Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Καταπολέμηση του αφθώδους πυρετού

Go to the summaries’ table of contents

Καταπολέμηση του αφθώδους πυρετού

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Οδηγία 2003/85/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση κοινοτικών μέτρων για την καταπολέμηση του αφθώδους πυρετού

ΣΥΝΟΨΗ

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΟΔΗΓΙΑ;

 • Ορίζει τους ελάχιστους ελέγχους που θα πρέπει να πραγματοποιούνται στην περίπτωση εμφάνισης κρούσματος αφθώδους πυρετού (FMD).
 • Περιλαμβάνει προληπτικά μέτρα για ενημέρωση και προετοιμασία των αρμόδιων αρχών και της αγροτικής κοινότητας. Οι χώρες της ΕΕ μπορούν να πάρουν πιο αυστηρά μέτρα αν το επιθυμούν.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

 • Ο αφθώδης πυρετός είναι μια νόσος υποχρεωτικής δήλωσης. Ιδιοκτήτες ή υπεύθυνοι ζώων και κτηνίατροι πρέπει να δηλώνουν τυχόν κρούσματα.
 • Όταν ένα ύποπτο κρούσμα δηλώνεται, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να διασφαλίζουν ότι:
  • η γεωργική εκμετάλλευση τίθεται υπό επιτήρηση·
  • γίνεται απογραφή όλων των ζώων και των προϊόντων ζωικής προέλευσης που είναι παρόντα·
  • κανένα ζώο ή άτομο δεν μπορεί να μπει ή να βγει από τις εγκαταστάσεις·
  • οι είσοδοι και οι έξοδοι των κτιρίων απολυμαίνονται·
  • μπορεί να εγκατασταθεί προσωρινή ζώνη ελέγχου για την απαγόρευση της κυκλοφορίας των ζώων σε ευρύτερη περιοχή·
  • μπορεί να οργανωθεί ένα πρόγραμμα προληπτικής εκρίζωσης της μολυσματικής νόσου που να περιλαμβάνει και θανάτωση ζώων.
 • Όταν επιβεβαιώνεται ένα κρούσμα, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να διασφαλίζουν ότι:
  • όλα τα μολυσμένα ζώα θανατώνονται επιτόπου·
  • τα πτώματα ζώων θάβονται ή καίγονται·
  • όλα τα κτίρια και τα οχήματα που χρησιμοποιούνται για τα ζώα απολυμαίνονται και, εάν είναι απαραίτητο, και οι χώροι και τα γραφεία που ανήκουν σε ανθρώπους·
  • όλα τα προϊόντα που μπορεί να έχουν απομακρυνθεί από μια γεωργική εκμετάλλευση πριν από την εφαρμογή των μέτρων ελέγχου δηλώνονται, εντοπίζονται και υποβάλλονται σε ελέγχους·
  • λαμβάνονται μέτρα για την προστασία ζώων από τη νόσο σε εργαστήρια, ζωολογικούς κήπους και πάρκα άγριων ζώων που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση·
  • όλα τα ζώα σε σφαγεία, συνοριακά σημεία ελέγχου ή σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο όπου επιβεβαιώνεται κρούσμα θανατώνονται αμέσως·
  • εγκαθίστανται προστατευτικές και επιτηρούμενες ζώνες: η πρώτη έχει ακτίνα τουλάχιστον 3 χλμ., η δεύτερη έχει ακτίνα τουλάχιστον 10 χλμ.·
  • ειδικά μέτρα εφαρμόζονται σε αυτές τις ζώνες: η πώληση προϊόντων που προέρχονται από ζώα στο πλαίσιο των παραμέτρων που ορίστηκαν απαγορεύεται, για παράδειγμα.
 • Μπορεί να γίνει άρση των περιορισμών που εφαρμόζονται στις προστατευτικές ζώνες 15 ημέρες μετά τη θανάτωση και την απόρριψη του τελευταίου μολυσμένου ζώου. Η προθεσμία για τις επιτηρούμενες ζώνες είναι 30 ημέρες.
 • Εφαρμόζονται ειδικοί κανόνες για τη χρήση, παρασκευή και πώληση εμβολίων κατά του αφθώδους πυρετού.
 • Οι εθνικές αρχές κάνουν αυστηρούς ελέγχους στα εργαστήρια που μελετούν τον ζωντανό ιό του αφθώδους πυρετού. Ορίζουν ένα εθνικό/κεντρικό κέντρο ελέγχου.
 • Οι εθνικές αρχές σχεδιάζουν την εφαρμογή μέτρων έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση που σημειωθεί κρούσμα. Μπορούν ακόμα να πραγματοποιούν ασκήσεις συναγερμού σε πραγματικό χρόνο.

Κατάργηση

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/429 καταργεί την oδηγία 2003/85/ΕΚ του Συμβουλίου από τις 21 Απριλίου 2021.

ΠΛΑΙΣΙΟ

Ο αφθώδης πυρετός είναι πολύ μεταδοτικός. Εμφανίζεται σε κατοικίδια και άγρια δίχηλα ζώα, όπως οι αγελάδες, αλλά μπορεί να μεταδοθεί και σε κάποια άλλα είδη (π.χ. βουβάλι και βίσωνα).

Η πιο πρόσφατη επιδημία, στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2001, εξαπλώθηκε σε πάνω από 2 000 γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Προκάλεσε σημαντικά προβλήματα σε αγροτικές κοινότητες, καθώς και ευρεία ανησυχία στον γενικό πληθυσμό αναφορικά με την ασφάλεια του βοδινού κρέατος.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΟΔΗΓΙΑ;

Τέθηκε σε ισχύ στις 22 Νοεμβρίου 2003. Οι χώρες της ΕΕ έπρεπε να την ενσωματώσουν στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 30 Ιουνίου 2004.

ΠΛΑΙΣΙΟ

Αφθώδης πυρετός στον δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

ΠΡΑΞΗ

Η οδηγία 2003/85/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29 Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με τη θέσπιση κοινοτικών μέτρων για την καταπολέμηση του αφθώδους πυρετού, την κατάργηση της οδηγίας 85/511/ΕΟΚ και των αποφάσεων 89/531/ΕΟΚ και 91/665/ΕΟΚ και την τροποποίηση της οδηγίας 92/46/ΕΟΚ (ΕΕ L 306 της 22.11.2003, σ. 1-87)

Διαδοχικές τροποποιήσεις της οδηγίας 2003/85/ΕΚ έχουν ενσωματωθεί στο πρωτότυπο κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Η απόφαση 2007/18/ΕΚ της Επιτροπής, της 22ας Δεκεμβρίου 2006, για την έγκριση σχεδίων έκτακτης ανάγκης για την καταπολέμηση του αφθώδους πυρετού σύμφωνα με την οδηγία 2003/85/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 7 της 12.1.2007, σ. 36-37)

Η απόφαση 91/666/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 1991, για τη δημιουργία κοινοτικών αποθεμάτων εμβολίων κατά του αφθώδους πυρετού (ΕΕ L 368 της 31.12.1991, σ. 21-25) Δείτε την ενοποιημένη έκδοση.

Η απόφαση 2001/75/ΕΚ της Επιτροπής, της 18ης Ιανουαρίου 2001, για δοκιμές ασφάλειας και αποτελεσματικότητας των εμβολίων κατά του αφθώδους πυρετού και των εμβολίων κατά του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου (ΕΕ L 26 της 27.1.2001, σ. 38-39)

Η απόφαση 2009/486/ΕΚ της Επιτροπής, της 22ας Ιουνίου 2009, σχετικά με την προμήθεια αντιγόνων του ιού του αφθώδους πυρετού (ΕΕ L 160 της 23.6.2009, σ. 27-28)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, σχετικά με τις μεταδοτικές νόσους των ζώων και για την τροποποίηση και την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της υγείας των ζώων («νόμος για την υγεία των ζώων») (ΕΕ L 84 της 31.3.2016, σ. 1-208)

τελευταία ενημέρωση 24.05.2016

Top