Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Το ευρωπαϊκό έτος κινητικότητας των εργαζομένων (2006)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Το ευρωπαϊκό έτος κινητικότητας των εργαζομένων (2006)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακήρυξε το 2006 ευρωπαϊκό έτος κινητικότητας των εργαζομένων. Προτείνει στις διάφορες ενδιαφερόμενες ομάδες στοχευόμενου κοινού μια ευρεία πλατφόρμα ανταλλαγών και συζήτησης γύρω από τα καίρια ζητήματα της κινητικότητας στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισσαβόνας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενθαρρύνει το σύνολο των παραγόντων να αναπτύξουν νέες πρωτοβουλίες με στόχο την ενδυνάμωση του αντίκτυπου της κινητικότητας, τόσο γεωγραφικής όσο και επαγγελματικής, στην προβλεπτική διαχείριση των δεξιοτήτων και της προσαρμοστικότητας των ευρωπαίων εργαζομένων στις διαρθρωτικές και οικονομικές αλλαγές που πλήττουν την Ήπειρο.

Στόχος

Οι στόχοι του ευρωπαϊκού έτους είναι τριπλοί:

 • Ευαισθητοποίηση του συνόλου των ενδιαφερομένων παραγόντων στα δικαιώματα των εργαζομένων στον τομέα της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων, στις ευκαιρίες που υφίστανται ως προς το θέμα αυτό και στα μέσα που υφίστανται για την προώθησή του (ειδικότερα EURES)·
 • Ανάπτυξη της ανταλλαγής καλών πρακτικών σχετικά με τις εμπειρίες της κινητικότητας·
 • Ενίσχυση του βάθρου γνώσεων (μελέτες, έρευνες) γύρω από τις ροές κινητικότητας στην Ευρώπη, τους φραγμούς στην κινητικότητα των εργαζομένων καθώς και τα κίνητρα που ωθούν τους εργαζόμενους να προχωρήσουν σε μια περίοδο κινητικότητας σε άλλο κράτος μέλος.

Δραστηριότητες

Η επίσημη έναρξη του ευρωπαϊκού έτους έγινε στις 20 και 21 Φεβρουαρίου 2006 στις Βρυξέλλες. Η διάσκεψη με τίτλο «Κινητικότητα των εργαζομένων: ένα δικαίωμα, μια επιλογή, μια ευκαιρία;» επικεντρώθηκε στα ζητήματα του αντίκτυπου της παγκοσμιοποίησης επί της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας, τα πλεονεκτήματα μιας προσωρινής κινητικότητας και την αύξηση της διαφάνειας των επαγγελματικών προσόντων δια μέσου των συνόρων. Με την ευκαιρία αυτή, εγκαινιάστηκε επίσης η νέα πλατφόρμα EURES, που επιτρέπει σε κάθε πολίτη να έχει άμεση πρόσβαση σε πάνω από ένα εκατ. προσφορών θέσεων εργασίας σε 28 χώρες (Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος και Ελβετία). Το EURES είναι ένα δίκτυο που διαθέτει μια δικτυακή πύλη την οποία συμβουλεύονται κάθε μήνα 500.000 άτομα.

Τη διάσκεψη αυτή θα ακολουθήσει σειρά εκδηλώσεων καθ' όλη τη διάρκεια του έτους:

 • (πραγματοποιήθηκε στις αρχές Απριλίου) διάσκεψη των κοινωνικών εταίρων (το Σεπτέμβριο του 2006)·
 • το πρώτο ευρωπαϊκό χρηματιστήριο της εργασίας, που θα διοργανωθεί συγχρόνως στις 29 και 30 Σεπτεμβρίου 2006, σε περίπου 100 ευρωπαϊκές πόλεις·
 • μια εβδομάδα προοριζόμενη για τους νομικούς (το φθινόπωρο του 2006)·
 • η διάσκεψη περάτωσης στη Λίλη (τον Δεκέμβριο του 2006).

Προβλέπονται επίσης πολυάριθμες μελέτες για τον αντίκτυπο της κινητικότητας και των σχεδίων βελτίωσης των στατιστικών δεδομένων για το θέμα αυτό. Ένα ευρωπαϊκό βραβείο θα δοθεί στον οργανισμό η συμβολή του οποίου στην επαγγελματική κινητικότητα θα έχει κριθεί ως η πλέον σημαντική.

Προϋπολογισμός

Επί του συνολικού προϋπολογισμού των 10 εκατ. ευρώ, 4 εκατ. διατέθηκαν σε σχέδια ευαισθητοποίησης και 2 πρόσθετα εκατ. σε πιλοτικές δράσεις.

Πλαίσιο

Η κινητικότητα των εργαζομένων, τόσο η γεωγραφική όσο και η επαγγελματική, έχει ρητά χαρακτηρισθεί ως ένα από τα μέσα που συμβάλλουν στην υλοποίηση των αναθεωρημένων στόχων της Λισσαβόνας. Η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων αποτελεί δικαίωμα και περιλαμβάνεται ως τέτοιο μεταξύ των θεμελιωδών αρχών που αναγνωρίζονται από τη Συνθήκη.

Ο ρόλος της κινητικότητας υπογραμμίστηκε επίσης στις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση (2005-2008), ως παράγων που συμβάλλει στην ενίσχυση της υποδομής των αγορών της εργασίας στην Ευρώπη και ως μέσο για την καλύτερη έγκαιρη αντιμετώπιση των αποτελεσμάτων των οικονομικών αναδιαρθρώσεων.

Οι σημερινοί αριθμοί δείχνουν ότι πολύ λίγοι Ευρωπαίοι εργάζονται στο εξωτερικό. Το ποσοστό των Ευρωπαίων που κατοικούν σε χώρα της Ένωσης διαφορετική από τη χώρα καταγωγής τους ανέρχονται σταθερά στο 1,5 % κατά τη διάρκεια των τελευταίων 30 ετών. Σε ό,τι αφορά την επαγγελματική κινητικότητα, σε 9 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 40 % των εργαζομένων έχουν διατηρήσει την ίδια απασχόληση επί περισσότερα από 10 έτη.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει βεβαίως καταβάλει σημαντικές προσπάθειες για τη δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την κινητικότητα των εργαζομένων:

 • ένα σχέδιο δράσης σχετικά με τις δεξιότητες και την κινητικότητα εγκαινιάστηκε το 2002 και ολοκληρώθηκε το 2005·
 • μια ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθενείας (es de en fr), που εγκαινιάστηκε τον Ιούνιο του 2004 σε 13 κράτη μέλη, πρόκειται να διανεμηθεί στα υπόλοιπα κράτη μέλη και στις χώρες της ΕΖΕΣ στις αρχές του 2006·
 • ο συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης επιταχύνθηκε κατόπιν της έκδοσης του κανονισμού 883/04·
 • μια πρόταση οδηγίας για τη δυνατότητα μεταφοράς δικαιωμάτων συνταξιοδότησης για όσους μετακινούνται για επαγγελματικούς λόγους, εγκρίθηκε τον Οκτώβριο του 2005.

Το ευρωπαϊκό έτος θα επιτρέψει τον καθορισμό νέων πολιτικών προσανατολισμών για την προαγωγή της κινητικότητας και την άρση των φραγμών.

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Απόφαση αριθ. 2241/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15 Δεκεμβρίου 2004, σχετικά με το ενιαίο κοινοτικό πλαίσιο για τη διαφάνεια των επαγγελματικών προσόντων και ικανοτήτων (Europass )

Ψήφισμα του Συμβουλίου της 3 Ιουνίου 2002 σχετικά με τις ικανότητες και την κινητικότητα (es de en fr) [Επίσημη Εφημερίδα C 162, 6.07.2002].

Ανακοίνωση της Επιτροπής, της 13 Φεβρουαρίου 2002, στο Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών - Σχέδιο δράσης της Επιτροπής για τις δεξιότητες και την κινητικότητα [COM(2002) 72 τελικό] - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

See also

Για κάθε συμπληρωματική πληροφορία, συμβουλευτείτε το δικτυακό χώρο Internet για το ευρωπαϊκό έτος κινητικότητας των εργαζομένων .

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 26.04.2006

Top