EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Θεματολόγιο εκπαίδευσης και δεξιοτήτων για τους νέους

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Θεματολόγιο εκπαίδευσης και δεξιοτήτων για τους νέους

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Ανακοίνωση (COM(2010) 477 τελικό) — Νεολαία σε κίνηση — Μια πρωτοβουλία για την ενεργοποίηση των δυνατοτήτων των νέων με στόχο την επίτευξη έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ;

Η ανακοίνωση επιδιώκει να παρέχει μια ολοκληρωμένη δέσμη πρωτοβουλιών στον τομέα της πολιτικής για την εκπαίδευση και την απασχόληση για τους νέους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Γνωστή ως πρωτοβουλία «Νεολαία σε κίνηση», εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για την έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

  • Σκοπός της πρωτοβουλίας «Νεολαία σε κίνηση» είναι να ενισχύσει τις διάφορες υπάρχουσες δράσεις για τους νέους και να παρουσιάσει κάποιες νέες. Οι εν λόγω δράσεις θα υλοποιηθούν σε εθνικό επίπεδο και επίπεδο ΕΕ με οικονομική στήριξη από τα σχετικά προγράμματα της ΕΕ και τα Διαρθρωτικά Ταμεία.
  • Μια νέα πρωτοβουλία (από το 2013) είναι οι «Εγγυήσεις για τη νεολαία», η οποία αποσκοπεί να διασφαλίσει ότι όλοι οι νέοι κάτω από την ηλικία των 25 ετών λαμβάνουν μια προσφορά ποιοτικής εργασίας, συνεχή εκπαίδευση, μαθητεία ή άσκηση εντός τεσσάρων μηνών από τη στιγμή που καθίστανται άνεργοι ή εξέρχονται από την τυπική εκπαίδευση.
  • Ένας άλλος τομέας στον οποίο εστιάζει η πρωτοβουλία «Νεολαία σε κίνηση» είναι η δυνατότητα σπουδών και μάθησης για τους νέους Ευρωπαίους στο εξωτερικό. Το πρόγραμμα ανταλλαγής Erasmus+ συμβάλλει να επιτευχθεί αυτό.
  • Το δίκτυο συμβούλων απασχόλησης EURES και οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης των χωρών της ΕΕ επιδιώκουν να βελτιώσουν τη δυνατότητα των νέων Ευρωπαίων να βρίσκουν εργασία στην ΕΕ. Η πρωτοβουλία Europass εξυπηρετεί επίσης αυτόν τον στόχο δημιουργώντας έναν τυποποιημένο φάκελο δεξιοτήτων και προσόντων προκειμένου να βοηθήσει τους υποψηφίους να βρουν εργασία οπουδήποτε στην ΕΕ.
  • Επίσης, το ευρωπαϊκό σύστημα παρακολούθησης κενών θέσεων εργασίας στηρίζει την πρωτοβουλία «Νεολαία σε κίνηση» παρακολουθώντας τις ανάγκες στην απασχόληση.
  • Ο άξονας μικροχρηματοδότησης και κοινωνικής επιχειρηματικότητας του EaSi επιδιώκει να βοηθήσει τους νεαρούς επιχειρηματίες να ξεκινήσουν και να επεκτείνουν επιχειρήσεις.
  • Άλλες πρωτοβουλίες, όπως ο εκσυγχρονισμός της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην ΕΕ, η δημιουργία ενός στρατηγικού θεματολογίου καινοτομίας σε ολόκληρη την ΕΕ και η βελτίωση των διατομεακών προσεγγίσεων σε θέματα νεολαίας, συνδράμουν όλες στους στόχους της πρωτοβουλίας «Νεολαία σε κίνηση».

ΠΛΑΙΣΙΟ

Προκειμένου να εκπληρωθεί ο στόχος της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για την αύξηση του γενικού ποσοστού απασχόλησης στις ηλικίες 20-64 σε 75 %, είναι απαραίτητο να μειωθεί το υψηλό ποσοστό ανεργίας στους νέους. Το 2014 υπήρχαν σχεδόν 5 εκατομμύρια νέοι (κάτω των 25 ετών) που ήταν άνεργοι. Αυτό αντιστοιχεί σε ποσοστό ανεργίας της τάξεως του 21,7 %, υψηλότερο από το υπερδιπλάσιο του ποσοστού ανεργίας των ενηλίκων. Επιπλέον, 7,5 % των Ευρωπαίων από 15 έως 24 ετών δεν ήταν ούτε απασχολούμενοι ούτε στην εκπαίδευση ή κατάρτιση.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε:

ΚΥΡΙΑ ΠΡΑΞΗ

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών: Νεολαία σε κίνηση — Μια πρωτοβουλία για την ενεργοποίηση των δυνατοτήτων των νέων με στόχο την επίτευξη έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση [COM(2010) 477 τελικό της 15.9.2010]

ΣΥΝΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΑ

Συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2010, για την πρωτοβουλία Νεολαία σε Κίνηση — μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που ανταποκρίνεται στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι (ΕΕ C 326 της 3.12.2010)

Σύσταση του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2011 — Νεολαία σε κίνηση — Προώθηση της μαθησιακής κινητικότητας των νέων (ΕΕ C 199 της 7.7.2011, σ. 1-5)

τελευταία ενημέρωση 20.10.2016

Top