EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Ενδοκοινοτικό εμπόριο και εισαγωγές εμβρύων βοοειδών

Ενδοκοινοτικό εμπόριο και εισαγωγές εμβρύων βοοειδών

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Οδηγία 89/556/EΟΚ — για τον καθορισμό των υγειονομικών όρων που διέπουν το ενδοκοινοτικό εμπόριο και τις εισαγωγές εμβρύων βοοειδών από χώρες εκτός ΕΕ

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ;

 • Καθορίζει τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το εμπόριο εμβρύων κατοικίδιων βοοειδών μεταξύ των χωρών της ΕΕ και την εισαγωγή τους από χώρες εκτός ΕΕ.
 • Μέσω αυτών, αποσκοπεί να περιορίσει τον κίνδυνο εξάπλωσης νόσων των ζώων.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

 • Τα έμβρυα που προορίζονται για ενδοκοινοτικό εμπόριο πρέπει να πληρούν τους όρους που αφορούν τη σύλληψη, τη συλλογή, την παραγωγή, τη μεταποίηση, την αποθήκευση και την πιστοποίηση. Θα πρέπει να συνοδεύονται κατά τη μεταφορά τους από υγειονομικό πιστοποιητικό που να βεβαιώνει ότι συμμορφώνονται με την παρούσα οδηγία.
 • Η οδηγία προβλέπει ένα σύστημα για την έγκριση των ομάδων συλλογής και παραγωγής εμβρύων στις χώρες της ΕΕ και στις χώρες εκτός ΕΕ. Κάθε ομάδα καταχωρείται σε μητρώο από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας και τής χορηγείται αριθμός κτηνιατρικού μητρώου.
 • Ο κατάλογος των ομάδων συλλογής και παραγωγής εμβρύων ενημερώνεται τακτικά από κάθε χώρα της ΕΕ, έπειτα αποστέλλεται στις άλλες χώρες της ΕΕ και δημοσιοποιείται στο κοινό.
 • Οι εισαγωγές εμβρύων από χώρες εκτός ΕΕ περιορίζονται σε έμβρυα:
  • από χώρες που απαριθμούνται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 18 της οδηγίας όσον αφορά ορισμένα κριτήρια όπως
   • την κατάσταση της υγείας των ζώων·
   • τις πληροφορίες σχετικά με μεταδοτικές ασθένειες·
   • την πρόληψη και την καταπολέμηση των ασθενειών των ζώων·
   • τη δομή των κτηνιατρικών υπηρεσιών·
   • τις παρεχόμενες εγγυήσεις·
  • που συλλέγονται ή παράγονται από εγκεκριμένες και απαριθμημένες από τις αρμόδιες αρχές ομάδες συλλογής και παραγωγής εμβρύων.
 • Η οδηγία προβλέπει μέτρα διασφάλισης και ελέγχου στη χώρα συλλογής και στη χώρα προορισμού.

Κατάργηση

Ο κανονισμός (EΕ) 2016/429 καταργεί και αντικαθιστά την οδηγία 89/556/EΟΚ με ισχύ από τις 21 Απριλίου 2021.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΟΔΗΓΙΑ;

Η οδηγία εφαρμόζεται από τις 29 Σεπτεμβρίου 1989. Οι χώρες της ΕΕ έπρεπε να την ενσωματώσουν στο εθνικό τους δίκαιο έως την 1η Ιανουαρίου 1991.

ΠΛΑΙΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα εξής:

ΚΥΡΙΑ ΠΡΑΞΗ

Οδηγία 89/556/EΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης Σεπτεμβρίου 1989, για τον καθορισμό των υγειονομικών όρων που διέπουν το ενδοκοινοτικό εμπόριο και τις εισαγωγές εμβρύων κατοικιδίων βοοειδών (ΕΕ L 302 της 19.10.1989, σ. 1–11)

Διαδοχικές τροποποιήσεις της οδηγίας 89/556/ΕΟΚ έχουν ενσωματωθεί στο πρωτότυπο κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Απόφαση 2006/168/EΚ της Επιτροπής, της 4ης Ιανουαρίου 2006, για τον καθορισμό των υγειονομικών όρων και των απαιτήσεων σχετικά με την έκδοση κτηνιατρικών πιστοποιητικών για τις εισαγωγές εμβρύων βοοειδών στην Κοινότητα και για την κατάργηση της απόφασης 2005/217/ΕΚ (ΕΕ L 57 της 28.2.2006, σ. 19–34)

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση της απόφασης 2006/168/EΚ.

Κανονισμός (EΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, σχετικά με τις μεταδοτικές νόσους των ζώων και για την τροποποίηση και την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της υγείας των ζώων («νόμος για την υγεία των ζώων») (ΕΕ L 84 της 31.3.2016, σ. 1–208)

τελευταία ενημέρωση 04.05.2020

Top