EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Οργανισμός συνεργασίας μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών ενεργείας της ΕΕ

This summary has been archived and will not be updated. See 'Οργανισμός για τη συνεργασία των εθνικών ρυθμιστικών αρχών ενέργειας' for an updated information about the subject.

Οργανισμός συνεργασίας μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών ενεργείας της ΕΕ

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 713/2009 — Ίδρυση Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενεργείας

ΣΥΝΟΨΗ

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

 • Ιδρύει τον Οργανισμό Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας* (ο Οργανισμός) και καθορίζει την εντολή και τα καθήκοντά του που διενεργούνται μέσω ετήσιων προγραμμάτων εργασίας.
 • Ο Οργανισμός συμπληρώνει και συντονίζει σε επίπεδο ΕΕ τις εργασίες των εθνικών ρυθμιστικών αρχών ενέργειας.
 • Διαδραματίζει κεντρικό ρόλο όσον αφορά την ανάπτυξη πανευρωπαϊκού δικτύου και κανόνων της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου στο πλαίσιο των συνολικών στόχων της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Ο Οργανισμός

 • διατυπώνει μη δεσμευτικές γνώμες και συστάσεις προς τους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς*, τις ρυθμιστικές αρχές, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή·
 • εκδίδει δεσμευτικές ατομικές αποφάσεις σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και υπό ορισμένες προϋποθέσεις όσον αφορά θέματα διασυνοριακών υποδομών·
 • υποβάλλει σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών που χρησιμοποιεί η Επιτροπή ως βάση για την κατάρτιση κωδίκων δικτύου (κανόνες)·
 • παρέχει πλαίσιο συνεργασίας στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές·
 • συντονίζει τις πρωτοβουλίες για τις περιφερειακές και διασυνοριακές υποδομές σε τομείς όπως η κατανομή δυναμικότητας και η επιβολή τελών στους χρήστες·
 • παρακολουθεί το έργο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς * (ΕΔΔΣΜ)·
 • παρακολουθεί τις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, ιδίως τις λιανικές τιμές και την πρόσβαση στο δίκτυο, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στην ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·
 • εκπροσωπείται από τον διευθυντή του, του οποίου ο αρχικός διορισμός είναι πενταετής. Το εν λόγω πρόσωπο καταρτίζει το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας για το επόμενο έτος και δύναται να συγκροτεί ομάδες εργασίας για την παροχή συμβουλών σχετικά με τις ρυθμιστικές δραστηριότητες του Οργανισμού·
 • δύναται να συγκροτεί ομάδες εμπειρογνωμόνων για την παροχή ειδικών συμβουλών σχετικά με την ανάπτυξη ρυθμιστικής πολιτικής
 • έχει διοικητικό συμβούλιο, ρυθμιστικό συμβούλιο και συμβούλιο προσφυγών·
 • διαθέτει προϋπολογισμό που χρηματοδοτείται από επιδοτήσεις της ΕΕ, τέλη, εθελοντικές εθνικές εισφορές και κληροδοτήματα, δωρεές ή επιχορηγήσεις·
 • δύναται να χαιρετίζει, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, τη συμμετοχή τρίτων χωρών στις εργασίες του.

Το 2011 ο Οργανισμός επιφορτίστηκε με επιπρόσθετα καθήκοντα στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1227/2011 (γνωστού ως REMIT —κανονισμός για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στην αγορά ενέργειας). Αυτό έχει στόχο την αύξηση της διαφάνειας και της σταθερότητας των αγορών ενέργειας της ΕΕ και την αντιμετώπιση της εκμετάλλευσης εμπιστευτικών πληροφοριών και της χειραγώγησης της αγοράς.

Το 2013 ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 347/2013 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές επιφόρτισε τον Οργανισμό με περαιτέρω ρόλο όσον αφορά τον προσδιορισμό και την παρακολούθηση των έργων κοινού ενδιαφέροντος.

Ο Οργανισμός δύναται να συγκροτεί ομάδες εμπειρογνωμόνων σε ειδική βάση προκειμένου να του παρέχουν υποστήριξη όσον αφορά την ανάπτυξη πολιτικής. Επί του παρόντος, υπάρχουν τρεις ομάδες εμπειρογνωμόνων οι οποίες επικεντρώνονται στα εξής:

 • εφαρμογή του κανονισμού REMIT·
 • εποπτεία της χονδρικής αγοράς ενέργειας·
 • παροχή υπηρεσιών τεχνολογίας της πληροφορίας (ΤΠ) για την εφαρμογή του κανονισμού REMIT.

ΠΛΑΙΣΙΟ

Ο Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER), ένας οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της τρίτης δέσμης μέτρων για την ενέργεια με στόχο να σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος στην ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας, όσον αφορά τόσο την ηλεκτρική ενέργεια όσο και το φυσικό αέριο.

Ο Οργανισμός ξεκίνησε επίσημα τις εργασίες του τον Μάρτιο του 2011 και έχει την έδρα του στη Λιουμπλιάνα της Σλοβενίας.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

* Ρυθμιστικές Αρχές Ενέργειας: οργανισμοί που έχουν οριστεί από τις χώρες της ΕΕ για να διασφαλίζουν την ορθή λειτουργία των ενεργειακών αγορών τους, δηλαδή ότι οι προμηθευτές ενέργειας εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους και ότι οι καταναλωτές λαμβάνουν αξιόπιστες υπηρεσίες σε εύλογη τιμή.

* Διαχειριστής συστήματος μεταφοράς (ΔΣΜ): οντότητα που μεταφέρει ενέργεια, όπως φυσικό αέριο ή ηλεκτρική ενέργεια, είτε σε εθνικό είτε σε περιφερειακό επίπεδο χρησιμοποιώντας σταθερή υποδομή.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 713/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για την ίδρυση Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ΕΕ L 211 της 14.8.2009, σ. 1–14)

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 713/2009 έχουν ενσωματωθεί στο πρωτότυπο κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη απόδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1227/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στη χονδρική αγορά ενέργειας (ΕΕ L 326 της 8.12.2011, σ. 1–16).

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 347/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2013 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές, την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1364/2006/ΕΚ την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 713/2009, (ΕΚ) αριθ. 714/2009 και (ΕΚ) αριθ. 715/2009 (ΕΕ L 115 της 25.4.2013, σ. 39–75). Βλέπε ενοποιημένη έκδοση

τελευταία ενημέρωση 28.10.2015

Top