Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Στατιστικές για τη μετανάστευση

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Στατιστικές για τη μετανάστευση

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 862/2007 — στατιστικές της ΕΕ για τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ;

Ο κανονισμός θεσπίζει κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για τη συλλογή και τήρηση στατιστικών για τη μετανάστευση (εξερχόμενη* και εισερχόμενη* μετανάστευση), τη διεθνή προστασία (άσυλο), τη νόμιμη και παράνομη μετανάστευση* και την επιστροφή από χώρες της ΕΕ και της ΕΖΕΣ.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων

Ο κανονισμός θεσπίζει υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων για διαφορετικές κατηγορίες δεδομένων:

Για τη διεθνή μετανάστευση, οι χώρες της ΕΕ πρέπει να παρέχουν στην Eurostat στατιστικά στοιχεία σχετικά με:

 • τους εισερχόμενους στην επικράτειά τους μετανάστες·
 • τους εξερχόμενους από την επικράτειά τους μετανάστες·
 • τα πρόσωπα που έχουν τη συνήθη διαμονή τους στην επικράτειά τους·
 • τα πρόσωπα που έχουν αποκτήσει την εθνική υπηκοότητα.

Για τις άδειες παραμονής και την παραμονή πολιτών τρίτων χωρών, οι χώρες της ΕΕ πρέπει να παρέχουν στην Eurostat στατιστικά στοιχεία σχετικά με:

 • τις άδειες παραμονής που εκδόθηκαν, και τις άδειες που εκδόθηκαν λόγω αλλαγής στο καθεστώς μετανάστευσης ή την αιτία παραμονής·
 • τους αριθμούς των έγκυρων αδειών παραμονής και των αδειών παραμονής των επί μακρόν διαμενόντων.

Για τη διεθνή προστασία, οι χώρες της ΕΕ πρέπει να παρέχουν στην Eurostat στατιστικά στοιχεία σχετικά με:

 • τα πρόσωπα που έχουν υποβάλει αίτηση παροχής διεθνούς προστασίας·
 • τα ασυνόδευτα παιδιά που έχουν υποβάλει αίτηση παροχής διεθνούς προστασίας·
 • τις αιτήσεις παροχής διεθνούς προστασίας που βρίσκονται σε εκκρεμότητα·
 • τις αιτήσεις ασύλου που έχουν αποσυρθεί·
 • τις απορριφθείσες αιτήσεις παροχής διεθνούς προστασίας·
 • τις χορηγήσεις των καθεστώτων του πρόσφυγα, της επικουρικής προστασίας, της εθνικής ανθρωπιστικής προστασίας και της προσωρινής προστασίας·
 • τις αιτήσεις, τις αποφάσεις και τις μεταφορές στο πλαίσιο του κανονισμού Δουβλίνο III·
 • τους δικαιούχους μετεγκατάστασης*.

Για την αποτροπή της παράνομης εισόδου και παραμονής, καθώς και για την επιστροφή, οι χώρες της ΕΕ πρέπει να παρέχουν στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό:

 • των πολιτών τρίτων χωρών στους οποίους απαγορεύθηκε η είσοδος στα εξωτερικά τους σύνορα·
 • των πολιτών τρίτων χωρών που συλλαμβάνονται να διατελούν παρανόμως στην επικράτειά τους·
 • των διοικητικών ή δικαστικών αποφάσεων που επιβάλλουν υποχρέωση εγκατάλειψης της επικράτειάς τους·
 • των πολιτών τρίτων χωρών που επιστρέφονται παρά τη διαταγή εγκατάλειψης που έχουν λάβει.

Πηγές στοιχείων

Τα στατιστικά στοιχεία βασίζονται σε διαφορετικές πηγές όπως:

 • αρχεία διοικητικών και δικαστικών πράξεων·
 • μητρώα του πληθυσμού ή μητρώα που συνδέονται με τις διοικητικές πράξεις·
 • απογραφές·
 • δειγματοληπτικές έρευνες.

Σε γενικές γραμμές, τα στατιστικά στοιχεία κατηγοριοποιούνται κατά ηλικία, φύλο, υπηκοότητα ή χώρα γέννησης. Ωστόσο, δεδομένα συλλέγονται και για άλλες κατηγορίες όπως η αιτία έκδοσης άδειας παραμονής ή η χώρα προηγούμενης ή επόμενης κατοικίας για τα δεδομένα μετανάστευσης.

Εφαρμογή

Ανά 3 έτη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού. Η έκθεση του 2015 διαπίστωσε βελτιώσεις όσον αφορά τη διαθεσιμότητα των δεδομένων, την πληρότητα, την ποιότητα και την επικαιρότητα.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΠΑΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Τέθηκε σε ισχύ από τις 20 Αυγούστου 2007.

ΠΛΑΙΣΙΟ

* ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Εξερχόμενη μετανάστευση: η ενέργεια διά της οποίας ένα πρόσωπο το οποίο είχε προηγουμένως τον τόπο διαμονής του σε χώρα της ΕΕ, αλλάζει τη χώρα κατοικίας του για μια περίοδο η οποία είναι, ή αναμένεται να είναι, 12 μήνες τουλάχιστον.

Εισερχόμενη μετανάστευση: η ενέργεια διά της οποίας ένα πρόσωπο επιλέγει ως τόπο διαμονής και εγκαθίσταται στην επικράτεια άλλης χώρας της ΕΕ ή τρίτης χώρας για μια περίοδο η οποία είναι, ή αναμένεται να είναι, 12 μήνες τουλάχιστον.

Παράνομη μετανάστευση: διέλευση των συνόρων που δεν είναι σύμφωνη με τους διοικητικούς κανόνες ή τους κανόνες δικαίου της χώρας αποστολής, διαμετακόμισης ή υποδοχής.

Μετεγκατάσταση: η μεταφορά πολιτών τρίτων χωρών σε χώρα της ΕΕ όπου επιτρέπεται να διαμείνουν για σκοπούς διεθνούς προστασίας.

ΚΥΡΙΑ ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 862/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2007 περί κοινοτικών στατιστικών για τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 311/76 του Συμβουλίου περί τηρήσεως στατιστικών για τους αλλοδαπούς εργαζόμενους (ΕΕ L 199 της 31.7.2007, σ. 23-29)

Διαδοχικές τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 862/2007 έχουν ενσωματωθεί στο πρωτότυπο κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 351/2010 της Επιτροπής, της 23ης Απριλίου 2010, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 862/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί κοινοτικών στατιστικών για τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία όσον αφορά τους ορισμούς των κατηγοριών των ομάδων χωρών γέννησης, των ομάδων χωρών προηγούμενης συνήθους διαμονής, των ομάδων χωρών επόμενης συνήθους διαμονής και των ομάδων υπηκοοτήτων (ΕΕ L 104 της 24.4.2010, σ. 37-39)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 216/2010 της Επιτροπής, της 15ης Μαρτίου 2010, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 862/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί κοινοτικών στατιστικών για τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία, όσον αφορά τον ορισμό των κατηγοριών αιτιολογιών για τις άδειες παραμονής (ΕΕ L 66 της 16.3.2010, σ. 1-2)

Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 862/2007 περί κοινοτικών στατιστικών για τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία [COM(2015) 374 final της 30.7.2015]

τελευταία ενημέρωση 07.11.2016

Top