EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση χημικών ουσιών και των μειγμάτων τους

Ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση χημικών ουσιών και των μειγμάτων τους

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 — για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων (νομοθεσία CLP)

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ;

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει ενιαίες απαιτήσεις για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των χημικών ουσιών και των μειγμάτων, σύμφωνα με το Παγκόσμια Εναρμονισμένο Σύστημα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (GHS). Υποχρεώνει τις εταιρείες να ταξινομούν, να επισημαίνουν και να συσκευάζουν κατάλληλα τις επικίνδυνες χημικές ουσίες τους πριν τις διαθέσουν στην αγορά.

Οι κύριοι τομείς που δεν καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό είναι: οι ραδιενεργές ουσίες και μείγματα, τα καλλυντικά, τα φάρμακα και ορισμένα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, τα τρόφιμα ή η μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Ταξινόμηση

Οι ουσίες και τα μείγματα ταξινομούνται σε συγκεκριμένες τάξεις (είδος) και κατηγορίες (βαθμός) κινδύνου:

 • φυσικοχημική επικινδυνότητα (π.χ. εύφλεκτο υγρό)·
 • επικινδυνότητα για την υγεία (π.χ. οξεία τοξικότητα)·
 • επικινδυνότητα για το περιβάλλον (π.χ. για τη στιβάδα του όζοντος).

Το παράρτημα I καθορίζει τα κριτήρια για την ταξινόμηση και την επισήμανση των επικίνδυνων ουσιών και μειγμάτων.

Επισήμανση

Οι ουσίες και τα μείγματα πρέπει να επισημαίνονται με τα εξής στοιχεία:

 • την ταυτότητα του προμηθευτή·
 • το όνομα της ουσίας ή του μείγματος ή/και τον αριθμό αναγνώρισης·
 • την ονομαστική ποσότητα του προϊόντος στην συσκευασία·
 • εικονογράμματα κινδύνου (γραφικές συνθέσεις που συνδυάζουν σύμβολα και άλλα οπτικά στοιχεία)·
 • προειδοποιητικές λέξεις για τον βαθμό κινδύνου («Προσοχή» ή «Κίνδυνος»)·
 • φράσεις ενδεικτικές κινδύνου («Κίνδυνος πυρκαγιάς ή εκτόξευσης», «Θανατηφόρο σε περίπτωση κατάποσης», κ.λπ.)·
 • συστάσεις ασφάλειας («Να διατηρείται μόνο στον αρχικό περιέκτη», «Προστασία από την υγρασία», «Μακριά από παιδιά», κ.λπ.).

Συσκευασία

Η συσκευασία των επικίνδυνων ουσιών και μειγμάτων θα πρέπει:

 • να εμποδίζει την απώλεια περιεχομένου·
 • να αποτελείται από υλικά ανθεκτικά στο περιεχόμενο της συσκευασίας·
 • να είναι ισχυρή και σταθερή καθώς και
 • να έχει πώματα ασφαλείας με δυνατότητα σφράγισης.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, απαιτούνται πώματα ασφαλείας για τα παιδιά και ανάγλυφες προειδοποιήσεις.

Εναρμόνιση

Η βιομηχανία πρέπει να καταλήξει σε συναίνεση όσον αφορά την ταξινόμηση κάθε ουσίας. Ωστόσο, για ιδιαίτερα σοβαρούς κινδύνους, π.χ. για ουσίες που είναι καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές στην αναπαραγωγή, οι χώρες της ΕΕ μπορούν να προτείνουν εναρμονισμένες ταξινομήσεις τις οποίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στη συνέχεια, καθιστά υποχρεωτικές βάσει του νόμου.

Κοινοποίηση

Η ταξινόμηση και η επισήμανση κάθε ουσίας καταχωρισμένης στο REACH ή επικίνδυνης ουσίας προς πώληση πρέπει να κοινοποιείται στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ΕΟΧΠ) για συμπερίληψη στον κατάλογο ταξινόμησης και επισήμανσης, ο οποίος ενημερώνεται τακτικά από τον Οργανισμό.

Παραρτήματα

Ο κανονισμός περιλαμβάνει 8 παραρτήματα:

 • Παράρτημα Ι — απαιτήσεις ταξινόμησης και επισήμανσης των επικίνδυνων ουσιών και μειγμάτων·
 • Παράρτημα ΙΙ — ειδικοί κανόνες για την επισήμανση και τη συσκευασία ορισμένων ουσιών και μειγμάτων·
 • Παράρτημα ΙΙΙ — κατάλογος με δηλώσεις επικινδυνότητας, συμπληρωματικές πληροφορίες επικινδυνότητας και συμπληρωματικά στοιχεία επισήμανσης·
 • Παράρτημα IV — κατάλογος με δηλώσεις προφυλάξεων·
 • Παράρτημα V — εικονογράμματα κινδύνου·
 • Παράρτημα VI — εναρμονισμένη ταξινόμηση και επισήμανση ορισμένων επικίνδυνων ουσιών·
 • Παράρτημα VΙI — πίνακας μετατροπής από ταξινόμηση βάσει της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ σε ταξινόμηση βάσει του παρόντος κανονισμού·
 • Παράρτημα VΙΙI — εναρμονισμένη ενημέρωση αναφορικά με την αντιμετώπιση εκτάκτου περιστατικού υγείας και για τα μέτρα πρόληψης.

Τροποποιήσεις του κανονισμού

Από τη θέσπιση του το 2008, ο κανονισμός έχει τροποποιηθεί αρκετές φορές και η τελευταία τροποποίηση πραγματοποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1480. Η εναρμονισμένη ταξινόμηση και επισήμανση των επικίνδυνων ουσιών ενημερώνεται μέσω της «Προσαρμογής στην τεχνική πρόοδο (ΠΤΠ)» που εγκρίνεται σε ετήσια βάση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βασιζόμενη στη γνώμη της Επιτροπής Αξιολόγησης Κινδύνων του ΕΟΧΠ. Παράλληλα, επιπρόσθετες αλλαγές στο νομικό κείμενο δύναται να πραγματοποιηθούν μέσω της ΠΤΠ, όπως είναι η προσθήκη του Παραρτήματος VIII στον κανονισμό. Η πλέον πρόσφατη ενοποιημένη έκδοση του κανονισμού περιλαμβάνει 12 προσαρμογές στην τεχνική πρόοδο (χωρίς ωστόσο να ενσωματώνει ακόμη τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1480).

Οι περισσότερες τροποποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν αφορούν τα παραρτήματα του κανονισμού.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Εφαρμόζεται από τις 20 Ιανουαρίου 2009. Εφαρμόζεται υποχρεωτικά στις ουσίες από την 1η Δεκεμβρίου 2010 και στα μείγματα από την 1η Ιουνίου 2015.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Ο κανονισμός συμπληρώνει το σύστημα REACH για την καταχώριση, αξιολόγηση, αδειοδότηση και περιορισμό των χημικών προϊόντων. Αντικαθιστά και καταργεί την οδηγία 67/548/ΕΟΚ για τις χημικές ουσίες και την οδηγία 1999/45/ΕΚ για τα επικίνδυνα παρασκευάσματα.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα εξής:

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (ΕΕ L 353, της 31.12.2008, σ. 1-1355)

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 έχουν ενσωματωθεί στο αρχικό κείμενο. Η παρούσα ενοποιημένη έκδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1480 της Επιτροπής, της 4ης Οκτωβρίου 2018, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, με σκοπό την προσαρμογή του στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο, και για τη διόρθωση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/776 της Επιτροπής (ΕΕ L 251, της 5.10.2018, σ. 1-12)

Οδηγία 2014/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, για την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 92/58/ΕΟΚ, 92/85/ΕΟΚ, 94/33/ΕΚ, 98/24/ΕΚ και της οδηγίας 2004/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ώστε να ευθυγραμμιστούν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων (ΕΕ L 65, της 5.3.2014, σ. 1-7)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 440/2010 της Επιτροπής, της 21ης Μαΐου 2010, σχετικά με τα τέλη που καταβάλλονται στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων (ΕΕ L 126, της 22.05.2010, σ. 1-5)

τελευταία ενημέρωση 03.04.2019

Top