EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Συμβάσεις καταναλωτικής πίστης

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Οδηγία 2008/48/ΕΚ για τις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ;

 • Η οδηγία εναρμονίζει τους κανόνες της ΕΕ για τις πιστώσεις οι οποίες χορηγούνται σε καταναλωτές που δανείζονται για να χρηματοδοτήσουν αγορές αγαθών και υπηρεσιών (διακοπές, αγαθά, καινούργια αυτοκίνητα κ.λπ.)
 • Έχει στόχο να διευρύνει την αγορά καταναλωτικής πίστης, και παράλληλα να βελτιώσει τη διαφάνεια των συμβατικών όρων και το επίπεδο προστασίας των καταναλωτών.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Η οδηγία δεν ισχύει για συμβάσεις πίστωσης:

 • που εξασφαλίζονται με υποθήκη, οι οποίες ρυθμίζονται από την οδηγία 2014/17/ΕΕ σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία·
 • για την απόκτηση γης ή ιδιοκτησίας, οι οποίες διέπονται επίσης από την οδηγία 2014/17/ΕΕ·
 • για ποσό μικρότερο των 200 ευρώ ή μεγαλύτερο των 75 000 ευρώ. Ωστόσο, έως τις 21 Μαρτίου 2016 το αργότερο (ημερομηνία έως την οποία η οδηγία 2014/17/ΕΕ έπρεπε να έχει καταστεί νόμος στις χώρες της ΕΕ), η οδηγία όφειλε επίσης να εφαρμόζεται και σε μη εξασφαλισμένες συμβάσεις πίστωσης για την ανακαίνιση ακινήτων που προορίζονται για κατοικία, για ποσό μεγαλύτερο των 75 000 ευρώ.

Οι διαφημίσεις των συμβάσεων πίστωσης που περιλαμβάνουν στοιχεία που αφορούν το κόστος της πίστωσης (για παράδειγμα, το επιτόκιο), πρέπει να παρέχουν τυποποιημένες πληροφορίες με βάση αντιπροσωπευτικό παράδειγμα που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα εξής:

 • το επιτόκιο και στοιχεία για το κόστος·
 • το ποσό της πίστωσης·
 • το συνολικό ετήσιο πραγματικό επιτόκιο (ΣΕΠΕ) που εκφράζει, με τη μορφή ποσοστού, το σύνολο των υποχρεωτικών εξόδων για τη χορήγηση της πίστωσης (επιτόκιο δανεισμού, διοικητικά τέλη, υποχρεωτικά ασφάλιστρα, τέλη εγγύησης κ.λπ.).

Περίοδος πριν από τη σύναψη της σύμβασης

Πριν από τη σύναψη της σύμβασης, ο πιστωτικός φορέας οφείλει να παρέχει κατανοητές πληροφορίες σχετικά με τα βασικά χαρακτηριστικά της προσφερόμενης πίστωσης, εγκαίρως, πριν δεσμευθεί ο καταναλωτής. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

 • τη διάρκεια της σύμβασης πίστωσης·
 • το συνολικό ποσό της πίστωσης·
 • το χρεωστικό επιτόκιο και τους σχετικούς όρους·
 • το ετήσιο πραγματικό επιτόκιο και το συνολικό ποσό που οφείλει να καταβάλει ο καταναλωτής·
 • το ποσό, τον αριθμό και τη συχνότητα των πληρωμών·
 • τα τέλη που σχετίζονται με ή απορρέουν από τη σύμβαση·
 • τις συνέπειες της καθυστέρησης των καταβολών και της μη εκτέλεσης της σύμβασης.

Οι καταναλωτές θα πρέπει να λαμβάνουν τις πληροφορίες σε τυποποιημένη μορφή.

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011 τροποποιεί την οδηγία 2008/48/ΕΚ και απαιτεί από τον πιστωτικό φορέα κατά την περίοδο πριν από τη σύναψη των συμβάσεων καταναλωτικής πίστης, εφόσον η σύμβαση πίστωσης παραπέμπει σε δείκτη αναφοράς, να παρέχει το όνομα του δείκτη αναφοράς και του διαχειριστή του και τις δυνητικές επιπτώσεις στους καταναλωτές.

Σύμβαση πίστωσης

Η σύμβαση πίστωσης πρέπει επίσης να περιλαμβάνει παρόμοιες πληροφορίες σε μορφή παρόμοια με τις πληροφορίες και τη μορφή που είχαν παρασχεθεί κατά την περίοδο πριν από τη σύναψη.

Οι πιστωτικοί φορείς οφείλουν:

 • να παρέχουν επαρκείς εξηγήσεις στους καταναλωτές, ούτως ώστε οι καταναλωτές να επιλέγουν σύμβαση που ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους και την οικονομική κατάστασή τους·
 • να εκτιμούν την πιστοληπτική ικανότητα των πελατών τους πριν συνάψουν τη σύμβαση, και να ενημερώνουν τον καταναλωτή, εφόσον η αίτησή του για πίστωση απορριφθεί, για το αποτέλεσμα και για τα στοιχεία της βάσης δεδομένων η οποία χρησιμοποιήθηκε.

Οι καταναλωτές πρέπει:

 • να διαθέτουν προθεσμία 14 ημερών για να υπαναχωρήσουν από τη σύμβαση, χωρίς να πρέπει να αναφέρουν τους λόγους·
 • να έχουν το δικαίωμα της πρόωρης εξόφλησης της πίστωσής τους οποτεδήποτε, με την προϋπόθεση ότι ο πιστωτικός φορέας θα λάβει εύλογη και αντικειμενικώς αιτιολογημένη αποζημίωση.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΟΔΗΓΙΑ;

Εφαρμόζεται από τις 11 Ιουνίου 2008 και έπρεπε να καταστεί νόμος στις χώρες της ΕΕ έως τις 11 Ιουνίου 2010.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα εξής:

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Οδηγία 2008/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2008, για τις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης και την κατάργηση της οδηγίας 87/102/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 133 της 22.5.2008, σ. 66-92)

Διαδοχικές τροποποιήσεις της οδηγίας 2008/48/ΕΚ έχουν ενσωματωθεί στο πρωτότυπο έγγραφο. Η παρούσα ενοποιημένη απόδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Οδηγία 2014/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία και την τροποποίηση των οδηγιών 2008/48/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 (ΕΕ L 60 της 28.2.2014, σ. 34–85)

Βλέπε ενοποιημένη απόδοση.

τελευταία ενημέρωση 06.05.2019

Top