επεξεργασία των δεδομένων του SIS II. Το κεντρικό σύστημα κινδύνου, που μπορεί να εξασφαλίσει όλες τις λειτουργίες του κυρίου κεντρικού συστήματος σε περίπτωση βλάβης, είναι εγκατεστημένο κοντά στο Σάλσμπουρκ (Αυστρία). Κάθε κράτος μέλος θα είναι επιφορτισμένο με τη δημιουργία και εκμετάλλευση του δικού του εθνικού συστήματος και τη σύνδεσή του με το κεντρικό σύστημα. Ορίζει μια αρχή, την εθνική υπηρεσία SIS II (υπηρεσία N.SIS II) που αναλαμβάνει την κύρια ευθύνη του εθνικού σχεδίου για το SIS II. Η αρχή αυτή θα είναι αρμόδια για την καλή λειτουργία και την ασφάλεια του εθνικού της συστήματος.

Κάθε κράτος μέλος ορίζει το γραφείο του SIRENE. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις καταχωρίσεις του SIS II ανταλλάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις τού εγχειριδίου SIRENE και μέσω επικοινωνιακής υποδομής. Τα κράτη μέλη θα διατηρούν στο πλαίσιο του γραφείου SIRENE στοιχεία των αποφάσεων που οδήγησαν σε καταχώριση.

Τα κράτη μέλη θα είναι υπεύθυνα για κάθε ζημία που προκαλείται σε πρόσωπο λόγω της εκμετάλλευσης των εθνικών συστημάτων SIS II. Θα μεριμνούν επίσης ώστε κάθε ενδεχόμενη καταχρηστική χρησιμοποίηση δεδομένων που έχουν εισαχθεί στο SIS II ή κάθε ανταλλαγή συμπληρωματικών πληροφοριών που αντίκειται προς τον παρόντα κανονισμό να τιμωρείται με αποτελεσματικές, ανάλογες και αποτρεπτικές κυρώσεις.

Η λειτουργική διαχείριση του κεντρικού SIS II περιλαμβάνει όλες τις εργασίες που απαιτούνται προκειμένου να παραμένει το κεντρικό SIS IΙ σε λειτουργία επί 24ώρου βάσεως και επί 7 ημέρες την εβδομάδα, κατά τα προβλεπόμενα στον παρόντα κανονισμό.

Μετά από μεταβατική περίοδο, μια διαχειριστική αρχή, που χρηματοδοτείται από το γενικό προϋπολογισμό της ΕΕ, θα αναλάβει τη λειτουργική διαχείριση του κεντρικού SIS ΙΙ και έναν αριθμό καθηκόντων που συνδέονται με την επικοινωνιακή υποδομή (την εποπτεία, την ασφάλεια και το συντονισμό των σχέσεων μεταξύ των κρατών μελών και του προμηθευτή). Η Επιτροπή θα αναλάβει όλα τα άλλα καθήκοντα που αφορούν την επικοινωνιακή υποδομή.

Η Επιτροπή, κατά τη μεταβατική περίοδο προτού αναλάβει τις αρμοδιότητές της η διαχειριστική αρχή, φέρει την ευθύνη για τη λειτουργική διαχείριση του κεντρικού SIS ΙΙ. Σύμφωνα με το δημοσιονομικό κανονισμό που ισχύει για το γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η Επιτροπή μπορεί να αναθέσει τη λειτουργική διαχείριση καθώς και τα καθήκοντα που αφορούν την εκτέλεση του προϋπολογισμού σε εθνικούς δημόσιους φορείς σε δύο διαφορετικές χώρες, που πληρούν τα ειδικά κριτήρια που περιγράφονται στο άρθρο 15, παράγραφος 4 του κανονισμού SIS II.

Ο κανονισμός περιέχει διατάξεις με σκοπό να εξασφαλιστεί η κατάλληλη προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σε συνεργασία με τις εθνικές αρχές ελέγχου και τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας των Δεδομένων, η Επιτροπή θα συνοδεύει την έναρξη λειτουργίας του SIS II με μια ενημερωτική εκστρατεία που έχει ως στόχο να ενημερώσει το κοινό για τους στόχους, τα αποθηκευμένα δεδομένα, τις αρχές που έχουν δικαίωμα πρόσβασης στις καταχωρίσεις και τα δικαιώματα των φυσικών προσώπων.

Εισαγωγή καταχωρίσεων για υπηκόους τρίτων χωρών με σκοπό την άρνηση εισόδου ή την απαγόρευση παραμονής

Το SIS II θα περιέχει αποκλειστικά κατηγορίες δεδομένων που παρέχονται από κάθε κράτος μέλος, και τα οποία απαιτούνται για καταχωρίσεις με σκοπό την άρνηση της εισόδου ή την απαγόρευση παραμονής. Μόλις το σύστημα αρχίσει να λειτουργεί και εισαχθούν καταχωρίσεις σε αυτό, θα είναι δυνατή η αποθήκευση μόνο των ακόλουθων πληροφοριών για πρόσωπα για τα οποία έχει εισαχθεί καταχώριση στο SIS II: το ή τα επώνυμα, το ή τα ονόματα, το ή τα ονόματα κατά τη γέννηση, το ή τα ψευδώνυμα, τα ιδιαίτερα σωματικά χαρακτηριστικά, τον τόπο και την ημερομηνία γέννησης, το φύλο, τις φωτογραφίες, τα δακτυλικά αποτυπώματα, την ή τις ιθαγένειες, την αναφορά ότι το συγκεκριμένο άτομο είναι οπλισμένο, βίαιο ή εν φυγεί, το λόγο της καταχώρισης, αναφορά στην απόφαση βάσει της οποίας πραγματοποιήθηκε η καταχώριση αυτή και τον ή τους δεσμούς με άλλες καταχωρίσεις που έχουν εισαχθεί στο SIS II. Θα περιλαμβάνει επίσης αναφορά στον δράση που πρέπει να αναληφθεί σε περίπτωση θετικής απάντησης (π.χ. εάν μία εθνική αρμόδια αρχή εντοπίσει καταχώριση στο SIS II για υπήκοο τρίτης χώρας για τον οποίον έχουν διενεργήσει έλεγχο). Εάν το κράτος μέλος δεν μπορεί να φέρει εις πέρας την απαιτούμενη δράση μετά τη λήψη θετικής απάντησης από το SIS II, θα ενημερώνει απευθείας το κράτος μέλος που εισήγαγε την καταχώριση.

Οι φωτογραφίες και τα δακτυλικά αποτυπώματα θα χρησιμοποιούνται μόνο για την επαλήθευση της ταυτότητας υπηκόου τρίτης χώρας που ανευρέθη μετά από αναζήτηση στο SIS II με βάση αλφαριθμητικά δεδομένα. Μόλις καταστεί δυνατό από τεχνική άποψη, μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται για να γίνει δυνατή η ταυτοποίηση υπηκόου τρίτης χώρας τα δακτυλικά αποτυπώματα, βάσει των βιομετρικών δεικτών του. Πριν η λειτουργία αυτή εισαχθεί στο SIS II, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση προσδιορίζοντας εάν η απαιτούμενη τεχνική είναι διαθέσιμη και έτοιμη προς χρήση.

Τα στοιχεία σχετικά με τους υπηκόους τρίτων χωρών, οι οποίοι αποτελούν αντικείμενο καταχώρισης με σκοπό να τους αρνηθεί η είσοδος ή να τους απαγορευθεί η παραμονή, εισάγονται βάσει εθνικής καταχώρισης, δυνάμει απόφασης που έχουν λάβει τα δικαστήρια ή οι διοικητικές αρχές, βάσει ατομικής αξιολόγησης. Θα εισάγεται καταχώριση όταν η απόφαση στηρίζεται σε απειλή της δημόσιας τάξης, της δημόσιας ασφάλειας ή για την εθνική ασφάλεια που μπορεί να αποτελεί η παρουσία υπηκόου τρίτης χώρας στην επικράτεια κράτους μέλους. Θα είναι επίσης δυνατό να εισάγεται καταχώριση όταν η απόφαση στηρίζεται στο γεγονός ότι έχουν ληφθεί για τον εν λόγω υπήκοο τρίτης χώρας μέτρα απομάκρυνσης.

Πρόσβαση και επεξεργασία των δεδομένων του SIS II

Οι αρχές που είναι επιφορτισμένες με τους ελέγχους στα σύνορα και τις άλλες αστυνομικές και τελωνειακές εξακριβώσεις στο εσωτερικό του εκάστοτε κράτους μέλους θα διαθέτουν δικαίωμα πρόσβασης στις καταχωρίσεις. Κατ’ επέκταση, οι εθνικές δικαστικές αρχές θα μπορούν επίσης να έχουν πρόσβαση στο σύστημα, στο πλαίσιο των καθηκόντων τους. Σε κάθε περίπτωση, οι χρήστες θα μπορούν να έχουν πρόσβαση μόνο στα δεδομένα που τους είναι αναγκαία για την εκπλήρωση της αποστολής τους.

Το κράτος μέλος που εισάγει καταχώριση, πριν την εισαγωγή της, θα διαπιστώνει εάν η υπόθεση είναι επαρκώς σοβαρή ώστε να δικαιολογείται η εισαγωγή τής καταχώρισης στο SIS II. Οι εν λόγω καταχωρίσεις θα διατηρούνται μόνο κατά το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την επίτευξη των στόχων για τους οποίους έχουν εισαχθεί. Στα τρία χρόνια από την εισαγωγή της καταχώρισης στο SIS II, το κράτος μέλος που την εισήγαγε εξετάζει το κατά πόσον χρειάζεται να τη διατηρήσει.

Τα δεδομένα θα μπορούν να αντιγραφούν μόνο για τεχνικούς λόγους. Τα αντίγραφα αυτά, που συνεπάγονται τη λειτουργία βάσεων δεδομένων εκτός γραμμής (off-line), μπορούν να διατηρηθούν για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τις 48 ώρες. Τα δεδομένα δεν θα είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν για διοικητικό σκοπό.

Το κράτος μέλος που έχει εισαγάγει την καταχώριση θα είναι υπεύθυνο για την ακρίβεια και την ενημερότητα των δεδομένων, καθώς και για το νόμιμο της εισαγωγής τους στο SIS II. Μόνο το καταχωρίζον κράτος μέλος θα νομιμοποιείται να τροποποιήσει, συμπληρώσει, διορθώσει, ενημερώσει ή εξαλείψει τα δεδομένα που έχει εισαγάγει. Εάν κράτος μέλος άλλο από το κράτος μέλος που έχει εισαγάγει την καταχώριση εντοπίσει στοιχεία από όπου προκύπτει ότι ένα δεδομένο εισήχθη εσφαλμένα, θα ενημερώνει το κράτος μέλος που έχει εισαγάγει την καταχώριση το ταχύτερο δυνατό. Το καταχωρίζον κράτος μέλος θα εξακριβώνει ό,τι του κοινοποιείται και κατά περίπτωση θα διορθώνει ή εξαλείφει αμέσως το σχετικό δεδομένο. Εάν τα κράτη μέλη δεν είναι σε θέση να συμφωνήσουν εντός προθεσμίας δύο μηνών, το κράτος μέλος που δεν έχει εισαγάγει την καταχώριση θα υποβάλει ερώτημα στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας των Δεδομένων, ο οποίος θα ενεργεί ως διαμεσολαβητής, σε συνεργασία με τις αρμόδιες εθνικές αρχές ελέγχου.

Τα κράτη μέλη θα μπορούν να δημιουργούν σύνδεσμο μεταξύ καταχωρίσεων μόνον εφόσον συντρέχει συγκεκριμένος λόγος επιχειρησιακής φύσεως.

Τα στοιχεία που έχουν αποτελέσει αντικείμενο επεξεργασίας στο SIS II δεν θα μεταβιβάζονται προς τρίτες χώρες ή προς διεθνείς οργανισμούς ούτε θα τίθενται στη διάθεσή τους.

Προστασία των δεδομένων

Η επεξεργασία ευαίσθητων κατηγοριών δεδομένων (δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, και δεδομένα αναφερόμενα στην κατάσταση της υγείας ή στην ερωτική ζωή) θα απαγορεύεται.

Οποιοσδήποτε θα έχει το δικαίωμα να ζητήσει να έχει πρόσβαση στα δεδομένα που τον αφορούν (δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα *) τα οποία έχουν εισαχθεί στο SIS II, και να διορθώσει τα εκ των πραγμάτων ανακριβή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή να εξαλείψει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουν αποθηκευθεί παράνομα.

Μπορεί να υπάρξει άρνηση κοινοποίησης των πληροφοριών στον ενδιαφερόμενο εάν η μη κοινοποίηση αυτή είναι απαραίτητη για την εκτέλεση ενέργειας σε σχέση με την καταχώριση ή την προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών τρίτων. Ο ενδιαφερόμενος θα ενημερώνεται, όσον αφορά το δικαίωμά του διόρθωσης και εξάλειψης δεδομένων, για τη συνέχεια που εδόθη, το ταχύτερο δυνατό, και εν πάση περιπτώσει το αργότερο τρεις μήνες μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής του για διόρθωση ή εξάλειψη.

Οποιοσδήποτε θα μπορεί να προσφύγει στο αρμόδιο δικαστήριο ή στις αρμόδιες αρχές για να έχει πρόσβαση, να επιτύχει διόρθωση ή εξάλειψη των δεδομένων ή να λάβει πληροφορίες ή αποζημίωση εξαιτίας καταχώρισης που τον αφορά.

Η αρχή ή οι αρχές που ορίζει κάθε κράτος μέλος και οι οποίες έχουν τις εξουσίες που αναφέρονται στην οδηγία 95/46/EΚ για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών θα ελέγχουν εν πλήρει ανεξαρτησία τη νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του SIS II, σε ολόκληρη την επικράτεια της χώρας και όσον αφορά τη διαβίβαση των εν λόγω στοιχείων από τη χώρα τους. Θα μεριμνούν ώστε να πραγματοποιείται, τουλάχιστον κάθε τέσσερα χρόνια, έλεγχος των δραστηριοτήτων επεξεργασίας των δεδομένων στο πλαίσιο του N.SIS II.

Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας των Δεδομένων θα ελέγχει αν οι δραστηριότητες επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διενεργεί η αρχή διαχείρισης πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Θα μεριμνά επίσης για τη διενέργεια, τουλάχιστον κάθε τέσσερα έτη, ενός ελέγχου των δραστηριοτήτων επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Έκθεση του εν λόγω ελέγχου θα κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην αρχή διαχείρισης, στην Επιτροπή και στις εθνικές αρχές ελέγχου.

Οι εθνικές αρχές ελέγχου και ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας των Δεδομένων συνεργάζονται ενεργά. Ανταλλάσσουν χρήσιμες πληροφορίες, αλληλοβοηθούνται και συνεδριάζουν τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο.

Τελικές διατάξεις

Ο κανονισμός θα εφαρμόζεται στα κράτη μέλη που συμμετέχουν στο παρόν Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν (SIS 1+) από την ημερομηνία που θα καθορίσει το Συμβούλιο (με ομόφωνη απόφαση όσων μελών του αντιπροσωπεύουν τις κυβερνήσεις των κρατών μελών τα οποία συμμετέχουν στο SIS 1+), μόλις όλες οι αναγκαίες τεχνικές προετοιμασίες για το SIS II ολοκληρωθούν σε κεντρικό επίπεδο και σε επίπεδο κρατών μελών και μόλις θεσπιστούν όλα τα εκτελεστικά μέτρα. Ακριβείς πληροφορίες για αυτό το θέμα παρέχονται στο άρθρο 55 του κανονισμού και στα νομοθετικά μέσα που διέπουν τη μετάβαση από το SIS 1+ στο SIS II.

Τρία έτη μετά τη θέση σε λειτουργία του SIS II και κατόπιν ανά τέσσερα έτη, η Επιτροπή θα υποβάλλει έκθεση σφαιρικής αξιολόγησης του κεντρικού SIS II και των διμερών και πολυμερών ανταλλαγών συμπληρωματικών πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών. Θα διαβιβάζει την έκθεση αξιολόγησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Λέξεις-κλειδιά της πράξης

 • Καταχώριση: σύνολο των δεδομένων που εισάγονται στο SIS II τα οποία επιτρέπουν στις αρμόδιες αρχές να προσδιορίσουν την ταυτότητα προσώπου ώστε να τηρήσουν ειδική συμπεριφορά απέναντί του.
 • Κράτη μέλη: χώρες της ΕΕ και συνδεδεμένες χώρες που συμμετέχουν στο χώρο Σένγκεν. Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία δε συμμετέχουν σε πτυχές του SIS II που εμπίπτουν στον παρόντα κανονισμό.
 • Συμπληρωματικές πληροφορίες: οι μη αποθηκευθείσες στο SIS II πληροφορίες, οι οποίες όμως έχουν σχέση με καταχωρίσεις που βρίσκονται ήδη στο SIS II, οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο ανταλλαγής ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στα κράτη μέλη να διαβουλεύονται μεταξύ τους ή να ενημερώνονται αμοιβαία στις ακόλουθες περιπτώσεις: κατά την εισαγωγή καταχώρισης, έπειτα από θετική απάντηση ώστε η αιτηθείσα αντιμετώπιση να τηρηθεί όντως, εάν αυτό είναι αδύνατο, η συμπεριφορά που πρέπει να τηρηθεί, όσον αφορά την ποιότητα των δεδομένων του SIS II, όσον αφορά το συμβιβάσιμο και την προτεραιότητα των καταχωρίσεων, όσον αφορά την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης.
 • Συμπληρωματικά δεδομένα: δεδομένα που έχουν αποθηκευθεί στο SIS II και έχουν σχέση με τις καταχωρίσεις του SIS II, στο οποίο πρέπει να έχουν άμεση πρόσβαση οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών όταν τα άτομα για τα οποία έχουν εισαχθεί τα δεδομένα αυτά στο SIS II εντοπιστούν ύστερα από διαβουλεύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του συστήματος.
 • Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: κάθε πληροφορία που αφορά φυσικό πρόσωπο με προσδιορισμένη ή προσδιορίσιμη ταυτότητα.
 • Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: κάθε πράξη ή σύνολο πράξεων, που πραγματοποιούνται ή όχι με τη βοήθεια αυτοματοποιημένων διαδικασιών και εφαρμόζονται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως π.χ. η συγκέντρωση, η καταγραφή, η οργάνωση, η διατήρηση, η προσαρμογή ή η τροποποίηση, η εξαγωγή, η διαβούλευση, η χρησιμοποίηση, η κοινοποίηση με διαβίβαση, η διάδοση ή οποιαδήποτε άλλη μορφή διάθεσης, η προσέγγιση ή διασύνδεση, καθώς και το σφράγισμα ή η εξάλειψη ή η καταστροφή.

Παραπομπες

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός 1987/2006/EΚ

17.1.2007

-

ΕΕ L 381 της 28.12.2006

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Απόφαση της Επιτροπής 2010/261/ΕΕ της 4ης Μαΐου 2010 όσον αφορά το σχέδιο ασφαλείας για το κεντρικό SIS II και την επικοινωνιακή υποδομή [Επίσημη Εφημερίδα L 112, 5.5.2010]. Η παρούσα απόφαση μεριμνά για την οργάνωση της ασφάλεια του κεντρικού SIS II και της επικοινωνιακής υποδομής του, και θεσπίζει σχέδιο ασφαλείας και για τα δύο. Σκοπός είναι να εγγυηθεί την προστασία κατά κινδύνων που απειλούν τη διαθεσιμότητα, ακεραιότητα και εμπιστευτικότητά τους. Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή και την παρακολούθηση των μέτρων ασφαλείας της επικοινωνιακής υποδομής και, κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, του κεντρικού SIS II. Μόλις η διαχειριστική αρχή αρχίσει να λειτουργεί, πρέπει να εγκρίνει το δικό της σχέδιο ασφαλείας για το κεντρικό SIS II.

Η Επιτροπή ορίζει έναν υπεύθυνο ασφαλείας του συστήματος για την παρακολούθηση της εφαρμογής των μέτρων ασφαλείας. Ένας τοπικός υπεύθυνος ασφαλείας ορίζεται για το κεντρικό SIS II και για την επικοινωνιακή υποδομή. Αυτοί είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή και την παρακολούθηση των μέτρων και των διαδικασιών ασφαλείας στην κύρια CS-SIS, συμπεριλαμβανομένης της εφεδρικής CS-SIS, και στην επικοινωνιακή υποδομή, αντίστοιχα.

Ο υπεύθυνος ασφαλείας του συστήματος, σε συνεργασία με τους τοπικούς υπευθύνους ασφαλείας, προετοιμάζει μία πολιτική ασφαλείας, η οπόια προβλέπει λεπτομερείς μέτρα και διαδικασίες προστασίας του κεντρικού SIS II και της επικοινωνιακής υποδομής. Μεταξύ άλλων η πολιτική προβλέπει μέτρα για τον έλεγχο:

 • της πρόσβασης σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας δεδομένων∙
 • των αφαιρετών μέσων αποθήκευσης που περιέχουν δεδομένα καθώς και όλων των σημαντικών στοιχείων ενεργητικού∙
 • της καταχώριση των δεδομένων∙
 • των κωδικών αναγνώρισης∙
 • της πρόσβασης στο υλικό και λογισμικό του SIS II∙
 • των επικοινωνιών μέσω της επικοινωνιακής υποδομής.

Θεσπίζει επίσης μέτρα ασφαλείας σε σχέση με τους ανθρώπινους πόρους, ορίζοντας για παράδειγμα τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των προσώπων που διαθέτουν πρόσβαση στο κεντρικό SIS II.

Απόφαση της Επιτροπής 2008/333/ΕΚ της 4ης Μαρτίου 2008 για τη θέσπιση του εγχειριδίου Sirene και άλλων μέτρων εφαρμογής σε σχέση με το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) [Επίσημη Εφημερίδα L 123, 08.05.2008]. Οι καταχωρίσεις στο SIS II περιέχουν σύνολο δεδομένων που είναι απολύτως απαραίτητα για την ταυτοποίηση αναζητούμενου προσώπου ή αντικειμένου. Στις περιπτώσεις όπου οι μελλοντικοί τελικοί χρήστες (αξιωματικοί από τις αρμόδιες εθνικές αρχές) πρέπει να αναλάβουν δράση αφού επιτύχουν ταυτοποίηση καταχώρισης, θα απαιτούν συμπληρωματικές πληροφορίες για την καταχώριση αυτή (πληροφορίες που δε θα περιλαμβάνονται στο SIS II, αλλά που θα έχουν σχέση με τις καταχωρίσεις του SIS II).

Εθνικές υπηρεσίες, γνωστές ως τμήματα SIRENE (στα αγγλικά, Supplementary Information Request at the National Entries), συστάθηκαν σε όλες τις χώρες Σένγκεν προκειμένου να συμβάλλουν στη συγκέντρωση συμπληρωματικών πληροφοριών για το SIS, ενεργώντας ως σημεία επαφής μεταξύ του κράτους μέλους που δημιουργεί μία καταχώριση και του κράτους μέλους που επιτυγχάνει την ταυτοποίηση. Οι ίδιες υπηρεσίες θα χρησιμοποιηθούν για το SIS II.

Το Εγχειρίδιο SIRENE είναι ένα σύνολο οδηγιών όπου περιγράφονται οι γενικές και ειδικές διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούν οι αρμόδιες αρχές για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις ακόλουθες κατηγορίες καταχωρίσεων:

 • καταχωρίσεις για άρνηση διαμονής ή εισόδου (πρώτος πυλώνας)∙
 • καταχωρίσεις για τους σκοπούς συλλήψεων, παραδόσεων ή εκδόσεων (αυτή και οι επόμενες κατηγορίες υπάγονται στον τρίτο πυλώνα)∙
 • καταχωρίσεις για εξαφανισθέντα πρόσωπα∙
 • καταχωρίσεις που ζητήθηκαν για δικαστική διαδικασία∙
 • καταχωρίσεις για διακριτικούς και ειδικούς ελέγχους∙
 • καταχωρίσεις για αντικείμενα με σκοπό την κατάσχεση ή τη χρήση τους ως αποδεικτικά στοιχεία.

Σκοπός θα είναι να εξασφαλίζεται επικοινωνία μεταξύ των κρατών μελών, ειδικά κατά την εισαγωγή μίας καταχώρισης, την ανάληψη δράσης βάσει μίας καταχώρισης, τη διευθέτηση πολλαπλών καταχωρίσεων, και τη διαχείριση της ποιότητας των δεδομένων του SIS II ή της άσκησης δικαιωμάτων πρόσβασης.

Τα εν λόγω μέτρα εφαρμογής καλύπτουν παραμέτρους του SIS II οι οποίες, λόγω του τεχνικού τους χαρακτήρα, του βαθμού λεπτομερειακότητας και της ανάγκης για τακτική επικαιροποίηση, δεν καλύπτονται κατά τρόπο εξαντλητικό από τις νομικές πράξεις του SIS II.

Όπως συμβαίνει και με άλλες πράξεις που σχετίζονται με το SIS II, υπάρχουν δύο νομικές πράξεις (αποφάσεις της Επιτροπής) για το Εγχειρίδιο SIRENE και τα μέτρα εφαρμογής: μία για τον πρώτο πυλώνα (παράρτημα της απόφασης 2008/333/ΔΕΥ) και μία για τον τρίτο πυλώνα (παράρτημα της απόφασης 2008/334/ΔΕΥ). Τα παραρτήματα και στις δύο αποφάσεις είναι πανομοιότυπα.

See also

 • Κείμενα που σχετίζονται με Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν (EN) στο δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Γενική Διεύθυνση Εσωτερικές υποθέσεις
 • Λήμμα στο γλωσσάριο «Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης» για πληροφορίες σχετικά με αλλαγές που επέφερε η Συνθήκη της Λισαβόνας με τη θέση σε ισχύ της το Δεκέμβριο του 2009

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 13.07.2010

Top