Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Συμβουλευτική ομάδα για τους καταναλωτές στην ΕΕ

Go to the summaries’ table of contents

Συμβουλευτική ομάδα για τους καταναλωτές στην ΕΕ

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Απόφαση 2009/705/EΚ της Επιτροπής – Ευρωπαϊκή συμβουλευτική ομάδα καταναλωτών

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ;

 • Συστήνει την ευρωπαϊκή συμβουλευτική ομάδα καταναλωτών, μια ομάδα συζήτησης σχετικά με ζητήματα που αφορούν συμφέροντα των καταναλωτών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).
 • Καταργεί και παρέχει διασαφηνίσεις σχετικά με τις διατάξεις της Απόφασης 2003/709/ΕΚ. Αξιοποιώντας την εμπειρία που έχει αποκτηθεί, σκοπό έχει να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα, την αντιπροσωπευτικότητα και τη διαφάνεια της ομάδας.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Μπορούν να ζητούνται συμβουλές από την ομάδα για όλα τα θέματα που αφορούν τα συμφέροντα των καταναλωτών σε επίπεδο ΕΕ. Δίνει γνωμοδοτήσεις και συμβουλεύει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λειτουργεί επίσης ως πλατφόρμα για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των οργανώσεων που εκπροσωπεί και ενημερώνει τις εθνικές οργανώσεις σχετικά με τις δράσεις της ΕΕ.

Μέλη

Η ομάδα αποτελείται από:

 • 1 μέλος το οποίο αντιπροσωπεύει τις εθνικές οργανώσεις καταναλωτών για κάθε χώρα της ΕΕ·
 • 1 μέλος από κάθε ευρωπαϊκή οργάνωση καταναλωτών (ΕΓΕΚ και ANEC).

Υπάρχουν 2 συνεργαζόμενα μέλη (Eurocoop και Coface) και 2 παρατηρητές (Ισλανδία και Νορβηγία).

Οι οργανώσεις των καταναλωτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να πληρούν διάφορα κριτήρια. Πρέπει να είναι μη κυβερνητικές, μη κερδοσκοπικές και ανεξάρτητες από τη βιομηχανία, το εμπόριο και τις επιχειρήσεις.

Επίσης, οφείλουν:

 • να έχουν ως κύρια δραστηριότητα την προστασία της υγείας, της ασφάλειας και των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών·
 • να εκπροσωπούν τους καταναλωτές στις μισές τουλάχιστον χώρες της ΕΕ·
 • να μπορούν να παράσχουν στην Επιτροπή λεπτομερή στοιχεία για τα μέλη τους, τον εσωτερικό κανονισμό τους και τις πηγές χρηματοδότησής τους.

Ή:

 • να συμμετέχουν στην ευρωπαϊκή διαδικασία τυποποίησης·
 • να έχουν λάβει εντολή, στα δύο τρίτα τουλάχιστον των χωρών της ΕΕ, να εκπροσωπούν τα συμφέροντα των καταναλωτών σε επίπεδο ΕΕ.

Διορισμός και διάρκεια της εντολής των μελών

 • Η ομάδα αποτελείται από 30 μέλη που διορίζονται για 3 έτη. Η θητεία τους είναι ανανεώσιμη.
 • Τα μέλη της ομάδας που εκπροσωπούν εθνικές οργανώσεις καταναλωτών διορίζονται μετά την υποβολή προτάσεων υποψηφίων που αποστέλλονται από τις εθνικές αρχές Η Επιτροπή διορίζει 1 μέλος και 1 αναπληρωτή ανά χώρα της ΕΕ με βάση μια σειρά από κριτήρια:
  • οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν ένα εύρος δεξιοτήτων και εμπειριών όσον αφορά τα ζητήματα των καταναλωτών στην ΕΕ·
  • οι υποψήφιοι που δεν έχουν υπάρξει στο παρελθόν μέλη της ομάδας έχουν προτεραιότητα·
  • πρέπει να εγγυάται ισότιμη κατανομή μελών όσον αφορά το φύλο στο επίπεδο της ομάδας συνολικά.
 • Τα μέλη της ομάδας που εκπροσωπούν οργανώσεις των καταναλωτών της ΕΕ και ο αναπληρωτής για κάθε μέλος διορίζονται από την Επιτροπή μετά την υποβολή προτάσεων των υποψηφίων από τις ευρωπαϊκές οργανώσεις των καταναλωτών.
 • Για την καλύτερη διεξαγωγή της συζήτησης, η Επιτροπή μπορεί να προσκαλέσει συνεργαζόμενα μέλη ή εμπειρογνώμονες που είναι μέλη οργανώσεων που δεν εκπροσωπεύονται στην ομάδα.

Λειτουργία

 • Η Επιτροπή καθορίζει το χρονοδιάγραμμα των συνεδριάσεων της ομάδας. Προεδρεύει στις συνεδριάσεις της ομάδας και παρέχει υπηρεσίες γραμματειακής υποστήριξης.
 • Η ομάδα εγκρίνει τον εσωτερικό της κανονισμό βάσει πρότασης που υποβάλλει η Επιτροπή.
 • Η ομάδα μπορεί να λάβει απόφαση για τη συγκρότηση προσωρινών υποομάδων για την εξέταση συγκεκριμένων θεμάτων. Αυτήν την περίοδο υπάρχουν 2 υποομάδες:
  • η υποομάδα ενέργειας και
  • η υποομάδα ψηφιακής ενιαίας αγοράς.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ;

Εφαρμόζεται από τις 14 Σεπτεμβρίου 2009.

ΠΛΑΙΣΙΟ

Η ΕΕ εγγυάται ένα υψηλό επίπεδο προστασίας για καταναλωτές, γεγονός που λαμβάνει υπόψη κατά την προετοιμασία των πολιτικών και των δράσεών της. Η Επιτροπή πριν από την υλοποίηση σχεδίων που μπορεί να επηρεάσουν τους καταναλωτές, διαβουλεύεται με τις οργανώσεις καταναλωτών που εκπροσωπούνται στη συμβουλευτική ομάδα καταναλωτών. Από το 1973, η Επιτροπή επικουρείται από μια συμβουλευτική ομάδα καταναλωτών που συστάθηκε από διαδοχικές αποφάσεις, η τελευταία εκ των οποίων είναι η απόφαση 2009/705/ΕΚ.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα:

ΚΥΡΙΑ ΠΡΑΞΗ

Απόφαση 2009/705/ΕΚ της Επιτροπής, της 14ης Σεπτεμβρίου 2009, για τη σύσταση ευρωπαϊκής συμβουλευτικής ομάδας καταναλωτών (ΕΕ L 244 της 16.9.2009, σ. 21–24)

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Απόφαση της Επιτροπής, της 18ης Αυγούστου 2016, για τον διορισμό των μελών της ευρωπαϊκής συμβουλευτικής ομάδας καταναλωτών και των αναπληρωτών τους (C/2016/5417) (ΕΕ C 306 της 23.8.2016, σ. 4-5)

τελευταία ενημέρωση 04.11.2016

Top