Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Εξαίρεση των κάθετων συμφωνιών προμήθειας και διανομής

Go to the summaries’ table of contents

SURVEY: Tell us what you think about the summaries!

Εξαίρεση των κάθετων συμφωνιών προμήθειας και διανομής

Ορισμένοι τύποι κάθετων συμφωνιών μπορούν να βελτιώσουν την οικονομική αποτελεσματικότητα στο πλαίσιο μιας αλυσίδας παραγωγής ή διανομής επιτρέποντας καλύτερο συντονισμό μεταξύ των συμμετεχουσών επιχειρήσεων, ο οποίος οδηγεί σε μείωση του κόστους συναλλαγής και διανομής των μερών και σε βελτιστοποίηση του επιπέδου των πωλήσεων και των επενδύσεών τους. Έπειτα από τη συνολικά θετική εμπειρία της εφαρμογής του κανονισμού αριθ. 2790/1999, η Επιτροπή ενέκρινε αυτό το νέο κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 330/2010 της Επιτροπής, της 20ής Απριλίου 2010 , για την εφαρμογή του άρθρου 101 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ορισμένες κατηγορίες κάθετων συμφωνιών και εναρμονισμένων πρακτικών.

ΣΥΝΟΨΗ

Το άρθρο 101 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) (πρώην άρθρο 81 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Συνθήκη ΕΚ)) απαγορεύει τις συμφωνίες που μπορεί να επηρεάσουν το εμπόριο μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και οι οποίες παρεμποδίζουν, περιορίζουν ή στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό. Συμφωνίες που αποφέρουν επαρκή οφέλη ώστε να υπερκαλύπτουν τα δυσμενή για τον ανταγωνισμό αποτελέσματα απαλλάσσονται από αυτή την απαγόρευση δυνάμει του άρθρου 101 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ (πρώην άρθρο 81 παράγραφος 3 της Συνθήκης ΕΚ).

Οι κάθετες συμφωνίες είναι συμφωνίες για την πώληση και την αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών, οι οποίες συνάπτονται μεταξύ εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικό επίπεδο της αλυσίδας παραγωγής ή διανομής. Οι συμφωνίες διανομής μεταξύ κατασκευαστών και εμπόρων χονδρικής ή λιανικής πώλησης, αποτελούν τυπικό παράδειγμα κάθετων συμφωνιών. Κάθετες συμφωνίες οι οποίες απλά καθορίζουν την τιμή και την ποσότητα για μια συγκεκριμένη συναλλαγή αγοραπωλησίας, δεν περιορίζουν συνήθως τον ανταγωνισμό. Ωστόσο, ενδέχεται να προκύψει περιορισμός του ανταγωνισμού εάν η συμφωνία περιλαμβάνει περιορισμούς για τον προμηθευτή ή τον αγοραστή, για παράδειγμα μια υποχρέωση του αγοραστή να μην αγοράζει ανταγωνιστικά προϊόντα. Αυτοί οι κάθετοι περιορισμοί μπορεί να μην έχουν μόνο αρνητικά αποτελέσματα, αλλά και θετικά. Μπορούν, για παράδειγμα, να βοηθήσουν έναν κατασκευαστή να μπει σε μια νέα αγορά ή να αποφύγει μια κατάσταση κατά την οποία ένας διανομέας «παρασιτεί» επί των προσπαθειών προώθησης ενός άλλου διανομέα ή επιτρέπουν σε έναν προμηθευτή να αποσβέσει την επένδυση που πραγματοποίησε για ένα συγκεκριμένο πελάτη.

Το κατά πόσο μια κάθετη συμφωνία περιορίζει πραγματικά τον ανταγωνισμό και κατά πόσο σε αυτή την περίπτωση τα οφέλη υπερκαλύπτουν τα δυσμενή για τον ανταγωνισμό αποτελέσματα, εξαρτάται συχνά από τη δομή της αγοράς. Καταρχήν, κάτι τέτοιο απαιτεί επιμέρους αξιολόγηση. Ωστόσο, η Επιτροπή ενέκρινε αυτόν τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 330/2010, τον κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία (ΚΑΚ), ο οποίος παρέχει μια περιοχή ασφαλείας για τις περισσότερες κάθετες συμφωνίες. Ο ΚΑΚ καθιστά, μέσω της απαλλαγής κατά κατηγορία, ανεφάρμοστη την απαγόρευση του άρθρου 101 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ σε κάθετες συμφωνίες οι οποίες πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Η Επιτροπή έχει επίσης εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές για τους κάθετους περιορισμούς. Σε αυτές περιγράφεται η προσέγγιση που ακολουθείται σε σχέση με τις κάθετες συμφωνίες που δεν καλύπτονται από τον ΚΑΚ.

Προϋποθέσεις για την εφαρμογή του κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία

Ο ΚΑΚ περιλαμβάνει συγκεκριμένες προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να πληρούνται προκειμένου να απαλλαχθεί μια συγκεκριμένη κάθετη συμφωνία από την απαγόρευση του άρθρου 101 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ. Η πρώτη προϋπόθεση είναι η συμφωνία να μην περιλαμβάνει κάποιον από τους περιορισμούς ιδιαίτερης σοβαρότητας που προβλέπονται στον ΚΑΚ. Η δεύτερη προϋπόθεση αφορά ένα όριο μεριδίου της αγοράς της τάξης του 30 % για τους προμηθευτές και τους αγοραστές. Τρίτον, ο ΚΑΚ περιλαμβάνει προϋποθέσεις που σχετίζονται με τρεις συγκεκριμένους περιορισμούς.

Περιορισμοί ιδιαίτερης σοβαρότητας

Ο ΚΑΚ περιλαμβάνει πέντε περιορισμούς ιδιαίτερης σοβαρότητας, οι οποίοι οδηγούν στην εξαίρεση ολόκληρης της συμφωνίας από τα οφέλη του ΚΑΚ, ακόμα και αν τα μερίδια αγοράς που κατέχουν ο προμηθευτής και ο αγοραστής είναι χαμηλότερα από το 30 %. Οι περιορισμοί ιδιαίτερης σοβαρότητας θεωρούνται σοβαροί περιορισμοί του ανταγωνισμού, καθώς ενδέχεται να βλάπτουν τους καταναλωτές. Στις περισσότερες περιπτώσεις απαγορεύονται και θεωρείται απίθανο οι κάθετες συμφωνίες που περιλαμβάνουν περιορισμούς ιδιαίτερης σοβαρότητας να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 101 παράγραφος 3 ΣΛΕΕ.

Ο πρώτος περιορισμός ιδιαίτερης σοβαρότητας αφορά τον καθορισμό των τιμών μεταπώλησης: οι προμηθευτές δεν επιτρέπεται να καθορίζουν την (ελάχιστη) τιμή στην οποία οι διανομείς μπορούν να μεταπωλούν τα προϊόντα τους.

Ο δεύτερος περιορισμός ιδιαίτερης σοβαρότητας αφορά περιορισμούς σχετικά με το έδαφος ή τους πελάτες στους οποίους ο αγοραστής επιτρέπεται να πουλήσει. Αυτός ο περιορισμός ιδιαίτερης σοβαρότητας σχετίζεται με τον καταμερισμό της αγοράς ανά έδαφος ή πελάτη. Οι διανομείς πρέπει να είναι ελεύθεροι να αποφασίσουν που και σε ποιον πωλούν. Ο ΚΑΚ περιλαμβάνει εξαιρέσεις σε αυτόν τον κανόνα οι οποίες, για παράδειγμα, δίνουν τη δυνατότητα στις εταιρείες να εφαρμόζουν ένα σύστημα αποκλειστικής διανομής ή ένα σύστημα επιλεκτικής διανομής.

Ο τρίτος και ο τέταρτος περιορισμός ιδιαίτερης σοβαρότητας αφορούν την επιλεκτική διανομή. Πρώτον, οι επιλεγμένοι διανομείς, ενώ τους απαγορεύεται να πωλούν σε μη εξουσιοδοτημένους διανομείς, δεν μπορούν να υφίστανται περιορισμούς όσον αφορά τους τελικούς χρήστες στους οποίους επιτρέπεται να πωλούν. Δεύτερον, οι εξουσιοδοτημένοι διανομείς πρέπει να είναι ελεύθεροι να πωλούν ή να αγοράζουν τα συμβατικά προϊόντα από άλλους εξουσιοδοτημένους διανομείς του δικτύου.

Ο πέμπτος περιορισμός ιδιαίτερης σοβαρότητας αφορά την προμήθεια ανταλλακτικών. Η συμφωνία μεταξύ ενός κατασκευαστή ανταλλακτικών και ενός αγοραστή, ο οποίος ενσωματώνει τα εν λόγω ανταλλακτικά στα δικά του προϊόντα, δεν μπορεί να παρεμποδίζει ή να περιορίζει τις πωλήσεις του κατασκευαστή των ανταλλακτικών αυτών σε τελικούς χρήστες, ανεξάρτητους επισκευαστές ή παρέχοντες υπηρεσίες.

Το όριο μεριδίου της αγοράς 30 %

Μια κάθετη συμφωνία καλύπτεται από αυτόν τον ΚΑΚ, εάν το μερίδιο αγοράς που κατέχει τόσο ο προμηθευτής όσο και ο αγοραστής των προϊόντων ή των υπηρεσιών δεν υπερβαίνει το 30 %. Για τον προμηθευτή, καθοριστική σημασία για την εφαρμογή της απαλλαγής κατά κατηγορία έχει το μερίδιο αγοράς που κατέχει στη σχετική αγορά προμηθειών, δηλαδή στην αγορά στην οποία πωλεί τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του. Για τον αγοραστή, καθοριστική σημασία για την εφαρμογή του ΚΑΚ έχει το μερίδιο αγοράς που κατέχει στην αντίστοιχη αγορά, δηλαδή στην αγορά από την οποία αγοράζει προϊόντα ή υπηρεσίες.

Οι αποκλειόμενοι περιορισμοί

Αυτός ο κανονισμός εφαρμόζεται σε όλους τους κάθετους περιορισμούς, εκτός από τους προαναφερθέντες περιορισμούς ιδιαίτερης σοβαρότητας. Ωστόσο, επιβάλλει συγκεκριμένες προϋποθέσεις σε τρεις κάθετους περιορισμούς:

  • στις υποχρεώσεις μη άσκησης ανταγωνισμού κατά τη διάρκεια της σύμβασης·
  • στις υποχρεώσεις μη άσκησης ανταγωνισμού μετά τη λύση της σύμβασης·
  • στον αποκλεισμό συγκεκριμένων σημάτων στο πλαίσιο ενός συστήματος επιλεκτικής διανομής.

Όταν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις, αυτοί οι κάθετοι περιορισμοί δεν καλύπτονται από την απαλλαγή βάσει του ΚΑΚ. Ωστόσο, ο ΚΑΚ εξακολουθεί να εφαρμόζεται στο υπόλοιπο μέρος της κάθετης συμφωνίας, εφόσον αυτό το μέρος μπορεί να διαχωριστεί (δηλαδή μπορεί να λειτουργήσει ανεξάρτητα) από τους μη απαλλασσόμενους κάθετους περιορισμούς.

Αυτός ο κανονισμός εγκρίνεται έπειτα από τη λήξη ισχύος του κανονισμού αριθ. 2790/1999.

Παραπομπες

Πράξη

Έναρξη ισχύος - Ημερομηνία εκπνοής

Προθεσμία για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός αριθ. 330/2010

1.6.2010 – 31.5.2022

-

ΕΕ L 102 της 23.4.2010

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 24.11.2010

Top