EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (2007-2013)

Για να προσδιοριστεί η αποστολή και το πεδίο εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) για την περίοδο 2007-2013, ο παρών κανονισμός προβλέπει συγκεκριμένες διατάξεις σχετικές με τους τύπους δραστηριοτήτων που δύνανται να χρηματοδοτηθούν από το ΕΚΤ. Το ΕΚΤ υποστηρίζει τις προτεραιότητες της Κοινότητας σε ό,τι αφορά την ανάγκη ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής, την αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας και την ενθάρρυνση της οικονομικής ανάπτυξης και της βιώσιμης ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΚΤ αποσκοπεί να συμβάλει στην ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής βελτιώνοντας την απασχόληση και τις δυνατότητες απασχόλησης.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/1999 [Βλέπε πράξεις τροποποίησης].

ΣΥΝΟΨΗ

Για την περίοδο 2007-2013, οι γενικές διατάξεις περί του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του Ταμείου Συνοχής προβλέπουν ότι το ΕΚΤ στηρίζει τις ενέργειες στο πλαίσιο του στόχου «Σύγκλιση» (για τις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες) και του στόχου «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» (που προσπαθεί να προβλέψει και να προαγάγει τις οικονομικές αλλαγές για την αντιμετώπιση των προκλήσεων).

Αποστολή

Το ΕΚΤ υποστηρίζει τις πολιτικές των κρατών μελών για την εκ νέου εστίαση της στρατηγικής της Λισσαβόνας στην ανάπτυξη και την απασχόληση. Οι πολιτικές αυτές συνδέονται στενά με τους Γενικούς Προσανατολισμούς των Οικονομικών Πολιτικών (ΓΠΟΠ), την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση (ΕΣΑ), καθώς και τις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση. Ειδικότερα, το ΕΚΤ αποσκοπεί:

 • στην επίτευξη της πλήρους απασχόλησης,
 • στη βελτίωση της ποιότητας και της παραγωγικότητας της εργασίας,
 • στην προαγωγή της κοινωνικής ένταξης (ιδίως στην πρόσβαση των λιγότερο ευνοημένων ατόμων στην απασχόληση),
 • στη μείωση των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών ανισοτήτων στον τομέα της απασχόλησης.

Πεδίο εφαρμογής και προτεραιότητες

Στο πλαίσιο των στόχων «Σύγκλιση» και «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση», το ΕΚΤ υποστηρίζει τις ενέργειες στα κράτη μέλη σύμφωνα με τις ακόλουθες προτεραιότητες:

 • αύξηση της ικανότητας προσαρμογής των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επικεφαλής των επιχειρήσεων, ώστε να βελτιωθεί η προβλεπτικότητα και η θετική διαχείριση των οικονομικών μεταβολών·
 • βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και βιώσιμη ένταξη στην αγορά εργασίας των αναζητούντων θέση εργασίας και των ανενεργών ατόμων·
 • πρόληψη της ανεργίας και ιδίως της μακροχρόνιας ανεργίας και της ανεργίας των νέων·
 • ενθάρρυνση της ενεργού γήρανσης και παράταση του ενεργού βίου·
 • αύξηση της συμμετοχής στην αγορά της εργασίας·
 • ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης των λιγότερο ευνοημένων ατόμων με σκοπό τη βιώσιμη ένταξή τους στο χώρο της απασχόλησης·
 • καταπολέμηση όλων των μορφών διακρίσεων στην αγορά της εργασίας·
 • ενίσχυση και αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού·
 • προώθηση των εταιρικών σχέσεων.

Προτεραιότητες

Επιπλέον, στο πλαίσιο του στόχου «Σύγκλιση», το ΕΚΤ στηρίζει τις εξής προτεραιότητες:

 • περισσότερες επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό, με μεταρρυθμίσεις στα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, μεγαλύτερη συμμετοχή στη διά βίου εκπαίδευση και κατάρτιση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της έρευνας και της καινοτομίας·
 • ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας και αποτελεσματικότητας με σκοπό τη συμβολή στη χρηστή διακυβέρνηση.

Επικέντρωση των ενισχύσεων

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι ενέργειες που υποστηρίζονται από το ΕΚΤ να είναι σύμφωνες προς τις ενέργειες που αναλαμβάνονται βάσει της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση και να συμβάλουν σε αυτή. Τα κράτη μέλη επικεντρώνουν τις ενισχύσεις στην υλοποίηση των ενδεδειγμένων συστάσεων τον τομέα της απασχόλησης.

Επιλεξιμότητα των δαπανών

Οι κανόνες που αφορούν την επιλεξιμότητα των δαπανών αποφασίζονται σε εθνικό επίπεδο. Πάντως, οι ακόλουθες δαπάνες δεν είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από το ΕΚΤ:

 • ο ανακτήσιμος ΦΠΑ,
 • οι χρεωστικοί τόκοι,
 • η αγορά επίπλωσης, εξοπλισμού, οχημάτων, υποδομών, ακινήτων και γης.

Χρηστή διακυβέρνηση και εταιρική σχέση

Το ΕΚΤ ενθαρρύνει τη χρηστή διακυβέρνηση και την εταιρική σχέση. Η υποστήριξη που παρέχει στον τομέα αυτό σχεδιάζεται και εφαρμόζεται στο κατάλληλο επίπεδο αυτοδιοίκησης, λαμβάνοντας υπόψη το εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, σύμφωνα με τις θεσμικές ρυθμίσεις που ισχύουν σε κάθε κράτος μέλος. Τα κράτη μέλη φροντίζουν για τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και την κατάλληλη λήψη γνώμης και συμμετοχή άλλων φορέων, στο κατάλληλο επίπεδο αυτοδιοίκησης, κατά και την προπαρασκευή, την εφαρμογή και την παρακολούθηση της υποστήριξης του ΕΚΤ.

Πλαίσιο

Οι λοιπές διατάξεις σχετικά με την πολιτική συνοχής για την περίοδο 2007-2013 περιέχονται σε τέσσερις σχετικούς κανονισμούς σχετικά με:

Στο πολιτικό επίπεδο, η πολιτική συνοχής για την περίοδο 2007-2013 έχει τη δημοσιονομική της βάση στη διοργανική συμφωνία και στο δημοσιονομικό πλαίσιο 2007-2013.

Παραπομπες

Νομοθετική πράξη

Θέση σε ισχύ

Προθεσμία μεταφοράς στη νομοθεσία των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1081/2006

1.8.2006

-

ΕΕ L 210 της 31.07.2006

Πράξη (εις) τροποποίησης

Θέση σε ισχύ

Προθεσμία μεταφοράς στη νομοθεσία των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 396/2009

25.5.2009

-

ΕΕ L 126 της 21.5.2009

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Απόφαση 2006/593/EΚ της Επιτροπής, της 4ης Αυγούστου 2006, για τον καθορισμό ενδεικτικής κατανομής κατά κράτος μέλος, των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων στο πλαίσιο του στόχου «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» κατά την περίοδο 2007-2013 [Επίσημη Εφημερίδα L 243 της 06.09.2006].

Τροποποιήθηκε με την:Απόφαση 2010/476/EΚ [Επίσημη Εφημερίδα L 232 της 2.9.2010].

Απόφαση 2006/702/EΚ του Συμβουλίου, της 6ης Οκτωβρίου 2006, σχετικά με τους κοινοτικούς στρατηγικούς προσανατολισμούς στον τομέα της συνοχής [Επίσημη Εφημερίδα L 291 της 21.10.2006]. Το σχέδιο κοινοτικών στρατηγικών προσανατολισμών για τη συνοχή, την ανάπτυξη και την απασχόληση εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 6 Οκτωβρίου 2006. Οι εν λόγω στρατηγικές και κατευθυντήριες γραμμές αποτελούν το ενδεικτικό πλαίσιο για την υλοποίηση της πολιτικής συνοχής και την παρέμβαση των Ταμείων κατά την περίοδο 2007-2013.

Ανακοίνωση της Επιτροπής, της 5ης Ιουλίου 2005, με τίτλο «Πολιτική συνοχής για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης: στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές της Κοινότητας 2007-2013 [COM(2005) 299 - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 17.09.2010

Top