Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Πολυγλωσσία - πλεονέκτημα και δέσμευση

Go to the summaries’ table of contents

Πολυγλωσσία - πλεονέκτημα και δέσμευση

Η παρούσα ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπογραμμίζει την αξία της γλωσσικής πολυμορφίας στην ΕΕ. Παρουσιάζει τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν προκειμένου να εξασφαλιστεί η ένταξη της πολυγλωσσίας στις πολιτικές της ΕΕ, με σκοπό την επίτευξη του «στόχου της Βαρκελώνης» (οι Eυρωπαίοι πρέπει να μπορούν να επικοινωνούν σε δύο γλώσσες πέραν της μητρικής τους).

ΠΡΑΞΗ

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών - Πολυγλωσσία: πλεονέκτημα για την Ευρώπη και κοινή δέσμευση (COM(2008) 566 τελικό της 18.9.2008).

ΣΥΝΟΨΗ

Η παρούσα ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπογραμμίζει την αξία της γλωσσικής πολυμορφίας στην ΕΕ. Παρουσιάζει τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν προκειμένου να εξασφαλιστεί η ένταξη της πολυγλωσσίας στις πολιτικές της ΕΕ, με σκοπό την επίτευξη του «στόχου της Βαρκελώνης» (οι Eυρωπαίοι πρέπει να μπορούν να επικοινωνούν σε δύο γλώσσες πέραν της μητρικής τους).

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ;

  • Προτείνει την αξιοποίηση των υφιστάμενων προγραμμάτων και πρωτοβουλιών για την προώθηση της εκμάθησης γλωσσών, την αξιολόγηση των γλωσσικών δεξιοτήτων και την περαιτέρω ανάπτυξη των προγραμμάτων σπουδών για διερμηνείς και μεταφραστές.
  • Ενισχύει την κινητικότητα σπουδαστών και εργαζομένων, γνωστοποιεί τα αποτελέσματα της μελέτης για τις γλωσσικές δεξιότητες, ενισχύει τη δημιουργικότητα και την καινοτομία στην εκμάθηση των γλωσσών και παρέχει μια πλατφόρμα στους εμπλεκόμενους παράγοντες του τομέα για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.
  • Ενθαρρύνει τη χρήση υποτίτλων και προωθεί την κυκλοφορία ευρωπαϊκών έργων· υποστηρίζει σχέδια που σχετίζονται με τεχνολογίες της γλώσσας και της επικοινωνίας καθώς και τη διασυνοριακή διοικητική συνεργασία προκειμένου να περιοριστεί το γλωσσικό χάσμα.
  • Ενθαρρύνει την προώθηση των ευρωπαϊκών γλωσσών σε τρίτες χώρες για την ενίσχυση των οικονομικών και πολιτιστικών δεσμών.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

  • Η πολυγλωσσία είναι σημαντική για την κοινωνική συνοχή και την κινητικότητα των εργαζομένων. Αυτό αποτελεί βασικό στοιχείο τού ψηφίσματος του Συμβουλίου του 2008 στο οποίο επισημαίνεται μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την πολυγλωσσία.
  • Πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στους ενήλικους και εκείνους εκτός του επίσημου πλαισίου εκπαίδευσης, οι οποίοι είναι πιθανότερο να είναι μονόγλωσσοι. Η ιδέα είναι μέρος της αρχής της «δια βίου μάθησης» η οποία διατυπώθηκε στη σύσταση του Συμβουλίου του 2012, και η οποία καλεί τις χώρες της ΕΕ να προσφέρουν στους πολίτες ευκαιρίες απασχόλησης με βάση άτυπες εμπειρίες.
  • Η αρχή της δια βίου μάθησης αποτελεί επίσης βασικό στοιχείο του προγράμματος Erasmus +, το οποίο συγκεντρώνει όλα τα τρέχοντα προγράμματα της ΕΕ για τον αθλητισμό, την εκπαίδευση, τους νέους και την κατάρτιση και προσφέρει σε περισσότερους Ευρωπαίους τη δυνατότητα να ζήσουν και να αποκτήσουν δεξιότητες στο εξωτερικό.
  • Το γλωσσικό χάσμα στην ΕΕ μπορεί να μειωθεί μέσα από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, τις νέες τεχνολογίες και τις υπηρεσίες μετάφρασης.
  • Η σημασία της εκμάθησης γλωσσών και η αξιολόγηση των γλωσσικών δεξιοτήτων επαναλαμβάνονται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου του 2014 για την πολυγλωσσία και την ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων.

ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ

Το πρόγραμμα δια βίου μάθησης είναι ένα πρόγραμμα που επιτρέπει στους Ευρωπαίους να συμμετέχουν στη μάθηση σε οποιοδήποτε στάδιο της ζωής τους. Εμπίπτει στο πρόγραμμα Erasmus +.

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στον δικτυακό τόπο της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ψήφισμα του Συμβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 2008 σχετικά με την ευρωπαϊκή στρατηγική για την πολυγλωσσία (2008/C 320/01) (Επίσημη Εφημερίδα C 320 της 16.12.2008, σ. 1-3).

Σύσταση του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2012 για την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης (2012/C 398/01) (Επίσημη Εφημερίδα C 398 της 22.12.2012, σ. 1-5).

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος «Erasmus+»: το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό και για την κατάργηση των αποφάσεων αριθ. 1719/2006/EK, αριθ. 1720/2006/ΕΚ και αριθ. 1298/2008/EK (Επίσημη Εφημερίδα L 347 της 20.12.2013, σ. 50-83)

Συμπεράσματα του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2014, για την πολυγλωσσία και την ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων (2014/C 183/06) (Επίσημη Εφημερίδα C 183 της 14.6.2014, σ. 26-29).

τελευταία ενημέρωση 19.12.2014

Top