EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Ευρώπη 2020 : η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη και την απασχόληση

Ευρώπη 2020 : η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη και την απασχόληση

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Ανακοίνωση [COM(2010) 2020 τελικό] – Ευρώπη 2020: Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 2020;

Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» στόχο έχει να διασφαλιστεί από ορισμένες μεταρρυθμίσεις η υποστήριξη της οικονομικής ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση προκειμένου να τεθούν ισχυρά θεμέλια για την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας μέχρι το 2020. Παράλληλα με την αντιμετώπιση των δομικών αδυναμιών της οικονομίας της ΕΕ καθώς και των οικονομικών και κοινωνικών ζητημάτων, η στρατηγική λαμβάνει επίσης υπόψη τις μακροπρόθεσμες προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης, της πίεσης ως προς τους πόρους και της γήρανσης.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

 • Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» θα δώσει στην ΕΕ τη δυνατότητα να αποκτήσειανάπτυξη, η οποία θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά:
  • έξυπνη, μέσω της προώθησης της γνώσης και της καινοτομίας·
  • βιώσιμη, βασισμένη στην προώθηση μιας οικονομίας πιο πράσινης, πιο ανταγωνιστικής και στην οποία οι πόροι χρησιμοποιούνται πιο αποδοτικά·
  • χωρίς αποκλεισμούς, με στόχο την αύξηση της απασχόλησης και την ενίσχυση της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής.
 • Η ίδια η ΕΕ έχει θέσει πέντε βασικούς στόχους για τη φιλοδοξία αυτή που πρέπει να υλοποιηθούν μέχρι το 2020:
  • αύξηση του ποσοστού απασχόλησης του πληθυσμού ηλικίας 20 έως 64 ετών τουλάχιστον στο 75 %·
  • επενδύσεις της τάξης του 3 % του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης·
  • μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου τουλάχιστον κατά 20 %, αύξηση του ποσοστού των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κατά 20 % και αύξηση κατά 20 % της ενεργειακής απόδοσης·
  • μείωση του ποσοστού των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα τη σχολική εκπαίδευση σε λιγότερο από 10 % και αύξηση του ποσοστού των πτυχιούχων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τουλάχιστον κατά 40 %·
  • μείωση του αριθμού των ανθρώπων που απειλούνται από τη φτώχεια ή τον κοινωνικό αποκλεισμό κατά 20 εκατομμύρια.
 • Οι στόχοι της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» υποστηρίζονται επίσης από 7 εμβληματικές πρωτοβουλίες που θα υλοποιηθούν τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και στις χώρες της ΕΕ: την Ένωση καινοτομίας · τηΝεολαία σε κίνηση · το Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη· την πρωτοβουλία «Μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους»· την πρωτοβουλία «Μια βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης» · την Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας· και την Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας.
 • Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η ενιαία αγορά, ο προϋπολογισμός της ΕΕ και η ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική αποτελούν επιπλέον μέσα για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

Υλοποίηση της στρατηγικής στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου

 • Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» υλοποιείται μέσω γενικών κατευθυντηρίων γραμμών οικονομικής πολιτικής των χωρών της ΕΕ και της ΕΕ (Σύσταση (EE) 2015/1184 του Συμβουλίου) και κατευθυντηρίων γραμμών για τις πολιτικές απασχόλησης των χωρών της ΕΕ (Απόφαση (ΕΕ) 2015/1848 του Συμβουλίου).
 • Οι χώρες της ΕΕ έχουν κληθεί να μετατρέψουν τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» σε εθνικούς στόχους. Τον Απρίλιο κάθε έτους δημοσιεύουν τα εθνικά μεταρρυθμιστικά τους προγράμματα, στο πλαίσιο των οποίων καθορίζουν τις δράσεις που αναλαμβάνουν για την επίτευξη των εν λόγω εθνικών στόχων.
 • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση της προόδου. Καταρτίζει ετήσια επισκόπηση ανάπτυξης, αξιολογεί τα μεταρρυθμιστικά προγράμματα των χωρών της ΕΕ και διατυπώνει συγκεκριμένες συστάσεις για κάθε χώρα.

ΚΥΡΙΑ ΠΡΑΞΗ

Ανακοίνωση της Επιτροπής - «Ευρώπη 2020: Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» [COM(2010) 2020 τελικό της 3.3.2010]

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών: Απολογισμός της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για μια έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη [COM(2014) 130 final της 5.3.2014

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Kοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων: Δράση για τη σταθερότητα, την ανάπτυξη και την απασχόληση [COM (2012) 299 final της 30.5.2012]

Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Βρυξελλών της 25ης και 26ης Μαρτίου 2010

Σύσταση (ΕΕ) 2015/1184 του Συμβουλίου, της 14ης Ιουλίου 2015, σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 192 της 18.7.2015, σ. 27-31)

Απόφαση (ΕΕ) 2015/1848 του Συμβουλίου, της 5ης Οκτωβρίου 2015, σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών για το 2015 (ΕΕ L 268 της 15.10.2015, σ. 28-32)

τελευταία ενημέρωση 07.02.2017

Top